Карта сайту Чортківське об"єднане Управління Пенісійного фонду України інформує ОголошенняПенсія по інвалідності

Умови призначення пенсій по інвалідності:
• страховий стаж від 1 до 15 років в залежності від віку особи, яка визнана інвалідом
• визнання особи інвалідом органами МСЕК

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.
Документи для призначення пенсії по інвалідності ті ж самі, що й для призначення пенсії за віком. Крім того, необхідною є виписка із акта огляду МСЕК, яку орган МСЕК надсилає в орган, який призначає пенсію, за місцем проживання пенсіонера.
До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії.
Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
Окрім довідки про інвалідність, до заяви про призначення пенсії по інвалідності, додають усі документи, які необхідні для призначення пенсії за віком.center;">
 
Види пенсій
за віком
по інвалідності
у зв'язку з втратою годувальника

Умови призначення пенсій за віком:
• пенсійний вік 60 років - для чоловіків,
для жінок - 57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

• наявність страхового стажу 15 років
Розмір пенсії за віком розраховується індивідуально для кожного пенсіонера і залежить від заробітної плати та страхового стажу
Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом за наявності
• у чоловіків 35 років
• у жінок 30 років страхового стажу.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.
Максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність

 
Пенсія по інвалідності
Умови призначення пенсій по інвалідності:
• страховий стаж від 1 до 15 років в залежності від віку особи, яка визнана інвалідом
• визнання особи інвалідом органами МСЕК

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.
Документи для призначення пенсії по інвалідності ті ж самі, що й для призначення пенсії за віком. Крім того, необхідною є виписка із акта огляду МСЕК, яку орган МСЕК надсилає в орган, який призначає пенсію, за місцем проживання пенсіонера.
До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії.
Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
Окрім довідки про інвалідність, до заяви про призначення пенсії по інвалідності, додають усі документи, які необхідні для призначення пенсії за віком. 
Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії
Заява про призначення (перерахунок) пенсії або про її відстрочення та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.
Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії
1. Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:
1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.
2) пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;
3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.
2. Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього Закону.
3. Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами.
Перерахунки пенсій

• Непрацюючим пенсіонерам у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений від стажу та заробітку. Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.
• У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.
Перерахунок призначеної пенсії провадиться в такі строки:
у разі виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;
у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, - з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.
 
Документи, необхідні для призначення пенсій за віком

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:
• паспорт, іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації);
• документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);
• трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток, довідки, свідоцтва про народження дітей (жінки, які в період до досягненнядитиною трирічного віку не працювали), строкові договори чи довідки, що підтверджують або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, спеціальний торговий патентом, або свідоцтво про сплату єдиного податку, або патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідка про сплату страхових внесків фізичною особою, котра здійснювала підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 року):
• виписка із акта огляду МСЕК для підтвердження періоду перебування на інвалідності у зв’язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням;
• довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року, за бажанням в період до 1 січня 2016 року, із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

У разі призначення пенсій за віком із зниженням пенсійного віку додатково подаються документи, що підтверджують таке право. Документи, які засвідчують особливий статус особи. 
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Умови призначення пенсій у зв'язку з втратою годувальника:
• наявність непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні,
• страховий стаж від 1 до 15 років в залежності від віку в якому помер годувальник

У разі смерті пенсіонера або якщо годувальник помер у період проходження строкової військової служби, пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають незалежно від наявності в померлого годувальника страхового стажу
Дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Документи, необхідні для призначення пенсій у зв'язку з втратою годувальника

• свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім
• документи про стаж годувальника
• документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків померлому годувальнику
• довідка з ЖЕКу про склад сімї померлого годувальника та документи, що підтверджують родинні стосунки члена сімї з померлим годувальником (свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб)
• довідка з навчальних закладів про навчання дітей на денній формі навчання (для виплати пенсій до 23 років)
18 лютого 2015 року в Управлінні Пенсійного фонду України в Чотківському районі проведено «круглий стіл» за участю керуючого Чортківським відділенням Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанку» В.П.Будзінського, заступника керуючого Чортківським відділенням Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанку» Нитка Т.А., заступників начальника Управління та керівників структурнних підрозділів.
Темою «круглого столу» була співпраця Управління з ПАТ КБ «Приватбанком» щодо виплати пенсій через Чортківське відділення Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк».

17 лютого 2015 року проведено «круглий стіл» спільно з Чортківським районним центром зайнятості населення за участю першого заступника начальника Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі Бобак Л.О., начальника відділу надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі Колеснікова О.А., осіб , що перебувають на обліку в Чортківському районному центрі зайнятості.

Під час проведення «круглого столу» обговорювались питання:
1. Роз'яснення законодавства про зайнятість, страхування на випадок безробіття та стан ринку праці (легалізація зайнятості). Інформувала Григорук Ірина Анатоліївна - головний спеціаліст-юрисконсульт Чортківського районного центру зайнятості.

