Документи Програми програма соціально – економічного та культурного розвитку району на 2015 рік

Таблиця 1 

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4

Додаток
до рішення районної ради
від 20 березня 2015 року №519ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2015 рік
ВСТУП
Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2015 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».
З метою реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку району Програма розроблена з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; Програми діяльності Кабінету Міністрів України затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 року № 695 та ключових напрямків розвитку, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385; Стратегією розвитку Чортківського району на період до 2015 року, затвердженою рішенням сесії Чортківської районної ради від 27 березня 2009 року № 389.
Основою для підготовки Програми є основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку району, які взаємоузгоджено із Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»; Прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2016-2017 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року № 404 (із змінами від 22 грудня 2014 р. № 709); Проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р.
У Програмі викладено результати аналізу економічного і соціального розвитку району за 2014 рік, визначено пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку району на 2015 рік. Також, представлені
прогнозні показники соціально-економічного розвитку району в цілому та в розрізі окремих галузей.
Програма містить перелік районних програм, що діятимуть у 2015 році з визначенням виконавців.
Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:
• закони України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», Податковий кодекс України.
• постанови Кабінету Міністрів України:
- від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету (зі змінами та доповненнями)»;
- від 6 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»;
- від 27 серпня 2014 року № 404 (із змінами від 22.12.2014 № 709) «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016-2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
• розпорядження голови районної державної адміністрації:
- від 07 червня 2012 року № 339 «Про організацію проведення оцінки результатів діяльності Чортківської районної державної адміністраціі»;
- від 10 липня 2012 року № 423 «Про забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку району»;
- від 24 січня 2014 року № 15-од «Про організацію виконання програми зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року»;
- від 25 квітня 2014 року № 104-од «Про заходи щодо детінізації доходів, підвищення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення району»;
- від 30 квітня 2014 року № 114-од «Про організацію виконання обласної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року»;
- від 20 травня 2014 року № 130-од «Про розвиток природно - заповідного фонду в районі»;
- від 14 липня 2014 року № 180-од «Про соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції»;
- від 04 серпня 2014 року № 204-од «Про стан ринку праці та шляхи подолання безробіття в районі»;
- від 26 сепня 2014 року № 244-од «Про утворення районної тристоронньої соціально-економічної ради та розвиток соціального діалогу»;
- від 18 вересня 2014 року № 278-од «Про участь молоді району у суспільному житті»;
- від 06 жовтня 2014 року № 290-од «Про затвердження Плану заходів щодо створення системи оборони населених пунктів Чортківського району»;
- від 04 листопада 2014 року № 337-од «Про заходи щодо активізації науково-технічної та інноваційної діяльності в районі»;
- від 07 листопада 2014 року № 338-од «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними-членами, з іншої сторони»;
- від 05 грудня 2014 року № 366-од «Про посилення безпеки громадян та захисту населених пунктів Чортківського району»;
- від 18 грудня 2014 року № 384-од «Про матеріально-технічне забезпечення підприємств дорожньої галузі»;
• доручення голови районної державної адміністрації:
- від 17 березня 2014 року № 16 «Про посилання боротьби з корупцією та хабарництвом»;
- від 17 липня 2014 року № 45 «Про заходи щодо забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»;
- від 15 серпня 2014 року № 68 «Про зменшення споживання природного газу»;
- від 03 жовтня 2014 року № 85 «Про стан оплати за спожиті енергоносії, виконання плану організаційно-технічних заходів щодо скорочення споживання природного газу до кінця 2014 року та в опалювальному періоді 2014/2015 року»;
- від 31 жовтня 2014 року № 91 «Щодо соціальної підтримки сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників, які
беруть участь в антитерористичній операції»;
- від 30 жовтня 2014 року № 89 «Про підтримку реалізації товарів українського виробництва»;
- від 14 листопада 2014 року № 95 «Про підтримку світлотехнічної галузі промисловості»;
- від 05 листопада 2014 року № 92 «Про стан та перспективи будівельної галузі області»;
- від 18 грудня 2014 року № 105 «Про хід виконання районної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2013-2015 роки»;
- від 24 грудня 2014 року № 107 «Про виконання невідкладних заходів щодо мінімізації дій Російської Федерації з дестабілізації ситуації в економіці України»;
- від 05 січня 2015 року № 1 «Про розширення міжнародного регіонального співробітництва».
- план спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в районі, затверджений від 30.01.2014 № 03-9;
- план заходів щодо сприяння захисту прав і законних інтересів суб‘єктів господарювання, затверджений від 24.02.2014 № 02-14;
- план заходів щодо збереження та належного утримання автомобільних доріг загального користування, вуличної мережі міст, сіл, селищ, затверджений від 22.09.2014 № 01-32.
З метою забезпечення оптимального балансу інтересів держави, найманих працівників та власників цілі та заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.
Головною метою програми на 2015 рік є досягнення рівномірного та збалансованого розвитку реального сектору економіки, запобігання поглибленню соціально-економічних диспропорцій, активізації місцевої економічної ініціативи, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей, зміцнення потенціалу сільської місцевості, розширення міжнародного регіонального співробітництва, зниження рівня безробіття, зростання добробуту населення, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю шляхом стандартизації, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації районних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.
Виконання зазначених завдань дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності в усіх населених пунктах, нарощення податкової бази.


І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2013–2014 РОКИ

Основні тенденції макроекономічного розвитку
Протягом 2013-2014 років у Чортківському районі зафіксовано приріст обсягів валового регіонального продукту в порівняльних цінах: 2013 рік – 5,3%, 2014 рік – 17,7%. Зростання валового внутрішнього продукту відбулося за рахунок збільшення виробництва промислової продукції у продовольчому секторі, а саме: у Чортківському відділенню ТОВ «Радехівський цукор» (в 2,1 раз більше), у ТОВ «Товстенківський крохмальний завод» (на 79,7%). Також, даний результат був спричинений хорошим врожаєм зернових, зернобобових культур та цукрових буряків. Так, сільськогосподарським сектором вироблено валової продукції на 26,5% більше ніж у минулому році.
Підсумки соціально-економічного розвитку Чортківського району за 2014 рік пов’язані з впливом ряду як позитивних так і негативних факторів.
Негативним впливом позначились на розвиток економіки району наступні фактори:
- військовий конфлікт на сході України та анексія АР Крим, що спричинили скорочення ринків збуту місцевих підприємств у цих регіонах;
- торгівельні обмеження з боку Російської Федерації та ускладнення торгівельних відносин з країнами-членами Митного Союзу (припинення експорту продукції ЗАТ «Агроподукт» у Російську Федерацію);
- несприятливий інвестиційний клімат;
- брак та економія енергоносіїв, а також зростання цін на них;
- скорочення фінансування соціальних програм та реальнго сектору економіки;
- зростання темпів інфляції, девальвація гривні та валютні коливання спричинили погіршення діяльності банківського сектору та суттєво скоротили реальні доходи громадян, що позначилося на їх купівельноспроможності.
Основними складовими ВВП району є галузі промисловості та сільського господарства. Питома вага промисловості у загальному обсязі випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва складає 56 %, сільського господарства – 44 %.
Питома вага промисловості в загальному обсязі виробництва за 2014 рік склала: харчова промисловість – 82,7%; хімічна промисловість – 15,2%; виробництво електроенергії – 0,5%; інші – 1,6%.
Прогнозні показники по виробництву промислової продукції за 2014 рік виконали: харчова галузь на 132,7%, виробництво електроенергії на 79,9%, хімічна на 46,8%. Непродовольчий сектор зменшив обсяги виробництва у 2014 році на 52,5%. Великою мірою такий спад пов’язаний із припиненням виробничого циклу у квітні, липні-грудні звітного періоду Маприлівського місця провадження діяльності ДП «Укрспирт» через відсутність ринків збуту у зв’язку із нестабільною соціально-екномічною та політичною ситуаціями в Україні.
У сільському господарстві виробництво валової продукції у 2014 році склало 126,5% до минулого року. Як зазначалося раніше, такий результат був спричинений хорошим врожаєм зернових, зернобобових культур та цукрових буряків. Виробництво м’яса у 2014 році зросло на 23,6%, а молока – на 4,3%.
За 2014 рік до Зведеного бюджету району надійшло 85 415,4 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 3 730,9 тис. грн. Збір до Державного бюджету (загальний фонд і спецфонд) за 2014 рік становить 19 476,3 тис. грн. в тому числі збір загального фонду Державного бюджету становить 18 310,3 тис. грн. В порівнянні з 2013 роком надходження до Державного бюджету зменшились на 622,1 тис.грн. Найбільшими бюджетоформуючими підприємствами Чортківськго району у 2014 році є ЗАТ «Агропродукт» - 1 360,8 тис. грн., ТОВ «Серет-Інвест» - 499,7 тис. грн.
Щодо соціального сектору, то варто зазначити, що станом на 01.01.2015 року в районі відсутня заборгованість із виплати заробітної плати, а середньомісячний заробіток склав 2447,37 грн., що на 5,49 грн. більше від попереднього року.
У рамках виконання плану заходів протягом 2014 року реалізовувалося ряд заходів, спрямованих на зниження безробіття шляхом працевлаштування 2150 осіб, професійної підготовки та підвищення кваліфікації 372 осіб, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 451 безробітного.
Районною державною адміністрацією проводиться робота щодо реалізації визначених напрямів, пріоритетів, виявлення проблем, що перешкоджають розвитку галузей народного господарства району та створюють перешкоди на шляху подолання диспропорцій у районі.
З метою детінізації економіки району, у тому числі запобігання фактам оплати праці в “конвертах” та її виплати нижче мінімального рівня, розроблено, затверджено та реалізується головою районної державної адміністрації від 30 січня 2014 року № 03-9/01-45 “План спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в районі”.
Для підвищення стандартів життя місцевих територіальних громад, залучення інвестицій у розвиток економіки, створення нових робочих місць, підготовки ключових для розвитку району інвестиційних проектів та подальшої їх реалізації дорученням голови райдержадміністрації від 23 липня 2014 року № 49 «Про утворення робочої групи управління проектами з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів» створено відповідну робочу групу.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі діє центр надання адміністративних послуг з цілю реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, доступності інформації щодо набуття, зміни чи припинення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб.
З метою створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого розвитку в районі була реалізована програма підтримки малого підприємництва в Чортківському районі на 2013–2014 роки, яка схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 7 грудня 2012 року № 799-од і затверджена рішенням сесії районної ради від 29 грудня 2012 року № 272.
За дорученням голови райдержадміністрації щодо створення умов для добросовісної конкуренції на ринку добувної промисловості району було створено робочу групу з вивчення стану використання кар’єрів та родовищ, які діють на території району. Дана робоча група сформувала реєстр кар’єрів, що вже освоєні, а також перелік родовищ, що можуть бути освоєні для зацікавлених суб’єктів господарювання. Даний реєстр подано на веб-сайт Чортківської районної державної адміністрації та Тернопільської обласної державної адміністрації.
Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району є своєчасне та повне фінансування діючих районних програм. У 2014 році залучено до фінансування 14 районних програм, із районного бюджету використано коштів у сумі 771,9 тис.грн. Діючі районні програми, в основному, відповідають вимогам розпорядження голови райдержадміністрації від 21 липня 2011 року № 512 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».
У 2014 році, в основному, фінансувалися заходи, направлені на: протидію онкозахворюванням; захворюванням на туберкульоз; профілактику та лікування гепатиту В і С; імунопрофілактику та захист населення від інфекційних хвороб; захист населення і території Чортківського району від надзвичайних ситуацій; підтримку і розвиток редакції районного комунального радіомовлення, районної газети «Голос народу»; фінансування фонду районної ради для надання разової грошової допомоги; розвиток футболу; розвиток позашкільної освіти.
Аналіз виконання основних завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2014 рік свідчить про те, що у зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в державі діяльність господарського комплексу була спрямована на вирішення проблемних питань району, забезпечення стабільної роботи галузей економіки, наповнення бюджету, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я.
Виробництво валового сукупного продукту в основних сферах матеріального виробництва району за попередніми даними у 2014 році становить 1409,4 млн. грн., що складає 117,7% до аналогічного показника 2013 року. Програма виконана на 111,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Стан розвитку промислового комплексу Чортківського району у 2014 році характеризується незмінністю структури промисловості. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2014 рік склав 890,2 млн.гривень, що на 22,8% більше до аналогічного показника минулого року. Найбільший обсяг реалізованої продукції у підприємств харчової галузі (85,9%), виробництва хімічних речовин та хімічної продукції (13,6%).
Індекс промислової продукції за підсумками 2014 року становить 111,7%, у порівнянні до минулого року.


