Анонси

10.04.2019
Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Чортківській районній раді на 2019 рік
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 квітня 2019 року                                                №31-к

Про затвердження Плану заходів щодо
запобігання та протидії корупції у
Чортківській районній раді на 2019 рік


Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» (зі змінами), «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), з метою запровадження дієвих механізмів щодо запобігання корупції, усунення причин, які їх породжують, забезпечення принципів прозорості та відкритості в діяльності посадових осіб:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Чортківській районній раді на 2019 рік, що додається.
2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в Чортківській районній раді (ПУШКАР П.І.) забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Чортківській районній раді на 2019 рік.
3. Раднику голови районної ради (БОЙЧУК І.В.) оприлюднити дане розпорядження на офіційному сайті Чортківської районної ради.
4. Юридичному відділу виконавчого апарату районної ради (ТИМІЦЬКІЙ С.М.) ознайомити з даним розпорядженням всіх посадових осіб районної ради.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.


Голова районної ради                                                      В.М.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Чортківської районної ради
09 квітня 2019 року № 31-к
 


План
заходів запобігання та протидії корупції
у Чортківській районній раді на 2019 рік№ з/п Заплановані заходи Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Проведення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно- правових актів антикорупційної спрямованості Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юридичний відділ виконавчого апарату районної ради
2. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Квітень-травень
2019 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юридичний відділ виконавчого апарату районної ради
3. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юридичний відділ виконавчого апарату районної ради
4. Аналіз дотримання посадовими особами засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керуючий справами виконавчого апарату районної ради
5. Розгляд на нарадах питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування і протидію корупції Постійно Голова районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керуючий справами виконавчого апарату районної ради
6. Своєчасне застосування до винних у скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством Постійно Голова районної ради
7. Обговорення на службових нарадах або зборах кожного випадку корупції, а також проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь Постійно Голова районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керуючий справами виконавчого апарату районної ради
8. Забезпечення заміщення вакантних посад шляхом конкурсного відбору, з кадрового резерву або за іншими процедурами передбаченими законодавством Постійно Голова районної ради, Заступник голови районної ради – голова конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
9. Ознайомлення претендентів на зайняття вакантної посади з вимогами Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування , «Про запобігання корупції», загальними правилами етичної поведінки з обмеженнями пов’язаними із проходженням служби в органах місцевого самоврядування Постійно Юридичний відділ виконавчого апарату районної радиКеруючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                          Т.В.Яблонь