Комунальна власність ПЕРЕЛІК комунальних установ Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області

  ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 20 грудня 2018 року № 490
м. Чортків

Про утворення Джуринського
опорного закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради
Тернопільської області

З метою покращення доступу дітей і молоді, незалежно від місця проживання, відповідно до статті 59 Господарського кодексу України до статті 12 Закону України «Про освіту», статей 9, 11, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2016 р. № 79) зі змінами, рішення районної ради 430 від 06 вересня 2018 року «Про реорганізацію шляхом приєднання Джуринськогої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідськівського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 17 грудня 2018 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити Джуринський освітній округ.
2. Утворити юридичну особу Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, шляхом реорганізації (приєднання) Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступеня, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області.
3.Затвердити перелік суб’єктів округу:
1) Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області з філіями:
- Палашівська філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області;
- Полівецька філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області;
- Джуринськослобідківська філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області;
- Криволуцька філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
4. Затвердити статут Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.
5. Затвердити положення про філії:
- Палашівської філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається;
- Полівецької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається;
- Джуринськослобідківської філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається;
- Криволуцької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається;
6. Затвердити передавальний акт у зв’язку із реорганізацією шляхом, приєднання Джуринськогої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідськівського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.
7. Директору Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області Яремі Петру Федоровичу до 01 лютого 2019 року подати державному реєстратору необхідні документи для державної реєстрації опорного навчального закладу як юридичної особи.
8. Права та обов’язки опорного закладу та його філій визначаються Статутом опорного закладу, затвердженим рішенням Чортківської районної ради Тернопільської області.
9. Організація навчально-виховного процесу в опорному закладі та його філіях здійснюється з урахуванням таких особливостей:
1) Суб’єкти опорного закладу проводять діяльність відповідно до спільного перспективного та річного плану роботи, що розробляється керівниками опорного закладу та його філій;
2) З метою належної організації надання освітніх послуг може здійснюватися перерозподіл годин у межах навчальних планів (варіативної складової) суб’єктів опорного закладу. Тому для організації навчально-виховного процесу складається єдиний робочий навчальний план опорного закладу та його філій.
3) Єдиний робочий навчальний план опорного закладу та його філій складається колегіально за участю всіх керівників (заступників керівників) суб’єктів опорного закладу загальної середньої освіти, погоджується педагогічною радою та затверджується у відповідному порядку.
4) Предмети можуть викладатися педагогічними працівниками як в опорному закладі так і в його філіях.
5) Розклад навчальних занять опорного закладу з його філіями складається відповідно до єдиного робочого навчального плану опорного закладу та його філій з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм та затверджується керівником опорного закладу.
6) Режим роботи опорного закладу та його філій визначається педагогічною радою та погоджується у відповідному порядку.
7) У зв'язку з багаточисленністю педагогічного колективу, територіальною складністю проведення засідань в опорному закладі та його філіях можуть створюватися шкільні методичні об’єднання. Засідання шкільного методичного об’єднання складаються з педагогів, які працюють в одному з освітніх рівнів суб’єктів опорного закладу чи за одним циклом предметів.
10. Для забезпечення підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання Джуринським опорним закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області розробляються маршрути шкільних автобусів, за поданням керівників суб’єктів опорного закладу.
11. Харчування учнів опорного навчального закладу та його філій здійснюватиметься відповідно до діючої нормативно-правової бази та рішень Чортківської районної ради Тернопільської області.
12. Забезпечення матеріально-технічною базою суб’єктів опорного закладу та його філій визначається відповідно до чинного законодавства .
13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі /Демкович М.М./. та заступник голови районної державної адміністрації /Овод Й.Й./.

Голова районної ради                                                  В.М.Шепета

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
20 грудня 2018 р. № 490

СТАТУТ
Джуринського опорного закладу
загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів
Чортківської районної ради
Тернопільської області