Незважаючи на звуження ринків збуту, відсутність доступних довгострокових кредитних ресурсів, провідні підприємства району зберегли свої позиції на ринку та наростили обсяги виробництва продукції.
На 48,4% збільшився обсяг виробництва промислової продукції у харчовій галузі промисловості. Провідними підприємствами галузі, що забезпечили зростання обсягів виробництва продукції є: Чортківське відділення ТОВ «Радехівський цукор» (в 2,1 раз більше), ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (на 79,7%), ПП «Юліта» (на 35,3%), ТОВ «Техпродпостач» (на 2,6%).
Зменшення обсягів у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 47,4% пов'язане з діяльністю: Марилівського місця провадження діяльності ДП «Укрспирт», у зв’язку із нестабільною соціально-економічною та політичною ситуацію в Україні та ТОВ «Глобал Космед», яке припинило діяльність у березні 2014 року.
Середньомісячна заробітна плата у січні – грудні 2014 року склала 1984,07 гривень, що на 463,3 гривень менше середнього рівня по економіці району.
У розвиток промислових видів діяльності спрямовано 2,4 млн. гривень капітальних інвестицій.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Агропромисловий комплекс залишається важливою для економіки галуззю, забезпечуючи сировиною провідні промислові підприємства та потреби населення району в продуктах харчування.
За підсумками господарської діяльності всіма категоріями господарств району у 2014 році вироблено валової сільськогосподарської продукції на суму 620,3 млн.грн., що становить 126,5% до минулого року, в т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 371,7 млн.грн., ріст – 147,7% в порівнянні до минулого року.
Чортківський район зберігає позитивну тенденцію з вирощування зернових культур, особливо сільськогосподарськими підприємствами. Так, у 2014 році сільськогосподарськими підприємствами району зернових та зернобобових культур вирощено 163,0 тис.тонн, що на 23% більше минулого року.
Овочів зібрано 0,6 тис.тонн, на рівні 2013 року, картоплі - 13,6 тис.тонн. що на 7,1 тис.тонн менше минулого року, але урожайність в 2 рази більша ніж в 2013 році.
Цукрових буряків зібрано 83,2 тис.тонн, що на 68,8% більше до 2013 року. Збільшення валового збору цукрових буряків позитивно вплинуло на збільшення обсягів виробництва цукру. З початку поточного сезону Чортківським відділенням ТОВ «Радехівський цукор» вироблено 106,5 тис.тонн цукру-піску, що в 2 рази вище відповідного періоду 2013 року.
Більшість сільськогосподарських культур у 2014 році мали урожайність вищу, ніж у минулому році. Зокрема, в 2014 році агроформування з 1 га. зібраної площі отримали 554 ц. cолодких коренів, 355 ц. картоплі, 62,0 ц. зернових культур, 35,0 ц. ріпаку, 25,6 ц. сої.
Виорано площі на зяб – 191149 га, крім того глибокої оранки – 6781 га.
У 2014 році всіма категоріями господарств району вироблено валової продукції в тваринництві на суму 178 382 тис.грн., що складає 164,4% до минулого року, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 26100 тис.грн., що на 45 % більше 2013 року.
Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами у 2014 році становить 1,73 тис.тонн, що на 80% більше програмного показника та на 0,8 тис.тонн більше 2013 року.
У 2014 році виробництво яєць склало 1141 тис. штук, або 76% до минулого року. Зменшення виробництва яєць пов’язано з припиненням в І півріччі 2014 року виробничої діяльності ТзОВ «Племптахофабрика».
Виробництво молока сільськогосподарськими підприємствами району становить 1,35 тис.тонн, даний показник на рівні минулого року. Низький рівень виробництва молока, в основному пов’язаний із скороченням поголів‘я корів.
Станом на 01.01.2015 року поголів‘я корів становить 314 голів, що на 34 гол. корів менше 2013 року. Також спостерігається і зменшення ВРХ, в загальному, на 9,2%. Тоді як, чисельність поголів’я свиней, в порівнянні з минулим роком, зросла на 4,2 % і становить 11,8 тисяч голів.
З метою нарощення виробництва тваринницької продукції у 2014 році в районі реалізовано ряд інвестиційних проектів з будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів, зокрема:
- будівництво, реконструкція молочно-товарного комплексу в ПАП «Дзвін» с.Звиняч на 1000 корів дійного стада. На сьогоднішній час готовність даного проекту становить 15%;
-будівництво-реконструкція свиноферми в ПАП «Фортуна» для утримання 8-ми тисяч голів свиней. Проект реалізовано на 80%;
- реконструкція тваринницького приміщення ПАП «Довіра» с.Стара Ягільниця для утримання 100 тисяч бройлерів. На даний час готовність складає 75%. В 2014 році вже введено в експлуатацію приміщення для утримання 180 тисяч бройлерів в даному господарстві;
- свинокомплекс з утримання свиней ПП Симак І.В. с.Полівці, який розрахований на утримання 5 тисяч голів свиней. Готовність проекту становить 10%.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 року № 57 в жовтні 2014 року повністю погашено заборгованість в сумі 2,3 млн.грн. із виплати дотації за збереження молодняку ВРХ, а також за здану на забій високовагову ВРХ.
Для зберігання картоплі та овочів в ПАП «Березина» будуються картопле- та овочесховища. Завершено будівництво складів, на що використано 0,9 млн.грн.
В 2014 році введено в експлуатацію один елеватор для зберігання зерна в ТзОВ «Нива-Біла», проектна потужність якого становить 4 тис.тонн.
Реалізація заходів програми збільшення площ посадки та нарощування виробництва плодів та ягід у Чортківському районі у 2011–2025 роках дала можливість посадити всім категоріям господарств 54,23 га. зерняткових дерев (Ходоровський Я.А., с.Давидківці – 20 га, Німець І.В., с.Біле – 8 га, Кузь Р.М., с.М.Чорнокінці – 12 га та Козоглу Ю.В., СВК "Добрий сад" с.Малі Чорнокінці – 14,23 га). Оскільки насадження (сади) молоді та ще не плодоносять, звідси і відсутність, як такого урожаю. В 2013 році СВК "Добрий сад" с.Малі Чорнокінці посаджено 9 га смородини та з початку 2014 року закладено плодорозсадник яблунь площею 0,5 га. Крім того, в 2014 році посаджено 1 га полуниць.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За рахунок усіх джерел фінансування суб’єктами господарювання району за попередніми даними у 2014 році освоєно 70,0 млн.грн. капітальних інвестицій.
Загальна сума інвестицій в промисловість становить 2,4 млн. грн., в сільське, лісове та рибне господарства – 56,0 млн. грн., що на 36,3% більше минулого року.
В економіку району залучено, з наростаючим підсумком, прямих іноземних інвестицій на суму 26,5 тис. дол. США. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу складає 0,6 дол. США.
Прямі іноземні інвестиції поступили з Польщі, Білорусії, Литви, Латвії, Британських Вінгірських островів.
З іноземними інвестиціями в районі функціонує 4 підприємства, з них у 2014 році здійснювали виробничу діяльність 3 підприємства (ТзОВ «ІЕ Сервіс», ТзОВ «Товстеньківський крохмальний завод», ТзОВ «Чортківський цукор»).
Зовнішньоторговельний оборот Чортківського району за 2014 рік склав 9715,8 тис. дол. США, або 38,2% до минулого року (у 2013 р. – 25 462,0 тис. дол. США).
Зокрема:
- експортовано товарів на загальну суму 8 685,5 тис. дол. США, що на 15 016,6 тис. дол. США або 63,3% менше, ніж у 2013 році. В основному даний показник пов’язаний торговельними обмеженнями на значну номенклатуру поставок продукції місцевих товаровиробників до країн-членів Митного Союзу, зокрема Російської Федерації. У 2014 році ЗАТ «Агропродукт» зменшило обсяги експорту м’яса яловичини охолодженої на 34,1%.
- обсяг імпорту становить в загальній сумі 1 030,3 тис.дол. США, що на 729,6 тис. дол. США менше, ніж у 2013 році, що пов’язано із різкою девальвацією національної валюти.
Сальдо по району позитивне і становить +7 655,2 тис. дол. США (у 2013 р. – +21 942,2 тис. дол. США).
З метою прискорення інвестування в економіку Чортківського району та для забезпечення огляду потенційними інвесторами тенденцій розвитку галузей економіки району райдержадміністрацією вживаються різноманітні заходи:
- розроблено та діє веб сторінка у райдержадміністрації, на якій розміщується інформація про стан соціально-економічного розвитку району;
- розроблено ряд презентаційних матеріалів, зокрема: мультимедійна презентація «Чортківщина інвестиційна»;
- заповнюються анкети для розвитку інвестиційного співробітництва із зацікавленими країнами;
- представники району приймають участь у Міжнародних форумах та виставках у м. Києві – «Барвиста Україна», ярмарках, конкурсах «100 кращих товарів України», «Кращий інвестор року», «Кращий товар року»;
- створено перелік інвестиційних пропозицій та створена база даних по району щодо 9 вільних земельних ділянок, 2 виробничих площ, переліку об’єктів незавершеного виробництва, які пропонуються інвесторам для підприємницької діяльності;
- оновлено інвестиційний паспорт Чортківського району станом на 01.01.2015 року.

