Регуляторна діяльність Проекти регуляторних актів

 
 
ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
___________2019 року № ____
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на право оренди
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міста Чортківського району
1.Загальні положення
1.1.Положення розроблено відповідно Закону України «Про оренду
державного та комунального майна», з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
1.2.Це Положення поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові
комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, нерухоме майно -
будівлі, споруди, приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
1.3. Конкурс на право оренди об’єкта (далі - конкурс) відбувається на підставі рішення орендодавця щодо наміру передати в оренду майно (за власною ініціативою або за ініціативою фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями).
1.4. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
1.5. Конкурс відбувається у формі електронного аукціону в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Для проведення конкурсу на право оренди в ЕТС, Орендодавець укладає з оператором електронного майданчика, що підключений до ЕТС, безоплатний договір щодо організації проведення електронних торгів з використанням ЕТС.
1.6. В цьому положенні терміни вживаються в такому значенні:
адміністратор – юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної торгової системи Prozorro.Продажі та забезпечує функціонування електронної торгової системи Prozorro.Продажі;
електронна торгова система Prozorro.Продажі (далі - ЕТС) – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
електронний аукціон – процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозиції протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;
електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує орендодавцю (замовнику) та заявникам (учасникам) можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі;
конкурс на право оренди майна - процедура визначення переможця, якому в результаті електронного аукціону надається право на оренду комунального майна, що виставлено на конкурс;
крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;
оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до ЕТС та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором;
орендодавець (замовник) Чортківська районна рада та підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне комунальне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, на балансі яких перебуває таке комунальне майно;
учасник конкурсу (електронного аукціону) - заявник, що подав через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах, сплатив гарантійний внесок та плату за подання заяви про участь в електронних торгах на рахунок оператора електронного майданчика, відповідає вимогам, встановленим орендодавцем та пройшов процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні;
цінова пропозиція - сума орендної плати в місяць (рік), намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником конкурсу в особистому кабінеті та подається через оператора електронного майданчика в ЕТС.

2. Оголошення конкурсу
2.1.Конкурс оголошується конкурсною комісією орендодавця.
2.2.Оголошення про конкурс публікується в газеті «Голос народу» і на офіційному сайті районної ради не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у т.ч. експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
- дані про орендодавця (назва, юридична адреса, контактний телефон, час роботи);
- вартість об’єкта за незалежною оцінкою майна;
- орендна плата за перший місяць оренди;
- термін на який буде укладатись договір оренди;
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- напрямок використання майна;
- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);
- перелік документів, які подають учасники конкурсу;
- іншу інформацію.
Одночасно особи, що подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляється орендодавцем про оголошення конкурсу і необхідність подання нового пакету документів, який відповідав би умовам конкурсу.
2.3.Також, з метою вивчення попиту на об’єкт, який пропонується для передачі в оренду, Орендодавець самостійно та безоплатно розміщує оголошення в ЕТС через електронні майданчики, що підключені до ЕТС.

3. Умови конкурсу.
3.1. Умовами конкурсу є:
- розмір орендної плати за перший місяць оренди;
- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
- дотримання вимог експлуатації об’єкта;
- компенсація переможцем конкурсу витрат заявника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та витрат, пов’язаних із публікацією повідомлень у місцевій пресі;
- крок електронних торгів (аукціонів), що визначається в діапазоні від 1 до 10 % від початкової орендної плати;
- розмір гарантійного внеску, що визначається в діапазоні від 2 до 10% від початкової орендної плати;
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:
- здійснення певних видів ремонтних робіт;
- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб району;
- збереження /створення/ нових робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
- створення безпечних та нешкідливих умов праці;
- дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;
- інші умови, з урахуванням пропозицій балансоутримувача.
3.2.Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
3.3. Для участі в конкурсі учасник зобов’язаний:
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
3.3.1.надати заяву про участь у конкурсі та документи, згідно переліку який визначається орендодавцем в залежності від об’єкта оренди. Заява про участь у конкурсі та документи, подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми та завантаження необхідних електронних документів.
3.3.2 Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця.
Вищевказані документи надаються в електронному вигляді шляхом завантаження до заяви про участь у конкурсі в електронній формі.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
3.3.3.Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.
3.3.4. сплатити гарантійний внесок на рахунок оператора електронного майданчика в розмірі, визначеному умовами конкурсу.
3.4. За подання заяви про участь в електронних торгах оператором електронного майданчика з заявника справляється плата у розмірі, встановленому в пункті 10 Порядку реалізації пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 717 (Урядовий кур’єр від 04.10.2017, № 186).

