Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів Відділ охорони здоров'я рда


На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.10.2018 р.,
 
 
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 251,00 689,00 987,50
18,00 59,25 114,75 192,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 33,40 20,00 53,40
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 56504,00 308100,00 217700,00 582304,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 8780,00 8780,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 273,00 465,40 738,40
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,80 9,80
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,20 8,60
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1623,20 11360,90 29971,60 42955,70
витрати на енергоносії тис.грн. 63,70 1093,30 2742,50 3899,50
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 798,40 880,70 1679,10
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 48,9 тис.грн. АТО безкоштовне зубопротизування 158,6тис. грн. АТО та їх родичі 207,50
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 2,00 44,00 95,00 141,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 29,50 251,00 689,00 969,50
59,00 114,75 173,75
19,00 137,50 311,75 468,25
4,50 25,00 144,00 173,50
6,00 29,50 118,50 154,00
інша важлива інформація 1125,2 тис.грн. відшкодування на інсуліни 0,00
Отже, станом на 01.10.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 42955,70 тис. грн.
- енергоносії – становить 3899,50 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2018р.:
Чортківська стоматполіклініка
- На надання цільового зубного протезування – 62,5 тис. грн., з них використано 48,9 тис. грн., а саме:
32,5 тис.грн. з міста, спротезовано – 15чол. на суму – 21319,72 грн. ( в т.ч. учасників АТО 7 чол., учасників бойових дій - 8 чол.)
30,0 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 10 пільговиків в сумі – 27619,98 грн.( в т.ч. учасників АТО 8 чол., учасників бойових дій -2 чол.)
Станом на 01.10.2018 року сплачено прибуткового податку 265,5 тис. грн. в бюджет міста Чорткова, 9,7 тис.грн. в районний бюджет.
З міського бюджету за 9 місяців виділено коштів в сумі 117,2 тис. грн. в т.ч:
• придбання комп’ютерної техніки - 50,0 тис.грн.;
• виготовлення проектно-кошторисної документації - 14,7 тис.грн.;
• безкоштовне протезування пільгових категорій - 32,5 тис. грн.;
• придбання медикаментів для учасників АТО та їх сімей - 20,0 тис.грн.;

З районного бюджету виділено коштів в сумі - 140,0 тис. грн. в т.ч.:
• придбання медикаментів - 30,0 тис. грн.;
• безкоштовне протезування - 30,0 тис. грн.;
• енергоносії - 80,0 тис.грн. інша субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.
Чортківський КНП «ЦПМСД» Чортківської РР
Білецька сільська рада виділила 11,9 тис. грн. для придбання паперу, проведення інтернету в амбулаторії та на придбання принтера.

Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 12 542,03 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.

Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 7 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.

Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 11 620,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.

З міського бюджету станом на 01.10.2018р. додатково виділено коштів в сумі 482,5тис.грн., а саме: 15,0 тис.грн. – на паливно мастильні матеріали; 22,5 тис.грн – на ліки по безкоштовних рецептах за результатами амбулаторного лікування ветеранів Афганістану (7,5тис.грн. – не профінансовано); 70,0тис.грн. – придбання оргтехніки, офісного паперу та заміна провайдера (30,0тис.грн. – непрофінансовано); 50,0тис.грн. (по спец.ф.) на придбання комп’ютерної техніки; 190тис.грн – на обладнання міських амбулаторій(70,0тис.грн. – не профінансовано); 25тис.грн. – на програму системи електронного запису пацієнта; 30,0тис.грн. – заміна вікон(непрофінансовано); 80,0тис.грн – на закупівлю безкоштовних наркотичних ліків онкохворим.

З районного бюджету на 01.10.2018р. додатково виділено коштів в сумі 393,2тис.грн., а саме: 20,0тис.грн. – на тест смужки; 10,0тис.грн. – на придбання офісного паперу; 141,1тис.грн. – на сплату ЄСВ; 150,0тис.грн. – на ліки по безкоштовних рецептах; 68,6тис.грн. на заробітну плату та нарахування на неї лікарям стоматологам; 3,5 тис.грн. – на послуги інтернету.
КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»
Кошти районного бюджету - 4965,6 тис.грн.( 3965,0 на енергоносії; 50,0 –для лікування учасниківАТО; 50,0тис.грн.- придбання препаратів інсуліну; 57,8тис.грн.- на корегування зарплати за 2017рік та пільгові пенсії; 400,0тис.грн – мед обладнання – ЕКГ, ренгенбаки, ШВЛ; 150,0тис.грн.- ремонт ШВЛ).29,7тис.грн.-на проектно кошт.докум цукр. 50,1тис.грн – підготовка до зими; 100,0тис.грн. –на ремонт ВПК. 5,0тис.грн- швидкі тести нарк.; 108,0тис.грн на відшкодування за препарати інсуліну.
Кошти міського бюджету 1 309,0,0тис.грн (200,0 –для лікування учасниківАТО; 450,0тис.грн – на комп’ютеризацію в умовах реорганізації); 90,0тис.грн.- ремонт баклабораторії; 250,0тис.грн.- ремонт асфальтового покриття та вуличного освітлення)5,0-інші пот.видатки; 50,0тис.грн мед.обладнання; 199,0тис.грн- ремонт асфальтового покриття, 30,0тис.грн. ремонт інфекційного від.;35,0тис.грн –придбання ЕКГ
Кошти громади смт.Заводське 7,8тис.грн. – для лікування учасників АТО; (Не профінансовані)
Кошти державного бюджету на відшкодування за препарати інсуліну виділено - 1125,2тис.грн.
Разом коштів з усіх видів бюджету – 52015,0 грн.
Прибутковий податок ( ст. 168.4.3 ПК україни сплачується за місцезнаходженням об»єкта) сплачено за січень - вересень до бюджету– 4 436,2тис.грн.( місто - 3711,4; район - 496,1;смт.Заводське - 229,0).