БУДІВНИЦТВО
Основу будівництва району складає будівельна індустрія, яка характеризує собою сукупність постійно діючих підрядних будівельно-монтажних і спеціалізованих організацій, що включають до свого складу підприємства, підсобні та допоміжні підрозділи.
До 2014 року на території Чортківського району діяло 7 будівельних організацій, які виконували будівельно-монтажні роботи у відповідності до наявних ліцензій на провадження господарської діяльності. Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про віднесення міста Чортків Чортківського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення» від 19 вересня 2013 року № 609-VІІ м.Чортків отримало статус – обласного значення.
Враховуючи те, що всі будівельні організації району, за винятком МП «ФАКЕЛ», зареєстровані в місті Чорткові, то статистичний показник їх діяльності з 2014 року відноситься до міста, відповідно до територіальної приналежності. По цій причині в будівельній галузі району спостерігається спад обсягів виконання підрядних робіт будівельними організаціями.
За 2014 рік будівельними організаціями району виконано будівельно-монтажних робіт на суму 74,0 тис.гривень.
Будівництво житла в населених пунктах району здійснюється виключно індивідуальними забудовниками за власні кошти. Протягом 2014 року в районі введено в експлуатацію 1,7 тис.м.кв. житла, що становить 14% до минулого року. Загальна сума інвестицій в будівництво житла становить 3412,0 тис.грн.
Протягом 2014 року надано: 36 будівельних паспортів, 4 паспорти прив’язки ТС, 6 містобудівних умов та обмежень, 78 висновків до проектів землеустрою, з них негативні – 10 .
На виконання ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проводилась робота зі створення містобудівного кадастру. До моменту впровадження електронної бази у районі ведуться облікові журнали виданих будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень земельних ділянок, проведено інвентаризацію наявних генеральних планів.
У зв’язку із набиранням чинності з 01 січня 2015 року ч.3, 4 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в районі загострилась проблема з розробленням (коригуванням) містобудівної документації населеними пунктами. Через відсутность коштів в бюджетах сіл району та селища Заводське, робота по оновленні (розробці) містобудівної документації не проводилась.

ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ
Внутрішня торгівля і ресторанне господарство району, як важлива складова внутрішнього ринку, в сучасних умовах розвиваються динамічно. Це підтверджується сталою динамікою обсягу роздрібного товарообороту, вагомим внеском торгівлі у формуванні бюджетних надходжень, створенням нових робочих місць для працевлаштування населення.
На споживчому ринку району функціонує 203 підприємства з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, загальною площею 7,9 тис.м2, 21 заклад ресторанного господарства та 26 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення.
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства району, за попередніми підрахунками, склав 110,0 млн.грн., що становить 125% до минулого року, в тому числі: обсяг товарообороту роздрібної торгівлі склав 101,4 млн.грн., темп росту до минулого року становить 117,6%.
Середньомісячний обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу складає 2,2 тис.грн.
Для забезпечення сільського населення товарами різного вжитку та якісним торговельним обслуговуванням в галузі торгівлі в системі районного споживчого товариства працює 22 торгових підприємства (села Базар, Полівці, Джурин, Білобожниця, Ридодуби, Косів, Звиняч, Бичківці, Біла, Ст.Ягільниця, Шульганівка, Ягільниця, Нагірянка, Улашківці, Тарнавка, Давидківці, Капустинці,Гриньківці, Милівці, Колиндяни, Палашівка, Росохач), в т.ч. 17 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1413 м², частково передані на підприємницьку діяльність.
Основна увага приділяється відновленню роботи законсервованих приміщень та покращення матеріально-технічної бази підприємств торгівлі.
За 2014 рік оборот торгівлі в системі РайСТ склав 15,4 млн.грн., що до минулого року становить 102,3%.
В умовах складної політичної та економічної ситуації, що на даний час склалась в Україні, більша увага приділяється реалізації товарів вітчизняних виробників. Так, питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва в районі за звітний рік склала 64,2 % від загальної суми реалізації.
Продовжується розширення мережі об'єктів торгівлі і ресторанного господарства. За рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди та використання діючих підприємств в районі, протягом 2014 року відкрито 3 торгових заклади, загальною площею 77 м2.
Для утримання стабільної цінової ситуації та забезпечення споживчого попиту населення продовольчими товарами в районі систематично проводяться ярмаркові заходи, виїзні торгівлі, де реалізація продукції здійснюється її виробниками. У 2014 році проведено 2 ярмаркових заходи та щоденно здійснювало свою торгівлю ПАП «Березина».
Реалізація продукції проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15 відсотків нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках, що сприяє задоволенню споживчого попиту на основні продукти харчування.
Обсяг реалізованих послуг населенню, за попередніми підрахунками, склав 0,04 млн.грн., що становить 133% до минулого року.
В районі постійно проводиться робота з підвищення професійного рівня працівників сфери побуту шляхом проведення навчальних семінарів, а також участі їх в обласних та Всеукраїнському конкурсах.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Протягом 2014 року в районі здійснювали господарську діяльність 108 малих підприємств, що на 2,9 % більше, ніж у 2013 році. Кількість підприємницьких структур на 10 тис. осіб наявного населення складає 24 одиниці. Чисельність працюючих у бізнесових структурах становить майже 650 працівників. Крім того, в районі зареєстровано близько 800 фізичних осіб-підприємців.
До бюджетів всіх рівнів від діяльності суб‘єктів малого підприємництва надійшло близько 15210,0 тис.грн. Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва (разом з фізичними особами) до бюджетів усіх рівнів становить близько 30 %.
За даними моніторингу станом на 01.01.2015 року започаткували діяльність 157 новостворених суб’єктів господарювання, з яких 32 - юридичні особи та 125 - фізичні особи-підприємці. Одночасно, припинили господарську діяльність 869 суб’єктів господарювання (9 - юридичні особи та 860 - фізичні особи-підприємці). Значна ліквідація фізичних осіб-підприємців пов'язана із прийняттям закону України щодо спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, із обов’язковою сплатою єдиного соціального внеску для суб’єктів підприємництва, які обрали спрощену систему оподаткування, запровадженням в державній податковій інспекції електронної звітності, тому в основному, припиняли діяльність ті суб’єкти господарювання, які не здійснювали вже довгий час підприємницьку діяльність.
Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», видача документів дозвільного характеру з 01 січня 2012 року в районі здійснюється виключно через державних адміністраторів. Протягом 2014 року кількість звернень, розглянутих державним адміністраторами дозвільного центру склала 189, виданих дозволів -189, що на 30% менше в порівнянні з 2013 роком. Причиною зменшення кількості виданих документів дозвільного характеру є набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», яким внесено зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в частині скасування ряду дозволів.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі з 08.06.2013 року функціонує Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації. За 2014 рік центром надано 446 послуг, з них: 152 – адміністративні, 189 – дозвільного характеру, 105 – у сфері міграції. Також надано 11 адміністративних послуг відділом поштового зв’язку.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
За січень – грудень 2014 року платниками податків сплачено:
- до загального фонду Зведеного бюджету 85415,4 тис.грн. В порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 4,6% або на 3730,9 тис.грн.
- до Державного бюджету надійшло 19476,3 тис.грн., надходження зменшились на 622,1 тис.грн. в порівнянні до аналогічного періоду 2013 року або на 3,1%.
- до Місцевого бюджету за платежами, що контролюються податковими органами надійшло 65938,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року поступлення збільшились на 7,1 %, або 4353,1 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в надходженнях до місцевих бюджетів займає податок з доходів фізичних осіб, що за 2014 рік становить 50617,5 тис.грн., що на 3682,0 тис.грн. або на 7,8 % більше до минулого року.
У 2014 році надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування склали 121430,4 тис.грн., що на 3089,7 тис.грн. більше, ніж у 2013 році.
Дохідна частина загального фонду бюджету району станом на 1 січня 2015 року виконана в сумі 209 164,1 тис.грн., що становить 101 % до планових показників за звітний період.
Надходження по податках і платежах виконано в сумі 22 190,2 тис.грн., що складає 112,3%, або на 2429,3 тис.грн. більше плану.
Доходів, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів надійшло 17 428,9 тис.грн., що становить 109,3% (+1484тис.грн.), до передбаченого органами місцевого самоврядування планового завдання та 109,4% (+1502,8 тис.грн.) до планових показників Міністерства Фінансів України.
Надходження до районного бюджету виконано на 107,5%, селищного – на 140,7 %. Планові показники не виконали 3 сільських бюджети.
Дотація вирівнювання з Державного бюджету надійшла в повному обсязі.
Субвенцій район недоотримав з Державного бюджету на суму 416,4 тис.грн. ( 0,7%).
До бюджету Пенсійного фонду в районі станом на 01 січня 2015 року надійшло власних коштів на суму 715,17 тис.грн., планове завдання виконано на 148,5%.
Станом на 01.01.2015 року борг по страхових внесках становить 960,5 тис.грн., що в порівнянні до початку року менше на 30,2 тис.грн.
В районі на обліку знаходиться 22 988 пенсіонерів. За 2014 рік профінансовано коштів на виплату пенсій та допомоги на загальну суму 362,2 млн.грн.
Середній розмір пенсій станом на 01.01.2015 року становив 1278,56 грн. В звітному році призначено 842 пенсії та здійснено 2269 індивідуальних перерахунків.


НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ
Ринок праці району залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, тіньової зайнятості та інших).
На сьогодні складна політична й економічна ситуація негативно вплинула на ринок праці району. Характерними тенденціями у 2014 році є підвищення рівня безробіття, зменшення середньооблікової чисельності штатних працівників, зменшення кількості роботодавців, які інформують службу зайнятості про наявність вільних робочих місць, зменшення кількості вакансій та кількості укладених трудових договорів між фізичними особами та найманими працівниками.
Чисельність наявного населення в районі станом на 1 січня 2015 року становила 45,4 тис. осіб., в порівнянні до середньої чисельності населення за 2014 рік спостерігається зменшення на 0,2 тис.осіб. Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок як природного скорочення – 397 осіб, так і міграційного – 60 осіб. Порівняно з 2013 роком показник природного скорочення збільшився на 34 особи, а міграційного руху на 16 осіб.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень- грудень 2014 року склала 2447,4 грн., що відповідає рівню минулого року.
Станом на 01.01.2015 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
Найбільше заробітна плата зросла у 2014 року відносно 2013 року в лісовому господарстві – на 19,6% (3104,63 грн.), у торгівлі – на 5% до 1811,43 грн., у транспорті – на 5,8% (3117,98 грн.), у житлово-комунальному господарстві – на 2,8% (1994,04 грн.), в освіті – на 1% (2711,07 грн.), в охороні здоров’я – на 7% (2103,91 грн.), в культурі – на 6,6% (2192,05 грн.).
За 2014 рік створено 305 нових робочих місць, що складає 101% до завдання (302).
Протягом січня – грудня 2014 року у пошуку роботи звернулось – 2568 чол., що на 20% менше від минулого року.
Станом на 01.01.2015 року допомогу по безробіттю отримали 638 чоловік. Середній розмір допомоги в грудні 2014 року становив 1003,85 грн.

