Документи Програми №612 Районна Програма пільгового медикаментозного забезпечення окремих груп населення жителів Чортківського району на 2020 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
від 24 грудня 2019 р № 612
 
РАЙОННА ПРОГРАМА
пільгового медикаментозного забезпечення окремих груп населення жителів Чортківського району на 2020 рік

I. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення програми Відділ охорони здоров‘я районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 16 грудня 2019 року № 333-од «Про проєкт районної Програми пільгового медикаментозного забезпечення окремих груп населення жителів Чортківського району на 2020 рік»
3. Розробник програми Відділ охорони здоров‘я районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми КНП «ЦПММСД» Чортківської районної ради
5. Відповідальний виконавець програми КНП «ЦПММСД» Чортківської районної ради
6. Учасники програми КНП «ЦПММСД» Чортківської районної ради, відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації
7. Термін реалізації програми 2020 рік.
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми. 700 000 грн.


ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Демографічна ситуація в районі погіршується із року в рік. Якщо в 2015 році в районі народилося 557 дітей, в 2016 році – 583, в 2017 році – 484, в 2018- 481, а в 2019 за 9 місяців -319 дітей.
Зате смертність в районі висока. В 2015 році померло 1105 чоловік, в 2016 році – 1086, в 2017 році – 1086, а в 2018 році – 1085, а в 2019 за 9 місяців 824 померло чоловік. Природній приріст населення з мінусом.
В сучасних умовах амбулаторне лікування потребує значних видатків. Згідно цілого ряду Законів України держава забезпечує безоплатне лікування певним групам населення. Так, незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу сім‘ї лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно таким групам населення:
незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:
діти віком до трьох років;
учасники бойових дій та інваліди війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції – гормональні препарати);
пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;
інваліди, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
інваліди та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
діти-інваліди відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;
та громадяни із наступними захворюваннями:
Онкологічні захворювання
Гематологічні захворювання
Діабет (цукровий і нецукровий)
Ревматизм
Ревматоїдний артрит
Пухирчатка
Системний гострий вовчак
Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри
Сифіліс
Лепра
Туберкульоз
Аддісонова хвороба
Гепатоцеребральна дистрофія
Фенілкетонурія
Шизофренія та епілепсія
Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів)
Стан після операції протезування клапанів серця
Гостра переміжна порфірія
Муковісцидоз
Тяжкі форми бруцельозу
Дизентерія
Гіпофізарний нанізм
Стан після пересадки органів і тканин
Бронхіальна астма
Хвороба Бехтерєва
Міостенія
Міопатія
Мозочкова атаксія Марі
Хвороба Паркінсона
Інфаркт міокарду (перші шість місяців)
Дитячий церебральний параліч
СНІД, ВІЧ-інфекція
Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози
Гіпопаратиреоз
Вроджена дисфункція кори наднирників.

Із районного бюджету виділяються значні кошти для забезпечення безоплатного лікування пільгових категорій населення. В 2019 році для пільгового медикаментозного забезпечення в разі амбулаторного лікування мешканців району було витрачено 209 439,24 грн., для забезпечення медикаментозного знеболення онкологічних хворих жителів району – 144 072,50 грн.. Варто відмітити, що вартість ліків постійно зростає.


ІІІ. Визначення мети Програми
Метою програми є забезпечення медикаментозного лікування окремих груп населення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя хворих з хронічними захворюваннями.


IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв‘язання проблеми, обсягів та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Оптимальним варіантом розв‘язання проблеми є:

- удосконалення системи первинної та вторинної профілактики захворювань;
- проведення пропаганди здорового способу життя;
- удосконалення методів лікування і діагностики захворювань;
- удосконалення системи надання поліативної допомоги онкологічним хворим.

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених в районному бюджеті на галузь «Охорона здоров‘я».
Програма реалізуватиметься протягом 2020 року.


V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення;
- покращення результатів лікування важких хронічних захворювань.
- покращення якості життя невиліковних онкологічних хворих шляхом лікування болю.
VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п Назва напряму діяльності (прприорітети, завдання) Перелік заходів Програми Строк виконан-ня Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансу вання тис. грн. Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удосконалення системи первинної і вторинної профілактики хронічних захворювань 1.1. Забезпечення раннього виявлення хронічних захворювань в закладах охорони здоров‘я
1.2. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів інформації, навчальних закладів до інформування населення з питань здорового способу життя. 2020рік Відділ охорони здоров‘я Чортківської районної державної адміністрації

Не потребує фінансування Збільшення можливості виявлення захворювань на ранніх стадіях
2. Удосконалення надання медичної допомоги населенню 2.1. Забезпечення медикаментозного лікування пільгових категорій дорослого та дитячого населення.
2.2. Забезпечення лікарськими препаратами, в тому числі наркотичними засобами, хворих із важкою паталогічною допомогою. 2020 рік Відділ охорони здоров‘я Чортківської районної державної адміністрації


Районний бюджет


700 000


Покращення надання допомоги хворим із хронічними захворюва-ннямиVII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров‘я Чортківської районної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми покласти на заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію районної ради з питань бюджету.
Виконавці, зазначені у Програмі інформують районну раду про хід та результати виконання заходів.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                   Т.ЯБЛОНЬ