Реєстри усіх договорів доступні на сайті Є-дата.На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.06.2018 р., згідно поданої таблиці

Чортківська КРСП Чортківська КНП «ЦПМСД» КНП ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 38,50 261,50 689,00 950,5
13,50 61,75 114,75 190,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 113,9 113,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 23,4 95,1 118,5
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 20966,00 206000,00 126139 353105
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 5145 5145
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 273 268,3 541,3
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 10,1 10,1
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,0 4
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,0 3
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,2 8,6
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 613,6 6100,2 16503,1 23216,9
витрати на енергоносії тис.грн. 47,0 649,7 1932,8 2629,5
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 2,9 446,2 882 1331,1
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 2,9-АТО та їх родичі 100,7 АТО та їх родичі 103,6
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 1 29 9 39
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 38,50 261,50 689,00 989,00
13,50 61,75 114,75 190,00
15,00 145,0 311,75 471,75
4,50 24,25 144 172,75
5,50 30,50 118,5 154,5
інша важлива інформація 0,00
Отже, станом на 01.06.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 23216,9 тис. грн.
- енергоносії – становить 2629,5 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2018р.:

- На надання цільового зубного протезування – 23,0 тис. грн., з них використано 22,6 тис. грн., а саме:
8,0 тис.грн. з міста, 15,0 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 11 пільговиків ( в т.ч. учасників АТО 7 чол., учасників бойових дій -4 чол.)


Білецька сільська рада виділила 3,9 тис. грн. для придбання паперу та проведення інтернету в амбулаторії.

З міського бюджету було виділено 152,5 тис. грн., а саме:
- для програми АФГ 17,5 тис. грн., з яких були використанні 10,0 тис. грн.
- для придбання медичних матеріалів з метою проведення обстеження 20,0 тис.грн., які були використані в повному обсязі.
- для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 55,0 тис.грн., з яких були використанні 15,0 тис. грн.
- для оплати послуг (крім комунальних) 60,0 тис.грн.

З районного бюджету було виділено 78,2 тис. грн., а саме:
- для безкоштовного та пільгового відпуску ліків за рецептами лікарів 60,0 тис. грн.
- для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 10,0 тис.грн.
- для оплати послуг (крім комунальних) 8,2 тис.грн.

Реєстри усіх договорів доступні на сайті Є-дата. 

Керівник установи                                                                     І.О. Швидюк_ 
На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації
подає наступну інформацію, згідно поданої таблиці
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 38,50 270,25 689,00 997,75
13,50 61,75 114,75 190,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 113,9 113,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 56,2 85,0 141,2
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 46 860,00 480 300,00 309 900,00 837 060,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 11524,00 11524,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 654,00 435,00 1089,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,40 9,40
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 0,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 0,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 0,70 8,10
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1989,40 15225,10 38994,60 56209,20
витрати на енергоносії тис.грн. 67,50 1468,90 3301,70 4838,10
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 7405,00 110100,00 1561600,00 1679105,00
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 0,00
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 2,00 44,00 113,00 159,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 38,50 272,00 698,00 1008,50
13,50 76,00 115,00 204,50
15,00 170,00 331,00 516,00
4,50 26,00 139,00 169,50
5,50 29,00 113,00 147,50
інша важлива інформація 0,00
Отже, станом на 01.01.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 56 209,20 тис. грн.
- енергоносії – становить 4838,10 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2017р.:

- На забезпечення тест системи для планової діагностики ВІЛ інфекції вагітних жінок та їх партнерів виділено – 0,5 тис. грн., кошти використанні в повному обсязі.
- На забезпечення засобами індивідуального захисту мед. працівників – 1,5 тис. грн., кошти використанні в повному обсязі.
- На медичне забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та членів їх сімей, а також демобілізованих із зони АТО на 2017р. – 265,0 тис. грн., а саме:
50,0 тис. грн. – Заводське;
135 тис. грн. – місто;
80 тис. грн. – район, з них 225,0 тис. грн. було витрачено на лікування 61 учасника АТО і 145 членів їх сімей.
- На надання цільового зубного протезування – 61,4 тис. грн., з них використано 61,3 тис. грн., а саме:
35,0 тис.грн. з міста, 26,3 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 35 пільговиків.