4. Процедура розміщення оголошення про проведення конкурсу та проведення конкурсу в ЕТС.
4.1. Конкурс на право оренди комунального майна відбувається шляхом проведення електронного аукціону в ЕТС. Порядок функціонування ЕТС для підготовки та проведення електронного аукціону визначається регламентом роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі, що затверджений адміністратором та розміщений на веб-сайті www.prozorro.sale
4.2. Орендодавець розміщує в ЕТС оголошення про проведення конкурсу на право оренди за 30 календарних днів до дати електронного аукціону, в якому зазначається наступне:
4.2.1.інформацію про орендодавця (власника майна та/або балансоутримувача такого майна, який надає майно в оренду), його найменування, адреса місцезнаходження і контактні дані (ПІБ контактної особи, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкту, номер телефону, адреса електронної пошти);
4.2.2. порядок подання заяви про оренду майна (заяви про участь в електронних торгах), цінової пропозиції та прийняття участі в конкурсі на право оренди (електронному аукціоні), перелік документів, які надаються заявниками, та вимоги до їх оформлення;
4.2.3. кінцевий термін прийняття заяв про оренду майна (заяв про участь в електронних торгах) та цінових пропозицій;
4.2.4. час і місце проведення огляду об’єкта (для рухомого та нерухомого майна, цілісного майнового комплексу), а також дата та час проведення конкурсу на право оренди (електронного аукціону);
4.2.5. інформацію про об’єкт оренди (назва), площа, його склад, опис технічного стану та основних технічних характеристик об’єкту оренди інформацію про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт оренди (місце знаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки).. У разі оренди цілісного майнового комплексу - кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі;
4.2.6. місцезнаходження майна (об’єкту оренди) та його фактична адреса із зазначенням поверху;
4.2.7. початковий (стартовий) розмір орендної плати за місяць (грн./міс.) (без ПДВ), умови її індексації (у разі необхідності);
4.2.8.строк (термін), на який укладається договір оренди;
4.2.9. цільове використання об’єкта оренди, істотні умови договору оренди або проект відповідного договору оренди;
4.2.10. термін, на який орендар може бути звільнений від внесення орендної плати (у разі необхідності);
4.2.11. крок електронного аукціону;
4.2.12. розмір гарантійного внеску;
4.2.13. вимоги Орендодавця до потенційного орендаря (у разі їх наявності) та перелік документів, які повинні надаватись потенційними орендарями;
В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена Орендодавцем.
4.3. До участі в електронному аукціоні допускаються учасники конкурсу, що подали через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах та необхідні документи, здійснили плату за подання заяви про участь в електронних торгах та сплатили гарантійний внесок у розмірі, зазначеному в оголошенні.
Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах не подано жодної заяви в ЕТС, конкурс на право оренди майна (електронний аукціон) не проводиться, електронні торги вважаються такими, що не відбулись.
Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах подано лише одну заяву, яка відповідає умовам конкурсу, конкурс на право оренди (електронний аукціон) не проводиться.
При цьому, електронні торги завершуються шляхом укладення договору оренди із таким заявником як з єдиним претендентом.
4.4.Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах подано 2 (дві) або більше заяви, оголошується конкурс на право оренди, а ЕТС автоматично активує модуль електронного аукціону.