З метою підвищення конкурентоздатності на ринку праці 372 безробітних проходили професійне навчання або підвищували свою кваліфікацію.
Станом на 1 січня 2015 року в базі даних центру зайнятості було зареєстровано 24 вакансії. На одне вільне робоче місце в районі претендували 34 безробітних.
За 2014 рік працевлаштовано 2150 осіб, в тому числі 980 чол., які мали статус безробітного та 451 чол. взяли участь у громадських та тимчасових роботах, з них 26 безробітних одноразово отримали допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Протягом року прийнято рішення про компенсацію єдиного соціального внеску роботодавцям, які працевлаштували 33 чол. безробітних громадян на нові робочі місця.
Для підтримання на ринку праці конкурентоспроможності осіб, старших за 45 років протягом 2014 року на навчання та підвищення кваліфікації видано ваучерів 5 громадянам.
Важливим завданням на сьогодні залишається сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці, недопущення зростання безробіття.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
Станом на 01 січня 2015 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги у Чортківському районі зареєстровано 24326 облікових карток пільговиків різних категорій громадян.
В 2014 році за призначенням різних видів соціальної допомоги та компенсацій звернулося 6067 заявників, яким в 2014 році виплачено – 51878,1 тис.грн. Заборгованості по виплаті пільг немає.
Протягом 2014 року субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 513 сімей на суму 790,1 тис.грн., субсидію на скраплений газ та тверде паливо призначено 41 отримувачу на загальну суму 37,0 тис.грн. За рішенням комісії 25 сім’ям призначена субсидія.
По пільгах і субсидіях здійснено виплат на суму 9767,8 тис.грн. Заборгованість станом на 01.01.2015 року становить 319,0 тис.грн.
З обласного бюджету на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи, внаслідок психічного захворювання, доплат до пенсії воїнам ОУН-УПА, доплат сім’ям загиблих в Афганістані, профінансовано купівлю медикаментів на суму 2673,0 тис.грн.
З державного бюджету на виплату одноразової допомоги інвалідам, довічної державної стипендії, щорічної разової допомоги ветеранам війни, щорічної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції профінансовано допомоги на суму 888,1 тис.грн.
Чорнобильських виплат здійснено на суму 2541,2 тис.грн. Заборгованість станом на 01.01.2015 року становить 34,8 тис.грн. (підвищена оплата праці – 8,1 тис.грн, харчування ліквідаторів І-ІІ категорії – 26,9 тис.грн.).
В 2014 році проведено виплату щомісячної грошової допомоги на продукти харчування для 73 осіб І категорії, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 423,5 тис.грн. та 48 особам ІІ категорії на суму 110,9 тис.грн.
На виконання Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» впродовж 2014 року нараховано та виплачено 8 особам компенсацію на суму 1,6 тис.грн.
На виконання постанови КМУ від 31.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам» нараховано та виплачено компенсацію з придбання твердого палива та скрапленого газу протягом 2014 року 231 особі на суму 139,3 тис.грн.

ТРАНСПОРТ, ЗВ’ЯЗОК ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
На території району здійснюють діяльність 2 юридичних підприємства (ТОВ «Чортківське АТП 16142» та ТОВ «Ореол») та 16 фізичних осіб-підприємців, що обслуговують 35 маршрутів району та 55 населених пунктів.
За 2014 рік ними перевезено 1124,3 тис. пасажирів, з них пільгових груп населення – 222,1 тис. пасажирів.
Експлуатаційна довжина транспортної мережі складається із залізничних колій – 65 км, автомобільних доріг – 395 км, в т.ч. з твердим покриттям – 333,2 км та ґрунтових доріг – 61,8 км. Питома вага автомобільних доріг з твердим покриттям – 84,4%. В районі експлуатується 44 мости.
Філія «Чортківський райавтодор» обслуговує 299,9 км. автомобільних шляхів місцевого значення. За 2014 рік філією виконано робіт на суму 3835,8 тис.грн.
З метою безпеки руху встановлено та замінено 197 дорожніх знаків; 254 напрямних стовпчиків, виконано ямкового ремонту – 3695 м2, відремонтовано 6 автопавільйонів, 620 п.м. тросового огородження, 10 м бар’єрного огородження, 1 площадку для відпочинку, встановлено 450 віх, 1380 п.м. снігозахисних щитів.
Центр поштового зв’язку № 6 ТД УДППЗ «Укрпошта» є відособленим виробничим підрозділом Тернопільської дирекції ТД УДППЗ «Укрпошта». Чортківський ЦПЗ № 6 Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» обслуговує Чортківський, Заліщицький та Борщівський райони.
Відособлений виробничий підрозділ має у своєму складі виробничі підрозділи по Чортківському районі у кількості 32-х стаціонарних та 3-х пересувних відділень.
Станом на 01.01.2015 року в ПАТ «Укртелеком» цех телекомунікаційних послуг № 15 нараховується 6588 сільських абонентів телефонного зв’язку, 416 сільських абонентів проводового радіо та 887 абонентів мережі Інтернет.
Рівень оплати за спожиті енергоресурси 2014 року становить: електроенергія – 99,4%; природний газ – 94,1% та теплоенергія – 98,8%, а саме:
Електроенергія: 99,4%, в т.ч.: бюджетні організації – 99,8%, населення – 99,9%, сільськогосподарські споживачі – 99,9%, промислові підприємства – 100,1%;
Природній газ: 94,1%, в т.ч.: бюджетні організації – 92,9%, населення – 91,4%;
Теплова енергія: 98,8%, в т.ч.: бюджетні організації – 96,5%, населення – 99,7%, інші організації – 62%.
Основними напрямками впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на скорочення споживання природного газу в 2014 році в районі було переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери на використання альтернативних місцевих видів палива (відходів деревини) та проведення санації житлових будинків, бюджетних установ, закладів освіти, охорони здоров’я, у відділі культури, туризму, національностей та релігії райдержадміністрації.
Чортківським теплорайоном ОКП «Тернопільтеплокомуненерго» за власні кошти встановлено твердопаливний котел БСМЖ Т потужністю 1,8 мВт. в смт. Заводське. Розрахунковий ефект від впровадження – 35,1 тис. грн. Також, встановлено 5 електричних конвекторів марки Сатурн потужністю 2,5 кВт. в Колиндянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Затрачено на встановлення 2,5 тис. грн. з місцевого бюджету. Розрахунковий ефект від впровадження – 60,0 тис. грн.
Для скорочення споживання енергоносіїв в суспільному виробництві та бюджетній сфері проведено заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи, а саме:
- в закладах освіти 500 шт. на суму 17,0 тис.грн. спонсорських коштів (економічний ефект від впровадження – 13,0 тис. грн.);
- в закладах культури 48 шт. на суму 2,1 тис.грн. коштів з районного бюджету (економічний ефект від впровадження – 5,8 тис. грн.);
- в закладах охорони здоров’я 11 шт. на суму 0,44 тис. грн. (Економічний ефект від впровадження – 1,1 тис. грн.);
- в управлінні соціального захисту населення 5 шт. на суму 0,225 тис.грн. (економічний ефект від впровадження – 0,6 тис. грн.).
У 2014 році закуплено та змонтовано 31 прилад зовнішнього освітлення. Проведено заміну 27 високовольтних опори, ремонт розподільчих електромереж на суму 729,0 тис. грн. протяжністю 219 км.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У 2014 році постійно проводились організація, контроль та розроблення заходів щодо підготовки та проходження опалювальних осінньо-зимових періодів 2014-2015 років. Регулярно здійснювався моніторинг тарифів на житлово-комунальні послуги, виробничої та фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних підприємств.

Чортківським теплорайоном здійснюється забезпечення теплоносієм населення та організацій району, обслуговується 2 котельні. В 2014 році проведено заміну 1400 м.п. пінополіуретанових труб на суму 750,0 тис.грн. Проведено монтаж чавунного опалювального котла БЦ, який працює на твердому паливі в котельні смт.Заводське на суму 280,0 тис.гривень.
ПП «Заводське-2009» здійснює утримання будинків та прибудинкових територій в смт. Заводське. На обслуговуванні ПП «Заводське-2009» знаходиться 20 багатоквартирних будинків. З метою надання можливості мешканцям багатоквартирних будинків володіти та користуватись загальним майном, утримувати будинки та прибудинкові території в належному стані в районі створено та функціонує 16 ОСББ.
КП «Заводське-2010» забезпечує благоустрій смт. Заводське, а також збирання і транспортування твердих побутових відходів. У 2014 році утилізовано близько 2 тис.тонн твердих побутових відходів.
Чортківське ВУВКГ забезпечує жителів смт. Заводське водопостачанням та водовідведенням. У 2014 році проведено заміну 150 м водопровідних вводів на пластикову трубу в житлових будинках.

ОСВІТА
Діяльність відділу освіти райдержадміністрації у 2014 році була спрямована на здійснення державної політики у галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.
В 2014–2015 навчальному році на території району функціонує 44 загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчається 3722 учні (13 шкіл І – ІІІ ст. – 2199 учнів; 24 школи І – ІІ ст. – 1451 учень; 7 шкіл І ст. – 72 учні). У 1-му класі навчається 419 учнів. У районі функціонує три позашкільних заклади з різними напрямами, гуртками, секціями: Палац дітей та юнацтва, Дитячо-юнацька спортивна школа, Центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді.
У загальноосвітніх школах району із числа дітей-переселенців зі східних областей України навчається 7 учнів та 2 дітей цієї категорії громадян є вихованцями дошкільного навчального закладу.
У 2014 – 2015 навчальному році у районі працює 715 педагогічних працівників. Дошкільне виховання здійснює 33 дошкільних навчальних заклади та Горішньовигнанський НВК «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад». Порівняно з попередніми роками поступово збільшується відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою. Всі навчальні заклади у районі підключені до мережі Інтернет.
Задля покращення матеріально–технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році у всіх закладах освіти проведено поточні ремонти, здійснено капітальні та поточні ремонти за рахунок районного бюджету на суму 1081,7 тис.грн., з них:
капітальні видатки - 1006,1 тис.грн:
- у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Колиндяни проведено ремонт даху, ремонт 3-го поверху на суму 581,8 тис. грн., в т.ч. заміна котлів - 45 тис. грн.;
- у Білобожницькфй ЗОШ І-ІІІ ст. проведено ремонт актової та спортивної зали на суму 104,2 тис. грн.
- у Заводській ЗОШ І-ІІІ ст. замінено шатрове перекриття даху на суму 320,1 тис.грн.;
поточні видатки – 75,6 тис.грн.:
- ремонт даху спортзалу Ягільницької ЗОШ І-ІІІ ст. та спортивної зали Давидківської ЗОШ І-ІІ ст., ремонт актової зали у Білобожницькій ЗОШ І-ІІІст.
Також, у 2014 році проведено заміну вікон та дверей у спортивних залах Росохацької та Ягільницької ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 122,0 тис. грн., у спортивній залі Бичківської ЗОШ І-ІІ ст. на суму 29,0 тис. грн.
Виплачено заборгованість за виконані роботи по капітальних ремонтах у 2013 році на суму 64,5 тис. грн.
На виконання Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус», в районі організовано перевіз дітей, учнів та педагогічних працівників сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів і додому. На сьогодні на балансі відділу освіти перебуває 3 автобуси, на виконання даної програми використовуються також послуги приватних перевізників, які здійснюють перевезення учнів та педагогічних працівників згідно укладених договорів. Затверджені усі маршрути для здійснення таких перевезень.
У 2014 році був завершений проект другої фази ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», що був зосереджений на економії коштів за рахунок енергозбереження (заміна дверей та вікон на металопластикові).
Разом із тим у галузі освіти існує ряд проблем, над вирішенням яких потрібно працювати, а саме: проблема комп’ютеризації шкіл; питання колекційної освіти; навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

