Документи Програми № 66 ПРОГРАМА фінансування фонду Чортківської районної ради на 2016-2020 роки для надання разової грошової допомоги
Зміни від 09.12.2016 р.№ 186
Зміни від 23.02.2017 №225
Зміни від 27.04.2017 № 243
Зміни від 05.11.2017 р. № 277
Зміни від 21.12.2017 р. №331
Зміни від 07.03.2018р №356
Зміни від 22.11.2018 № 449
Зміни від 20.12.2018 № 477
Додаток 1
до рішення районної ради
від 05 січня 2016 року №66
 
 
 
ПРОГРАМА
фінансування фонду Чортківської районної ради на
2016-2020 роки для надання разової грошової допомоги

Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Чортківська районна рада
2. Назва розпорядчого документу Пункт 3б статті 91 Бюджетного кодексу України
3. Розробник програми Виконавчий апарат Чортківської районної ради
4. Відповідальний за виконання програми Чортківська районна рада
5. Учасник програми Фінансове управління райдержадміністрації
6. Термін реалізації програми 2016 -2020 роки
7. Етапи виконання програми 5 етапів
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – всього 2016 рік - 500 000 грн.
2017 рік - 500 000 грн.
2018 рік - 500 000 грн
2019 рік - 500 000 грн.
2020 рік – 500 000 грн.
9. Коштів районного бюджету 2016 рік - 500 000 грн.
2017 рік - 500 000 грн.
2018 рік - 500 000 грн
2019 рік - 500 000 грн.
2020 рік – 500 000 грн.


ІІ. Визначення проблеми та мети на розв’язання яких спрямована програма.
Серед багаточисельних звернень громадян домінують переважно звернення про надання грошової допомоги учасникам бойових дій, мобілізованих відповідно до Указів Президента України «Про часткову мобілізацію в Україні», наказів УМВС України та воякам, які в складі добровольчих батальйонів захищають територіальну цілісність і суверенітет України та членам їхніх сімей, найменш соціально захищених категорій населення, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок проведення складних медичних операцій та тривалого і дорогого медикаментозного лікування, стихійного лиха, нещасного випадку, інших ускладнюючих обставин.
Реалізація програми є однією із складових створених в районі системи гарантій соціальної захищеності найбільш вразливих верств населення за підтримки депутатського корпусу Чортківської районної ради.

ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми.

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.
Невід'ємною частиною програми є положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради.
Термін дії програми фінансування фонду Чортківської районної ради: 2016 - 2020 роки.
Обсяг фінансування програми з районного бюджету становить:
2016 рік - 500 000 грн.
2017 рік - 500 000 грн.
2018 рік - 500 000 грн
2019 рік - 500 000 грн.
2020 рік - 500 000 грн.
4. Результативні показники та координація виконання програми.

Очікуваний результат програми вбачається у створенні необхідних умов для ефективного здійснення депутатами Чортківської районної ради своїх депутатських повноважень у питаннях соціального захисту окремих громадян.
Координацію виконання програми здійснює виконавчий апарат Чортківської районної ради спільно з фінансовим управлінням районної державної адміністрації.