4.5.Оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення електронних аукціонів, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом електронних аукціонів в інтерактивному режимі реального часу. Протягом кожного раунду електронного аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місця розташування їх цін в ЕТС від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді аукціону без зазначення їх найменувань.
4.6.Електронні аукціони проходять в ЕТС у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.
У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі збігу цінових пропозицій - від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону.
Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника.
Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початковий (стартовий) розмір орендної плати не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.
Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менш як на один крок від своєї попередньої ціни.
4.7. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, електронні торги вважаються такими, що не відбулися, крім випадку, визначеного абзацом третім пункту 5.3. цього Порядку.
4.8. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за виставлене на оренду майно, а у разі відмови ним від підписання протоколу про результати електронних торгів або договору оренди за результатами проведення електронних торгів - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі коли учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, - учасник, який подав свою пропозицію раніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції, за умови, якщо такими учасниками був зроблений щонайменше один крок аукціону або подано цінову пропозицію, яка перевищує початковий (стартовий) розмір орендної плати не менш як на один крок аукціону.
4.9.Переможець електронного аукціону сплачує оператору електронного майданчика винагороду у розмірі, що становить 3 (три) відсотки від загальної річної суми фактичного розміру орендної плати, яку запропонував переможець електронного аукціону. Розмір винагороди оператора електронного майданчика, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням податку на додану вартість.
4.10.Протокол про результати електронних торгів формується та оприлюднюється в ЕТС автоматично в день завершення електронних торгів. Після завершення електронних торгів копія протоколу про результати електронних торгів, підписаного переможцем та оператором електронного майданчика на якому був зареєстрований відповідний переможець, надсилається орендодавцю (замовнику) для підписання та публікації підписаного протоколу про результати електронних торгів в ЕТС протягом 6 (шести) робочих днів з дати його формування.
4.11. Договір оренди за результатами проведення конкурсу на право оренди комунального майна укладається між орендодавцем (замовником) та переможцем електронного аукціону, який попередньо погоджується начальником юридичного відділу виконавчого апарату Чортківської районної ради та затверджується головою районної ради та опубліковується орендодавцем (замовником) в ЕТС протягом 20 робочих днів з дати формування протоколу про результати електронних торгів.
4.12.Орендодавець (замовник) має право відмінити електронні торги на будь-якому етапі до дати укладення договору оренди, в разі виникнення обставин, передбачених частиною четвертою статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.
4.13. Якщо право оренди комунального майна не було передано або електронні торги (аукціони) визнані такими, що не відбулися, відбуваються повторні електронні торги за рішенням орендодавця (замовника).