ОХОРОНА ЗДОРОВ′Я
Медична допомога жителям Чортківського району надається центральною комунальною районною лікарнею на 380 ліжок (50,3 на 10 тис. населення), районним поліклінічним відділом на 850 відвідувань в день, стоматологічною поліклінікою на 180 відвідувань, комунальним закладом Центром первинної медико-санітарної медичної допомоги, 18-ма лікарськими амбулаторіями (три амбулаторії на території міста), що працюють на засадах сімейної медицини та 39-ма фельдшерсько-акушерськими пунктами.
В районі працює 209 лікарів, з них 44 сімейні лікарі. Забезпеченість середніми медичними працівниками – стовідсоткова.
Щодо демографічної ситуації в районі.
За 2014 рік народилося 710 дітей, що на 48 дітей менше минулого року. Народжуваність становить 9,3 % на 1000 населення (за 2013 рік – 9,9% на 1000 населення). Всього померло за 2014 рік – 1096 чол., що на 10 чол. менше минулого року. Смертність становить на 1000 населення – 14,4 % (за 2013 рік – 14,5% на 1000 чол.). Протягом року померло 4 дітей (за 2013 рік – 6 дітей), дитяча смертність становить 5,6 % на 1000 чол. (за 2013 рік – 7,9% на 1000 чол.). Природній приріст 2014 року – - 5,1% (за 2013 рік – - 4,6%).
Матеріально-технічного забезпечення.
З метою матеріально-технічного забезпечення за звітний період медична галузь профінансована на 43 524,5 тис.грн. при плані на рік 43 867,3 тис.грн. або на 99,2 %. Виконання програм профінансовані у 100% обсязі.
За бюджетні кошти завершено ремонт операційного блоку центральної комунальної районної лікарні вартістю 50 тис. грн. та за спонсорські кошти придбано меблі, сантехніку, електропроводку, оплачено роботу. За кошти бюджету придбано котел газовий для паливної пологового відділу за 14,7 тис.грн. Відремонтовано 4 кабінети в центральній амбулаторії загальної практики/сімейної медицини на суму – 27,7 тис.грн. Переведено на електричне опалення амбулаторію загальної практики/сімейної медицини у с. Колиндяни вартістю 10,0 тис.грн. За централізовані кошти отримано виробів медичного призначення на суму 130,4 тис. грн.
За спонсорські кошти протягом 2014 року проведено наступні роботи: ремонт кабінетів лікаря – пульмонолога і кардіолога поліклінічного відділу на суму 1750 грн. Завершено ремонт другого поверху філіалу лікарні смт. Заводське вартістю 90 тис.грн. Придбано три металопластикові перегородки з дверима та 5 дверей для хірургічного відділу на суму 49,1 тис.грн. Облаштовано відео-спостереження за хворими у відділі анестезіології та інтенсивної терапії з приміненням телемедицини вартістю 10 тис. грн.
В пологовому відділі замінено 12 вікон на енергозберігаючі. Проведено ремонт фасаду інфекційного відділу. Відновлено автотранспорт на суму 120 тис.грн. Відновлено роботу свердловин для водопостачання стаціонарного відділу ЦКРЛ та акушерського відділу. Проведено капітальний ремонт опалювальної системи в центральній амбулаторії загальної практики/сімейної медицини. Проведено заміну вікон у приміщенні ФАПу с.Капустинці. Переведено на комбіноване опалення ФАПи сіл Малі Чорнокінці, Тарнавка, Капустинці, Зелена, Семаківці. Продовжується капітальний ремонт ФАПу с.Росохач з подальшою реорганізацією його в амбулаторію загальної практики/сімейної медицини. Триває ремонт хірургічного відділу центральної комунальної районної лікарні та залучено 25 тис. грн. позабюджетних коштів.

КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ
Мережа закладів культури району складається із 114 закладів – 53 бібліотеки, 57 клубних закладів, 4 школи естетичного виховання, що знаходяться у 77 приміщеннях.
З метою покращення матеріально-технічного забезпечення галузі культури з районного бюджету було здійснено ремонтні роботи у 4 ДМШ (1200 грн.), встановлено енергозберігаючі вікна у ДМШ району (13762 грн.), встановлено газовий лічильник у бібліотеці-філіалі с.Гор.Вигнанка (380 грн.) та електролічильник у бібліотеці с. Нагірянка (660 грн.), замінено два дверних блока у Заводській школі мистецтв та Пробіжнянській ДМШ (9000 грн.), відремонтовано дахове перекриття у Заводській школі мистецтв (35,0 тис.грн.).
За рахунок коштів, виділених із бюджету сільських рад встановлено два енергозберігаючі вікна у бібліотеці та у СБК с.Стара Ягільниця.
За рахунок спонсорських коштів та допомоги приватних підприємств проводилися наступні роботи: поточний ремонт (внутрішній) у центральній районній бібліотеці -1,8 тис.грн., косметичні ремонти у бібліотеці-філіалі с.Пастуше та у клубі с.Семаківці; встановлено 2 енергозберігаючих вікна у бібліотеці, 1- в СБК с.Ридодуби; встановлено 5 енергозберігаючих вікон у бібліотеці, 7- в СБК та нові вхідні двері – 35,0 тис.грн у с.Великі Чорнокінці, також відремонтовано покрівлю (180м2) та замінено водостічні труби, відремонтовано пічки в актовій залі, сходову клітку на ІІ поверх та вхідні сходи в СБК с.Великі Чорнокінці – 91,4 тис.грн.
Природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал району є важливими факторами розвитку туризму. У Чортківському районі один з туристичних аспектів полягає в отриманні додаткових можливостей для популяризації культури району, для поширення знань, інформації про історичні, природні, етнографічні особливості. На даний час туристична інфраструктура району включає: спелео-клуб «Кристал» (печера Млинки); туристичну агенцію «Моноліт»; Монастир (с. Улашківці). Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації працює над розробленням туристичного маршруту «Угринська печера».
Підготовлено папку з розробленими туристичними маршрутами Чортківщини, а саме:
- «Мандруємо з нами» (с. Улашківці);
- краєзнавчий маршрут (с. Ягільниця);
- краєзнавчий маршрут (с. Стара Ягільниця).
Також, в районі встановлено банери при в'їздах у район, перевидано буклети, готується до випуску книга «Історія культури Чортківщини», ведеться інформаційна робота щодо розвитку зеленого та сільського туризму, проведена книжково-ілюстративна виставка «Україна – країна Європи».
В рамках районної програми «Про забезпечення культурної спадщини на 2011-2015 роки» за кошти парафіяльних громад та спонсорських коштів приватних агропромислових підприємств проводилися поточні та косметичні ремонти у сакральних пам’ятках району. Продовжувалась робота над вивченням об’єктів культурної спадщини, пам′ятками монументального мистецтва, археології та історії для підготовки та випуску «Зводу пам’яток історії і культури», проводився збір інформації щодо пам’ятників та пам’ятних знаків у районі воїнам-афганцям.
У зв’язку із трагічними подіями в Україні та за браком коштів проводились тільки основні масові заходи (районний огляд-конкурс «Різдвяне розмаїття», обласні фестивалі «Дивоцвіт» не проводились) у формі мітингів-реквіємів, тематичних вечорів, літературних читань, виставок .

СПОРТ ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
В районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров‘я населення, пропагування ведення здорового способу життя.
На виконання програми Кабінету Міністрів України «Діти України» в районі заняттям в спортивній школі охоплено 5,9% учнів від загальної кількості при обласному показнику 9%. Сьогодні близько 3 тис. школярів об’єднують спортивні секції. Районний футбол охоплює 35 сільських команд, допомогу яким надають керівники приватних агропромислових підприємств, сільські голови, меценати та любителі спорту.
Вжито заходи по збереженню та підвищенню ефективності діяльності спортивних залів більшості шкіл району, ремонт матеріально-технічної бази.
Згідно рішення районної ради від 23.04.2013 року № 298 в районі діє районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року.
Серед дітей, яким надавались оздоровчі послуги в 2014 році велика увага приділялась оздоровленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2014 року оздоровлено 47 дітей даної категорії, які оздоровлювались в дитячому оздоровчому комплексі «Збруч» смт.Скала-Подільська, дитячому молодіжному центрі «Молодіжна гвардія» м.Одеса, стаціонарному заміському оздоровчому таборі «Лісова пісня»– пансіонаті м.Борщів, санаторії «Лісова пісня» с.Привороття, Хмельницької області, дитячому оздоровчому закладі ТОВ «Зорепад – Струсів» с.Струсів, колективному міжгосподарському дитячому оздоровчому закладі «Лісовий дзвіночок» с.Скоморохи.

ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ
Станом на 01.01.2015 на обліку служби у справах дітей Чортківської райдержадміністрації перебуває 68 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них 9 дітей-сиріт та 59 дітей позбавлених батьківського піклування. Під опікою і піклуванням перебуває 47 дітей, які виховуються в сім'ях опікунів. Всі діти отримують соціальну допомогу згідно чинного законодавства, 5 дітей перебувають на повному державному утриманні в Струсівській санаторній загальноосвітньій школі-інтернат І-ІІІ ступенів. В прийомних сім'ях проживає 4 дітей, 11 – виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу.
В районі функціонує 2 дитячих будинки сімейного типу: в с.Палашівка, де виховуються та проживають 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та у с.Пастуше, де проживає 5 дітей даної категорії, а також 4 прийомні сім’ї, в яких проживає 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На обліку служби перебуває 34 дитини району, які проживають в 11 сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. З метою запобігання правопорушень проводиться профілактична робота спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень в сім’ях, в школах, в організаціях незалежно від форми власності та за місцем проживання.
Для профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх систематично проводяться рейди-перевірки розважальних та торговельних закладів, місць масового перебування молоді. У ході проведення профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці. Вокзал», «Діти Тернопільщини проти насильства, бездуховності, за духовність та сімейну злагоду», «Літо – 2014», «Урок – 2014», «Підліток. Зима. Канікули» протягом 2014 року проведено 33 рейди, в ході яких виявлено 7 дітей за вживанням спиртних напоїв, знаходженням в закладах дозвілля після 22.00 год. та попереджено цих дітей.
У 2014 році проведено 11 засідань комісії, на яких розглянуто питання про позбавлення батьківських прав, про встановлення часу та місця зустрічей з неповнолітніми дітьми, майнові питання.
Протягом 2014 року на реалізацію заходів районної програми запобігання дитячої безпритульності і бездоглядності виділено на 2014 рік – 35 тис. грн., які використані для придбання подарункових наборів.


ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
Значна увага впродовж року приділялась реформуванню земельних відносин та вживались заходи щодо наповнення бюджету за рахунок ефективного використання землі.
Земельний фонд району станом на 01.01.2015 року складає 90344,0 га., з них: 69209,6 га займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень освоєності земель сільськогосподарського призначення.
Під водою зайнято 1189,03 га, в тому числі під ставками та штучними водосховищами – 551,5 га.
Укладено та зареєстровано договори оренди на території 9–ти сільських рад на обיєкти водного фонду загальною площею – 312,92 га, в тому числі: прибережна захисна смуга складає – 97,29 га, гідротехнічні споруди – 1,92 га, водне плесо – 212,73 га. Орендна плата за використання земель водного фонду встановлена в розмірі – 3% від нормативної грошової оцінки та виплачується в повному обсязі.
Під забудованими землями зайнято 5311,29 га, відкритими землями без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 963,6 га, лісами та іншими лісовкритими площами –11740,45 га. Основним землекористувачем є ДП «Чортківське лісове господарство», в користуванні якого знаходиться 10038,6 га лісових земель.
У користуванні сільськогосподарських підприємств перебуває 34817,13 га., в тому числі: у сільськогосподарських товариствах – 6735,04 га, в інших недержавних сільськогосподарських підприємствах – 27812,94 га, в державних сільськогосподарських підприємствах – 279,76 га. Не наданих земель запасу за межами населених пунктів – 5979,47 га, а з них ріллі – 538,22 га. Не наданих земель запасу в межах населених пунктів – 1074,82 га, а з них 352,43 га ріллі. Землі резервного фонду за межами населених пунктів не надані у власність та користування – 418,91 га, ріллі – 373,12 га.
На території району є в наявності кар’єри площею – 149,06 га.
В процесі реформування земельних відносин землі державної власності станом на 01.01.2015 року складають 33019,65 га, землі приватної власності – 57083,18 га, землі колективної власності – 187,98 га, землі комунальної власності – 53,19 га.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Згідно рішення сесії районної ради від 30.01.2014 року № 402 в районі діє програма захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 – 2017 роки. На реалізацію заходів районної програми з районного бюджету використано 100,0 тис.грн., а саме: поповнено районний матеріальний резерв Чортківського району: дизельне паливо- 6394 літрів та 275 літрів бензину марки А 92; шифер восьмихвильовий - 999 шт; цвяхи шиферні - 64,0 кг; плівка поліетиленова - 54,5 м/п; пиломатеріали - 8,0 м³.
На телекомунікаційні послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення використано 2362,47 грн. Проведено повне оновлення стійки централізованого виклику абонентів системи оповіщення цивільного захисту району.
Резервний фонд районного бюджету Чортківського району в 2014 році не використовувався.
Реалізація районної програми організації рятування людей на водних об’єктах Чортківського району не була достатньо ефективною через відсутність коштів в районному бюджеті на ці цілі. В 2014 році виконані такі заходи: проведено 155 профілактичних бесід; підготовлено 6 публікацій в засобах масової інформації та 3 виступи по районному радіомовленню; силами рятувально-водолазної станції врятовано 1 людину, здійснено виїзди по пошуку в інші райони, постійно ведеться нагляд.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Упродовж останніх років громади району зосереджували свій фінансово-технічний потенціал на розв’язання існуючих проблем, які негативно впливають на їх життя та розвиток, у першу чергу в екологічній сфері. Проведене дозволило досягти позитивних зрушень у напрямку оздоровлення довкілля, проте, стан навколишнього природного середовища покращується вкрай повільно, негативний вплив на довкілля зростає.
На території Чортківського району знаходиться 39 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 5310,54 га.
На даний час на території Чортківського району укладено 13 договорів оренди водних об’єктів, зокрема оренди 24 ставків. На орендованих водних об’єктах знаходиться 24 гідротехнічні споруди (дамби, водовипуски).
Проводиться аналіз стану гідротехнічних споруд водних об’єктів, які розташовані на території Чортківського району.
Вживаються заходи в межах чинного законодавства стосовно прийняття безгосподарних споруд у комунальну власність та укладання договорів оренди гідротехнічних споруд між органами місцевого самоврядування та користувачами земельних ділянок водного фонду.
Для поліпшення природного складу лісів проведено рубки формування і оздоровлення лісів на території Чортківського району на площі 150,2 га, в тому числі: освітлення – 6,6 га; прочищення – 11,4 га; проріджування – 3,0 га; прохідні рубки – 8,8 га; вибіркова санітарна рубка – 110,4 га; рубка головного користування – 10 га.
За 2014 рік ДП «Чортківське лісове господарство» в рамках заходів з лісовідновлення на землях державного лісового фонду посаджено 50,8 га, проведено доповнення лісових культур на 80,2 га, здійснено догляд за лісовими культурами.
Працівниками державної лісової охорони постійно проводиться охорона лісів від лісопорушень, порушень правил полювання, пожежної безпеки, шкідників та хвороб лісу.
Прибережні захисні смуги водоохоронних зон на території Чортківського району становлять 810 га.
Розроблено робочий проект землеустрою щодо рекультивації порушених земель на території Джуринської с/р - 4 га, на території Шульганівської с/р – 2 га, Староягільницької с/р- 4 га. Роботи не проводились через відсутність фінансування.
На території Чортківського району виконавчими комітетами 37 сільських рад виділено земельні ділянки для видалення відходів. Заводською селищною радою укладено договір на вивезення твердих побутових відходів із приватним підприємством «Заводське - 2009».
У вересні 2014 року розпорядженням голови Чортківської районної державної адміністрації від 10.09.2014 року № 265-од «Про затвердження проекту Програми охорони навколишнього природного середовища в Чортківському районі на 2014-2020 роки» затверджено новий проект програми. 18.09.2014 року на засіданні постійної комісії Чортківської районної ради з питань екологічної політики, природокористування та сталого розвитку розглянуто проект Програми охорони навколишнього природного середовища в Чортківському районі на 2014-2020 роки. Після обговорення даного Проекту програми профільною комісією прийнято рішення проект Програми взяти до відома та після доопрацювання та внесення відповідних змін винести його на розгляд депутатів на сесію Чортківської районної ради.


КОРОТКІ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2014 РОЦІ

Результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку району за 2014 рік і аналізу ефективності виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку району вказують на відповідність розвитку регіону із завданнями Стратегії розвитку району на період до 2015 року та окремих галузей економіки.
У 2014 році виконання основних макроекономічних показників наступне:
- збільшення обсягів виробленої продукції на 11,5% від прогнозованого рівня;
- зростання обсягу реалізованої промислової продукції на 23,2%;
- збільшення обсягів валової продукції сільського господарства на 23,6%, або на 118,7 млн. грн.;
- у рослинництві отримано 206,9 тис. тонн зерна (+33,3%);
- перевиконання програми по виробництву м’яса на 22,3%;
- обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства склав 110,0 млн. грн. (+10,0%);
- підприємствами отримано 39,2 млн. грн. прибутків;
- середньомісячна заробітна плата склала 2447,4 грн., що відповідає рівню минулого року;
- обсяги прямих іноземних інвестицій з наростаючим підсумком становлять 26,5 тис. дол. США;
- у всіх сферах економічної діяльності створено 303 робочих місця;
- кількість малих підприємств зросла на 2,9% і становить 108 одиниць;
- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого підприємництва складає 15,2 млн. грн.
Результати аналізу основних макроекономічних показників за підсумками 2014 року та тенденції розвитку реального сектору економіки Чортківського району дозволяють прогнозувати на 2015 рік їх незначне зростання, а за окремими напрямами утримання або незначне зменшення від рівня 2014 року.
Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2013 рік (фактичне виконання), 2014 рік (очікуване/фактичне виконання), 2015 рік (прогноз) наведено у таблиці 1.


ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ
Незважаючи на позитивну динаміку розвитку району в цілому, залишилась ще низка проблемних питань розвитку окремих секторів економіки та соціальної сфери, від вирішення яких великою мірою залежатиме виконання програми соціально-економічного розвитку району у 2015 році. Важливими факторами, що обмежують розвиток реального сектору економіки є соціально-політична напруженість через геополітичні проблеми та макроекономічну невизначеність, військовий конфлікт на сході України, що ускладнюють виробничий процес, спричиняють зростання негативних очікувань населення відносно економічного розвитку та власних матеріальних ресурсів. Також серйозними факторами, що обмежують економічний розвиток є:
 у промисловості: низька спроможність підприємств швидко диверсифікувати ринки збуту через нестачу власних обігових коштів та капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей; нестабільна кон’юнктура споживання місцевої продукції на світових ринках; високий знос основного капіталу; велика ресурсозатратність виробництва; обмежена платоспроможність суб'єктів внутрішнього ринку; недостатня потужність фінансово-кредитної системи; недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво; високі ціни на енергоносії (електроенергія, газ), що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність; високі інфляційні очікування та девальвація національної валюти; зменшення ринків збуту продукції;
- у сільському господарстві: дефіцит оборотних коштів у агропідприємствах; недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми підтримки сільгоспвиробників; відсутність дієвих механізмів підтримки розвитку тваринництва; великі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами (сільськогосподарське товарне виробництво потребує зниження процентних ставок короткотермінових кредитів до 8-9 %, довготермінових – до 3-4 %); недостатній розвиток тваринництва, що призводить до низького рівня зайнятості на селі і не раціонального землекористування; необхідність реформування спиртової галузі (заміна зношеного обладнання, переоснащення на Марилівського місця провадження діяльності ДП «Укрспирт» з метою подальшого функціонування); цінова нестабільність на продукцію рослинництва та тваринництва; встановлення правильної цінової політики та подолання диспаритету цін у цій галузі; високі ціни та подальше їх зростання через девальвацію національної валюти на матеріально-технічні засоби, енергоносії, добриво, насіння та паливо-мастильні матеріали;
 у будівництві: призупинення діяльності ряду будівельних організацій; недостатні видатки на реалізацію за рахунок бюджетних коштів великих інфраструктурних проектів та проектів з енергозбереження у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві; зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв;
 у торгівлі: скорочення реалізації споживчих товарів через недостатню купівельну спроможність населення; недостатня законодавча база щодо включення до статистичної звітності фізичних осіб-підприємців, що тягне за собою тінізацію торгівельної діяльності;
 у фінансовій сфері: зберігається незадовільна структура кредитування;
 у підприємництві: обмежений доступ до фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва; недостатньо розвинена інфраструктура підтримки малого бізнесу та повна її відсутність у сільських територіях; низький рівень впровадження інновацій у малому бізнесі;
 на ринку праці: складна демографічна ситуація; трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон; низька мотивація до праці; диспропорції у професійно-кваліфікаційній структурі попиту та пропозиції на місцевому ринку праці; наявність тіньової зайнятості; зниження рівня реальної заробітної плати та найнижчий її рівень по всій Україні; зростання рівня безробіття;
 у бюджетній сфері: велика мережа закладів соціально-культурного призначення; висока питома вага зносу основних засобів та енергоємність підприємств житлово-комунального господарства; недостатня фінансова дисципліна суб’єктів господарювання та розпорядників бюджетних коштів. До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку району можна віднести структурні проблеми, вирішення яких неможливе у коротко- і середньостроковій перспективі, зокрема:
 недостатньо ефективна структура валового регіонального продукту; сировинний характер промислового виробництва на фоні низького коефіцієнта переробки власної сировинної продукції;
 зношеність основних фондів підприємств;
 значна енерго- та матеріалоємність виробництва;
 низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції та диверсифікації ринків збуту;
 недостатньо розвинута ринкова інфраструктура;
 низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій;
 переважання якісних характеристик деякої іноземної продукції над вітчизняною (сільськогосподарська техніка, комплектуючі та запчастини до неї, вантажні автомобілі тощо);
 невелика кількість експортоорієнтованих виробничих підприємств в районі, які виготовляють конкурентноздатну для іноземних ринків продукцію;
 недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;
 недостатнє використання інвестиційних переваг району;
 розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів.
Саме на вирішення нагальних проблем району та досягнення основної мети – досягнення рівномірного та збалансованого розвитку реального сектору економіки, запобігання поглибленню соціально-економічних диспропорцій, активізації місцевої економічної ініціативи спрямовані пріоритетні завдання розвитку району у 2015 році.

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2015 РІК

Районною державною адміністрацією розроблено Стратегію розвитку району на період до 2015 року та затверджено рішенням Чортківської районної ради від 27 березня 2009 року № 389, а також План заходів з реалізації у 2012–2015 роках Стратегії розвитку Чортківського району на період до 2015 року, який затверджено головою Чортківської районної державної адміністрації 06 червня 2012 року № 25/01. Також, в основу Програми покладенні основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385).
Зазначеними документами визначено пріоритети стабілізації соціально-економічного розвитку Чортківського району на середньострокову перспективу. Також, видано ряд розпоряджень голови райдержадміністрації, продовжено дію прийнятих в установленому порядку заходів з питань детінізації економічних процесів в районі, що мають на меті підвищення якості життя населення.

