Документи Положення про президію

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
«17» грудня 2020 року № 12
ПОЛОЖЕННЯ
про президію Чортківської районної ради восьмого скликання
І. Загальні засади
    1. Президія районної ради є дорадчим органом, що діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, а також з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.
Президія утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій та груп (по одному уповноваженому представнику від кожної депутатської фракції та групи).
Керівники депутатських фракцій включаються до складу президії після оголошення на пленарному засіданні сесії районної ради інформації про утворення відповідної фракції, а керівники депутатських груп – після реєстрації у виконавчому апараті районної ради подання про створення групи.
    2. Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності –заступник голови районної ради.
    3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.

ІІ. Організація роботи президії
    1. Засідання президії скликаються головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності і є повноважними, якщо в них беруть участь більшість від загального складу президії.
У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь заступник голови комісії або секретар комісії.
Від депутатських фракцій, груп у разі відсутності з поважних причин керівника, у засіданні президії беруть участь уповноважені представники.
    2. У засіданнях президії можуть брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, голови сільських, селищних рад, міський голова, голова та заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб районної держадміністрації, районних організацій і установ, громадських об’єднань за запрошенням.
    3. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер.
    4. Рішення президії приймаються більшістю від загального складу президії.
    5. Засідання президії районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання президії районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.
Протокол засідання президії районної ради підписується головуючим на засіданні президії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради.
    6. Президія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення приймаються більшістю голосів від складу президії. У випадку рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення президії районної ради оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніше як через 5 робочих днів з дати засідання президії.
    7. На засіданнях президії районної ради можуть бути присутніми громадяни, для яких визначаються відповідні місця з урахуванням технічних можливостей приміщення, де проводиться засідання, за попереднім записом у виконавчому апараті районної ради до початку засідання президії районної ради.

ІІІ. Повноваження президії
    1. Рішення президії підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади та їх посадовими особами, керівниками та власниками підприємств, установ, організацій, яким вони адресовані. Про результати їх розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено президії у встановлений нею строк.
    2. Президія районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів підприємств, установ, організацій та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
    3. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:
- погодження пропозицій щодо скликання чергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;
- вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;
- координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;
- попередній розгляд питань щодо організації виборів, місцевих референдумів і відкликання виборцями депутатів районної ради.


Начальник відділу організаційної роботи
виконавчого апарату районної ради                                                  Анатолій ШУМКА