Карта сайту Чортківське об"єднане Управління Пенісійного фонду України інформує Пенсійне забезпечення військовослужбовців


Пенсійне забезпечення членів сімей загиблих військовослужбовців

1. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника:
а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків;
б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є інвалідами;
в) батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або якщо вони є інвалідами.
г) дід і бабуся - при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати;
д) дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку;
ж) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони), стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Необхідно мати на увазі:
а) усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками;
б) неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні;
в) вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували загиблого пасинка чи падчерку не менш як 5 років);
г) пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми;
д) дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується в розмірі 50 процентів призначеної пенсії, при цьому дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі.

Крім цього:
Батьки загиблого мають право на призначення дострокової пенсії за віком, після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років, за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.

2. Розмір пенсій в разі втрати годувальника:
Пенсії призначаються в розмірі 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї.
При цьому пенсії в разі втрати годувальника не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на кожного отримувача пенсії.

3. Надбавки та підвищення до пенсій по втраті годувальника:
а) підвищення пенсії особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів, війни гарантії їх соціального захисту”;
б) надбавка до пенсії, що встановлюється Законом України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною;
в) надбавка до пенсії, що встановлюється Законом України “Про соціальний захист дітей війни”;
г) інші надбавки та підвищення, що передбаченні чинним законодавством.

Куди звертатись за роз'ясненнями, щодо призначення пенсії:
а) Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області, яке знаходиться за адресою: 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 3. Телефони: 43 51 49, 23 56 98.
б) Управління Пенсійного фонду України за місцем проживання.
 
Порядок призначення та перелік документів необхідних для призначення пенсії
по втраті годувальника членам сімей загиблих.

Заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника подаються членами сім'ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів. У такому самому порядку подаються заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника членами сім'ї померлого годувальника у разі відсутності в органах, що призначають пенсії, пенсійної справи померлого годувальника.
(Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
N 3-1, 30.01.2007, Постанова, Пенсійний фонд України )
Перелік документів необхідних для призначення пенсії:
заява;
копія свідоцтва про смерть годувальника;
витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю;
висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби);
грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";
копія паспорта.
Інші документи підтверджуючі родинні відносини та право на пенсію:
- для батьків — свідоцтво про народження загиблого;
- для дітей — свідоцтво про народження дітей;
- для дітей — довідку з місця навчання;
- для дітей — довідку з управління праці;
- для дружини (чоловіка) — свідоцтво про шлюб;
- для дітей — інвалідів дитинства — довідку МСЕК про інвалідність до 18 років;
- для батьків, дружин (чоловіків) — інвалідів — довідку МСЕК про інвалідність.
Пенсійне забезпечення членів сімей загиблих військовослужбовців
1. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника:
а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків;
б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є інвалідами;
в) батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або якщо вони є інвалідами.
г) дід і бабуся - при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати;
д) дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку;
ж) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони), стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Необхідно мати на увазі:
а) усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками;
б) неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні;
в) вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували загиблого пасинка чи падчерку не менш як 5 років);
г) пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми;
д) дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується в розмірі 50 процентів призначеної пенсії, при цьому дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі.

Крім цього:
Батьки загиблого мають право на призначення дострокової пенсії за віком, після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років, за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.1.Про зміни в пенсійному забезпеченні членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців.
а)Законом України від 20.05.2014 №1274-VІІ “Про внесення зміни до статті 36 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” внесено зміни до пункту “а” статті 36 вищезгаданого Закону, а саме пункт “а” статті 36 викладено в такій редакції: “Членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам, зазначеним в абзаці другому статті 30 цього Закону, незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника), - 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків”.
б)Законом України від 20.06.2014 №1542-VІІ “Про внесення зміни до статті 37 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” внесено зміни до статті 37 вищезгаданого Закону, а саме статтю 37 викладено в такій редакції: “Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність”.
Перерахунок пенсії особам які отримують пенсію по втраті годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, в зв'язку з набранням чинності вищезгаданих Законів, проведений в грудні 2014 року і пенсія за січень 2015 року виплачена в перерахованих розмірах.Заступник начальника Управління                                                  Л.П. ФілякПерелік документів необхідних для призначення пенсії по втраті годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

1.Особам які вже отримували такі пенсії по втраті годувальника:
- довідка атестат з Управління Пенсійного фонду України по місцю проживання про припинення виплати своєї пенсії;
- копія свідоцтва про смерть;
- копія свідоцтва про шлюб;
- копія паспорту;
-копія ідентифікаційного номера;
- довідку з Ощадбанку.
Особам, які припинили виплату пенсії по втраті годувальника до 01.01.2007, документи необхідно подавати до уповноваженого органу силових міністерств та відомств.
2. Особам які оформляються вперше на пенсії по втраті годувальника:
- довідка атестат з Управління Пенсійного фонду України по місцю проживання про припинення виплати своєї пенсії (або про те що пенсія не виплачується);
- копія паспорту;
-копія ідентифікаційного номера;
- довідку з Ощадбанку;
- копія свідоцтва про смерть;
- копія свідоцтва про шлюб (для батьків - копія свідоцтва про народження померлого);
- довідка з місця проживання про перебуванні на утриманні померлого (якщо годувальник загинув (помер) під час проходження служби (виконання службових обов'язків довідка не потрібна).
Особам, які оформляють пенсію по втраті годувальника, якщо годувальник помер до 01.01.2007, документи необхідно подавати до уповноваженого органу силових міністерств та відомств.

Пенсія призначається з дня звернення.


Заступник начальника Управління                                                                                                      Л.П. ФілякПенсії по інвалідності.
Умови призначення пенсій по інвалідності:
Пенсії по інвалідності призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби.
Причини інвалідності:
Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом поділяються на такі категорії:
а) інваліди війни - при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
б) інші інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом - при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби.
Заяви про призначення пенсії по інвалідності подаються до Головного управлінння Пенсійного фонду України через уповноважені структурні підрозділи.
Для призначення пенсії по інвалідності подаються такі документи:
заява про призначення пенсії ;
грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи ;
довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";
копія паспорта.
 Пенсійне забезпечення військовослужбовців

Відповідно до пункту “а” статті 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” пенсію за вислугу років, зокрема особам офіцерського складу, прапорщикам та мічманам, військовослужбовцям надстроковї та військової служби за контрактом призначають незалежно від віку, якщо їх звільнено зі служби в період із 01.102013 до 30.09.2014 р. І на день звільнення вони мають вислугу 21 календарний рік і шість місяців та більше.
У статті 13 Закону передбачено, що особам офіцерського складу, прапорщикам та мічманам, військовослужбовцям надстроковї та військової служби за контрактом, особам які мають право на пенсію за цим Законом, вислуга яких становить 20 років і більше пенсії за вислугу років призначають: за 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров”я — 55% від сум грошового забезпечення; за кожний рік вислуги понад 20 років — 3% від відповідних сум грошового забезпечення. При розрахунку заробітку для пенсії надбавки і доплати беруться за будь які 60 календарних місяці служби підряд перед звільненням. Для осіб звільнених, або померлих після 01.01.2008р що мають менше як 60 календарних місяців служби додаткові види грошового забезпечення беруться за фактичні місяці служби після 01.01.2008р. і діляться на їх кількість. Для військовослужбовців, направленим на іншу роботу, в яких термін військової служби після повернення менше 60 місяців основні і додаткові види грошового забезпечення беруться в середніх розмірах за аналогічною посадою за календарний місяць, що передує даті звільнення.
Начальник відділу призначення пенсій                                                                 І.Ф. Трач