Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів Відділ охорони здоров'я рда

На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.07.2019 р.
, згідно поданої таблиці:
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН Чортківська ЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 267,00 679,00 993,5
18,00 58,75 114,25 191,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 337,00 337,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 54,9 54,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 20,5 15,2 35,7
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 26527,00 156005,00 144190,00 326722,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 5670,00 5670,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 337,00 337,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 135,00 135,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,80 9,80
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,20 8,60
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1345 13206,8 21855,70 50959,3
витрати на енергоносії тис.грн. 78,9 868,4 2572 3519,3
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 16,4 735,5 751,9
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 133,2 тис. грн. АТО та їх родичі 133000,2
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 8 21 80 109,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,50 267,00 679,50 994
18,00 58,75 114,25 191,00
18,50 151,25 306,75 268,25
4,50 27,00 143 174,50
6,50 30,00 115,50 152,00
інша важлива інформація 528,8 тис.грн. програма "Доступні ліки"; 686,6тис.грн. "Лікування на цукровий та не цукровий діабет"; 325.7 тис.грн. "Інші заходи по охороні здоров`я"; 231,2 тис.грн."Лікування онкологічних захворювань"
Отже, станом на 01.07.2019 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 50959,3 тис. грн.
- енергоносії – становить 3519,3 тис. грн..

 Інформація щодо виконання заходів цільових програм за І півріччя 2019р.
За 1 півріччя 2019 рік по державній програмі «Доступні ліки» надійшло 529,0 тис.грн., використано – 528,8 тис.грн.
Для лікування хворих на цукровий діабет надійшло – 681,6 тис. грн., використано – 681,6 тис. грн. Станом на 1 липня 2019 року з районного бюджету по дані програмі було виділено 150,0тис.грн., з бюджету міста Чортків виділено – 70,0тис.грн., з бюджету ОТГ Білобожниця – 36,0 тис.грн.
На централізовані заходи з лікування онкологічних хворих виділено – 243,5тис.грн. в тому числі: з бюджету м. Чортків – 146,0 тис.грн., 75,0 тис.грн. – з районного бюджету і 18,0 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця. Використано – 231,2 тис.грн.
На інші заходи по охороні здоров`я профінансовано – 330,6 тис.грн., з них:
132,1 тис.грн. – район
166,0 тис.грн. – місто
22,5 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця.
Використано – 325,6 тис.грн.

ЧОРТКІВСЬКА СТОМАТПОЛІКЛІНІКА
За 6 м-ців 2019 року витрати на:
- заробітну плату та нарахування на з-ту становить-1345,00 тис. грн.
- енергоносії – становить 78,9тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 по зарплаті і нарахуванні -41,6 тис.грн
За 6 м-ців 2019 надійшло коштів в сумі 1596,4 тис.грн
Медичної субвенції-1275,0 тис.грн.
Районного бюджету-214,9 тис.грн
Районний бюджет
капітальні видатки -102,5 тис.грн
Міського бюджету-4,0 тис.грн,
На безкоштовне протезування надійшло коштів в сумі 49 тис.грн в т.ч :
Районного бюджету-40,0 тис.грн.
Колиндяни ОТГ - 1,0 тис.грн
Міський бюджет - 8,0 тис.грн
Використано коштів за 6 м-ців 2019 року в сумі 1456,9 тис.грн
Заробітна плата -1083,2тис.грн.,
Нарахування на зарплату - 261,8тис.грн.,
Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар 3,8тис.грн.,
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 25,0тис.грн.,
Оплата послуг (крім комунальних) 4,2тис.грн.,
Оплата теплопостачання 40,7тис.грн.,
Оплата водопостачання та водовідведення 6,5тис. грн.,
Оплата електроенергії 16,3тис.грн.,
Оплата природного газу 15,4тис.грн.
На безкоштовне протезування використано 38,6 тис.грн .
Спротезовано 15 чоловік на суму 31,7 тис.грн за кошти районного бюджету в т.ч учасників бойових дій АТО - 4 - 7,3тис.грн
Учасники бойових дій Афганістан - 8 -17,9тис.грн.
Інваліди війни - 3- 6,5тис.грн.
Спротезовано 5 чол. на суму 6,9 тис.грн за кошти міського бюджету в т.ч
Учасники бойових дій Афганістан - 5 - 6,9 тис.грн.
За 6 м-ців використано коштів на капітальні видатки -84,1 тис.грн.
Придбано медичну апаратуру - 81.1 тис.грн
Експертиза проектно кошторисної документації - 3,0тис.грн.
Заплачено прибуткового податку за 6 м-ців 2019 року до :
міського бюджету - 77,2 тис.грн
районного бюджету -153,5 тис.грн

ЧОРТКІВСЬКИЙ КНП «ЦПМСД» ЧОРТКІВСЬКОЇ РР
Станом на 01.07.2019 року витрати на енергоносії – становить 868,4тис. грн.
Також КНП «ЦПМСД» Чортківської РР надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2019р.:
Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 13 730,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.
Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 16 910,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.
Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 37 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.
Шманьківська сільська рада виділила кошти в сумі – 19 530,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Шманьківці.
Сокиринецька сільська рада виділила кошти в сумі – 21 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Сокиринці.
Білобожницька сільська рада виділила кошти в сумі – 33 540,00 грн. на енергоносії.
З районного бюджету станом на 01.07.2019р. додатково виділено коштів в сумі 50,0тис.грн. на туберкулін.
З міського бюджету на 01.07.2019р. додатково виділено коштів в сумі 110.0тис.грн. на енергоносії.

КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»
Звіт про використання коштів за 6-ть міс 2019 року 
На 2019 рік при формуванні бюджету виділено :
- медичної субвенсії - 47 962,1тис.грн. / в минулому році-44 907.3тис.грн.
- з районного бюджету :
- на оплату за спожиті енергоносії -5 500,00тис.грн. / в минулому році-3665,0тис.грн
- для лікування учасників АТО – 200,0тис.грн./ в минулому році-50,0тис.грн. (додано додатково)
- на придбання автомобіля – 300,00 тис.грн.( перенаправлено на ремонт отриманих автомобілів та компютеризацію)
Протягом 6-ти місяців додатково виділено
бюджет Плaн
тис.грн Використання тис.грн Період минулого року
КПКВ 0712010 Багатопрофільна медична допомога населенню»
Район,
поточні 1кв
2кв -200.0тис.грн- на зарплату
-20371.59грн на погашення боргу 2018року за медикаменти
-80.0тис.грн – на комп. Програму для бух.
-400,0тис.грн- на зарплату
-100,0тис.грн – на медикам. І ін. -використано
- використано
- не використано
- не використано 50,0тис.грн-АТО
50,0тис.грн –інсуліни
-57,8тис.грн корегування за-ти
Район, капітальні1кв
2кв -299.9тис.грн – на комп»ютери, шафу сухожар. Пральну маш.
-990грн.-співфінансув.
-12100грн на експертизу проекту
-33,0тис.грн- на комп»ютери
- 200,0тис.грн-комп.,
-65,0тис.грн- котел у полог.буд.
-використано 194,0тис.грн- придбано ноутбуки 20шт. пральна маш.-11,1тис.грн. сухожарова шафа-68,тис.
6.6тис.грн- блок до охоронної сигналізації
-використано
-Використано-3шт. принтери МФУ- 3в1
Не використано 550,0тис.грн.- ЕКГ,рентгенбаки, ШВЛ, ремонт ШВЛ.
Район разом
1411,4 707,8
Медична субвенсія, поточні 7639,38грн- залишок минулого року- на медикаменти
використано
Місто,
поточні 300,0тис.грн – на освітлення та асфальтув.
190,0тис.грн –АТО
-230,0тис.грн-на асфальтув.тарит
-25,0тис.грн- на ремонт лабор.
- використано 44,0тис.грн –освітлення борг 189,2тис.грн за асфальт.
- використано 38,0тис.грн
Не використано
Використано частково 200,0тис.грн-АТО
90,0тис.грн.-ремонт бак.лаб.
250,0тисч.грн.-рем.асф.покриття і вуличного освітл.( в дугому півріччі 50,0тис.грн зняли)
Місто капітальні - - 450,0тис.грн –комп»ютеризацію
Місто разом 745,0 990,0
ОТГ, поточні 10,0 Не використано 7,8
всього 2166,4
Дефіцит коштів на початок року ( див.Порівняльну таблицю) :
-Зарплата-
Затверджено 42 498,3 тис.грн (83,7%) Потреба 50 781,6тис.грн.(100%)
Дефіцит-8 283,2 тис.грн. -2міс.( Див.заходи економії)
-Енергоносії- 958,6тис.грн
В минулому році картина аналогічна додатково було додано м/с
Затверджено на зарплату-39 887,4тис.грн -3724,4тис.грн
Потреба становила -45 810,4тис.грн -1100,0тис.грн
Дефіцит 5923,0тис.грн (2міс) економія 2500,0тис.грн
Було виплачено допл.
Економія за 6-ть міс:
Заходи по економії зарплати – 201,8тис.грн.
Перекидка непершочергових видатків – 652,7тис.грн
Разом- 854,5тис.грн.
Станом на 01,07,2019 заборгованість по за-ті становила 2 509, 1тис.грн.( за другу половину червня)
Скорочено 10 терапевтичних ліжок ( прогнозована економія до кінця року -74,3тис.грн та 8,5 ставок ( прогнозована економія до кінця року – 533,6тис.грн.)
Використання за 6-ть міс.:
-Загальний фонд-
Медична субвенсія -23 988,8 тис.грн -50%
Місцевий бюджет (Район і місто) – 2 891,7тис.грн -45%
-Спеціальний фонд ( кап.видатки)- 324,8тис.грн- 47,4%
Власні надходження за 6-ть міс.– 794,2тис.грн. В.т.ч:
- платні послуги-348,6тис.грн 43,6% до плану
- оренда -65,3тис.грн. – 49%
-інші джерела власних надходжень -400,3тис.грн (надходження в натуральній формі-спонсорські та гуманітарна допомога)
Програма АТО- затверджено 400,0тис.грн –використано – 133,2тис.грн.
Сплата ПДФО за 6-ть міс – 3 518,0тис.грн
Бюджет міста-2287,7тис.грн. ( в т.ч. борг -502,7тис.грн)
Бюджет Району-1020,6тис.грн.
ОТГ Заводське- 209,7тис.грн.
Для наповнення бюджету та раціонального використання коштів необхідно суворо дотримуватися
- фінансової та господарської дисципліни;
- заходів економії;
- залучати позабюджетні надходження ;
- розширювати надання платних амбулаторно-поліклінічних послуг на вимогу громадян згідно із статутною діяльністю;

