Документи Програми № 214 Програма соціально – економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2017 рік

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чортківської
районної ради
23 лютого 2017 № 214
 
ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2017 рік
ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2017 рік (далі - Програма) розроблена з метою створення умов для динамічного, збалансованого розвитку району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, зростання добробуту населення.
Зокрема, Програма спрямована на активізацію економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального сектору економіки та подальших трансформацій в усіх сферах суспільного життя.
В основу проекту Програми покладено ключові положення, визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 385), Стратегією сталого розвитку „Україна-2020” (схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015), Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 року № 28) та Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 року № 29).
Методологічною основою розроблення Програми є: Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” і від 01 липня 2016 р. № 399 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки”.
Відповідно до пріоритетів розвитку та існуючих проблем у Програмі визначено завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району, що забезпечуватимуть у 2017 році розвиток регіону з врахуванням максимальної мобілізації ресурсів, для усунення негативних наслідків від штучного закриття для багатьох товарів і послуг традиційних, у тому числі: глибоко кооперованих ринків; вміння скористатися преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на зовнішні ринки тощо.
Програма базується на аналізі основних показників соціально- економічного розвитку району за 9 - 11 місяців 2016 року та очікуваних за результатами звітного року, визначенні основних зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток регіону, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району. Зокрема, забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і власників реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців.
Реалізацію заходів Програми та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання районних цільових програм (додаток 4), розроблення, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів.
Фінансування заходів районних цільових програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного, районного та інших місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів підприємств, інвесторів та міжнародних організацій. У разі внесення змін до бюджетів усіх рівнів або фінансових можливостей підприємств, інвесторів та міжнародних організацій обсяги фінансування районних цільових програм будуть переглядатися.
Координацію реалізації Програми здійснює Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми.
Завдання і заходи Програми реалізовуватимуться шляхом тісної взаємодії органів влади, у співпраці з суб’єктами господарювання, організаціями, установами та громадськістю.

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2016 РІК

Аналіз виконання основних завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016 рік свідчить про те, що у зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в державі діяльність господарського комплексу була спрямована на вирішення проблемних питань району, забезпечення стабільної роботи галузей економіки, наповнення бюджету, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я.
Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району є своєчасне та повне фінансування діючих районних програм, які відповідають вимогам розпорядження голови райдержадміністрації від 21 липня 2011 року № 512 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».
У 2016 році з районного бюджету на фінансування 17 районних програм використано коштів у сумі 1644,2 тис.грн. Заходи, які фінансувалися спрямовані на: протидію онкозахворюванням; захворюванням на туберкульоз; протидію ВІЛ-інфекції/СНІДУ; профілактику та лікування гепатиту В і С; підтримку і розвиток редакції районного комунального радіомовлення, районної газети «Голос народу»; фінансування фонду районної ради для надання разової грошової допомоги; медичне забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО; підтримку дітей учасників АТО у навчальних закладах району; подолання дитячої безпритульності і бездоглядності; розвиток малого і середнього підприємництва в Чортківському районі; захист населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них на території району; соціальну підтримку малозахищених верств населення «Турбота» та «Ветеран»; боротьбу з організовнаю злочинністю, корупцією та організаційного забезпечення діяльності прокуратури; сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території району.
У 2016 році виробництво валового сукупного продукту в основних сферах матеріального виробництва району за попередніми підрахунками становить 1980,9 млн.грн., що складає 108,2 % до аналогічного показника 2015 року. Програма виконана на 106,3 %. Зростання валового внутрішнього продукту відбулося за рахунок збільшення виробництва промислової продукції у продовольчому секторі, а саме: Чортківського відділення «ТОВ Радехівський цукор» на 25 %
Основними складовими ВВП району є галузі промисловості та сільського господарства. Питома вага промисловості у загальному обсязі випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва складає 69 %, сільського господарства – 31 %.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
За 2016 рік промисловим комплексом району вироблено товарної продукції в діючих цінах на суму 1365,9 млн.грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року виробництво становить 109,4 %.
За звітний період реалізовано промислової продукції на суму 1410,3 млн. гривень, що складає 92,7% виконання програми та 93% до аналогічного показника минулого року. 90% становить обсяг реалізованої продукції, який припадає на виробництво харчової промисловості та 10% на виробництво хімічних речовин та хімічної продукції.
Реалізація промислової продукції на одну особу населення по району за звітний період становила 31480,0 гривень.
105% становить обсяг реалізованої промислової продукції у продовольчому секторі економіки у порівнянні до минулого року, 46% по непродовольчому сектору.