Керуючий справами районної ради Т.В.ЯблоньЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ


від ___________ 2019 року                                                                          № ___
м. Чортків

Про затвердження Положення про порядок
проведення конкурсу на право оренди майна
спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста Чортківського району


Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» та з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району, зокрема передачі в оренду майна на конкурсних засадах в електронному форматі, в електронній системі Prozorro, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 5 липня 2018 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району (додається).
2. Вважати таким, що втратив чинність підпункт 1.3. пункту 1 рішення Чортківської районної ради № 252 від 12 грудня 2012 року « Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Чортківського району.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.

Голова районної ради                                                 В.М.Шепета

Пушкар П.І.
Яблонь Т.В.
Демкович М.М.
Тиміцька С.М.
Попіль С.В.

Аналіз регуляторного впливу
проекту регуляторного акту - рішення Чортківської районної ради
«Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу
на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Чортківського району»

1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом впровадження запропонованого акту

Проект рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району ( далі –
Положння) розроблено на підставі Закону України «Про оренду державного і
комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»
враховуючи норми закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
стосовно орендних відносин, з метою збільшення потенційних джерел
надходжень фінансових ресурсів до дохідної частини бюджету із
використанням електронної торгової системи Prozorro.

2. Цілями державного регулювання
Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:
- ефективність використання майна спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Чортківського району;
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;
- удосконалення єдиного прозорого організаційного, економічного та
електронного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського
району.
Розробка запропонованого до обговорення та прийняття Положення обумовлена
у Чортківській районній раді порядку, який регламентує вимоги щодо
проведення конкурсу на право оренди комунального майна , а також
необхідністю підвищення ефективності використання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району , враховуючи
зміни у діючому законодавстві України стосовно процедури передачі в оренду
комунального майна, зокрема в електронному форматі.
Положення передбачає намір передачі в оренду майна комунальної власності
на конкурсних засадах в електронному форматі, у формі електронного
аукціону в електронній системі Prozorro.
3. Механізм розв’язання проблеми

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту
рішення, вирішуються шляхом:
- забезпечення правильності та прозорості при передачі в оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського
району;
- ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;
- розміщення Полооження про порядок проведення конкурсу на право оренди
майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Чортківського району району веб-сторінці Чортківської районної ради.

4. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття
запропонованого регуляторного акта
Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити
організаційно-економічний механізм передачі в оренду майна районної
комунальної власності, зменшити можливість зловживань при його передачі та
позитивно вплине на ефективність поповнення районного бюджету.
5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття рішення дозволить вдосконалити процес передачі в оренду майна
районної комунальної власності та проведення конкурсу на право оренди
майна районної комунальної власності зробить механізм передачі в оренду
майна більш прозорим, врахує пріоритети при використанні майна комунальної
власності.

Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної влансоті
територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району
Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог
регуляторного акта
Суб’єкти підприємницької діяльності
Прозорість механізму при передачі в оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району
Витрати, пов’язані з проведенням експертної
оцінки та оголошенням у ЗМІ


6. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений з можливістю
внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі
зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

7. Показники результативності регуляторного акту
Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:
- зменшення невикористаних об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Чортківського району;
- збільшення надходжень коштів від передачі в оренду об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району до
бюджету;
- вдосконалення механізму передачі в оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району
- прозорість при передачі в оренду майна спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Чортківського району .

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності акта
Проведення аналізу надходжень від процесу передачі в оренду майна до
районного бюджету.
Проведення аналізу зауважень контролюючих органів.


 проект
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯвід __ ________ 2017 року                                                                                    №____

м. ЧортківПро Порядок відрахування до Чортківського районного
бюджету частини чистого прибутку (доходу)
комунальними унітарними підприємствами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Чортківського району


      Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, частини четвертої статті 63 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), пункту 35 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України (зі змінами), Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", районна рада
ВИРІШИЛА:
      1. Затвердити Порядок відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (далі - Порядок), що додається.
         2. Рекомендувати Чортківській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району відповідно до Порядку.
         3. Керівникам комунальних підприємств Чортківської районної ради забезпечити своєчасне та повне надходження до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку.
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради (Пушкар П.І.) та постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).

Голова районної ради                                                                                      В.М.ШЕПЕТА  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чортківської
районної ради

_____________2017 року № ______


ПОРЯДОК
відрахування до Чортківського районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району

      1. Цей Порядок поширюється на комунальні унітарні підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
      2. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району до районного бюджету визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі 20 відсотків.
    3. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними унітарними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
      4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається комунальними унітарними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.
      5. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається щоквартально комунальними унітарними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району до Чортківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
       6. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в управлінні Державної казначейської служби в Чортківському районі.
      7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку комунальні підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району подають щоквартально впродовж сорока днів після завершення звітного кварталу фінансовому управлінню районної державної адміністрації та виконавчому апарату районної ради.


Керуючий справами виконавчого
апарату Чортківської районної ради                                                            Т.В.ЯБЛОНЬ
                                                             
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Чортківської районної ради
"Про затвердження Порядку відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району"


Проект рішення районної ради "Про затвердження Порядку відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району" (надалі – рішення) розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід встановити порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, до районного бюджету.
Даний проект впливає на такі основні групи: органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства або підприємства, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо), управління якими здійснює Чортківська районна рада.

