Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів Відділ охорони здоров'я рда

 
На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації
подає наступну інформацію, згідно поданої таблиці
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 38,50 270,25 689,00 997,75
13,50 61,75 114,75 190,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 113,9 113,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 56,2 85,0 141,2
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 46 860,00 480 300,00 309 900,00 837 060,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 11524,00 11524,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 654,00 435,00 1089,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,40 9,40
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 0,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 0,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 0,70 8,10
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1989,40 15225,10 38994,60 56209,20
витрати на енергоносії тис.грн. 67,50 1468,90 3301,70 4838,10
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 7405,00 110100,00 1561600,00 1679105,00
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 0,00
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 2,00 44,00 113,00 159,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 38,50 272,00 698,00 1008,50
13,50 76,00 115,00 204,50
15,00 170,00 331,00 516,00
4,50 26,00 139,00 169,50
5,50 29,00 113,00 147,50
інша важлива інформація 0,00
Отже, станом на 01.01.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 56 209,20 тис. грн.
- енергоносії – становить 4838,10 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2017р.:

- На забезпечення тест системи для планової діагностики ВІЛ інфекції вагітних жінок та їх партнерів виділено – 0,5 тис. грн., кошти використанні в повному обсязі.
- На забезпечення засобами індивідуального захисту мед. працівників – 1,5 тис. грн., кошти використанні в повному обсязі.
- На медичне забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та членів їх сімей, а також демобілізованих із зони АТО на 2017р. – 265,0 тис. грн., а саме:
50,0 тис. грн. – Заводське;
135 тис. грн. – місто;
80 тис. грн. – район, з них 225,0 тис. грн. було витрачено на лікування 61 учасника АТО і 145 членів їх сімей.
- На надання цільового зубного протезування – 61,4 тис. грн., з них використано 61,3 тис. грн., а саме:
35,0 тис.грн. з міста, 26,3 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 35 пільговиків.

Для програми АФГ(афганці) виділено 60,0 тис.грн. з міста, які було використано в повному обсязі, також на АТО з міста виділено 50 тис. грн.
З міського бюджету, для ремонту, виділено додатково 60,0 тис.грн., які було використано в повному обсязі, а саме:
- для кардіологічного віділення 30,0тис.грн.;
- для інфекційного відділення 30,0 тис.грн.
Також з міського бюджету було виділено 80,0 тис. грн. на ремонт палати для учасників АТО.
По інших видатках виплачуються тільки першочергові і необхідні виплати в межах кошторисних призначень.
Від спонсорів отримуються продукти харчування та вироби медичного призначення.

Керівник установи ________ ____І.О. Швидюк_
(підпис) (ініціали, прізвище)
Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрацінадає інформацію у розрізі кожного закладу охорони здоров’я району щодо проблемних питань при формуванні бюджету 2018 року, зокрема: 
Чортківська центральна комунальна районна лікарня:
Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 39 887,4 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 49 142,2 тис. грн., дефіцит коштів – 9 254,8 тис. грн., що становить 2,5 місяців заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 3965,0 тис. грн., а потрібно – 5147,2 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить – 1182,2 тис.грн.
Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги:
Згідно кошторисних призначень на 6 місяців 2018 року на заробітну плату виділено коштів у сумі 7 320,2 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 9 829,4 тис. грн. (в т.ч. оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення – 807 000,00 грн.), дефіцит коштів до кінця другого кварталу поточного року – 2 509,2 тис.грн., що становить 1 місяць заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 1655,0 тис. грн., а потрібно – 2394,2 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить – 739,2 тис.грн.

Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка:
Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 1 796,4 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 2 484,8 тис. грн., дефіцит коштів – 688,4 тис. грн., що становить 3 місяців заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 80,0 тис. грн., а потрібно – 100,0 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить –20,0 тис.грн.

Разом по закладах відділу охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації:

Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 5700,0 тис. грн., а потрібно – 7641,4 тис.грн., дефіцит коштів на енергоносії становить – 1941,4 тис.грн.

Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 49 004,0 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 61 456,4 тис. грн., дефіцит коштів – 12 452,4 тис. грн..
Разом дефіцит коштів становить – 14393,8 тис.грн.
Протягом 2018 року буде проведено ряд заходів по економії коштів заробітної плати, а саме:
- Працівникам не пенсійного віку протягом 2018р. за бажанням надавати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів, пенсіонерам та пільговим пенсіонерам – 30 кал. днів.
- Не проводити оплату праці лікарям за чергування на дому, а надавати відгули.
- При вивільнені штатних посад перевагу надавати молодим спеціалістам, які працюють не повний робочий день. Штатна чисельність працівників установ утримується в мінімальних межах для надання належної медичної допомоги жителям Чортківського району.
З метою недопущення збільшення чисельності працівників установ запроваджено сумісництво та суміщення медичних працівників за вакантними посадами лікарського та середнього медичного персоналу. В фельдшерсько – акушерських пунктах посади молодших медичних сестер залишаються вакантними.
- Вести жорсткий контроль за використання енергоносіїв.
- Позачергові закриття відділів.
- З 01.01.2018р. провести оптимізацію ліжкового фонду (скоротити 10 ліжок ендокринологічних,6 акушерсько – гінекологічних).
- В наслідок оптимізації ліжкового фонду буде скорочено 4,75 ст.сестер медичних 2,5 ст.молодших медсестер.
- З 01.01.2018р. скорочено 9 лікарів пенсійного віку, які працювали на 0,25 ставки. Окрім того, в квітні 2018 року планується скорочення 5,25 посади лікаря – стоматолога, 5,25 посади сестри медичної стоматологічного кабінету та 2,5 посади молодшої сестри медичної. На протязі 2018 року буде скорочено 4 штатні одиниці в стоматологічній поліклініці.
- 5 ставок лікарських вакантних не заповнювати протягом року.
- Зняти усі надбавки до заробітної плати працівникам, що не є обов`язковими.

Також додаються сканкопії плану подальшої оптимізації ліжкового фонду та кадрового забезпечення лікарняних закладів з урахуванням виділених бюджетних коштів на 2018 рік та потреб населення у медичному обслуговуванні.