Новини

Вітаємо Вас на офіційному сайті Чортківської районної ради.


26.03.2019
СЕМІНАР ІЗ СТРАХУВАЛЬНИКАМИ – ДОНЕСТИ ДО КОЖНОГО ЗАСТРАХОВАНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
 В Чортківському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області проведено семінар – нараду для бухгалтерів та голів комісій (уповноважених) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підприємств, організацій та установ Чортківського району щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам, проведення страхових виплат потерпілим та членам їх сімей, роботи по наданню медико-соціальної допомоги населенню району. Також проведено аналіз причин та наслідків нещасних випадків на виробництві, які були зареєстровані у 2018 році на території Чортківського району, обговорено стан виробничого травматизму, профілактики нещасних випадків та професійних захворювань, щодо аналізу використання коштів Фонду соціального страхування України, фінансування профілактичних заходів з охорони праці.
Під час виступів проведено аналіз видачі листів непрацездатності, наданих для матеріального забезпечення, відмічено тенденцію до зростання у порівнянні до 2018 року. З метою недопущення зловживань при видачі лікарняних листків комісія із страхування (уповноважений) у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підприємства перевіряє дотримання хворими призначеного режиму лікування, веде облік осіб, які часто та довго хворіють, аналізує, та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.
Зарубіжний досвід показує, що за кордоном роботодавці уважно і відповідально ставляться до умов праці їхнього персоналу, а також до загального стану здоров`я працівників. Адже підвищення рівня захворюваності на підприємстві – це перш за все їхні прямі фінансові витрати, які є досить великими. Збільшення днів непрацездатності найманих працівників, які оплачує роботодавець, стимулюватиме останніх поліпшувати умови праці та звертає їхню увагу до здоров`я працівників.
Результати перевірок, які проводять працівники Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, свідчать про велику кількість порушень. У деяких областях до 10% листків непрацездатності видають або продовжують лікарі необґрунтовано, що завдає Фонду матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню. Щоб не було зловживань при видачі лікарняних листків особам, які не перебувають у стані тимчасової непрацездатності, потрібно здійснювати системний контроль, оскільки це завдає матеріальної шкоди як підприємствам, так і бюджету Фонду соціального страхування України.
До учасників семінару доведена інформація про посилення контролю з боку управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Тернопільській області за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності застрахованим особам та недопущення неправомірних витрат коштів Фонду на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Контроль за обґрунтованістю видачі лікарняних – це важливий аспект роботи, розроблено механізм контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та буде забезпечується його реалізація фахівцями Чортківського відділення Фонду.
Задля встановлення контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності застрахованим особам у закладах охорони здоров’я та стабілізації бюджету Фонду працівниками нашого відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Тернопільській області з II кварталу 2019 року будуть проводитися перевірки страхувальників.
Проведення перевірок страхувальників дасть змогу попередити появу порушень з боку страхувальників та виявити випадки можливих неправомірних витрат коштів Фонду. В першу чергу будуть перевірятися підприємства, які подають найбільше заяв-розрахунків для здійснення фінансування матеріального забезпечення робочими органами Фонду. План-графік перевірок на II квартал оприлюднено на веб-сторінці управління.
У відділенні також будуть займатимуться перевіркою обґрунтованості видачі листків непрацездатності, рішення про фінансування лікарняних буде приймати Фонд після ретельного моніторингу і аналізу.
Проводитися об’єктивний щоденний моніторинг кількості виданих листків непрацездатності закладами охорони здоров’я, і ведення контролю за заявами-розрахунками, які надходять від страхувальників, необхідності впорядкування видачі лікарняних, проведення навчань роботодавців та комісій із соціального страхування підприємств щодо посилення контролю за тимчасовою непрацездатністю працівників.
Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З метою усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я працівників виробничих факторів на робочих місцях у суб’єктів господарювання зосереджено роботу страхового експерта з охорони праці на питаннях надання роботодавцям допомоги в організації проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.
Для профілактики захворюваності та нещасних випадків на виробництві, що можуть бути наслідком невідповідності стану здоров’я працівника можливості виконання певного виду робіт, наявності хронічних захворювань, які можуть проявитись під впливом шкідливих чи небезпечних виробничих чинників, страховий експерт сприяє в організації проведення попереднього) і періодичних медичних оглядів працівників.
Надаючи допомогу роботодавцям, страховий експерт звертає увагу на забезпечення фінансування медичних оглядів найманих працівників за кошти роботодавців, проведення у разі потреби відповідних оздоровчих заходів за результатами періодичних медичних оглядів. Працівники закладів охорони здоров’я несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника, Своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами праці і стан виконання заходів, запропонованих атестаційною комісією, організація та своєчасність проходження передбачених законодавством медоглядів найманими працівниками, виконання вимог заключного акта за результатами медичного огляду – це питання, профілактика яких позитивно впливає на стан загального захворювання працівників при виконанні трудових обов’язків.
Про права та обов’язки комісії (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності присутніх інформувала головний спеціаліст з бухгалтерських та фінансових питань Чортківського відділення Фонду Л.Бурштин, наголосивши, що комісія здійснює перевірки дотримання хворим режиму лікування, веде облік осіб, які часто та довго хворіють.
Про порядок отримання відновлювального лікування в реабілітаційних відділеннях санітарно-курортних закладів України за кошти Фонду соціального страхування України інформувала головний спеціаліст з медичної реабілітації та соціальних послуг відділення Фонду А.Клим.
Страховий експерт з охорони праці В.Побуринний проаналізував причини та наслідки нещасних випадків, які були зареєстровані на території Чортківського району у 2018 році, проінформував про необхідність фінансування профілактичних заходів з охорони праці та про заходи із охорони праці, які заплановано провести працівниками Чортківського відділення Фонду спільно із роботодавцями у 2019 році.
Турбота про здоров’я застрахованих осіб, щоб кожен працівник, який потребує лікування, отримав матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду своєчасно та в повному обсязі - це завдання, які ставлять перед собою працівники Чортківського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області.

Л.Борова, начальник Чортківського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області