2. Визначення цілей державного регулювання
Рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійснення відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
Цей регуляторний акт приймається з метою:
встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
збільшення надходжень до районного бюджету;
ефективного використання комунального майна та здійснення контролю.
Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
- встановлення єдиного нормативу відрахування комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
- здійснення районною радою повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;
- ефективність використання комунального майна та здійснення контролю.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення
встановлених цілей
Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження існуючого стану, тобто неприйняття відповідного рішення. Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що не встановлено порядок та норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальним підприємствам або підприємствам, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо), управління яким здійснює Чортківська районна рада і це призведе до зменшення надходжень до бюджету району.
Альтернатива 2.
Прийняти рішення «Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності району У разі прийняття рішення буде забезпечено виконання вимог Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та збільшення надходжень до бюджету району
4. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 0 0
Альтернатива 2 1.Забезпечення відповідних надходжень до районного бюджету
2.Створення фінансових можливостей районної влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади. 0

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 0 0
Альтернатива 2 Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця району 0

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 0 0
Альтернатива 2 Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори


Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта) 0
Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта) 0

5. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Встановлення ставок за мінімальним розміром
Альтернатива 2 3 Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.

Рейтинг результативності Вигоди
(підсумок) Витрати
(підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 1 0 Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2 3 0 Проблема існувати не буде

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Існування проблеми Х
Альтернатива 2 Вирішення проблеми 0


6. Опис механізмів та заходів, що пропонуються
для вирішення проблеми
Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення районної ради "Про затвердження Порядку відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району"
Для ефективного вирішення проблеми необхідно:
опублікувати рішення районної ради на офіційному веб-сайті районної ради;
довести рішення районної ради до відома керівників установ, підприємств, організацій, що перебувають в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку та нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету;
здійснювати контроль за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу) підприємств до районного бюджету.

7. Обґрунтування можливостей досягнення визначених
цілей у разі прийняття рішення
Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з відрахуванням частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до місцевого бюджету, правові відносини між районною радою, органом, що здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету. Запровадження зазначеного нормативного акту забезпечить високу ймовірність досягнення поставленої мети.

8. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту
Регуляторний акт діє до прийняття нового або внесення змін до цього. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

9. Визначення показників результативності регуляторного акту
Показником результативності прийняття рішення є збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

10. Визначення заходів відстеження результативності акту
Відстеження результативності дії акту буде здійснюватись постійною комісією районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції.
Голова районної ради                                                                                  В.М.ШЕПЕТА

 
проект
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від __ _________ 2017 року                                                                 № ____
м. Чортків

Про затвердження Положення про
порядок списання майна, що є у
спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міста Чортківського району

     

Керуючись частиною другою статті 43, частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення єдиних вимог до списання майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
      1. Затвердити Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, що додається.
      2. Керівникам комунальних підприємств Чортківської районної ради забезпечити списання майна відповідно до даного Положення.
      3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Чортківської районної ради від 29 грудня 2012 року № 276 «Про затвердження Порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району ».
      4. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ майнових відносин виконавчого апарату районної ради (Криса Л.П.) та постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі (Демкович М.М.).


Голова районної ради                                                                                                               В.М. Шепета

 
 
ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чортківської
районної ради
___ _______________2017 року № __


ПОРЯДОК
списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міста Чортківського району