Головними пріоритетами розвитку району визначено:

- підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки;
- формування позитивного інвестиційного іміджу для залучення іноземних інвестицій та подальшої міжнародної співпраці в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;
- розвиток транзитно-транспортного та туристично-рекреаційного потенціалу району;
- розвиток сучасної інфраструктури населених пунктів району та підвищення рівня техногенної безпеки;
- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, підвищення ефективності виробництва та економії коштів;
- формування нової якості та доступності послуг з освіти та охорони здоров’я, розвиток фізкультури та спорту.

Основні завдання на 2015 рік:

- співпраця з Євпропейським Союзом, зокрема через реалізацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи положення про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, пошук міжнародних каналів збуту;
- співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги з метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвитку регіону та зростання місцевих бюджетів;
- модернізація виробничих потужностей, впровадження нових технологій для підвищення стійкості реального сектору економіки району та розвиток внутрішніх ринків споживання;
- зміцнення позицій товаровиробників на зовнішніх ринках та нарощення експортного потенціалу;
- розвиток соціальної інфраструктури сільських територій та формування самодостатнього продовольчого ринку через збільшення сировинної бази для молокопереробних та м’ясопереробних підприємств за рахунок проведення будівництва і реконструкції молочних та відгодівельних комплексів і встановлення технологічного обладнання на свинокомплексах; збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва жита, цукрового буряка, плодів і ягід господарствами району;
- будівництво об’єктів сільськогосподарської інфраструктури з метою якісного збереження, реалізації і переробки продукції рослинництва;
- впровадження реформ у реальному секторі економіки та у соціальній сфері з метою підвищення інвестиційного іміджу господарюючих суб’єктів району, розширення ринку праці, зростання доходів місцевого бюджету, покращення умов життєзабезпечення населення району;
- сприяння створенню сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу через спрощення дозвільної системи та дегеруляцію господарської діяльності, а також через зменшення тиску контролюючих органів на суб’єктів господарювання, використання можливостей пільгового оподаткування;
- реалізація ефективної регуляторної політики та створення якісної системи надання адміністративних послуг;
- диверсифікація енергетичних джерел шляхом використання альтернативних джерел палива та енергозберігаючих технологій у підприємницькій та соціальній сферах ;
- реалізація головних пріоритетів розвитку району на основі використання стратегічних переваг району;
- створення сучасних об’єктів туристичної інфраструктури; збереження об’єктів культурної спадщини; розвиток етнічних культур, звичаїв, традицій, народної творчості;
- забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів району та зниження рівня негативного впливу на здоров’я населення;
- оновлення змісту професійно-технічної освіти у відповідності до потреб ринку праці, реалізація програми підготовки робітничих кадрів, що дозволить забезпечити ринок праці висококваліфікованими кадрами, покращити надання освітніх послуг;
- забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної сфери, з метою запобігання надмірного використання енергоносіїв та зростання видатків державного бюджету на утримання закладів бюджетної сфери; забезпечення економії енергоресурсів і якісного теплопостачання шляхом використання альтернативних видів палива;
- підвищення якості надання медичної допомоги та освітніх послуг, забезпечення сучасного медичного обслуговування населення району та туристів, що відвідують район; зниження рівня міграції за кордон висококваліфікованих фахівців-медиків та освітян; створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення району.
При розрахунку основних показників програми, формуванню пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, також були враховані проекти та діючі галузеві регіональні програми розроблені структурними підрозділами райдержадміністрації, реалізація яких дасть змогу в повному обсязі забезпечити виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району у 2015 році.
Завдання щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1 «Основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2015 рік», таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік», таблиці 3 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку Чортківського району на 2015 рік».
Перелік цільових районних програм, як складових Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік систематизовано у таблиці 4 «Перелік районних цільових програм».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ
НА 2015 РІК

Проект програми 2015 року сформований відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з врахуванням пропозицій керівників, власників підприємств; рекомендацій спеціалістів районних управлінь, відділів райдержадміністрації, представників громадських формувань підприємців, за участю Чортківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Тернопільській області.
Дані показники відповідають реаліям, зорієнтовані на поповнення бюджету та вирішення соціальних проблем в районі.
Соціально-економічна політика району у 2015 році буде спрямована на зменшення ризиків від негативних соціально-політичних факторів та перетворення регіональних переваг у нові можливості для подальшого розвитку.
Серед основних пріоритетних напрямків діяльності райдержадміністрації у 2015 році залишається:
- забезпечення стабільної роботи промислових та сільськогосподарських підприємств;
- активізація інвестиційно-інноваційної діяльності у районі, шляхом впровадження у виробництво науково-технологічних процесів;
- стабільна виплата заробітної плати та зростання добробуту громадян;
- перевід закладів освіти, охорони здоров’я та культури району на енергозберігаючі технології (перевід паливних на альтернативні види палива);
- зменшення, доведення до мінімуму кількості збиткових підприємств у різних галузях економіки району;
- створення нових робочих місць та легалізація діючих.
Пропонуються наступні розділи соціально-економічного розвитку району.

Розвиток сфери матеріального виробництва
Згідно з проведеним аналізом у 2015 році прогнозується валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах матеріального виробництва (в порівняльних цінах) в цілому по району в сумі 1198095,0 тис.грн. або 85% до 2014 року через ряд негативних економічних факторів, які спричинені сучасною геополітичною ситуацією в Україні.

Промисловість
При формуванні прогнозованих показників до валового сукупного продукту враховано виробничу діяльність промислових підприємств району у 2014 році.
Промисловим комплексом району планується у 2015 році виробити товарної продукції по району на 577152,0 тис.грн. (в діючих цінах), що становитиме 73,1% до 2014 року.
На рівні минулого року прогнозується обсяг виробництва крохмалю, спецій, супів, м′яса і субпродуктів І категорії, електроенергії. Спад прогнозується у спиртовій галузі промисловості на 20%, цукровій на 40,7 %.
Обсяг реалізованої промислової продукції становитиме 838565,0 тис.грн, або 94,2% до попереднього року.
У 2015 році передбачається збільшення обсягу реалізації промислової продукції по 6 підприємствах основного кола звітуючих.
На ЗАТ «Агропродукт» продовжаться роботи щодо удосконалення очисних споруд. По ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» продовжаться роботи по будівництву картоплесховищ.
Протягом 2015 року прогнозується залучити у промисловий комплекс 3,2 млн.грн. інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування.


Сільське господарство
Валова продукція по всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) становитиме 620943,0 тис.грн., що складе 100,1 % до 2014 року, в тому числі, в сільськогосподарських підприємствах – 355956,0 тис.грн., або 95,8%, населення – 264987,0 тис.грн. або 106,6%. Валова продукція сільського господарства на душу населення становитиме 13617,0 грн.
При формуванні програми враховано пропозиції товаровиробників району, як керівників сільськогосподарських підприємств, так і населення, враховано потенційні можливості даних категорій виробників.
Під урожай 2015 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно озимих культур на зерно та зелений корм 15109 га, в тому числі: озимої пшениці – 11534 га, що становить 109% до минулого року, озимого ячменю – 294 га, що в три рази більше ніж в минулому році, озимого жита – 2 га на рівні минулого року та озимого ріпаку – 3270 га, що становить 117 % до минулого року.
За прогнозними розрахунками у 2015 році передбачається зібрати 209,5 тис. тонн зернових культур, що становить 101,3% до 2014 року; 88,4 тис.тонн цукрових буряків, що становить 100,3% в порівнянні з попереднім роком, в тому числі в агропідприємствах – 83,2 тис.тонн.
Планується забезпечення виконання та реалізації заходів програм по збільшенню площ посадки та нарощування виробництва плодів та ягід у Чортківському районі у 2011 – 2025 роках, розвитку виробництва картоплі та овочів у районі у 2012 – 2015 роках, виконанню заходів галузевої програми розвитку молочного скотарства Чортківського району. В рамках забезпечення виконання цих програм планується збільшити на 2,5% виробництво картоплі (84 тис. тонн), в тому числі агропідприємствами на 18,4% (16,1 тис. тонн) та на 3,2% збільшити виробництво овочів (відкритого грунту) за рахунок агропідприємств на 33,3% відносно минулого року.
Прогноз надою молока на 2015 рік - 24,7 тис.тонн, що становить 101% до 2014 року. Виробництво м’яса на 2015 рік прогнозується у розмірі 4,7 тис.тонн, або на 101,4% відносно 2014 року. Збільшення виробництва яєць прогнозується на 1,3% або у кількості 19,7 млн. шт.
Стабілізація поголів’я великої рогатої худоби в приватних агропромислових підприємствах проводиться за рахунок закупівлі від населення, власного відтворення та введення інвестиційних проектів.
В рамках впровадження проектів у галузі молочного скотарства поетапно проводиться будівництво і реконструкція молочного комплексу в ПАП «Дзвін» у с. Звиняч на утримання 1000 голів дійного стада (будівництво доїльного залу та комбікормового заводу).
У 2015 році в ПАП «Довіра» с.Стара Ягільниця заплановано монтаж обладнання другого приміщення для утримання птиці (бройлерів) з річним утриманням на 100 тисяч голів птиці. На стадії завершення будівництво та реконструкція приміщень для утримання свиней в ПАП «Фортуна» с.Свидова на 8000 голів та в с. Полівці на 5000 голів.
У 2015 році передбачається розвиток та удосконалення інфраструктури щодо зберігання, постачання та реалізації сільськогосподарської продукції:
- введення в експлуатацію елеватора, для зберігання 4 тис.тонн зерна в ТзОВ «Нива-Біла»;
- встановлення холодильного обладнання у картопле - та овочесховищах в ПАП «Березина» с. Капустинці та введення в експлуатацію.
Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньо-економічна
діяльність
Одним з основних завдань виконавчої влади району у 2015 році має стати створення сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання розвитку інвестиційно-інноваційних проектів шляхом запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, реалізації інвестиційних проектів.
Проектом програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2015 рік за рахунок всіх джерел фінансування в економіку району прогнозується залучити капітальних інвестицій на суму 81,0 млн.грн., що становитиме 115,7% до 2014 року. Обсяг капітальних інвестицій у промисловість складе 3,2 млн. грн., у сільське господарство – 62,0 млн. грн., що на 10,7% більше, ніж у 2014 році.
Обсяг прямих іноземних інвестицій складе 27,3 тис.дол. США або 103% до минулого року; обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу – 0,6 дол.США або 100 % до 2014 року.
Зовнішньоторговельний оборот по району становитиме 13,4 млн. дол. США, або 134 % до 2014 року, в тому числі:
- експорт – 12,0 млн. дол. США, або 138% до 2014 року;
- імпорт – 1,4 млн. дол. США, або 107,7% до 2014 року.
За рахунок усіх джерел фінансування всіма суб’єктами господарювання передбачається ввести в експлуатацію 1800 м² загальної площі житла, що становить 105,9% до аналогічного показника 2014 року.
У 2015 році головна увага в інвестиційній політиці буде спрямована на посиленні взаємодії влади, бізнесу та потенційних інвесторів, зміцнення інвестиційного іміджу району та формування прозорої системи доступу інвесторів до наявних ресурсів, створення ефективних стимулів для них шляхом розповсюдження найбільш привабливих та перспективних пропозицій, забезпечення адміністративного супроводу інвестиційних проектів.