Зменшення обсягів реалізації промислової продукції відбулося: у ТОВ «Серет-Інвест» (на 3%) через суттєве зменшення наповненості водяного басейну підприємства; у ПП «Юліта» (на 11 %) та ТОВ «Техпродпостач» (на 25%) через відсутність достатньої кількості замовлень на продукцію підприємств та наявністю великої кількості виробників аналогічної продукції, у Марилівському МПД ДП «Укрспирт» (на 55%) через відсутність достатньої кількості сировини та контрактів, ПрАТ «Агропродукт» (на 35%) через зменшення кількості сировини з інших областей; у ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (на 95%) через відсутність сировини та у зв’язку із нестабільною соціально-економічною, політичною ситуацією в Україні.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Ключовою галуззю реального сектору економіки, що формує основу продовольчої і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки не лише району, а й держави, а також реалізує соціально-економічні основи розвитку сільських територій є аграрний сектор.
У структурі валового виробництва сільського господарства району рослинництво займає 74%, тваринництво - 26%.
Протягом 2016 року реалізовувалися заходи, спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення соціальних проблем села.
За 2016 рік всіма категоріями господарств вироблено валової продукції сільського господарства на суму 614,9 млн.грн., що складає 100% програмного завдання та 110,3% до минулого року, в т.ч. сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції на суму 313,0 млн.грн., що складає 91% програмного завдання та 105% до минулого року.
Рослинництво
У 2016 році сільськогосподарськими підприємствами району зібрано:
- зернових та зернобобових культур на площі 22277 га., валовий збір становить 124105 тонн, при урожайності 55,7 ц/га., що на рівні до відповідного періоду минулого року;
- цукрового буряка на площі 1723 га, валовий збір становить 76776 тонн, при урожайності 445,6 ц/га., що на 140,6 ц/га. менша до минулого року;
- соняшнику на зерно на площі 5303 га., валовий збір становить 14113 тонн, при урожайності 26,6 ц/га., що на рівні до минулого року;
- кукурудзи на зерно на площі 4984 га., вал становить 32605 тонн, урожайність 65,4 ц/га., що на 7,6 ц/га. більша до минулого року;
- сої на площі 7457 га., валовий збір становить 13133 тонни, урожайність 17,6 ц/га., що до минулого року більша на 1,5 ц/га;
- ріпаку озимого на площі 3923 га. вал становить 11500 тонн, при урожайності 29,3 ц/га., що на 3,5 ц/га. менше до минулого року;
- картоплі на площі 85га, валовий збір становить 879 тонн, при урожайності 103,4 ц/га., що на 71,7 ц/га. менша ніж у минулому році;
- овочів відкритого ґрунту на площі 52 га., валовий збір становить 799 тонн, урожайність 154 ц/га., що в два рази більша ніж у минулому році.
Посіяно озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2017 року 18033 га. В т.ч. озимої пшениці – 11666 га., що становить 121 % до минулого року, озимого ячменю – 483 га., що становить 60 % до минулого року, озимого ріпаку – 5884 га. що становить 136 % до минулого року.
Виорано площі на зяб - 11800 га., крім того глибокої оранки - 1200 га.
Тваринництво
Виробництво продукції тваринництва на 01.01.2017 р складає: м’яса 23 361 цнт. (134 % до минулого року ); надій молока 14 540 цнт. ( 103 % до минулого року ).
На 01.01. 2017 року середній надій молока в сільськогосподарських підприємствах складає 5346 кг, (+165 кг до минулого року), середньодобовий приріст ВРХ 732 грамм, (103 % до минулого року), середньодобовий приріст свиней 460грам, (110 % до минулого року).
Станом на 01.01.2017 року чисельність поголів’я в агропромислових підприємствах становить:
- ВРХ 557гол. (83 % до минулого року), в т.ч. корів 272 голів (87 % до минулого року);
- свиней 18094 голів ( 149 % до минулого року).
Нарощування поголів’я свиней в приватно- агропромислових підприємствах проводиться за рахунок закупівлі, власного відтворення та введення інвестиційних проектів.
На зимово – стійловий період 2016-2017 року заготовлено для тваринництва в сільськогосподарських підприємствах: грубих кормів – 3240 тонн, соковитих - 4200 тонн, концентрованих - 9200 тонн, що складає відповідно до потреби 112 %.
Приміщення, в яких утримуються сільськогосподарські тварини відремонтовані, проведені дезінфекція і дератизація.