Керуючий справами
районної ради Т.В. Яблонь


 
Додаток 2
до рішення районної ради
від 05 січня 2016 року №66
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду
Чортківської районної ради на 2016 – 2020 роки.
Положення визначає порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради на 2016 – 2020 роки.
І. Загальні положення
1.1. Разова грошова допомога (далі – допомога) може надаватися фізичним особам (далі – отримувачі), які зареєстровані на території району (крім жителів міста Чорткова), які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин.
1.2 Допомога може надаватися учасникам бойових дій, мобілізованих відповідно до Указів Президента України «Про часткову мобілізацію в Україні» (при наявності документів з райвійськкомату), наказів УМВС України ( при навності документів з УМВС України) та воякам, які в складі добровольчих батальйонів захищають територіальну цілісність і суверенітет України (при наявності документів з райвійськкомату, УМВС України чи від керівництва батальйону), які зареєстровані на території Чортківського району(крім жителів м. Чорткова) та членам їх сімей.
1.3 Допомога може надаватися внутрішньо переміщені особи, які прибули з анексованих територій України, а також зі східних територій України, де ведуться військові дії, які зареєстровані у Чортківському районі(крім м. Чорткова).
1.4 Допомога може надаватися не більше одного разу на рік одному і тому ж отримувачу.
ІІ. Порядок надання разової допомоги
2.1. Загальна сума коштів для надання допомоги передбачена Чортківською районною радою в районному бюджеті з розрахунку 3 000 гривень на рік на одного депута Чортківської районної ради та 395 000 гривень - голові Чортківської районної ради.
2.2. Допомога може надаватися на підставі звернення депутата Чортківської районної ради у розмірі, що не перевищує обсягу видатків згідно з розписом районного бюджету.
2.3. До звернення депутата Чортківської районної ради додаються такі документи:
- заява громадянина на ім'я депутата Чортківської районної ради чи голови Чортківської районної ради про надання допомоги;
- копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
- копія ідентифікаційного номера;
- акт обстеження матеріально – побутових умов;
- довідка про склад сім»ї;
- документи відповідних установ (лікувальних закладів, пожежних частин), або підтверджуючі документи участь у бойових діях з військових частин, райвійськкоматів, УМВС України чи від керівництва батальйонів.
2.4. У разі подання перерахованих документів не в повному обсязі вони повертаються ініціатору звернення з відповідними роз’ясненнями.
2.5. Для розгляду поданих документів та подання пропозицій щодо виділення разової грошової допомоги утворити комісію, надати право голові комісії для з'ясування причин та інших обставин щодо надання разової грошової допомоги, залучати до роботи в комісії спеціалістів інших галузей та служб району. (Ініціатор подання має право брати участь у засіданні даної комісії).
2.6. Депутат шляхом письмового звернення до голови Чортківської районної ради може передати право на використання коштів іншим депутатам.
2.7. У випадку дострокового припинення повноважень депутата Чортківської районної ради право на використання коштів, не розподілених колишнім депутатом, переходить до новообраного депутата у разі набуття ним повноважень в поточному бюджетному періоді.
2.8. Розпорядження про надання допомоги приймається головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, який здійснює повноваження голови районної ради на підставі протоколу засідання комісії.
3. Механізм одержання допомоги
На виконання розпорядження голови Чортківської районної ради про надання допомоги вона перераховується бухгалтерією виконавчого апарату Чортківської районної ради на рахунок Чортківського відділення № 6362 ВАТ «Державний ощадний банк» та виплачується банком при пред’явленні ним (нею) документа, що засвідчує особу.
4. Порядок обліку та звітності
Облік коштів, що витрачаються на надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради, ведеться бухгалтерією виконавчого апарату Чортківської районної ради і відображається у звітності за кодом 090412 функціональної класифікації видатків місцевих бюджетів.
5. Заключні положення
Контроль за використання коштів на надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради здійснює постійна комісія Чортківської районної ради з питань бюджету.Керуючий справами
районної ради                                                                                 Т.В. Яблонь 
Додаток
до положення
 
Склад
комісії для розгляду звернень депутатів Чортківської районної ради і визнання обґрунтованості рішення щодо надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради

Пушкар Петро Іванович – заступник голови Чортківської районної ради, голова комісії;

Шумка Анатолій Ярославович – начальник відділу організаційної роботи виконавчого апарату Чортківської районної ради, секретар комісії.


Члени комісії:

Грабовецька Світлана Степанівна – заступник головного лікаря Чортківського комунального районного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (погоджено);

Слободян Любов Михайлівна – заступник начальника управління соціального захисту населення (погоджено);

Корнак Василь Дмитрович начальник служби у справах дітей Чортківської райдержадміністрації (погоджено).
Керуючий справами
районної ради                                                                      Т.В. Яблонь