Анонси


08.08.2019
До уваги активних та свідомих громадян міста Чорткова та району які не просто жваво обговорюють резонансні події району, зокрема злочини, а й хочуть брати активну участь у здійсненні правосуддя. Судова система України передбачила таку можливість


 ОГОЛОШЕННЯ
про формування списку присяжних
для Чортківського районного суду Тернопільської області

Відповідно до вимог ст.64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з метою забезпечення належного здійснення судочинства на території Чортківського району, Чортківська районна рада формує список присяжних для Чортківського районного суду Тернопільської області.
Присяжні – це особи, які у випадках, визначених процесуальним законом, та за їх згодою вирішують справи у складі суду разом із суддею або залучаються до здійснення правосуддя та отримують за час виконання обов’язків у суді винагороду, розраховану, виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу.
Присяжними можуть бути громадяни України, що досягли тридцятирічного віку і постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду та дали згоду бути присяжними.
Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
3) які мають незняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;
5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.
Усіх бажаючих бути присяжними просимо звертатися до 30 вересня 2019 року у Чортківську районну раду за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 23, каб. 11.

Довідки за телефоном: 20339; контактна особа - Тиміцька Світлана Миколаївна.


ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Яка участь присяжного у кримінальному судочинстві?
Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов'язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.
Гарантії прав присяжних:
Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя.
Права та обов’язки присяжних:
- брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні;
- робити нотатки під час судового засідання;
- з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються;
- просити головуючого роз'яснити норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа.
- кожен із присяжних має право заявити про неможливість його участі в судовому розгляді, вказавши на причину цього, та заявити собі самовідвід.
Проте, якщо Ви вирішили стати присяжним, то пам’ятайте, що окрім прав, матимете ряд обов’язків, а саме:
- правдиво відповісти на запитання головуючого і учасників судового провадження щодо можливих перешкод, передбачених цим Кодексом або законом, для його участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає розгляду, та поінформованості про його обставини, а також на вимогу головуючого подати необхідну інформацію про себе;
- додержуватися порядку в судовому засіданні і виконувати розпорядження головуючого;
- не відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду;
- не спілкуватися без дозволу головуючого з особами, що не входять до складу суду, стосовно суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього;
- не збирати відомості, що стосуються кримінального провадження, поза судовим засіданням;
- не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і стали відомі присяжному у зв'язку з виконанням його обов'язків.
Крім того, присяжні мають враховувати, що відповідно до пункту 1 статті 3 та пункту 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» присяжні, під час виконання ними обов’язків у суді, зобов’язані щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайту Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.
Вважаєте себе достойним кандидатом? Дійте!