                                        Начальник відділу                          Ігор Швидюк
На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.04.2019 р., згідно поданої таблиці:


Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН Чортківська ЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 267,00 689,00 1003,50
18,00 58,75 114,75 191,50
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 30,70 30,70
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 17,60 48,50 66,10
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 14055,00 99661,00 70198,00 183914,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 3109,00 3109,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 135,00 135,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,80 9,80
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,20 8,60
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 687,80 6011,50 11196,80 17896,10
витрати на енергоносії тис.грн. 58,20 518,70 1609,10 2186,00
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 10,00 304,40 314,40
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 16,0 тис.грн. АТО безкоштовне зубопротизування 97,4тис. грн. АТО та їх родичі 113,40
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 18,00 33,00 51,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,50 267,00 689,00 1003,50
18,00 58,75 114,75 191,50
18,50 151,25 311,75 481,50
4,50 27,00 144,00 175,50
6,50 30,00 118,50 155,00
інша важлива інформація 528,8 тис.грн. програма "Доступні ліки"; 227,7тис.грн. "Лікування на цукровий та не цукровий діабет"; 168,7 тис.грн. "Інші заходи по охороні здоров`я"; 113,8 тис.грн."Лікування онкологічних захворювань"


Отже, станом на 01.04.2019 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 17896,10 тис. грн.
- енергоносії – становить 2186,00 тис. грн..
Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм за І квартал 2019р.:

За 1 квартал 2019 рік по державній програмі «Доступні ліки» надійшло 529,0 тис.грн., використано – 528,8 тис.грн. Для лікування хворих на цукровий і не цукровий діабет надійшло – 340,8 тис. грн.., використано – 227,7 тис. грн.
На централізовані заходи з лікування онкологічних хворих виділено – 125,5 тис.грн. в тому числі: з бюджету м. Чортків – 43,0 тис.грн., 75,0 тис.грн. – з районного бюджету і 7,5 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця. Використано – 113,8 тис.грн.
На інші заходи по охороні здоров`я профінансовано – 177,6 тис.грн., з них:
125,1 тис.грн. – район
45,0 тис.грн. – місто
7,5 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця.
Використано – 168,7 тис.грн.

ЧОРТКІВСЬКА СТОМАТПОЛІКЛІНІКА

За 1 квартал2019 рік надійшло коштів в сумі 793,8 тис.грн
Медичної субвенції-637,5 тис.грн.
Районного бюджету-155,3 тис.грн
Міського бюджету-1,0 тис.грн,
На безкоштовне протезування надійшло 21,0 тис.грн в т.ч :
Районного бюджету-18 тис.грн.спротезовано-7 чоловік на суму 16,0 тис.грн
Учасники бойових дій АТО -2 чол.-5,9тис.грн.
Учасники бойових дій Афганістан-2 чол-3,6 тис. грн.
. інваліди війни -2 чол,6,5 тис.грн
Колиндяни ОТГ надійшло -1 тис.грн
Міський бюджет -2,0тис.грн

З міського бюджету за 1 квартал 2019 р надійшло коштів в сумі 1,0тис.грн.. на придбання медикаментів для учасників АТО і членів їх сімей .
З районного бюджету за 1квартал 2019 рік надійшло коштів в сумі 155,3 тис.грн; 70,0 тис.грн. на зарплату з нарахуваннями, 10,0 тис.грн на придбання медикаментів,на придбання предметів обладнання та інвентарю-2,0 тис.грн,оплата інних послуг-4,8 тис.грн
68,5 тис.грн на енергоносії.

ЧОРТКІВСЬКИЙ КНП «ЦПМСД» ЧОРТКІВСЬКОЇ РР

Станом на 01.04.2019 року витрати на енергоносії – становить 518,7тис. грн.
Також КНП «ЦПМСД» Чортківської РР надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2019р.:

Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 13 730,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.
Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 16 910,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.
Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 37 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.
Шманьківська сільська рада виділила кошти в сумі – 19 530,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Шманьківці.
Білобожницька сільська рада виділила кошти в сумі – 16 770,00 грн. на енергоносії.
З районного бюджету станом на 01.04.2019р. додатково виділено коштів в сумі 50,0тис.грн. на туберкулін.
З міського бюджету на 01.04.2019р. додатково виділено коштів в сумі 30.0тис.грн. на енергоносії.


КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»

КПКВ 0712010 « Багатопрофільна медична допомога населенню»
Медична субвенсія виділена на 2019рік- 47 962 100грн
Районий бюджет виділив - 5 500тис.грн на енергоносії
300,0тис.грн – на капітальні видатки
200,0тис.грн –АТО
Додаткові кошти , додані за 1-й квартал 2019:
бюджет Плaн
тис.грн Використання тис.грн Повернено
тис.грн
КПКВ 0712010 Багатопрофільна медична допомога населенню»
Район,
поточні -200.0тис.грн- на зарплату
-20371.59грн на погашення боргу 2018року за медикаменти
-80.0тис.грн – на комп. Програму для бух. -використано