2. Легалізація трудових відносин сьогодні — достойна пенсія завтра. Зміни в пенсійному законодавстві, які набрали чинності з 01 січня 2015 року.
Інформувала Бобак Лорітта Остапівна — перший заступник начальника Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі.

3. Умови добровільної участі у пенсійному страхуванні. Інформував Колесніков Олександр Анатолійович - начальник відділу надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі.

Нове у пенсійному забезпеченні


Щодо спеціальних пенсій


Законом України №76-VІІІ “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”:

Зменшення відсотка від заробітної плати для обчислення пенсії з 70 до 60 для таких спеціальних категорій пенсіонерів, як прокурори, державні службовці, судді, народні депутати, службовці органів місцевого самоврядування.
Для науковців відсоток від заробітної плати, що береться для обчислення пенсії, зменшений з 80 до 60, а також змінені умови обчислення пенсій по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та пенсій у зв”язку із втратою годувальника.
Для всіх спеціальних категорій пенсіонерів також передбачене позбавлення права на одержання спеціальних пенсій, якщо громадяни були звільнені з роботи у зв”язку із засудженням за умисний злочин із використанням свого посадового становища або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов”язаного з корупцією.
Перерахунок пенсій вже не буде проводитись щоразу після зростання заробітної плати працюючих службовців. Порядок проведення перерахунків пенсій визнанатиметься Кабінетом Міністрів України.
Заступник начальника Управління                                      Л.П. Філяк

Щодо розмірів пенсій, надбавок, підвищень.

Розміри мінімальної пенсії інвалідам-чорнобильцям, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, внаслідок аварії на ЧАЕС, щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи призначаються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;
Аналогічне право надане урядові і щодо визначення розміру підвищення дітям війни.
Сьогодні розміри зазначених виплат встановлені постановами Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1210 та від 28.12.2011 № 1381.
Розміри раніше призначених пенсій у зв”язку з ухвалою цієї норми не зменшаться. А для пенсій, призначених після 01.01.2015, доплата за проживання на забрудненій території та додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, внаслідок аварії на ЧАЕС вже не встановлюватиметься.
Законом України №80-VІІІ “Про державний бюджет України на 2015 рік” надане право Кабінету Міністрів України встановлювати розміри окремих соціальних виплат, зокрема, чорнобильцям, дітям війни, військовослужбовцям та іншим категоріям громадян.

Також, відповідно до державного бюджету, урядом буде затверджений спеціальний порядок проведення індексації розмірів пенсій у 2015 році.
 


Заступник начальника Управління                                              Л.П. ФілякНове у пенсійному забезпеченні


Розміри прожиткового мінімуму
та мінімальної заробітної плати на 2015 рік

Вид виплати З 1 січня 2015 З 1 грудня 2015
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 1176 гривень 1330 гривень
дітей віком до 6 років: 1032 гривень 1167 гривень
дітей віком від 6 до 18 років: 1286 гривень 1455 гривень
працездатних осіб 1218 гривень 1378 гривень
осіб, які втратили працездатність: 949 гривень 1074 гривень
Мінімальна заробітна плата 1218 гривень 1378 гривеньЗаступник начальника Управління                                      Л.П. ФілякОподаткування пенсій


Згідно з законодавством, чинним до 01.01.2015 року, оподаткуванню підлягали суми пенсій, що перевищували 10 тис.грн. у частині такого підвищення.
З 01.01.2015 оподаткуванню підлягають пенсії, розмір яких перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (3654 грн.) за ставкою 15% від суми перевищення. Якщо ж база оподаткування (сума перевищення) є понад 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, то ставка податку становить 20% суми, що перевищує цей розмір.

Заступник начальника Управління                                          Л.П. Філяк

ОГОЛОШЕННЯ НА РАДІО

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЧИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З РОБОТИ

Окремі складові пенсійної виплати встановлюються в залежності від того, працює особа чи ні. Тому важливо своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про своє працевлаштування чи звільнення з роботи.
Працюючим пенсіонерам пенсія не виплачується, якщо вона
призначена:
•достроково з урахуванням норм законів України "Про зайнятість населення" (за скороченням чисельності) та "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (за станом здоров’я) у період до досягнення загальновстановленого пенсійного віку;
•жінкам, які народилися після 01.10.1956 р. та скористалися правом дострокового виходу на пенсію по досягненні 55-річного віку зі зменшенням її розміру до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
•за вислугу років у період роботи особи за спеціальністю, що дає право на призначення пенсії за вислугу років;
•соціальна пенсія (крім соціальних пенсій інвалідам з дитинства).

Заступник начальника Управління                                                                                     Л.П.Філяк