Новини

Новий розділ
Вітаємо Вас на офіційному сайті Чортківської районної ради.


23.01.2019
БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ – ПРАВО КОЖНОЇ ЛЮДИНИ
 З метою ознайомлення із організацією роботи із охорони праці, забезпечення здорових і безпечних умов праці під час навчально-виховного процесу страховий експерт з охорони праці Чортківського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Побуринний В. відвідав Чортківський районний комунальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів».
Страховий експерт провів моніторинг здійснення контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, прийняв участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці в навчальному закладі, надав консультативну, методичну та інформаційну допомогу у створенні та реалізації ефективної системи управління охороною праці, провів роз’яснювальну роботу щодо забезпечення виконання профілактичних заходів, яких необхідно вжити для усунення виробничих небезпек і ризиків, забезпечення належного утримання будівель та споруд, обладнання та устаткування у комбінаті.
Із адміністрацією та трудовим колективом комунального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів» страховий експерт з охорони праці В.Побуринний провів нараду щодо дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці, профілактики виробничого травматизму та професійного захворювання, удосконалення системи управління охороною праці в навчально-виховному закладі, організації безпечних методів праці, дотримання особистої безпеки. У виступі акцентовано увагу на аналізі нещасних випадків виробничого характеру, які зареєстровано у 2018 році в Чортківському районі, проаналізував причини їх виникнення, наголосив на необхідності проведення профілактичної роботи серед працівників та вихованців закладу щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’я застрахованих осіб, викликаних умовами праці.
Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально-виховних занять, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя всіх учасників навчально-виховного процесу. Робота навчально – виховного закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так і життя та здоров’я дітей. Необхідно докладати максимум зусиль, аби насамперед через систему професійної освіти впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості через створені умови та належну матеріально-технічну базу.
У своєму виступі страховий експерт відмітив, що забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, попередження травматизму його учасників буде успішним за умови змістовної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а керівник закладу створює таку систему управління охороною праці, коли кожен викладач прикладає максимум зусиль, аби насамперед через навчально – виховний процес впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я юних вихованців. Планування роботи з охорони праці у закладі необхідно здійснювати на основі аналізу та контролю діяльності навчально – виховного закладу та повинно передбачати складання річного плану, в якому визначаються такі заходи: навчання та перевірка знань працівників з охорони праці; проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці; адміністративно – громадський контроль стану охорони праці; профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу; визначенні потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та якісному санітарно-побутовому обслуговуванні застрахованих осіб.
Навчання та систематичне підвищення рівня знань з питань охорони праці застрахованих осіб Чортківського району – один із основних принципів роботи Чортківського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова вдосконалення управління охороною праці та забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій, травматизму та професійному захворюванню на виробництві.

Із трудовим колективом навчально-виховного закладу спілкувався страховий експерт з охорони праці Чортківського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області В.Є.Побуринний