- використано

- не використано
Район, капітальні -299.9тис.грн – на комп»ютери, шафу сухожар. Пральну маш.
-990грн.-співфінансув.
-12100грн на експертизу проекту
-33,0тис.грн- на комп»ютери -використано 194,0тис.грн- придбано ноутбуки 20шт.
Район разом
Місто,
поточні 300,0тис.грн – на освітлення та асфальтув.
190,0тис.грн -АТО - не використано

- використано 19,0тис.грн
Місто капітальні
Місто разом
ОТГ, поточні 10,0 Не використано
Медична субвенсія, поточні 7639,38грн- залишок минулого року- на медикаменти використано

Економія по виплаті за-ти за перший квартал- 60,0тис.грн
Перенаправлено поточними змінами в кошторисі непершочергових видатків на суму- 358,4тис.грн.
Заборгованість по за-ті за перший квартал погашена (на 01.03.утворився борг 675 523.9грн).
ПДФО за 1-й кв. сплачено–місто-543,6тис.грн; район-1020,6тис.грн ; ОТГ-103,5тис.гр

На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.01.2019 р., згідно поданої таблиці:
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 249,75 689,00 986,25
18,00 56,25 114,75 189,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 116,80 116,80
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 463,80 527,80
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 56,20 71,40 127,60
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 67897,00 416700,00 293239,00 777836,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 11543,00 11543,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 273,00 268,30 541,30
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,90 9,90
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 7,40
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 2365,20 11976,60 45681,90 60023,70
витрати на енергоносії тис.грн. 106,00 1785,00 4350,30 6241,30
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі тис.грн. 50,00 1091,00 2752,70 3893,70
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 252,4 тис. грн. АТО та їх родичі
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 8,00 47,00 95,00 150,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,50 249,75 689,00 986,25
18,00 56,25 114,75 189,00
18,50 139,75 311,75 470,00
4,50 24,25 144,00 172,75
6,50 29,50 118,50 154,50
інша важлива інформація 0,00

Отже, станом на 01.01.2019 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 60 023,70 тис. грн.
- енергоносії – становить 6241,30 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2018р.:

Чортківська стоматполіклініка
За 2018 рік надійшло і використано коштів в сумі 2588,3 тис.грн
Медичної субвенції-2175,6 тис.грн.
Районного бюджету-328,0 тис.грн
Міського бюджету-84,7 тис.грн,
На безкоштовне протезування надійшло і використано коштів в сумі 67,1 тис.грн в т.ч :
Районного бюджету-29,6 тис.грн.спротезовано-12 чоловік
Учасники бойових дій АТО -9 чол.-25,1тис.грн.
Учасники бойових дій Афганістан-3 чол-4,5 тис. грн.
Міський бюджет -37,5 тис.грн спротезовано 23 чол.
Учасники бойових дій АТО-8чол.-10,0 тис. грн.
Учасники бойових дій Афганістан-15 чол.-27,5тис.грн.
З міського бюджету станом на 01.01.2019р. додатково виділено коштів в сумі 84,7.грн.а саме: 20,0 тис.грн. на придбання медикаментів для учасників АТО і членів їх сімей і солдатів строкової служби, 50тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки;17,5тис.грн, на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду та заміну дверей.
З районного бюджету на 01.01.2019р. додатково виділено коштів в сумі 248,0тис.грн; 192,0тис.грн. на зарплату з нарахуваннями лікарям стоматологам сільських амбулаторій;придбання медикаментів-30.0 тис.грн.
26,0 тис.грн на енергоносії.

Чортківський КНП «ЦПМСД» Чортківської РР

Білецька сільська рада виділила 11,9 тис. грн. для придбання паперу, проведення інтернету в амбулаторії та на придбання принтера.
Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 12 542,03 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.
Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 7 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.
Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 11 620,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.
Шульганівська сільська рада виділила кошти в сумі – 14 800,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Шульганівка.
З міського бюджету станом на 01.01.2019р. додатково виділено коштів в сумі 599,5тис.грн., а саме: 15,0 тис.грн. – на паливно мастильні матеріали; 27,5 тис.грн – на ліки по безкоштовних рецептах за результатами амбулаторного лікування ветеранів Афганістану; 40,0тис.грн. – придбання оргтехніки, офісного паперу та заміна провайдера; 170,0тис.грн. – на придбання комп’ютерної техніки та обладнання для міських амбулаторій; 347,0тис.грн – на закупівлю безкоштовних ліків та наркотичних ліків онкохворим.
З районного бюджету на 01.01.2019р. додатково виділено коштів в сумі 1143,4тис.грн., а саме: 20,0тис.грн. – на тест смужки; 10,0тис.грн. – на придбання офісного паперу; 141,0тис.грн. – на сплату ЄСВ; 167,0тис.грн. – на ліки по безкоштовних рецептах; 68,6тис.грн. на заробітну плату та нарахування на неї лікарям стоматологам; 3,5 тис.грн. – на послуги інтернету; 10,0тис.грн. – на вакцину; 600,0тис.грн. – на заробітну плату та нарахування на неї; 22,6тис.грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації на кап.ремонт АЗПСМ с.Косів, с.Кривеньке, с.Джурин, с.Ягільниця, с.Нагірянка, с.Пробіжна, с.Улашківці; 15,0тис.грн. – проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на нерухоме майно в АЗПСМ с. Пробіжна; 10,7тис.грн. спів фінансування на стоматологічне обладнання в с.Нагірянка; 25,0тис.грн. – на принтера; 50,0тис.грн. – ЕКГ.
Соціально економічний розвиток на стоматологічне обладнання для АЗПСМ с.Нагірянка виділено – 357,0тис.грн.

КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»
бюджет Плaн
тис.грн Використання тис.грн Повернено
тис.грн
КПКВ 0712010 Багатопрофільна медична допомога населенню»
Район,
поточні 6082,6 6024,4 58,5
Район, капітальні 651,5 644,5 7,0
Район разом 6734,1 6668,9 65,5
Місто,
поточні 648,0 648,0 -
Місто капітальні 600,0 600,0 -
Місто разом 1248,0 1248,0 -
ОТГ, поточні 7,8 2,4 5,4
Медична субвенсія, поточні 49 431,7 49 424,0 7,7
Державний капітальні 90,0 57,0 33,0
КПКВ 0712144«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет»

Районний бюджет 108,0 108,0
Держ.бюдж. 1 125,2 1125,2


КПКВ 0712010 « Багатопрофільна медична допомога населенню»
Кошти районного бюджету -6 668.6тис.грн.: (в т. ч. інша дотація -628,7 тис.грн )
Використано :
- Капітальні - 644.5тис.грн :
393,0тис.грн – мед обладнання – ЕКГапарат- 61,0тис.грн; ренгенбаки
23,0тис.грн.; апарат штучної вентиляції легень 295,0тис.грн;
-14,0тис.грн- дофінансовано вартість апаратів , які придбані за кошти міста
150,0тис.грн. - - кап.ремонт апарату штучної вентиляції легень.
29,8тис.грн. - на проектно- кошторисну документацію будівництва котельні відділення смт.Заводське
-70,0тис.грн придбання та заміна двигуна
-1,7тис.грн Співфінансування до коштів соцекономрозвтку
Повернуто до бюджету 7,0тис.грн

-Поточні : – 6024,1тис.грн.
- 4 354.2 тис.грн на енергоносії;
- 675.8 тис.грн. перенаправлено на виплату зарплати;
- 61,0тис.грн за рахунок економії коштів на енергоносії придбано комп»ютерне обладнання на суму ( принтери 10, пристрої безперебійного живлення 10)
- 50,0 тис.грн –для лікування учасниківАТО;
- 50,0 тис.грн.- придбання медикаментів;
- 57,8тис.грн.- на корегування зарплати за 2017рік та пільгові пенсії;
- 50,1тис.грн – підготовка до зими ( різні комплектуючі, труби, крани, вентелі, для підготовки системи опалення) ;
- 100,0тис.грн. –на ремонт відділення переливання крові( наказом головного лікаря перенаправлено на виконання припису протипожежної служби 52,0тис.грн . та ремонт мед.обладнання :-24,0тис.грн – лабораторне ; 10,5тис.грн ендоскопічне, 13,5тис.грн. – рентген)
- 5,0тис.грн- швидкі тести наркологічні.;
- 50,0тисгрн.-встановлення лічильників обліку тепла;
- 628,7тис.грн Інша дотація. ( використана на за-ту)
Повернуто до бюджету - 58,5тис.грн ( відшкодовано орендарями за спожиті енергоносії)

Кошти міського бюджету 1 248 тис.грн:
Капітальні-600,0:
- 450,0тис.грн – на комп’ютеризацію в умовах реорганізації
- 50,0тис.грн -мед.обладнання;
- 35,0тис.грн –придбання ЕКГ; ( придбано за 40,0тис грн.- дофінансовано з районного бюджету)
- 65,0тис.грн- на апарт ЕКГ в реанім від.( придбано два ЕКГ апарати в реанімацію і в приймальне відділенні смт.Заводське на суму 82,0тис.грн. дофінансовано з районного бюджету)
Поточні : – 648,0;
- 200,0 тис.грн – для лікування учасниківАТО
- 90,0тис.грн. - ремонт баклабораторії;
- 199,9 тис.грн. - ремонт асфальтового покриття ( -50,0тис.грн. зменшено план)
- 5,0-інші пот.видатки;( бензин для хору)
- 38,0тис.грн - для ремонт лабораторії ( -100,0тис.грн перенаправлено на ВОЗ райдержадміністрації для відшкодування за інсуліни ; -61,0тис.грн. зменшено план)
- 30,0тис.грн. ремонт інфекційного від.;
- 25,0тис.грн – ремонт ендоскопічних апаратів ( вартість ремонту 35,5тис.грн. тому ще - 10,5тис.грн. дофінансовано з районого бюджету);
- 60,0тис. грн. - на придбання ліків для інсультних хворих.

Кошти громади смт.Заводське 2,4тис.грн. – для лікування учасниківАТО;
(профінансовано -2,4грн)

Кошти фонду соц.економ.розв.-57,0тис.грн
57,0тис.грн. – придбано комп»ютери4 і один принтер 3в1

Кошти медичної субвенції -49 424,0.грн
На початок року медичної субвенції виділено -44 607,3тис. грн.
Додатково додано 3724,4тис.грн
Додатково додано 1100,0тис.грн
Повернуто - 7,7тис.грн.
Разом використано коштів 2018року – 58 032,4тис.грн.

Доходи від платних послуг за 2018рік – 894,7тис.грн. В т.ч.
- від оренди майна-123,0тис.грн.
- від плати за медичні послуги -771,6тис.грн.
Дані кошти використані на надання платних послуг.