1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності». Він визначає механізм списання майна підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
2. З балансів підприємств, установ, організацій (надалі - суб’єктів господарювання) відповідно до вимог цього Порядку може бути списане майно:
а) необоротні активи — будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), інші необоротні активи;
б) запаси — сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, малоцінні та швидкозношувальні предмети, медикаменти, продукти харчування, паливо, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.
3. Списанню підлягає майно, яке:
а) не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, установам, організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);
б) морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;
в) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;
г) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.
При цьому списання майна виявленого в результаті інвентаризації як нестача здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків коли здійснити таке відшкодування неможливо.
4. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.
5. Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на його списання наказом керівника суб’єкта господарювання створюється постійно діюча комісія у складі:
- керівника або його заступника (голова комісії);
- головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
- керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;
- працівників підприємства відповідного профілю або інших досвідчених працівників підприємства, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.
Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.
Право визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.
Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.
До списання музейних цінностей або майна спеціального призначення комісія створюється за окремим наказом керівника підприємства.
6. Постійно діюча комісія підприємства:
а) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;
б) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетапних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
в) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;
г) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);
д) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;
е) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках.
7. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:
1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;
3) акти на списання майна;
4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).
У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.
Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.
Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.
8. Дозвіл на списання майна як такого, що непридатне для подальшого використання, морально застаріле, фізично зношене, пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) надається районною радою.
Для одержання від районної ради дозволу на списання майна їй необхідно подати разом із зверненням такі документи:
1) протокол засідання постійно діючої комісії зі списання
(підписаний усіма членами комісії та затверджений керівником);
2) копію інвентарної картки обліку основних засобів;
3) копію технічного паспорта, свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;
4) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання майна;
5) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва);
6) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
7) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;
8) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);
9) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;
10) відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме:
дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).
10. Протягом 30 робочих днів з дати надходження у повному обсязі зазначених документів районна рада приймає рішення (в міжсесійний період – розпорядження голови районної ради) про надання згоди на списання майна чи надсилає відмову, яка доводиться до суб’єкта господарювання у формі листа.
11. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:
майно не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком;
районна рада визначила інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;
суб’єкт господарювання подав передбачені цим Порядком документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;
у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна.
12. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.
13. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.
Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
14. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.
15. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
16. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.
17. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають районній раді у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна.
У разі наявності зауважень до звіту районна рада повертає його суб’єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.
18. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання районній раді звіту про списання майна.
19. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Порядку.
20. Районна рада забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку та цільовим використанням коштів.


Керуючий справами виконавчого
апарату Чортківської районної ради                                                                                          Т.В.Яблонь

 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Чортківської районної ради «Про затвердження Положення про Порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району»


1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонуються розв’язати шляхом регулювання
Цей регуляторний акт розроблено з метою впровадження і встановлення єдиних вимог списання майна, яке відноситься до основних фондів, строк використання якого більше одного року, що відповідно до рішення Чортківської районної ради передано на баланс комунальним установам, організаціям та підприємствам і закріплене за останніми на праві господарського відання чи оперативного управління.
2. Цілі регулювання
Цілями регуляторного акту є: введення в дію положення про Порядок списання об’єктів комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району.
3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній. Правове регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішення районної ради для виконання на території району, що передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
4. Опис Механізмів та заходи, які пропонуються для вирішення проблеми
Згідно із статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Запровадження регуляторного акта дозволить чітко визначити порядок прийняття рішення про списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району, строк використання якого більше одного року, яке відповідно до рішень Чортківської районної ради передано на баланс комунальним установам, організаціям та підприємствам, і закріплене за останніми на праві господарського відання чи оперативного управління.
Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Чортківської районної ради «Про затвердження Положення про порядок списання об’єктів комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району».
Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:
- доцільності,
- адекватності,
- прозорості,
- ефективності,
- передбачуваності,
- збалансованості.
5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі прийняття рішення
Застосування положення про порядок списання об’єктів комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району дозволить чітко врегулювати питання щодо списання комунального майна, що є спільною власністю територіальних громад району.
Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Пропонується встановити необмежений строк дії регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта будуть вноситися в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі змін до чинного законодавства.

7. Очікувані результати прийняття акту
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.
Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи влади та місцевого самоврядування Прогнозованість, контроль операцій, пов’язаних із списанням об’єктів комунальної власності. Не очікується
Суб’єкти господарювання Врегульований порядок списання об’єктів комунальної власності Не очікується

8. Визначення заходів відстеження результативності актів
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися постійною комісією Чортківської районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та запобігання корупції на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності. Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання ним чинності. Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через два роки з дня набрання ним чинності. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.


Голова Чортківської районної ради                                           В.М.Шепета