Комунальна власність ПЕРЕЛІК комунальних установ
Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області
Комунальне підприємство «Центр реєстрації майнових прав» Чортківської районної ради Тернопільської області
Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області
Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради
Конкурс на заміщення вакантної посади директора ЗОШ Чортківського району
 
ПЕРЕЛІК
комунальних установ, які перебувають у власності Чортківської районної ради
№з/п Назва ПІБ керівника Процедура призначення
(звільнення) Погодження штатних розписів Звітність перед власником

1. Чортківський районний комунальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів» Чортківської районної ради Тернопільської області Ніколайчук Валентина Іванівна Директор міжшкільного комбінату призначається на посаду та звільняється з посади відділом освіти райдержадміністрації (п. 4.1. Статуту) Штатні розписи затверджуються керівником відповідної вищестоящої установи (п.32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (зі змінами) Відносини органів місцевого самовря-дування з підпри-ємствами, уста-новами та органі-заціями, що перебувають у комунальній влас-ності відповідних тер. громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування (ст.. 17 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»)
Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання: заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає (п. 8 частини першої ст.. 43)
2. Чортківський районний комунальний заклад «Центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді» Чортківської районної ради Тернопільської області Зуляк Оксана Богданівна Директор призначається і звільняється з посади районним органом управління освітою (п. 5.1. Статуту)
Керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники позашкільного навчального закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства (п. 36 Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 0605.2001 № 433 (зі змінами) Структура та штати центру затверджуються органом управління освітою (п. 3.2 Статуту)
3. Чортківська районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа Чортківської районної ради Тернопільської області Градовий Василь Гнатович Директор призначається на посаду та звільняється з неї засновником (власником) відповідно до чинного законодавства (п. 5.1. Статуту) Директор школи за погодженням із засновником затверджує структуру та штатний розпис школи (п.5.2 Статуту) Спортивна школа підзвітна і підпорядкована власнику або делегованому власником органу, а в галузевому відношенні відділу освіти РДА (п. 2.2 Статуту)
4. Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» Петрів Світлана Михайлівна Завідувач методкабінетом призначається і звільняється з посади відділом освіти Чортківської районної державної адміністрації за погодженням з засновником – Чортківською районною радою та за погодженням з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти (п. 5.1. Статуту)
Методкабінет (центр) очолює завідувач (директор), який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти (п. 4,5.Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України 08 грудня 2008 року № 119 ) Штатний розпис установи погоджується з засновником (п. 7.2 Статуту)
5. Загальноосвітні школи району (всього 34 в тому числі 9 шкіл І-ІІІ ст., 19 – І-ІІ ступенів,
6 – І ступенів) Керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (частина четверта ст. 20 Закону України «Про освіту» )
Базарська ЗОШ I-III ст.
Гінда Олександра Антонівна
Білобожницька ЗОШ I-III ст. Лесик Лідія Антонівна
Білівська ЗОШ I-III ст. Яровий Юрій Михайлович
Горішньовигнанська
ЗОШ I-III ст. Кашик Люба Мирославівна
Джуринська ЗОШ I-III ст. Ярема Петро Федорович
Косівська ЗОШ I-III ст. Петрів Люба Андріївна
Пробіжнянська ЗОШ I-III ст. Верля Ігор Зіновійович
Росохацька ЗОШ I-III ст. Наконечна Ганна Петрівна
Улашківська ЗОШ I-III ст. Дідик Андрій Григорович
Ягільницька ЗОШ I-III ст. Зайло Андрій Ярославович
Бичківська ЗОШ I-II ст. Йосифів Надія Романівна
Давидківська ЗОШ I-II ст. Віват Олена Богданівна
Джуринськослобідківська ЗОШ I-II ст. Гайдук Галина Василівна
Заболотівська ЗОШ I-II ст. Попадюк Ганна Євгенівна
Залісянська ЗОШ I-II ст. Міщій Андрій Володимирович
Звиняцька ЗОШ I-II ст. Гринчишин Марія Василівна
Коцюбинчицька
ЗОШ I-II ст. Пашко Віра Михайлівна
Кривеньківська
ЗОШ I-II ст. Монастирський Ігор Романович
Милівецька ЗОШ I-II ст. Скриник Богдан Львович
Мухавська ЗОШ I-II ст. Куривчак Тетяна Іванівна
Нагірянська ЗОШ I-II ст. Гриньків Степан Миколайович
Палашівська ЗОШ I-II ст. Періг Михайлина Василівна
Полівецька ЗОШ I-II ст. Стасишин Ігор Богданович
Ридодубівська ЗОШ I-IIст. Підперигора Ганна Збихівна
Ромашівська ЗОШ I-II ст. Здебська Дарія Михайлівна
Свидівська ЗОШ I-II ст. Луник Валентин Васильович
Свидівська ЗОШ I-II ст. Павлина Леся Петрівна
Скородинська ЗОШ I-II ст. Миколишин Василь Федорович
Сосулівська ЗОШ I-II ст. Сенів Надія Ігорівна
Староягільницька
ЗОШ I-II ст. Качмарська Марія Богданівна
Товстеньківська
ЗОШ I-II ст. Подоляк Наталія Олександрівна