Власні надходження ( спонсорські ) - 1 552,2тис.грн. в т.ч.:
- надходження на виконання окремих доручень - 75,0 тис.грн.
замінено метолопластикову перегородку та двері в травмо-очному відділенні, придбано запчастини та госптовари , частково оплачено за ремонт мотора .
- надходження в натуральній формі - 1 477,2тис.грн. В.т.ч.-
отримано у вигляді спонсорської допомоги
-від Агрохолдингу «Мрія» плитку на підлогу в поліклінічне відділення на суму 120,0тис.грн. ( 7,6,5,4-й поверхи)
-продуктів харчування від населення району на суму - 142.8тис.грн
-комп»ютерну техніку від Тернопільської ОКНП - 26,8тис.грн.
-бензин від спонсорів- 19.6тис.грн
-інші (буд.мат) - 12,3тис.грн.
Гуманітарної допомоги (медикаменти, ліжка, тумбочки, матраци і ін. ) – на суму 1 155,7тис.грн.
Реєстри усіх договорів доступні на сайті Є-дата.
КПКВ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет»

На придбання препаратів інсуліну виділено 1 233,2тис.грн. :
- з державного бюджету 1 125,2тис.грн.
- з районного – 108,0тис.грн.
З 01.10.2018 року фінансування на відшкодування придбання препаратів інсуліну проводиться відділом охорони здоров`я Чортківської РДА і додатково виділено
з державного бюджету – 300,00 тис.грн.;
з районного – 135,00тис.грн, а саме: Білобожницька ОТГ – 40,00 тис.грн, Колиньдянська ОТГ – 40,00 тис.грн, Заводська ОТГ – 55,00 тис.грн.;
з бюджету міста Чортків – 200,00 тис.грн.
На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.10.2018 р.,
 
 
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 251,00 689,00 987,50
18,00 59,25 114,75 192,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 33,40 20,00 53,40
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 56504,00 308100,00 217700,00 582304,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 8780,00 8780,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 273,00 465,40 738,40
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,80 9,80
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,20 8,60
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1623,20 11360,90 29971,60 42955,70
витрати на енергоносії тис.грн. 63,70 1093,30 2742,50 3899,50
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 798,40 880,70 1679,10
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 48,9 тис.грн. АТО безкоштовне зубопротизування 158,6тис. грн. АТО та їх родичі 207,50
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 2,00 44,00 95,00 141,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 29,50 251,00 689,00 969,50
59,00 114,75 173,75
19,00 137,50 311,75 468,25
4,50 25,00 144,00 173,50
6,00 29,50 118,50 154,00
інша важлива інформація 1125,2 тис.грн. відшкодування на інсуліни 0,00
Отже, станом на 01.10.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 42955,70 тис. грн.
- енергоносії – становить 3899,50 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2018р.:
Чортківська стоматполіклініка
- На надання цільового зубного протезування – 62,5 тис. грн., з них використано 48,9 тис. грн., а саме:
32,5 тис.грн. з міста, спротезовано – 15чол. на суму – 21319,72 грн. ( в т.ч. учасників АТО 7 чол., учасників бойових дій - 8 чол.)
30,0 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 10 пільговиків в сумі – 27619,98 грн.( в т.ч. учасників АТО 8 чол., учасників бойових дій -2 чол.)
Станом на 01.10.2018 року сплачено прибуткового податку 265,5 тис. грн. в бюджет міста Чорткова, 9,7 тис.грн. в районний бюджет.
З міського бюджету за 9 місяців виділено коштів в сумі 117,2 тис. грн. в т.ч:
• придбання комп’ютерної техніки - 50,0 тис.грн.;
• виготовлення проектно-кошторисної документації - 14,7 тис.грн.;
• безкоштовне протезування пільгових категорій - 32,5 тис. грн.;
• придбання медикаментів для учасників АТО та їх сімей - 20,0 тис.грн.;

З районного бюджету виділено коштів в сумі - 140,0 тис. грн. в т.ч.:
• придбання медикаментів - 30,0 тис. грн.;
• безкоштовне протезування - 30,0 тис. грн.;
• енергоносії - 80,0 тис.грн. інша субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.
Чортківський КНП «ЦПМСД» Чортківської РР
Білецька сільська рада виділила 11,9 тис. грн. для придбання паперу, проведення інтернету в амбулаторії та на придбання принтера.

Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 12 542,03 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.

Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 7 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.

Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 11 620,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.

З міського бюджету станом на 01.10.2018р. додатково виділено коштів в сумі 482,5тис.грн., а саме: 15,0 тис.грн. – на паливно мастильні матеріали; 22,5 тис.грн – на ліки по безкоштовних рецептах за результатами амбулаторного лікування ветеранів Афганістану (7,5тис.грн. – не профінансовано); 70,0тис.грн. – придбання оргтехніки, офісного паперу та заміна провайдера (30,0тис.грн. – непрофінансовано); 50,0тис.грн. (по спец.ф.) на придбання комп’ютерної техніки; 190тис.грн – на обладнання міських амбулаторій(70,0тис.грн. – не профінансовано); 25тис.грн. – на програму системи електронного запису пацієнта; 30,0тис.грн. – заміна вікон(непрофінансовано); 80,0тис.грн – на закупівлю безкоштовних наркотичних ліків онкохворим.

