Територіальні громади Більче-Золотецька сільська рада
Історична довідка
Сільський
голова
повна поштова адреса адреса е-mail телефон сільської
ради

 
Огородник Галина Петрівна вул. Махнівка, 101 с.
Більче-Золоте, Чортківського району, Тернопільської області 48733
bilchezolote@ukr. net (03541) 3-32-32