Угринська ЗОШ I-II ст. Грабець Квітослава Володимирівна
Шманьківська
ЗОШ I-II ст. Гермак Богдана Євгенівна
Шульганівська ЗОШ I-II ст. Шпортак Дмитро Степанович
Антонівська ЗОШ I ст. Левчук Оксана Богданівна
Капустинська ЗОШ I ст. Бендик Лілія Ярославівна
Криволуцька ЗОШ I ст. Василишин Ганна Володимирівна
Пробіжнянська ЗОШ I ст. Калушка Оксана Володимирівна
Скоморошівська ЗОШ I ст. Васільєва Оксана Степанівна
Тарнавська ЗОШ I ст. Криськів Оксана Михайлівна
Шманьківчицька ЗОШ I ст. Бондар Лілія Михайлівна
6. Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Ратушняк
Ярослав
Петрович Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком від трьох до п’яти років. (частина дев’ята ст.. 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я ) Структура, штатний розпис та кошторис ЦПММСД затверджується засновником закладу з погодженням районної ради (п. 7.14 Статуту)
7. Чортківська центральна комунальна районна лікарня Чортківский
Роман Володимиро-вич Головний лікар ЦКРЛ призначається районною радою шляхом укладення контракту (п. 7.2. Статуту)
Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком від трьох до п’яти років. (частина дев’ята ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я )
8. Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка Веретик
Іван Йосипович Головний лікар призначається та звільняється з роботи Чортківською районною радою за погодженням з головним лікарем ЦКРЛ (п. 7.1. Статуту поліклініки)
Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком від трьох до п’яти років. (частина дев’ята ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я )
9. Чортківський районний комунальний будинок культури імені К. Рубчакової Чортківської районної ради Тернопільської області Овод Йосифа
Йосипівна Директор РКБК призначається на посаду і звільняється з посади начальником відділу культури, туризму, національностей та релігій РДА за погодженням з районною радою (п. 4.2 Статуту)
З 24.02.2016 набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», за яким з директором РБК укладається контракт
10. Джуринська районна комунальна дитяча музична школа Чортківської районної ради Тернопільської області Шеремета Мирон Миколайович Директор призначається на посаду та звільняється з посади Чортківською районною радою за поданням відділу культури та туризму РДА (п. 5.1. Статуту)
11. Пробіжнянська районна комунальна дитяча музична школа Чортківської районної ради Тернопільської області Приємський Віталій Мар’янович Директор призначається на посаду та звільняється з посади Чортківською районною радою за поданням відділу культури та туризму РДА (п. 5.1. Статуту)
12. Улашківська районна комунальна дитяча музична школа Чортківської районної ради Тернопільської області Капій Степан Володимиро-вич Директор призначається на посаду та звільняється з посади Чортківською районною радою за поданням відділу культури та туризму РДА (п. 5.1. Статуту)
13. Чортківська районна комунальна централізована бібліотечна система Чортківської районної ради Тернопільської області Колівошко Оксана Володимирівна Директор ЦБС призначається на посади та звільняється з посади начальником відділу культури, туризму, національностей та релігій РДА (п. 4.1.Статуту ЦБС, п. 41. Положення про централізовану бібліотечну систему, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 20.11.2001 N 709 )
З 24.02.2016 набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», за яким з директором ЦБС укладається контракт
14. Редакція Чортківського районного комунального радіомовлення Редакцію очолює директор, який призначається і звільняється з посади Чортківською районною радою за попереднім розглядом профільною постійною комісією районної ради (п. 4.1. Статуту)
15. Редакція газети «Голос народу» Габруський
Любомир Миколайович Кандидатуру редактора газети висувають збори трудового колективу, затверджується на сесії районної ради та призначається розпорядженням голови (п.4,5 статуту редакції газети «Голос народу» )
Редактор (головний редактор) призначається (обирається) на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому засновником співзасновниками) у статуті редакції відповідно до чинного законодавства України про працю. (ст. 23 «Закону України про друковані засоби масової інформації») Редактор газети складає структуру і штати і погоджує їх з управлінням у справах преси та інформації (п. 4.6. статуту)
16. Чортківське районне комунальне підприємство «Трудовий архів» Мармус Ірина Миколаївна Директор призначається на посаду і звільняється з посади головою Чортківської районної ради (п.5.1 Статуту) Штатний розпис Трудового архіву затверджує голова районної ради
17. Чортківське районне комунальне підприємство «Архітектурне бюро» Юзик А.М. Начальник РКП «Архітектурне бюро» призначається на посаду та звільняється з посади районною радою за поданням постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету Підприємство самостійно визначає структуру, встановлює штат (п.5.2. Статуту )
Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис (частина третя ст. 64 ГКУ)