З районного бюджету на 01.10.2018р. додатково виділено коштів в сумі 393,2тис.грн., а саме: 20,0тис.грн. – на тест смужки; 10,0тис.грн. – на придбання офісного паперу; 141,1тис.грн. – на сплату ЄСВ; 150,0тис.грн. – на ліки по безкоштовних рецептах; 68,6тис.грн. на заробітну плату та нарахування на неї лікарям стоматологам; 3,5 тис.грн. – на послуги інтернету.
КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»
Кошти районного бюджету - 4965,6 тис.грн.( 3965,0 на енергоносії; 50,0 –для лікування учасниківАТО; 50,0тис.грн.- придбання препаратів інсуліну; 57,8тис.грн.- на корегування зарплати за 2017рік та пільгові пенсії; 400,0тис.грн – мед обладнання – ЕКГ, ренгенбаки, ШВЛ; 150,0тис.грн.- ремонт ШВЛ).29,7тис.грн.-на проектно кошт.докум цукр. 50,1тис.грн – підготовка до зими; 100,0тис.грн. –на ремонт ВПК. 5,0тис.грн- швидкі тести нарк.; 108,0тис.грн на відшкодування за препарати інсуліну.
Кошти міського бюджету 1 309,0,0тис.грн (200,0 –для лікування учасниківАТО; 450,0тис.грн – на комп’ютеризацію в умовах реорганізації); 90,0тис.грн.- ремонт баклабораторії; 250,0тис.грн.- ремонт асфальтового покриття та вуличного освітлення)5,0-інші пот.видатки; 50,0тис.грн мед.обладнання; 199,0тис.грн- ремонт асфальтового покриття, 30,0тис.грн. ремонт інфекційного від.;35,0тис.грн –придбання ЕКГ
Кошти громади смт.Заводське 7,8тис.грн. – для лікування учасників АТО; (Не профінансовані)
Кошти державного бюджету на відшкодування за препарати інсуліну виділено - 1125,2тис.грн.
Разом коштів з усіх видів бюджету – 52015,0 грн.
Прибутковий податок ( ст. 168.4.3 ПК україни сплачується за місцезнаходженням об»єкта) сплачено за січень - вересень до бюджету– 4 436,2тис.грн.( місто - 3711,4; район - 496,1;смт.Заводське - 229,0).

Реєстри усіх договорів доступні на сайті Є-дата.На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.06.2018 р., згідно поданої таблиці

Чортківська КРСП Чортківська КНП «ЦПМСД» КНП ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 38,50 261,50 689,00 950,5
13,50 61,75 114,75 190,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 113,9 113,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 23,4 95,1 118,5
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 20966,00 206000,00 126139 353105
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 5145 5145
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 273 268,3 541,3
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 10,1 10,1
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,0 4
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,0 3
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,2 8,6
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 613,6 6100,2 16503,1 23216,9
витрати на енергоносії тис.грн. 47,0 649,7 1932,8 2629,5
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 2,9 446,2 882 1331,1
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 2,9-АТО та їх родичі 100,7 АТО та їх родичі 103,6
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 1 29 9 39
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 38,50 261,50 689,00 989,00
13,50 61,75 114,75 190,00
15,00 145,0 311,75 471,75
4,50 24,25 144 172,75
5,50 30,50 118,5 154,5
інша важлива інформація 0,00
Отже, станом на 01.06.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 23216,9 тис. грн.
- енергоносії – становить 2629,5 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2018р.:

- На надання цільового зубного протезування – 23,0 тис. грн., з них використано 22,6 тис. грн., а саме:
8,0 тис.грн. з міста, 15,0 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 11 пільговиків ( в т.ч. учасників АТО 7 чол., учасників бойових дій -4 чол.)


Білецька сільська рада виділила 3,9 тис. грн. для придбання паперу та проведення інтернету в амбулаторії.

З міського бюджету було виділено 152,5 тис. грн., а саме:
- для програми АФГ 17,5 тис. грн., з яких були використанні 10,0 тис. грн.
- для придбання медичних матеріалів з метою проведення обстеження 20,0 тис.грн., які були використані в повному обсязі.
- для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 55,0 тис.грн., з яких були використанні 15,0 тис. грн.
- для оплати послуг (крім комунальних) 60,0 тис.грн.

З районного бюджету було виділено 78,2 тис. грн., а саме:
- для безкоштовного та пільгового відпуску ліків за рецептами лікарів 60,0 тис. грн.
- для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 10,0 тис.грн.
- для оплати послуг (крім комунальних) 8,2 тис.грн.

Реєстри усіх договорів доступні на сайті Є-дата. 

Керівник установи                                                                     І.О. Швидюк_ 
На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації
подає наступну інформацію, згідно поданої таблиці
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 38,50 270,25 689,00 997,75
13,50 61,75 114,75 190,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 113,9 113,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 56,2 85,0 141,2
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 46 860,00 480 300,00 309 900,00 837 060,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 11524,00 11524,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 654,00 435,00 1089,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,40 9,40
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 0,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 0,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 0,70 8,10
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1989,40 15225,10 38994,60 56209,20
витрати на енергоносії тис.грн. 67,50 1468,90 3301,70 4838,10
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 7405,00 110100,00 1561600,00 1679105,00
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 0,00
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 2,00 44,00 113,00 159,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 38,50 272,00 698,00 1008,50
13,50 76,00 115,00 204,50
15,00 170,00 331,00 516,00
4,50 26,00 139,00 169,50
5,50 29,00 113,00 147,50
інша важлива інформація 0,00
Отже, станом на 01.01.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 56 209,20 тис. грн.
- енергоносії – становить 4838,10 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2017р.:

