Комунальна власність ПЕРЕЛІК комунальних установ Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 11травня 2018 року № 370
м. Чортків

Про утворення комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Чортківської районної ради
Тернопільської області

Розглянувши лист відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації № 01-08/69 від 22.01.2018 року, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»,враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 5 травня 2018 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Утворити юридичну особу публічного права комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області.
2. Затвердити Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.
3. Визначити уповноваженим органом управління комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області – Чортківську районну раду та відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації.
4. Доручити начальнику відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації Гульці Ірині Михайлівні здійснити державну реєстрацію комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області, відповідно до встановленого законодавством порядку, голові районної ради укласти договір оренди приміщення.
5. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.
6. Затвердити штатний розпис «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.
7. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити фінансування видатків на утримання комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області .
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі /Демкович М.М./ та на заступника голови районної державної адміністрації /Віват І.О./.Голова районної ради                                                                    В.М.Шепета
СТАТУТ
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради
Тернопільської області

(в новій редакції)


Чортків - 2018

І. Загальні положення
1.1. Цей Статут визначає порядок утворення та припинення, основні правові та економічні засади діяльності, а також правовий статус комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області.
1.2. «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області є комунальною установою.
1.3. Повне найменування українською мовою - комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області (далі - центр).
Скорочене найменування українською мовою - КУ «ІРЦ».
1.4. Центр створений рішенням сесії Чортківської районної ради № 370 від 11 травня 2018 року «Про утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області».
1.5. Засновником центру є Чортківська районна рада (далі - засновник).
1.6. У своїй діяльності центр підпорядковується Засновнику, відділу освіти райдержадміністрації.
1.7. Юридична адреса центру - 48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Монастирська, будинок 2б.
1.8. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 (із змінами), іншими актами законодавства та цим Статутом.
1.9. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.
1.10. Центр є юридичною особою, має печатку і штампи, бланк із своїм найменуванням.
1.11. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання прибутку.
ІІ. Мета та завдання центру
2.1. Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.
Інклюзивно-ресурсний центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у районі за умови подання відповідних документів. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад інклюзивно-ресурсний центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них засновника та відділ освіти райдержадміністрації.
2.2. Основними завданнями центру є:
2.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини.
2.2.2. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги.
2.2.3. Участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік.
2.2.4. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини.
2.2.5. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою.
2.2.6. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.
2.2.7. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям.
2.2.8. Консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів.
2.2.9. Надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.
2.2.10. Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються.
2.2.11. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.
2.2.12. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів.
2.2.13. Підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти.
2.2.14. Інші функції, що випливають з покладених на центр завдань.
ІІІ. Права та обов’язки центру
3.1. Центр має право:
3.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на центр завдань.
3.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
3.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
3.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
3.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
3.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.
3.2. З метою якісного виконання покладених завдань центр зобов’язаний:
3.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції.
3.2.2. вносити засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою та центру підтримки інклюзивної освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру.
3.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.
3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
IV. Управління центром
4.1. Управління центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.
4.2. Засновник:
4.2.1. приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію центру, затверджує кошторис, штатний розпис і режим роботи центру;
4.2.2. організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора центру;
4.2.3. призначає на посаду на конкурсній основі директора центру та звільняє його за погодженням з відділом освіти Чортківської районної державної адміністрації;
4.2.4. заслуховує звіт про діяльність центру;
4.2.5. спільно з відділом освіти Чортківської райдержадміністрації :
- залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів центру;
- забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування центру та організації інклюзивного навчання.
4.3. Відділ освіти Чортківської райдержадміністрації забезпечує:
4.3.1. проведення повторної комплексної оцінки, зокрема консиліумом із залученням фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі методистів центрів підтримки інклюзивної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів;
4.3.2. організацію проведення засідань консиліуму для розгляду заяв батьків (одного з батьків) або законних представників дитини щодо оскарження висновку про комплексну оцінку та поглиблене психолого-педагогічне обстеження дитини з метою уточнення особливостей її освітньої діяльності, підтвердження або зміни висновку про комплексну оцінку;
4.3.3. адміністрування реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах, забезпечуючи захист даних від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних;
4.3.4. адміністрування реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами;
4.3.5. розгляд звернень стосовно діяльності інклюзивно-ресурсних центрів в установленому законодавством порядку;
4.3.6. здійснення координації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та забезпечення контролю за їх діяльністю, дотриманням вимог законодавства та цього Статуту;
4.3.7. здійснення контролю за дотриманням права дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на інклюзивне навчання;
4.4. Поточне керівництво діяльності центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації.
На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.
Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
4.5. Директора центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.
4.6. Директор центру:
4.6.1.Планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру.
4.6.2. Призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства.
4.6.3. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.
4.6.4. Розпоряджається за погодженням із засновником установленому порядку майном центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів центру.
4.6.5. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру.
4.6.6.Представляє центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
4.6.7.Подає уповноваженому органу управління річний звіт про діяльність центру.
4.6.8.Здійснює інші повноваження та вирішує інші питання діяльності центру у відповідності із законодавством.
V. Кадрове забезпечення
5.1. Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична сестра та господарсько-обслуговувальний персонал.
5.2. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.
5.3. Призначення на посади педагогічних працівників центру здійснюється засновником на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру затверджує засновник.
5.4. Обов’язки фахівців центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.
5.5. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.
5.6. Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.
5.7. Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі вводяться такі посади:
5.7.1. Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.
5.7.2. Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку.
5.7.3. Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-¬15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів.
5.7.4. Вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.
5.8. Посада прибиральника приміщень центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.
5.9. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.
5.10. Кількісний склад фахівців центру визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.
VІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
6.1. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.
6.2. Майно, закріплене за центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.
6.3. Фінансування центру здійснюється засновником відповідно до законодавства.
6.4. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.
6.5. Джерелами фінансування центру є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.
6.6. Доходи центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
Забороняється розподіляти отримані доходи або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.7. Бухгалтерський облік центру буде здійснюватися централізованою бухгалтерією відділу освіти Чортківської райдержадміністрації .
VII. Повноваження трудового колективу
7.1. Трудовий колектив центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із центром.
7.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією центру регулюються колективним договором.
7.3. Право укладання колективного договору від імені власника надається директору центру за погодженням з уповноваженим органом управління, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
7.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
7.5. Працівники центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

VIII. Припинення центру
8.1. Діяльність центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається засновником. Припинення діяльності центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
8.2. Під час реорганізації центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.
8.3. У разі припинення центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
8.4. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому законом порядку.

Заступник керуючого справами -
начальник відділу майнових відносин
виконавчого апарату районної ради                                    С.В.ПОПІЛЬ