Новини

Вітаємо Вас на офіційному сайті Чортківської районної ради.


12.12.2017
Відбувся круглий стіл щодо функціонування медичної галузі Чортківського району в умовах медичної реформи
 Йде реформування медицини, тобто йде процес зміни і форм організації медичних установ. Для належного сприйняття ситуації всі голови фракцій, керівники медичних закладів та районна влада зібралися для обговорення даного питання.
Чортківський Роман Володимирович зауважив, що згідно реформи в охороні здоров’я всі лікувально-профілактичні повинні бути реформовані з установ в підприємства не комерційні, комунальні. Так як до прикладу в м. Тернопіль всі лікарні, центри, стоматологічні поліклініки на сьогоднішній день реформовані. Чому нам так необхідно спішно це здійснити? Ми виграли американський грант, відповідно до цього Національний фонд здоров'я, через який буде йти фінансування охорони здоров’я всіх закладів, не буде фінансувати установи. Комунальні неприбуткові підприємства повинні пристосовуватися до нових умов. Держава повинна чітко визначити які гарантовані послуги вона надає за рахунок бюджету, всі інші послуги будуть надаватися жителям на платній основі. Це не означає, що кожен громадянин повинен платити з власної кишені. Ця платна основа може йти через страхові компанії, наприклад. Проте ми повинні спробувати здійснити дані кроки. Колектив ЧЦКРЛ звернувся до сесії районної ради для переходу закладів відповідно до прийнятого сесійного рішення. До прикладу, 6 травня набув чинності Закон України від 6 квітня 2017 року № 2002-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я".

Зокрема, зміни внесено до Основ законодавства України про охорону здоров’я. Так, у відповідність до реалій сучасності приводиться термінологія. Віднині під закладом охорони здоров’я розуміється юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.
Медичне обслуговування — це діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням.
Безпосередньо під терміном охорона здоров’я розуміється система заходів, що здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими об’єднаннями і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.
Крім того, встановлено, що керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я та порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, а також типова форма такого контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації.
Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення.
Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, порядок укладання таких договорів та типова форма договору затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Також встановлено, що державні органи, заклади охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.
При державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вторинного і третинного рівнів, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, за рішенням власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою). Спостережні ради також можуть утворюватися за рішенням власника при інших закладах охорони здоров’я.
При закладах охорони здоров’я з метою сприяння їх діяльності можуть також утворюватися опікунські ради.
Варто зазначити, що хоча Закон набрав чинності, але вводиться він в дію 6 листопада 2017 року.
Крім того, положення Закону, які визначають, що фінансове забезпечення охорони здоров’я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом, наберуть чинності з 1 січня 2018 року.