- На забезпечення тест системи для планової діагностики ВІЛ інфекції вагітних жінок та їх партнерів виділено – 0,5 тис. грн., кошти використанні в повному обсязі.
- На забезпечення засобами індивідуального захисту мед. працівників – 1,5 тис. грн., кошти використанні в повному обсязі.
- На медичне забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та членів їх сімей, а також демобілізованих із зони АТО на 2017р. – 265,0 тис. грн., а саме:
50,0 тис. грн. – Заводське;
135 тис. грн. – місто;
80 тис. грн. – район, з них 225,0 тис. грн. було витрачено на лікування 61 учасника АТО і 145 членів їх сімей.
- На надання цільового зубного протезування – 61,4 тис. грн., з них використано 61,3 тис. грн., а саме:
35,0 тис.грн. з міста, 26,3 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 35 пільговиків.

Для програми АФГ(афганці) виділено 60,0 тис.грн. з міста, які було використано в повному обсязі, також на АТО з міста виділено 50 тис. грн.
З міського бюджету, для ремонту, виділено додатково 60,0 тис.грн., які було використано в повному обсязі, а саме:
- для кардіологічного віділення 30,0тис.грн.;
- для інфекційного відділення 30,0 тис.грн.
Також з міського бюджету було виділено 80,0 тис. грн. на ремонт палати для учасників АТО.
По інших видатках виплачуються тільки першочергові і необхідні виплати в межах кошторисних призначень.
Від спонсорів отримуються продукти харчування та вироби медичного призначення.

Керівник установи ________ ____І.О. Швидюк_
(підпис) (ініціали, прізвище)
Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрацінадає інформацію у розрізі кожного закладу охорони здоров’я району щодо проблемних питань при формуванні бюджету 2018 року, зокрема: 
Чортківська центральна комунальна районна лікарня:
Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 39 887,4 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 49 142,2 тис. грн., дефіцит коштів – 9 254,8 тис. грн., що становить 2,5 місяців заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 3965,0 тис. грн., а потрібно – 5147,2 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить – 1182,2 тис.грн.
Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги:
Згідно кошторисних призначень на 6 місяців 2018 року на заробітну плату виділено коштів у сумі 7 320,2 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 9 829,4 тис. грн. (в т.ч. оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення – 807 000,00 грн.), дефіцит коштів до кінця другого кварталу поточного року – 2 509,2 тис.грн., що становить 1 місяць заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 1655,0 тис. грн., а потрібно – 2394,2 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить – 739,2 тис.грн.

Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка:
Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 1 796,4 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 2 484,8 тис. грн., дефіцит коштів – 688,4 тис. грн., що становить 3 місяців заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 80,0 тис. грн., а потрібно – 100,0 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить –20,0 тис.грн.

Разом по закладах відділу охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації:

Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 5700,0 тис. грн., а потрібно – 7641,4 тис.грн., дефіцит коштів на енергоносії становить – 1941,4 тис.грн.

Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 49 004,0 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 61 456,4 тис. грн., дефіцит коштів – 12 452,4 тис. грн..
Разом дефіцит коштів становить – 14393,8 тис.грн.
Протягом 2018 року буде проведено ряд заходів по економії коштів заробітної плати, а саме:
- Працівникам не пенсійного віку протягом 2018р. за бажанням надавати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів, пенсіонерам та пільговим пенсіонерам – 30 кал. днів.
- Не проводити оплату праці лікарям за чергування на дому, а надавати відгули.
- При вивільнені штатних посад перевагу надавати молодим спеціалістам, які працюють не повний робочий день. Штатна чисельність працівників установ утримується в мінімальних межах для надання належної медичної допомоги жителям Чортківського району.
З метою недопущення збільшення чисельності працівників установ запроваджено сумісництво та суміщення медичних працівників за вакантними посадами лікарського та середнього медичного персоналу. В фельдшерсько – акушерських пунктах посади молодших медичних сестер залишаються вакантними.
- Вести жорсткий контроль за використання енергоносіїв.
- Позачергові закриття відділів.
- З 01.01.2018р. провести оптимізацію ліжкового фонду (скоротити 10 ліжок ендокринологічних,6 акушерсько – гінекологічних).
- В наслідок оптимізації ліжкового фонду буде скорочено 4,75 ст.сестер медичних 2,5 ст.молодших медсестер.
- З 01.01.2018р. скорочено 9 лікарів пенсійного віку, які працювали на 0,25 ставки. Окрім того, в квітні 2018 року планується скорочення 5,25 посади лікаря – стоматолога, 5,25 посади сестри медичної стоматологічного кабінету та 2,5 посади молодшої сестри медичної. На протязі 2018 року буде скорочено 4 штатні одиниці в стоматологічній поліклініці.
- 5 ставок лікарських вакантних не заповнювати протягом року.
- Зняти усі надбавки до заробітної плати працівникам, що не є обов`язковими.

Також додаються сканкопії плану подальшої оптимізації ліжкового фонду та кадрового забезпечення лікарняних закладів з урахуванням виділених бюджетних коштів на 2018 рік та потреб населення у медичному обслуговуванні.