Документи Рішення Рішення VII скликання ІІІ сесія (02 лютого 2016 року) № 77-91 № 78 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Заводською селищною радою об’єднаною територіальною громадою про передачу - приймання коштів на фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 02 лютого 2016 року                                                                                              № 78
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою та
Заводською селищною радою
об`єднаною територіальною громадою
про передачу – приймання коштів
на фінансування територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Чортківського району

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 93 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Прийняти з бюджету Заводської селищної ради об`єднаної територіальної громади кошти в сумі 6 792,96 гривень для фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського району.
2.Затвердити угоду, укладену 29 січня 2016 року між Чортківською районною радою та Заводською селищною радою об`єднаною територіальною громадою про передачу – приймання коштів на фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського району.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та першого заступника голови Чортківської районної державної адміністрації.
Голова районної ради                                                                                             В.М.Шепета


УГОДА № _____/_____
про передачу, приймання видатків на виконання повноважень між
Заводською селищною радою об`єднаною територіальною громадою та Чортківською районною радою

29 січня 2016 року м. Чортків

Заводська селищна рада об`єднана територіальна громада (надалі «Заводська селищна рада») в особі Заводського селищного голови Павлінської Л.Р. яка діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад» з однієї сторони та Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, з метою своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, уклали цю угоду про наступне:
1. Заводська селищна рада об’єднання територіальна громада передає, а районна рада приймає видатки на виконання повноважень щодо фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського району.
2. Розмір коштів, які передаються відповідно до пункту 1 цієї угоди складають 6 792,96 грн.
3. Районна рада зобов’язується здійснювати фінансування видатків на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського району через єдиного розпорядника коштів.
4. Ця угода укладена у двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається в Заводській селищній раді, другий – у районній раді.
5. Ця угода вступає в силу з дня її підписання обома сторонами і діє з 1 січня по 31 січня 2016 року.


Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                          48523 смт.Заводське
вул. Шевченка, 23                                       вул. Чарнецького,7
Чортківська района рада                             Заводська селищна рада
Голова районної ради                                  Селищний голова

                    Шепета В.М.                                      Павлінська Л.Р.