Документи Програми № 451 Районна програма "Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку на 2019-2020 роки"

 
Затверджено
рішення Чортківської районної ради
від 22 листопада 2018 року № 451
 
 
П Р О Г Р А М А
Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки
громадського порядку на 2019-2020 роки
 
1.Паспорт програми
1.1. Ініціатор розроблення програми: Чортківська районна рада
1.2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми: Рішення чотирнадцятої сесії Чортківської районної ради № 206 від 21 червня 2012 року
1.3. Розробник програми: Чортківська районна рада.
1.4. Співрозробники програми: Чортківський міськміжрайонний відділ ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».
1.5. Відповідальний виконавець програми: Чортківська районна рада, сільські ради.
1.6. Учасники програми: Чортківська районна рада, сільські ради
1.7. Термій реалізації програми 2019 – 2020 роки
1.8. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
І етап – 2019 рік.
ІІ етап – 2020 рік.
1.9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) районний бюджет, сільські бюджети.
1.10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього
у тому числі:
250 тис.грн.
1.11. коштів районного бюджету 130 тис.грн., в тому числі:
- 2019 р. – 65 тис.грн.;
- 2020 р. – 65 тис.грн.;
коштів інших джерел 120 тис.грн., в тому числі:
- 2019 р. - 60тис.грн.;
- 2020 р. - 60тис.грн.
2.Визначення проблем, на розв`язання яких спрямована програма
Благоустрій та підтримка громадського порядку території передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення більш сприятливих умов трудової діяльності й дозвілля населення в межах населених пунктів сільських громад Чортківського району. Проведення робіт із благоустрою повинно здійснюватися широким колом осіб за активної участі сільських громад.
Необхідність комплексного благоустрою та підтримки громадського порядку територій сільськими громадами, продиктоване на сьогоднішній день необхідністю забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах. Застосування програмно-цільового методу дозволить здійснити реалізацію комплексу заходів, у тому числі організаційно-інформативного характеру, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості й належного благоустрою та санітарного стану територій.
3.Визначення мети програми
Метою Програми є визначення й реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій та підтримку громадського порядку сіл району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій сільських територій, додасть селам охайного вигляду, забезпечить планомірне виконання заходів з розвитку вищевказаних територій, оптимізацію функціонування мережі існуючих об'єктів, споруджень і конструкцій, які суттєво впливають на потреби населення.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем та необхідності їх розв'язання програмним методом.
Цілеспрямоване забезпечення Програми є умовою підвищення рівня життя населення й збереження благоустрою і підтримки громадського порядку на територіях сільських рад.
Реалізація напрямків можлива за допомогою опрацювання та реалізації цільової програми за програмним методом, яка дозволяє ефективно й результативно використовувати обмежені бюджетні ресурси, підвищувати якість суспільних послуг та забезпечувати прозорість при розподілі ресурсів і прийнятті рішень. За результатами виконання програми буде вирішено низку проблем сільських громад.
5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Завданнями Програми є:
- облаштування територій сільських рад;
- облаштування прибережних смуг вздовж водойм;
- охорона природного середовища й поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, шляхом створення зелених насаджень різного функціонального призначення, забезпечення водозниження та водовідведення;
- штучне зовнішнє освітлення територій у вечірній і нічний час з метою створення сприятливих і безпечних умов для населення;
- облаштування та утримання в належному стані сміттєзвалищ, спеціальних місць для екологічно безпечного зберігання органічних та мінеральних добрив, пестицидів, худобомогильників, каналізаційних мереж, джерел водопостачання, очисних споруд, кладовищ, пам`ятників та пам`ятних знаків;
- ремонт, облаштування об`єктів соціально – культурного призначення (школи, будинки культури, клуби, лікарні, лікарські амбулаторії, ФАПи, дитячі садки, бібліотеки, спортивні майданчики, магазини, побутові заклади, автопавільйони і автобусні зупинки і т.д.);
- періодичність проведення санітарно-масових заходів з благоустрою територій, участь у них членів територіальної громади, молоді;
- забезпеченість питною водою;
- облаштування місць для відпочинку населення;
- утворення та організація роботи адміністративних комісій при виконавчих комітетах місцевих рад;
- вирішення проблеми транспортного обслуговування населення відповідних територій.
Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця у конкурсі, вручаються відповідні дипломи Чортківської районної ради І,ІІ та ІІІ ступенів та надається субвенція сільському, селищному чи міському бюджету в наступних розмірах:
- за перше місце – 20тис.грн.;
- за друге місце – 15тис.грн.;
- за третє місце - 10 тис.грн.
Крім того п`ять місцевих рад, в яких є досягнення в певному конкретно визначеному напрямку благоустрою, нагороджуються подяками Чортківської районної ради, їм надається субвенція з районного бюджету в розмірі по 4 тис. грн. на кожну відповідну раду.
6. Строки та етапи виконання Програми
Строк виконання Програми - 2019 - 2020 роки.
1 етап - 2019 рік;
2 етап – 2020 рік;
7. Напрямки діяльності та заходи програми «Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку на 2019-2020 роки»
Програма передбачає:
- сприяння самоорганізації територіальних громад,
- покращення умов праці та відпочинку на території відповідних рад;
- здійснення заходів з благоустрою бюджетних установ, сміттєзвалищ, кладовищ, худобомогильників, стадіонів, парків, скверів, пам`ятників і пам`ятних місць;
- поетапне залучення громад до встановлення контейнерів для сміття та організованого його вивозу.
8.Координація та контроль за ходом виконання програми:
Контроль та координацію за ходом виконання Програми здійснює Чортківська районна рада через постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку (Шкабар Є.М.), постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.). та Чортківський міськміжрайонний відділ ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» в межах своїх повноважень.
9. Очікувані результати виконання Програми.
В результаті виконання Програми очікується:
- підвищення рівня благоустрою й поліпшення естетичного стану територій сільських рад;
- виконання низки суспільнозначимих завдань для сільських громад;
- підвищення якості життя жителів сіл.
До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативними документами.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                          Т.В.Яблонь