Чортків
2018


I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області (далі – опорний заклад) – визначений опорним закладом загальної середньої освіти на підставі рішення сесії № 430 від 06.09.2018 року «Про реорганізацію шляхом приєднання Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області» є правонаступником комунальних закладів Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області с.Джурин, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області с.Палашівка, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області с.Полівці, Джуринськослобідківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Чортківської районної ради Тернопільської області с. Джуринська Слобідка, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області с.Криволука.
1.2. Юридична адреса опорного закладу, 48531, Тернопільська область, Чортківський район, с. Джурин, вул. Лесі Українки 15.
1.3. Повне найменування українською мовою – Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
Скорочене найменування українською мовою – Джуринський опорний заклад.
1.4. Опорний заклад є юридичною особою, може мати рахунки в банку, самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.5. Філіями Джуринського опорного закладу є територіально відокремлені структурні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи та діють на підставі Положення про кожну окрему філію, затвердженого засновником відповідного опорного закладу на основі типового положення, статуту опорного закладу, а саме:
- Палашівська філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області - виконує функції початкової та базової освіти;
- Полівецька філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області виконує функції початкової та базової освіти;
- Джуринськослобідківська філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області - виконує функції дошкільної, початкової та базової освіти, дошкільного закладу;
- Криволуцька філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області виконує функцію початкової освіти.
1.6. У своїй діяльності опорний заклад керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про освітній округ, іншими актами законодавства та цим Статутом.
1.7.Опорний заклад утворено з метою:
- створення єдиного освітнього простору;
- забезпечення реалізації прав громадян, рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами до якісної освіти;
- створення умов до здобуття якісної дошкільної, загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів освіти;
- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.
1.8. Головними завданнями опорного закладу є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;
- забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку дітей на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;
- соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.
1.9. Опорний заклад самостійно приймає рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної чинним законодавством України та власним Статутом.
1.10. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітнього процесу;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.11. Мова навчання і виховання у опорному закладі здійснюється державною мовою та регулюється Законами України "Про освіту", "Про засади державної мовної політики".
1.12. Опорний заклад має право:
- визначати форми, методи й засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;
- визначати варіативну складову робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- модернізувати власну матеріально-технічну базу.
1.13. Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства.
1.14. Взаємовідносини опорного закладу та його філій з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.15. Опорний заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання прибутку.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Опорний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану.
2.2. Основним документом, що регламентує освітній процес, є освітня програма, яка розробляється опорним закладом освіти на основі Державних стандартів відповідного рівня та типових освітніх програм.
2.3. Освітні програми розробляються опорним закладом освіти на основі типових освітніх програм, схвалюються педагогічною радою опорного закладу та затверджуються директором опорного закладу.
2.4. На основі освітньої програми керівництво опорного закладу розробляє робочий навчальний план опорного закладу та його філій згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня. Робочий навчальний план затверджується начальником відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації.
2.5. Опорний заклад та філії працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечують виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
2.6. Опорний заклад та філії здійснюють освітній процес за п’ятиденною формою навчання.
Індивідуальне навчання та екстернат у навчальному закладі організовується відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.
2.7. Опорний заклад освіти забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
2.8. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за опорним закладом освіти відповідну територію обслуговування й до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають його відвідувати.
2.9. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора опорного закладу.
До першого класу зараховуються, як правило, діти шести років.
2.10. Опорний заклад та філії можуть надавати платні освітні та інші послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Опорний заклад та його філії можуть надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує засновник – Чортківська районна рада.
2.11. В опорному закладі та його філіях для учнів перших-п’ятих класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом опорного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня затверджується керівником опорного закладу
2.12. Структура навчального року (тривалість начального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, поділ на чверті, семестри тощо) та режим роботи опорного закладу та філій встановлює директор опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.
2.13. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
2.14. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.15. Тривалість уроків у опорному закладі та його філіях становить: у перших класах 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин.
2.16. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, тривалість великої перерви після третього уроку - 20 хвилин.
2.18. Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором опорного закладу.
2.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та робочим навчальним планом опорного закладу, дозволяється лише за їхньої згоди та згоди батьків або осіб, які їх замінюють.
2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
2.21. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно - гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою опорного закладу й затверджується директором.
Тижневий режим роботи опорного закладу та його філій затверджується в розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять в опорному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття й заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.22. Визначення результатів навчання учнів здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.
У першому класі дається словесна характеристика результатів навчання учнів. За рішенням педагогічної ради опорного закладу освіти може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання учнів.
У документі про освіту відображаються результати навчання учнів за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.23. Контроль відповідності освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.
2.24. Учням, які закінчили певний ступень опорної закладу та філій, видається відповідний документ про освіту опорним закладом.

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками освітнього процесу в опорному закладі та його філіях є:
- учні, вихованці;
- керівник та завідувачі філій;
- педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх заміняють.
3.2. Учні (вихованці) опорного закладу та його філій мають право на:
- якісні освітні послуги;
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь -яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропоганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою опорного закладу освіти;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
- участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу освіти;
- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.
3.3. Учні (вихованці) зобов’язані:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;
- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;
- дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
- дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку опорного закладу чи філії.
3.4. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та професійну кваліфікацію педагогічного працівника, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.5. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про освіту" та іншими законодавчими актами.
3.6. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується відділом освіти Чортківської райдержадміністрації.
3.7. Права та обов'язки педагогічних працівників закладу освіти визначаються Конституцією України, Законами України "Про освіту" «Про загальну середню освіту», Кодексом законів про працю України, та іншими нормативно-правовими актами.
3.8. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.
3.9. До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти та його філій, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) може бути застосований один із видів дисциплінарного стягнення. Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи директором опорного закладу відповідно до чинного законодавства.
3.10. Права й обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу .
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
— вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;
— приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності навчального закладу;
— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуваннянавчального закладу;
— звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
— захищати законні інтереси дітей.
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють зобов’язані:
— забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
— постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
— виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.
Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України "Про освіту.


