Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів Відділ культури рда


Інформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.04. 2019 року.

На фінансування закладів відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА на 1 квартал 2019 року передбачено видатки в сумі 3192700грн.
За 1 квартал 2019року використано коштів в сумі -2605710,06грн.в т.ч:
2111 (Заробітна плата) 1881121,30грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 432832,42грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 94561,97грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 13602,52грн.
2250 (Видатки на відрядження) 0,00грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 393,68грн.
2273 (Оплата електроенергії) 12765,32грн.
2274 (Оплата природного газу) 169534,29грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019року відсутня.

 
Забезпечення діяльності бібліотек

Видатки загального фонду за 1 кв.2019р.- 817,741тис.грн.
Показники затрат
Кількість установ (бібліотек) од. 1
середнє число окладів (ставок)-всього од. 41,25
середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 34,75
середнє число окладів (ставок) робітників од. 3,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 2,25

Показники продукту План на 2019р.
число читачів- 15,000тис.осіб
бібліотечний фонд,тис.примірників од. 235000
бібліотечний фонд,тис.грн. тис.грн. 1729,865
поповнення бібліотечного фонду тис.примір. 3,5
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. тис.грн. 175,0
Списання бібліотечного фонду,тис.примірників тис.примір. 40,000
Списання бібліотечного фонду,тис.грн. тис.грн. 200,000
Кількість книговидач ,од од. 246000

Показники ефективності План на 2019р.
кількість книговидач на одного працівника,од.( ставку) од. 5963
середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік грн. 242,0
средні витрати на придбання одного примірника книжок,грн. грн. 50,0

Показники якості План на 2019р.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% % 117
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % -4,45
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Видатки загального фонду за 1 кв.2019р. 718,024тис.грн.
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 4
У тому числі:
Будинків культури од. 2
Клубів од. 2
Кількість гуртків од. 27
Середнє число окладів (ставок)всього од. 37,25
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3,75
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 26,5
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 3
Середнє число окладів (ставок) обслугов.і техн.персоналу од 4

Показник продукту План на 2019р.
Кількість відвідувачів- усього,осіб осіб 50000
В т.ч. за реалізованими квитками осіб 1140
В т.ч. безкоштовно осіб 48860
Кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. 134
Плановий обсяг доходів,тис.грн. тис.грн. 35,000
у тому числі:доходи від реалізації клубних квитків тис.грн. 8,000
Кількість реалізованих квитків шт. 1142

Показник ефективності План на 2019р.
Середня вартість одного квитка грн. 7,000
Середні витрати на одного відвідувача грн. 69,51
Середні витрати на проведення одного заходу грн. 25938

Показники якості План на 2019р.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком % -1,8

 
Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання дітей
Видатки загального фонду за 1 кв.2019р. 916,342тис.грн.
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 3
У тому числі:
Музичних шкіл од. 3
Середнє число окладів (ставок)всього од. 46,0
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3
Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу од 30,5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 0,75
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 11,75
Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) од 8
Кількість класів од 19

Показник продукту План на 2019рік
Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей, всього осіб 188
Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб 57

Показник ефективності План на
2019 рік
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 6
Кількість діто-днів од. 31040
Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. 20373
У тому числі за рахунок плати за навчанняу школах естетичного виховання грн. 373

Показники якості План на
2019 рік
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів 180
Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 11
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % 3
 
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Видатки загального фонду за 1 квартвл 2019р. -153,602 тис.грн.
Показники затрат
Кількість установ - всього од. 1
у тому числі централізованих бухгалтерій од. 1
Середнє число окладів(ставок) всього од 6
Середнє число окладів(ставок) спеціалістів од 6
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів на 2019 рік тис.грн. 670,000

На фінансування районної програми «Збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020роки» протягом звітного періоду кошти з районного бюджету не виділялись.
 
Інформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.01. 2019 року.


За 2018рік використано коштів в сумі -9685595,12грн.в т.ч:

2111 (Заробітна плата) 6896400,00грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 1695500,00грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 380740,00грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 181521,92грн.
2250 (Видатки на відрядження) 551,52грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 2277,02грн.
2273 (Оплата електроенергії) 93635,57грн.
2274 (Оплата природного газу) 434969,09грн

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019року відсутня.
 

В.о.начальник відділу                                                                          Марія МЕЛЬНИК

Інформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.10. 2018 року.
На фінансування закладів відділу культури, туризму,національностей та релігій Чортківської РДА на 2018 рік передбачено видатки в сумі 9620000грн.
На 9 місяців 2018року заплановано коштів в сумі -7263100грн.
За 9 місяців 2018року використано коштів в сумі -6711958грн.в т.ч:

2111 (Заробітна плата) 4972323грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 1177126грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 141362грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 84611грн.
2250 (Видатки на відрядження) 354грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 1545грн.
2273 (Оплата електроенергії) 57391грн.
2274 (Оплата природного газу) 277246грн

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018року становить -41915грн. в т.ч.по КЕКВ:

2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 33215грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 8700грн.

 Мережа галузі закладів культури району складається
із 88 закладів: 42 бібліотечних, 43 клубних, 3 школи естетичного виховання.
Згідно затвердженого кошторису у 2017 році на відділ культури, туризму, національностей та релігій Чортківської райдержадміністрації було заплановано 7496.7 тис.грн., які використано згідно затвердженого кошторису, у т.ч.:
на заробітну плату та відрахування – 6833.9 тис.грн.;
на енергоносії – 433.0 тис.грн.;
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 129.6 тис.грн.
на оплату послуг (крім комунальних) – 100.2 тис.грн.

У 2018 році на галузь культури заплановано 9361.0 тис.грн.
Ще потрібно:
366.0 тис. грн.. для виплати допомоги на оздоровлення;
350.0 тис.грн. – для проведення заходів, придбання сценічних костюмів та проведення творчого звіту мистецьких колективів району у м.Тернополі;
153.5 тис.грн. – на виконання програми розвитку туризму у Чортківському районі;
70.0 тис.грн. – на виконання програми охорони об’єктів культурної спадщини у Чортківському районі;
1200.0 тис.грн. – на капремонт центральної районної бібліотеки (згідно проектно-кошторисної документації);
301.0 тис. грн. – на покращення матеріально-технічної бази (крім капремонтів).