Територіальні громади Коропецька селищна рада Ставки єдиного податкуКолиндянська сільська рада Чортківського району
Тернопільської області
шосте_скликання
_ тринадцята сесія

Рішення

від 06 грудня 2011 року № 103Про затвердження ставок єдиного податку


Згідно ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , відповідно до Указу Президента України від 03.07.1998 року №727/98 «Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб»єктів малого підприємництва « , Колиндянська сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити з 01.01.2012 року щомісячні ставки єдиного податку суб»єктам малого
підприємництва – фізичним особам , згідно додатку 1,2.

2.Взяти до відома , що у разі , коли фізична особа – суб»єкт підприємницької діяльності
здійснює кілька видів підприємницької діяльності , для яких встановлено різні ставки
єдиного податку , нею сплачується єдиний податок у розмірі найбільшої встановленої
ставки.

3.Копію рішення направити в ДПІ в Чортківському районі.


Сільський голова : А.С.Бальонставки єдиного податку згідно рішення сесії №103 від 06.12.2011 року                  Додаток 2
Таблиця ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців ( II категорії)
Види економічної діяльності Запропонована ставка єдиного податку (відсоток до розміру мінімальної заробітної плати)

Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ними послуги, в т.ч.

Рослинництво, в т.ч.
Вирощування зернових та технiчних культур 10%
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв 10%
Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв 10%

Тваринництво, в т.ч.
Розведення свиней 10%
Розведення птицi 10%
Розведення iнших тварин 10%
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту 10%
Надання послуг у тваринництвi 10%

Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги, в т.ч.
Рибальство; надання послуг у рибальствi 20%
Рибництво; надання послуг у рибництвi 20%

Виробництво харчових продуктiв, напоїв, в т.ч.
Виробництво м'яса 20%
Виробництво м'яса свiйської птицi та кролiв 15%
Виробництво м'ясних продуктiв 20%
Виробництво рибних продуктiв 20%
Виробництво фруктових та овочевих сокiв 15%
Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань 15%
Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв 15%
Виробництво рафiнованих олiї та жирiв 15%
Перероблення молока та виробництво сиру 15%
Виробництво морозива 20%
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi 15%
Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв 15%
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв 15%
Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання 15%
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв 10%
Виробництво макаронних виробiв 15%
Виробництво прянощiв та приправ 10%
Виробництво продуктiв дитячого харчування та дiєтичних продуктiв 10%
Виробництво мiнеральних вод та iнших безалкогольних напоїв 15%

Текстильне виробництво, в т.ч.
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу 10%
Виробництво канатiв, мотузок, шпагату та сiток 10%
Виробництво трикотажних панчiшно-шкарпеткових виробiв 10%

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра, в т.ч.
Виробництво одягу зi шкiри 15%
Виробництво робочого одягу 10%
Виробництво верхнього одягу 10%
Виробництво спiднього одягу 10%
Виробництво iншого одягу та аксесуарiв 10%
Виробництво хутра та виробiв з хутра 15%

Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв, в т.ч.
Виробництво взуття 15%

Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв, в т.ч.
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 15%
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 15%
Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв 15%

Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаних носiїв iнформацiї, т.ч.
Видання книг 10%
Видання газет 10%
Видання журналiв та перiодичних публiкацiй 10%
Видання звукозаписiв 10%
Iншi види видавничої дiяльностi 10%
Друкування газет 10%
Iнша полiграфiчна дiяльнiсть 10%
Надання iнших послуг у полiграфiчнiй дiяльностi 10%
Тиражування звукозаписiв 10%
Тиражування вiдеозаписiв 10%

Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї, в т.ч.
Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв 10%
Виробництво господарських та декоративних керамiчних виробiв 10%
Виробництво керамiчних плиток та плит 10%
Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини 10%
Виробництво вапна 10%
Виробництво виробiв з бетону для будiвництва 10%
Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва 10%
Оброблення декоративного та будiвельного каменю 10%
Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, не вiднесених до iнших групувань 10%

Виробництво готових металевих виробiв, в т.ч.
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй 15%
Виробництво будiвельних металевих виробiв 15%
Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя 15%
Оброблення та нанесення покриттiв на метали 15%
Виробництво виробiв з дроту 15%
Виготовлення iнших готових металевих виробiв 15%

Виробництво машин та устатковання, в т.ч.
Ремонт i технiчне обслуговування двигунiв 10%
Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального призначення 10%
Виробництво електричних побутових приладiв 10%
Виробництво неелектричних побутових приладiв 10%

Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї, в т.ч.
Виробництво меблiв для сидiння 20%
Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi 20%
Виробництво кухонних меблiв 20%
Виробництво iнших меблiв 20%
Виробництво матрацiв 20%
Виробництво мiтел та щiток 10%
Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань 20%

Будiвництво, в т.ч.
Розбирання та знесення будiвель; землянi роботи 20%
Монтаж металевих конструкцiй 20%
Електромонтажнi роботи 20%
Iзоляцiйнi роботи 20%
Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря 20%
Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи 20%
Газопровiднi роботи 20%
Iншi монтажнi роботи 20%
Штукатурнi роботи 20%
Столярнi та теслярськi роботи 20%
Покриття пiдлог та облицювання стiн 20%
Малярнi роботи та склiння 20%

Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт, в т.ч.
Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв 20%
Оптова торгiвля автомобiльними деталями та приладдям 20%
Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям 20%
Технiчне обслуговування та ремонт мотоциклiв, велосипедів 20%

Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi, в т.ч. 20%
Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин 20%
Оптова торгiвля квiтами та iншими рослинами 20%
Оптова торгiвля живими тваринами 20%
Оптова торгiвля шкурами та шкiрою 20%
Оптова торгiвля фруктами та овочами 20%
Оптова торгiвля м'ясом та м'ясопродуктами 20%
Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами 20%
Оптова торгiвля напоями (крім алкогольних) 20%
Оптова торгiвля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 20%
Оптова торгiвля кавою, чаєм, какао та прянощами 20%
Оптова торгiвля iншими продуктами харчування 20%
Неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими продуктами 20%
Оптова торгiвля текстильними товарами 20%
Оптова торгiвля одягом 20%
Оптова торгiвля взуттям 20%
Оптова торгiвля хутряними виробами та доповненням до одягу 20%
Оптова торгiвля електропобутовими приладами 20%
Оптова торгiвля радiотелевiзiйною апаратурою та засобами звуко- та вiдеозапису 20%
Оптова торгiвля посудом, виробами зi скла, фарфору та керамiки, шпалерами та засобами для чищення 20%
Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами 20%
Оптова торгiвля фармацевтичними товарами 20%
Оптова торгiвля меблями, покриттям для пiдлоги та неелектричними побутовими приладами 20%
Оптова торгiвля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям 20%
Оптова торгiвля деревиною 20%
Оптова торгiвля будiвельними матерiалами 20%
Оптова торгiвля санiтарно-технiчним обладнанням 20%
Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним та опалювальним устаткованням 20%
Оптова торгiвля верстатами 20%
Оптова торгiвля комп'ютерами, периферiйними пристроями та програмним забезпеченням 20%
Оптова торгiвля офiсною технiкою та устаткованням 20%
Оптова торгiвля електронними компонентами та устаткованням 20%

Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку, в т.ч.
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 15%
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 15%
Роздрiбна торгiвля фруктами та овочами 15%
Роздрiбна торгiвля м'ясом та м'ясними продуктами 15%
Роздрiбна торгiвля рибою та морепродуктами 15%
Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами 15%
Роздрiбна торгiвля напоями (крім алкогольних) 15%
Роздрiбна торгiвля молоком, молочними продуктами та яйцями 15%
Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами 15%
Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами 20%
Роздрiбна торгiвля медичними та ортопедичними товарами 20%
Роздрiбна торгiвля косметичними та парфумерними товарами 15%
Роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами 15%
Роздрiбна торгiвля одягом 15%
Роздрiбна торгiвля взуттям та шкiряними виробами 15%
Роздрiбна торгiвля меблями 20%
Роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому 15%
Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та телеапаратурою 20%
Роздрiбна торгiвля книгами, газетами та канцелярськими товарами 10%
Роздрiбна торгiвля офiсним та комп'ютерним устаткованням 20%
Роздрiбна торгiвля фотографiчним, оптичним та точним устаткованням 15%
Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах (крім торгівлі автомобілями) 15%
Роздрібна торгівля вживаними речами (крім магазинів) 10%
Роздрiбна торгiвля з лоткiв 10%
Роздрібна торгівля в кіоску 10%
Роздрiбна торгiвля на ринках (крім торгівлі автомобілями) 10%
Ремонт взуття 10%
Ремонт виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв 10%
Ремонт радiотелевiзiйної аудiо- та вiдеоапаратури 10%
Ремонт iнших побутових електричних товарiв 10%
Ремонт годинникiв 10%
Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 10%
Дiяльнiсть готелiв 20%
Надання iнших мiсць для тимчасового проживання, не вiднесених до iнших групувань 15%
Дiяльнiсть ресторанiв 20%
Дiяльнiсть кафе 15%
Дiяльнiсть барiв 20%
Дiяльнiсть їдалень (крім шкільних) 15%
Діяльність шкільних їдалень 10%
Послуги з постачання готової їжi 10%
Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту 20%
Дiяльнiсть таксi 10%
Дiяльнiсть нерегулярного пасажирського транспорту 20%
Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту, що проводить безкоштовне перевезення школярів 10%
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 20%

Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї, в т.ч.
Послуги з органiзацiї подорожувань 20%
Органiзацiя перевезення вантажiв 20%


Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку, в т.ч.
Оренда автомобiлiв 15%
Оренда iнших наземних транспортних засобiв та устаткування 15%
Оренда водних транспортних засобiв та устаткування 15%
Оренда будівельних машин та устаткування 20%
Оренда сiльськогосподарських машин та устатковання 10%
Оренда офiсних машин та устатковання, включаючи обчислювальну технiку 15%
Оренда iнших машин та устаткування 15%
Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 15%

Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї, в т.ч.
Консультування з питань iнформатизацiї 20%
Розроблення стандартного програмного забезпечення 20%
Iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення 20%
Оброблення даних 20%
Дiяльнiсть, пов'язана з банками даних 20%
Ремонт i технiчне обслуговування офiсної технiки 15%
Ремонт i технiчне обслуговування електронно-обчислювальної технiки 15%

Дiяльнiсть у сферах права, iнжинiрингу; надання послуг пiдприємцям, в т.ч.
Юридична дiяльнiсть 20%
Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу 20%
Дiяльнiсть у сферi геологiї та геологорозвiдування 20%
Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї 20%
Рекламна дiяльнiсть 10%
Прибирання виробничих та житлових примiщень, устаткування та транспортних засобiв 15%
Дiяльнiсть у сферi фотографiї (крім фотолабораторій) 10%
Діяльність у сфері фотографії (фотолабораторії) 15%
Пакування 10%
Надання секретарських послуг та послуг з перекладу 10%

Освiта, в т.ч.
Освiта дорослих та iншi види освiти 10%

Дiяльнiсть в сферi охорони здоров'я людини, в т.ч.
Медична практика 20%
Стоматологiчна практика 20%
Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я людини 20%
Ветеринарна дiяльнiсть 10%

Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг, в т.ч.
Демонстрацiя кiнофiльмiв 10%
Театральна та iнша мистецька дiяльнiсть (діяльність у сфері культури, крім організації та проведення гастрольних заходів) 10%
Дiяльнiсть ярмарок та атракцiонiв 20%
Iнша видовищно-розважальна дiяльнiсть (крім організації та проведення гастрольних заходів) 10%
Iнша дiяльнiсть у сферi спорту 10%
Iншi види рекреацiйної дiяльностi (крім організації та проведення гастрольних заходів) 10%

Надання iндивiдуальних послуг, в т.ч.
Прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв 10%
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробiв 10%
Надання послуг перукарнями та салонами краси 20%
Органiзацiя поховань та надання пов'язаних з ними послуг 10%
Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту 20%

Iншi види дiяльностi, в т.ч.
Організація компп"ютерних ігор, проведення курсів з вивчення основ інформатики в школах 10%
Консультативні послуги, пов"язані з виїздом за кордон, організація відпочинку, туристичних поїздок 20%
Платні туалети 10%
Надання послуг з оранки та обробітку земельних діялянок та сільськогосподарських угідь 10%
Парковка та стоянка автотранспорту 20%
Графічний та комп"ютерний дизайн 15%
Ксерокопіювання та ламінування 10%
Послуги по ремонту, реставрації та поновленню меблів 15%
Заготівля та переробка макулатури 10%
Помол зерна 20%
Зварювальні роботи 15%
Виробництво виробів з пластмаси 15%
Виробництво рекламних вивісок і табличок 15%
Виробництво сувенірної продукції 10%
Розведення акваріумних рибок, декоративних пташок та тварин 10%
Тракторні послуги (крім оранки) 10%
Тракторні послуги (оранка) 10%
Кінні послуги (крім оранки) 10%
Кінні послуги (оранка) 10%
Послуги комбайна 20%
Прийом склотари 10%
Розпилювання та переробка лісу 20%
Ремонт сільськогосподарської техніки 15%
Переклад текстів з іноземних мов, репетиторство 10%
Виготовлення дитячих колясок 20%


Секретар сільської ради : М.І.Елькснін

згідно рішення №103 від 06.12.2011 року                                                                             Додаток 1
Таблиця ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців ( I категорії)
№ п/п Види економічної діяльності Запропонована ставка єдиного податку (відсоток до розміру мінімальної заробітної плати)

Роздрібна торгівля
1 Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках 10%
Побутові послуги
2 Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням 10%
3 Послуги з ремонту взуття 10%
4 Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням 10%
5 Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням 10%
6 Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням 10%
7 Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням 10%
8 Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням 10%
9 Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням 10%
10 Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням 10%
11 Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів 8%
12 Виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням 8%
13 Послуги з ремонту трикотажних виробів 8%
14 Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням 10%
15 Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів 10%
16 Виготовлення шкіряних та галантерейних виробів та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням 10%
17 Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 10%
18 Виготовлення виробів за індивідуальним замовленням 10%
19 Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів 10%
20 Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням 10%
21 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням 10%
22 Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- відеоапаратури 10%
23 Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів 10%
24 Послуги з ремонту годинників 10%
25 Послуги з ремонту велосипедів 10%
26 Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів 10%
27 Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням 10%
28 Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів 10%
30 Послуги з ремонту ювелірних виробів 10%
31 Прокат речей особистого користування та побутових товарів 10%
32 Послуги з використання фоторобіт 10%
33 Послуги з оброблення плівок 10%
34 Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 10%
35 Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів 10%
36 Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням 10%
37 Послуги перукарень 10%
38 Ритуальні послуги 8%
39 Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством 10%
40 Послуги домашньої прислуги 8%
41 Послуги, пов'язаня з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням 10%


Секретар сільської ради : М.І.Елькснін