IV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління опорним закладом та його філіями здійснюється засновником та відділом освіти Чортківської райдержадміністрації.
4.2. Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює його директор, а філіями – завідувач філією. Директором та завідувачем філії має бути громадянин України, який має вищу освіту на рівні магістра, стаж педагогічної роботи не менш, як 3 роки.
4.3. Директор опорного закладу призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням засновника опорного закладу, а у випадку делегування повноважень щодо призначення керівника – уповноваженим органом. За рішенням засновника контракт з директором опорного закладу укладає відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації.
Директор опорного закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) школи та громадського об’єднання керівників закладів загальноосвітніх закладів освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальносередньої освіти.
Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника навчального закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому загальноосвітньому закладі або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.
У разі надходження до засновника опорного закладу обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування школи щодо звільнення керівника цього закладу засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.
Призначення та звільнення заступників директора та завідувачів філіями здійснюється директором опорного закладу з дотриманням чинного законодавства.
4.4. Вищим органом громадського самоврядування опорного закладу та його філій є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
4.5. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
1) працівників опорного закладу — зборами трудового колективу;
2) учнів опорного закладу другого-третього ступеня — класними зборами;
3) батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 10, учнів 10, батьків і представників громадськості 10.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради опорного закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор опорного закладу.
Загальні збори:
1) обирають раду опорного закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
2) заслуховують звіт директора і голови ради опорного закладу;
3) розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності опорного закладу;
4) затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності опорного закладу;
5) приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.6. У період між загальними зборами діє рада опорного закладу.
4.7. Метою діяльності ради є:
1) сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
2) об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку опорного закладу та удосконалення освітнього процесу;
3) формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;
4) розширення колегіальних форм управління опорним закладом;
5) підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.
4.8. Основними завданнями ради є:
1) підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
2) визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку опорного закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
3) формування навичок здорового способу життя; створення належного педагогічного клімату в опорному закладі;
4) сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
5) підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
6) сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
7) підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
8) ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
9) стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
10) зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та опорним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу.
4.9. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ –ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) опорного закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами(конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.
4.10. Рада опорного закладу діє на засадах:
1) пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
2) дотримання вимог законодавства України;
3) колегіальності ухвалення рішень;
4) добровільності і рівноправності членства;
5) гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, а також членами ради.
Рішення ради приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту опорного закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації опорного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного закладу.
4.11. Очолює раду опорного закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності опорного закладу, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.12. Рада опорного закладу:
1) організовує виконання рішень загальних зборів
2) вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
3) спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи опорного закладу та здійснює контроль за його виконанням;
4) разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту опорного закладу;
5) сприяє формуванню мережі класів опорного закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
6) приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників опорного закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
7) заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
8) виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
9) виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
10) вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
11) сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
12) розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
13) розглядає питання родинного виховання;
14) бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
15) сприяє педагогічній освіті батьків;
16) сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
17) розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
18) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
19) розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи опорного закладу.
4.13. Директор опорного закладу :
1) здійснює керівництво педагогічним колективом опорного закладу та його філій, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
2) організовує навчально-виховний процес;
3) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
4) відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
5) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
6) забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
8) забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або морального насильства;
9) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
10) розпоряджається в установленому законом порядку шкільним майном і коштами;
11) видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;
12) створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
13) несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної влади тощо.
4.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується відділом освіти Чортківської райдержадміністрації.
Зменшення обсягу педагогічного навантаження менше тарифної ставки (посадового окладу) може здійснюватися лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.15. У опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор опорного закладу.
4.16. Педагогічна рада опорного закладу:
1) планує роботу закладу
2) розглядає питання щодо удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи опорного закладу та його філій;
3) переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
4) обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
5) ухвалює рішення щодо відзначення морального та матеріального заохочення учнів та працівників опорного закладу та його філій;
6) схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її виконання;
7) розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими навчальними закладами, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
8) розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
9) розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством до її повноважень.
4.17. Робота педагогічної ради опорного закладу та його філій планується в довільній формі відповідно до потреб опорного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.18. В опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу освіти, його філій включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі опорного закладу.
5.2. Майно опорного закладу та філій належить їм на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
5.3. Опорний заклад, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.5. Для забезпечення освітнього процесу база опорного закладу складається із навчальних кабінетів, трьох майстерень , а також спортивного та актового залів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімната практичного психолога.
5.6. Опорний заклад має земельну ділянку, де розташовані спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису опорного закладу є:
- кошти засновника;
- кошти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- кошти фізичних, юридичних осіб;
- кошти, отримані за надання платних послуг;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідної ділянки, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
6.4. Порядок діловодства в опорному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.
Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Чортківської райдержадміністрації.
6.5. Штатний розпис опорного закладу затверджуються директором опорного закладу за погодженням із засновником.
6.6. Опорний заклад не наділений правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб
6.7. Звітність про діяльність опорного закладу та його філій встановлюється відповідно до законодавства.
VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
8.3. Державний контроль за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.4. Державний контроль здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу та його філій приймає засновник. Реорганізація опорного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.3. У разі припинення діяльності опорного закладу як юридичної особи внаслідок ліквідації, реорганізації передбачається передача активів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до доходу бюджету.


Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради                                                                  Т.В.Яблонь