Соціальний сектор
Заплановані заходи, вжиті у рамках реалізації Програми зайнятості населення до 2017 року, дозволять мінімізувати негативний вплив на соціальні процеси в районі. На ринку праці будуть реалізовані заходи районних програм зайнятості, підтримки малого підприємництва, районних цільових програм економічного спрямування, що дозволить створити (або відновити) 307 робочих місць, у тому числі 62 місця – у сфері малого бізнесу.
В той же час, негативно впливатимуть на формування ринку праці у 2015 році наступні фактори:
- тіньова зайнятість, оскільки значна частина працюючих громадян, суб’єктів господарювання та підприємців й надалі уникає реєстрації трудових відносин;
- значне перевиробництво спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, яких готують за державним замовленням, що спричинило невідповідність професійно-кваліфікаційної структури пропозиції та попиту на місцевих ринках праці;
- збереження надлишкової чисельності персоналу у попередні роки на підприємствах і організаціях, що призведе до поступового вивільнення або звільнення за власним бажанням певної кількості працівників;
- недостатня мотивація до праці (середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у різних галузях економіки, залишається низькою).
У 2015 році прогнозується зростання рівня середньомісячної заробітної плати на 3,2%, що становитиме 2526,6 грн.
У 2015 році важливим аспектом соціальної політики буде забезпечення співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях через низку геополітичних факторів, які проявляються на сьогоднішній день на всій території України. Зокрема важливим буде забезпечення соціальних гарантій членам сімей осіб, які загинули в ході проведення АТО на сході України, чи несуть там військову службу; забезпечення психологічної реабілітації військовослужбовців, які приймають участь в АТО.

Фінансовий сектор
У 2015 році в порівнянні з минулим роком через низку негативних соціально-політичних та економічних факторів можливості для отримання позитивного фінансового результату від виробництва продукції (робіт, послуг) буде знижено. Зокрема, через невисокі темпи нарощення обсягів промислового виробництва. Хоча підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відкриє нові можливості та стимули для суб’єктів господарювання у всіх сферах для виходу на міжнародні ринки.
Прогнозується отримати прибутки на суму 40200,0 тис. грн., що становитиме 102,5% до минулого року. Даного результату планується досягнути за рахунок збільшення прибутковості прибутковими підприємствами та шляхом зниження збитків збитковими підприємствами. Збитки складатимуть 17000,0 тис. грн., або 89,9 % до показників 2014 року. Прибутки підприємств галузі промисловості заплановано отримати у розмірі – 11200,0 тис.грн., у сільському господарстві – 24000,0 тис.грн. Збитків промислові підприємства у 2015 році принесуть на 2300,0 тис.грн., а сільськогосподарські – 13000,0 тис.грн.
Для покращення фінансового стану необхідно наростити виробництво в усіх галузях народногосподарського комплексу за рахунок більш повного використання виробничих потужностей та виробництва конкурентноздатної продукції, поновити обігові кошти збиткових підприємств за рахунок влиття як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій та погашення дебіторської заборгованості, знизити витрати на виробництво продукції шляхом зменшення непродуктивних витрат та енергоємності виробництва.
Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки району, у 2015 році становитиме 98600 тис.грн., або 101,0 % до 2014 року.
Основним пріоритетним завданням Управління Пенсійного Фонду в Чортківському районі є призначення, нарахування, своєчасна виплата пенсій пенсіонерам та здійснення заходів щодо зменшення заборгованості Пенсійному Фонду.

Торгівля, послуги
У 2015 році обсяг роздрібного товарообороту, включаючи громадське харчування прогнозується на суму 120,0 млн.грн, при темпі росту 109,1 %, в тому числі обсяг товарообороту роздрібної торгівлі прогнозується 103,7 млн.грн., при темпі росту до 102,3%. Середньомісячний товарооборот роздрібної торгівлі на одну особу прогнозується в сумі 2274,1 грн.
Зростання обсягів роздрібного товарообороту передбачено за рахунок його легалізації, відкриття нових торговельних закладів, зокрема в сільській місцевості, впровадження прогресивних методів торгівлі, підвищення якості торговельного обслуговування населення.
В 2015 році планується провести реконструкцію двох магазинів в селах Шманьківчики та Кривеньке
Прогнозований обсяг реалізованих послуг на 2015 рік складе 0,04 млн.грн., що становитиме 100 % до 2014 року.
Зростання обсягів реалізованих послуг планується за рахунок розширення мережі підприємств сфери надання послуг, залучення суб‘єктів підприємницької діяльності побутової сфери до виїзного обслуговування населення у населених пунктах, в яких відсутні стаціонарні пункти обслуговування, підвищення якості побутового обслуговування населення.
Основними завданнями є забезпечення реалізації державної політики у сфері торгівлі та надання побутових послуг, спрямованої на розвиток та детінізацію районного споживчого ринку; залучення інвестицій у розбудову мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, створення нових робочих місць за рахунок розширення мережі зазначених закладів, збільшення на районному споживчому ринку частки конкурентоспроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за доступними для споживачів цінами, активізація роботи щодо запобігання реалізації на споживчому ринку незаконно ввезених (виготовлених), неякісних, фальсифікованих, контрафактних та небезпечних для здоров‘я і життя споживачів товарів, посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі, сприяння розвитку сфери послуг та забезпечення потреб населення в побутових послугах першої необхідності.

Мале підприємництво
У 2015 році основні зусилля будуть спрямовані на:
- усунення зайвих регуляторних бар‘єрів на шляху розвитку підприємництва;
- створення нових робочих місць;
- наповнення державного та місцевих бюджетів;
- організацію підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки;
- створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб‘єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання;
- надання фінансової підтримки безробітним громадянам, які бажають займатися підприємницькою діяльністю.
Згідно з проведеним аналізом у 2015 році очікується збільшення кількості малих підприємств на 100,9 %, або 109 одиниць, кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення становитиме 24 одиниці.
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців становитиме 820 осіб.
Прогнозується також зростання надходжень до бюджетів від діяльності підприємницьких структур на 1,3%.

Транспорт та енергозбереження
На 2015 рік прогнозується, що обсяг перевезень вантажів становитиме 26,3 тис.тонн,або або 72,4% до підсумків 2014 року. Обсяг перевезень пасажирів по Чортківському районі складе 1124,3 тис.чол.
У 2015 році кількість домашніх телефонних апаратів в розрахунку на 100 сімей становитиме 55 штук, надання послуг з електрозв’язку – на суму 18520 тис. грн., що становитиме 100% приросту до підсумків минулого року.
Передбачається розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету, а саме: поточний ремонт ділянок доріг вулиць, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та об’єктів придорожнього сервісу.
Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в бюджетній сфері району у 2015 році буде здійснюватись шляхом реалізації заходів районної програми енергоефективності та енергозбереження.

Освіта
В галузі освіти у 2015 році прогнозується:
- забезпечити загальноосвітні навчальні заклади комп’ютерами;
- продовжити проведення заміни дерев’яних вікон у загальноосвітніх закладах на енергозберігаючі металопластикові;
- забезпечення охоплення дошкільною освітою якомога більше дітей передшкільного віку;
- ремонт даху та фасаду Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ст;
- ремонт теплотраси в Нагірянській загальноосвітній школі І-ІІ ст.;
- ремонт частини даху Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.;
- ремонт даху Заліснянської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.;
- ремонт спортивного залу у Білівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.

Охорона здоров’я
Основними напрямами розвитку медичної галузі району на 2015 рік є:
- завершення ремонту хірургічного відділу, відкриття чистої перев‘язочної у хірургічному відділі;
- заміна вікон на енергозберігаючі;
- переведення на альтернативне паливо філіалу центральної комунальної районної лікарні смт. Заводське;
- проведення поточних ремонтів кабінетів поліклінічного відділу центральної комунальної районної лікарні;
- придбання обладнання: ЕКГ апарати, оргтехніки, кольпоскоп, хол тер артеріального тиску, кардіомонітор, пральні машини, холодильне обладнання, електронні ваги.
Планується:
- формування мережі перинатального центру другого рівня в рамках регіоналізації перинатальної допомоги на базі Чортківської ЦРКЛ;
- проведення ремонту жіночої консультації;
- проведення ремонту ФАПів у с. Шманьківці та у с. Воля Чорнокінецька;
- ремонт 4 кабінетів центральної АЗПСМ м.Чортків;
- завершення капітального ремонту ФАПу в с.Росохач з реорганізацією ФАПу в амбулаторію загальної практики/сімейної медицини;
- обладнання в центральній амбулаторії ЗПСМ кімнати для зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин та прекурсорів.

Культура і туризм
Діяльність галузі культури буде спрямована на забезпечення на території району в 2015 році збереження і розвитку культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, впровадження творчих проектів, естетичне виховання дітей та молоді, відродження та популяризація традиційної народної культури.
Зусилля галузі культури будуть направлені на:
- впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю: встановлення енергозберігаючих вікон та дверей; проведення ремонтних робіт в районних закладах культури (капітальний ремонт сходової клітки, ремонт покрівлі та методичного кабінету центральної районної бібліотеки, ремонт фасаду Улашківської РК дитячої музичної школи); проведення заміни газового котла та газових лічильників в районних закладах культури;
- проведення обстеження стану пам’яток у Чортківському районі з метою визначення переліку об’єктів, на які першочергово необхідно здійснити дослідні та консерваційні роботи;
- сприяння формуванню позитивного туристичного іміджу району, в тому числі у сфері сільського туризму, шляхом створення і підтримки інформаційно- туристичних центрів;
- продовження виконання районної програми збереження об’єктів культурної спадщини до 2015 року;
- реалізацію заходів з підвищення виконавської майстерності аматорських колективів та окремих виконавців через різноманітні огляди, майстер-класи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2014 рік, а також планових показників 2015 року вказує на отримання наступного рівня основних макроекономічних показників, а саме:
- валовий регіональний продукт зменшиться на 15%;
- промислове виробництво має зменшитись на 26,9%;
- обсяг валової продукції сільського господарства становитиме 620,9 млн.грн. і має зрости на 0,1%;
- обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування зросте на 15,7%;
- обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком складатиме 27,3 тис. доларів США і зросте на 3%.
- зростання зовнішньоторговельного обороту на 34%;
- зростання середньомісячної заробітної плати передбачається на 3,2%;
- обсяг роздрібної торгівлі збільшиться на 9,1%, а обсяг реалізованих послуг прогнозується на тому ж рівні, що й у попередньому періоді;
- у всіх сферах економічної діяльності буде створено 307 нових робочих місць;
- кількість малих підприємств зросте на 0,9% і становитиме 109 одиниць;
- прогнозується отримати 40,2 млн.гривень прибутків, що на 2,5% більше попереднього періоду в т. ч. за рахунок сільського господарства – 24,0 млн. грн., що на 3% більше, ніж у 2014 році та промисловості – 11,2 млн. грн., або на 2,3% більше відносно 2014 року.

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення реалізації програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.
Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на реалізацію програми, визначається відповідними радами при затвердженні місцевих бюджетів.
На 2015 рік, враховуючи необхідність реалізації заходів щодо упередження виникнення кризових явищ, їх подолання та забезпечення стабільного розвитку району пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення (таблиця 4).

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАНННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.
Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів господарювання, подоланню кризових явищ, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, в т.ч. підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, суб’єкти господарювання, які діють на території району.

Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.
Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально–економічної ситуації в районі з відповідним погодженням у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, Чортківською районною радою та іншими органами виконавчої влади.
Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:
- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів програми;
- розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;
- підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання програми;
- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів програми.

Координацію діяльності виконавців програми здійснює управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.
Районна державна адміністрація за підсумками року звітує про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів програми на сесії районної ради.
Керуючий справами
районної ради                                                                                               Т.В.Яблонь