Для програми АФГ(афганці) виділено 60,0 тис.грн. з міста, які було використано в повному обсязі, також на АТО з міста виділено 50 тис. грн.
З міського бюджету, для ремонту, виділено додатково 60,0 тис.грн., які було використано в повному обсязі, а саме:
- для кардіологічного віділення 30,0тис.грн.;
- для інфекційного відділення 30,0 тис.грн.
Також з міського бюджету було виділено 80,0 тис. грн. на ремонт палати для учасників АТО.
По інших видатках виплачуються тільки першочергові і необхідні виплати в межах кошторисних призначень.
Від спонсорів отримуються продукти харчування та вироби медичного призначення.

Керівник установи ________ ____І.О. Швидюк_
(підпис) (ініціали, прізвище)
Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрацінадає інформацію у розрізі кожного закладу охорони здоров’я району щодо проблемних питань при формуванні бюджету 2018 року, зокрема: 
Чортківська центральна комунальна районна лікарня:
Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 39 887,4 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 49 142,2 тис. грн., дефіцит коштів – 9 254,8 тис. грн., що становить 2,5 місяців заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 3965,0 тис. грн., а потрібно – 5147,2 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить – 1182,2 тис.грн.
Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги:
Згідно кошторисних призначень на 6 місяців 2018 року на заробітну плату виділено коштів у сумі 7 320,2 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 9 829,4 тис. грн. (в т.ч. оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення – 807 000,00 грн.), дефіцит коштів до кінця другого кварталу поточного року – 2 509,2 тис.грн., що становить 1 місяць заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 1655,0 тис. грн., а потрібно – 2394,2 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить – 739,2 тис.грн.

Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка:
Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 1 796,4 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 2 484,8 тис. грн., дефіцит коштів – 688,4 тис. грн., що становить 3 місяців заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 80,0 тис. грн., а потрібно – 100,0 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить –20,0 тис.грн.

Разом по закладах відділу охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації:

Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 5700,0 тис. грн., а потрібно – 7641,4 тис.грн., дефіцит коштів на енергоносії становить – 1941,4 тис.грн.

Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 49 004,0 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 61 456,4 тис. грн., дефіцит коштів – 12 452,4 тис. грн..
Разом дефіцит коштів становить – 14393,8 тис.грн.
Протягом 2018 року буде проведено ряд заходів по економії коштів заробітної плати, а саме:
- Працівникам не пенсійного віку протягом 2018р. за бажанням надавати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів, пенсіонерам та пільговим пенсіонерам – 30 кал. днів.
- Не проводити оплату праці лікарям за чергування на дому, а надавати відгули.
- При вивільнені штатних посад перевагу надавати молодим спеціалістам, які працюють не повний робочий день. Штатна чисельність працівників установ утримується в мінімальних межах для надання належної медичної допомоги жителям Чортківського району.
З метою недопущення збільшення чисельності працівників установ запроваджено сумісництво та суміщення медичних працівників за вакантними посадами лікарського та середнього медичного персоналу. В фельдшерсько – акушерських пунктах посади молодших медичних сестер залишаються вакантними.
- Вести жорсткий контроль за використання енергоносіїв.
- Позачергові закриття відділів.
- З 01.01.2018р. провести оптимізацію ліжкового фонду (скоротити 10 ліжок ендокринологічних,6 акушерсько – гінекологічних).
- В наслідок оптимізації ліжкового фонду буде скорочено 4,75 ст.сестер медичних 2,5 ст.молодших медсестер.
- З 01.01.2018р. скорочено 9 лікарів пенсійного віку, які працювали на 0,25 ставки. Окрім того, в квітні 2018 року планується скорочення 5,25 посади лікаря – стоматолога, 5,25 посади сестри медичної стоматологічного кабінету та 2,5 посади молодшої сестри медичної. На протязі 2018 року буде скорочено 4 штатні одиниці в стоматологічній поліклініці.
- 5 ставок лікарських вакантних не заповнювати протягом року.
- Зняти усі надбавки до заробітної плати працівникам, що не є обов`язковими.

Також додаються сканкопії плану подальшої оптимізації ліжкового фонду та кадрового забезпечення лікарняних закладів з урахуванням виділених бюджетних коштів на 2018 рік та потреб населення у медичному обслуговуванні.