Для стабілізації поголів’я великої рогатої худоби та збільшення виробництва продукції тваринництва реалізовувалися наступні інвестиційні проекти :
1. Будівництво і реконструкція молочного комплексу в ПАП «Дзвін» с. Звиняч , Чортківського району на утримання 1000 голів дійного стада проводиться поетапно (будівництво доїльного залу, реконструкція приміщень, будівництво комбікормового заводу);
2.Реконструкція тваринницьких приміщень в ПАП «Довіра» для утримання птиці (бройлерів ). Вже введено в дію два приміщення . Закінчено у 2016 році реконструкцію третього приміщення для утримання птиці, проводиться закупівля обладнання .
3. Будівництво та реконструкцію свинокомплексу у с. Полівці Чортківський район для утримання 5 тис. голів свиней закінчено.

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Транспортна інфраструктура району є важливим сегментом економіки та забезпечення функціонування соціальної складової.
На території району здійснюють діяльність 2 юридичні особи (ТзОВ «Чортківське АТП 16142», ТОВ «Ореол») та 12 фізичних осіб-підприємців, що обслуговують 27 маршрутів району та 55 населених пункти. За 2016 рік перевезено 824,8 тис. пасажирів.
Філією «Чортківський райавтодор» виконано робіт на суму 7946,7 тис. грн., в т.ч. на: експлуатаційне утримання доріг в зимовий період, встановлення та заміну 240 дорожніх знаків; встановлено сигнальних стовпчиків -224 штук, вирубку порослі та насаджень, які знаходяться ближче нормативної віддалі – 7,6 км; виконання ямкового ремонту 29 055,9 м2; побілку тросового огородження 3022 п.м.; фарбування бар’єрного огородження – 1298 м.п. ліквідація колійності 1400 п.м.
Чортківський ЦПЗ №6 Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» обслуговує Чортківський, Заліщицький та Борщівський район.
На території району діє 32 стаціонарні та 3 пересувні відділення.
Рівень проплати за енергоресурси станом на 01.01.2017 року становить за:
- електроенергію - 97 %;
- природній газ – 91,4 %.
З метою економії енергоресурсіїв та впровадження альтернативних видів опалення в районі вживаються відповідні заходи, а саме:
1. Запровадження котлів на місцевих видах енергоресурсів, заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики, проводиться утеплення приміщень шляхом заміни вікон, дверей, покрівлі.
2. Відбувається скорочення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері, через впровадження енергоефективних освітлювальних приладів, заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи.
З моменту початку роботи по освітленню вулиць населених пунктів закуплено 2451 шт. освітлювальних приладів. Надалі проводиться робота по доосвітленню сіл.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Будівництво житла в населених пунктах Чортківського району без м. Чорткова здійснюється виключно індивідуальними забудовниками за власні кошти. За 2016 рік в районі введено в експлуатацію 3570,0 кв. м. житла, що становить 145,3 % до минулого року. Опосередкована вартість будівництва житла по Тернопільській області становить 8 334 грн. за 1 м.кв. Загальна сума інвестицій в будівництво житла становить 29752 тис.грн.
За 2016 рік надано: 34 будівельних паспортів (смт. Заводське –1, село – 33); 3 паспорт прив’язки ТС (смт. Заводське - 1, село – 2); 10 містобудівних умов та обмежень (смт. Заводське - 1, село – 9); 73 висновків до проектів землеустрою.
Розглянуто 197 письмових звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. В окремих випадках здійснювались виїзди на місця звернення.
На виконання ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проводилась робота по створенню містобудівного кадастру.
У районі залишається необхідність розроблення (корегування) містобудівної документації. Проте, за відсутності коштів в бюджетах сіл району робота по оновленню (розробці) містобудівної документації не проводилась.
З метою покращення соціально-економічного та культурного розвитку району у 2016 році впроваджувалися інвестиційні проекти, проводились роботи щодо зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузей освіти, медицини та культури.
Варто зазначити, що у 2016 році пройшли конкурсний відбір та реалізовувались 4 інвестиційні проекти, що фінансувалися з Державного фонду регіонального розвитку, зокрема:

1. Реконструкція будівлі поліклінічного відділу Чортківської центральної комунальної районної лікарні по вул. Й. Сліпого, 1 у м. Чортків, вартістю 2992,708 тис. грн. Замінені 286 вікон на металопластикові енергозберігаючі склопакети. Зведено конструкцію даху над корпусами. Проведено покриття даху.
2. Реконструкція будинку культури в зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці, вартістю 2023,546 тис. грн. Виконані роботи із влаштування стін, влаштування монолітного поясу. Проведено монтаж металевих ферм конструкції даху.
3. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Ягільниця, Чортківського району, вартістю 1499,609 тис. грн. Виконані роботи з утеплення фасаду та заміни вікон на металопластикові енергозберігаючі.
4. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Звиняч, Чортківського району, вартістю 1499,831 тис. грн. Виконані роботи з реконструкції даху, влаштовано утеплення даху та покриття металопрофнастилом.
За рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2016 року згідно статистичного кола звітуючих суб’єктів господарювання Чортківського району, освоєно 91 115,0 тис.грн. капітальних інвестицій. В розрахунку на одну особу розмір капітальних інвестицій у Чортківському районі становить 2006,9 грн.
Реалізація капітальних інвестицій здійснюється, в основному, за рахунок власних коштів господарюючих суб’єктів та за рахунок коштів бюджетів різних рівнів.
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій в підприємства Чортківського району становить на 01.10.2016 р – 317,3 тис. дол. США, що становить 7 дол. США на одну особу населення.
У Чортківський район прямі іноземні інвестиції надійшли з Німеччини, Польщі, Росії, Литви, Латвії, Британських Віргінських островів.
З іноземними інвестиціями в районі функціонує 2 підприємства (ТзОВ «Товстеньківський крохмальний завод», ТзОВ «Радехівський цукор»).
З метою покращення інвестиційної привабливості району та для забезпечення огляду потенційними інвесторами тенденцій розвитку галузей економіки району та притягнення інвестицій, райдержадміністрацією вживаються різноманітні заходи:
- діє WEB-сторінка при райдержадміністрації, на якій розміщується інформація про стан соціально-економічного розвитку району та інформація про організації, що бажають співпрацювати з іноземними партнерами у сферах економіки, спорту і культури;
- щоквартально оновлюється реєстр інвестиційних проектів, які реалізовуються на відповідній території, як за участі внутрішніх так і зовнішніх інвесторів;
- щорічно оновлюються анкети для розвитку інвестиційного співробітництва із зацікавленими країнами;
- оновлено інвестиційний паспорт району за 2016 рік, у якому подано перелік родовищ, що не розробляються; перелік пріоритетних галузей для інвестування та стратегічних інвестиційних проектів; наведено інформацію щодо 4-х вільних земельних ділянках та 4-х об’єктах інвестиційної нерухомості. А також, здійснено переклад інвестиційного паспорту Чортківського району англійською мовою, який був представлений на Міжнародному інвестиційному форумі в м. Тернопіль 19-20 травня 2016 року.
У 2016 році співпраця суб’єктів господарювання району з державами-членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку відбулася через участь представників бізнесу у міжнародних семінарах, форумах. 19 травня 2016 року 5 представників району взяли участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016». Керівники ПСП «Ягільниця-В» та ПАП «Дзвін» взяли участь у панельній дискусії: «Платформа для ділового спілкування: стратегічні інвестиційні проекти Тернопільщини». Заводська громада презентувала проект по створенню Центру надання адміністративних послуг на тему: «Економічно спроможні громади сильна Тернопільщина: час реформ».
Чортківський район співпрацює з адміністративно-територіальними одиницями інших країн, а саме: укладено угоду, згідно рішення Чортківської районної ради від 26 липня 2013 року №321 «Про затвердження угоди (умови) про партнерську співпрацю між Чортківською районною радою та Тарнобжезьким повітом Підкарпатського воєводства республіки Польща». У березні 2016 року група поляків із Тарнобжецького повіту відвідала Чортківський район з метою отримання інформації стосовно інвестиційних пропозицій Чортківського району через презентацію інвестиційного потенціалу, вільних земельних ділянок та виробничих приміщень.
В районі проводилася робота щодо залучення коштів міжнародно- технічної допомоги. Протягом звітного періоду надіслано зацікавленим суб’єктам інформаційно-консультативні матеріали щодо 35 грантових конкурсів і проектів. Для участі у конкурсах подано 3 заявки, із яких 2 проекти стали переможцями.
У 2016 році виграно грант на проект «Створення центрів соціальної активності для осіб похилого віку», в рамках програми Фонду Східна Європа, який фінансується Фондом «Монсанто». Даний проект реалізується на базі територіального центру соціального обслуговування у с.Пробіжна Чортківського району Благодійною Службою Милосердя «Карітас».
Заводська селищна громада виграла І етап проекту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За 9 місяців 2016 року загальний статистичний товарообіг зовнішньоекономічних операцій підприємств Чортківського району склав 7 198,3 тис.дол. США, з них: обсяги експортних операцій – 5 535,79 тис.дол. США та імпортних – 1 662,56 тис. дол. США. Відповідно, зовнішньоторговельне сальдо району позитивне і становить – 3 873,23 тис. дол. США.
Протягом 2016 року експортні операції проводили 3 суб'єкти господарювання району:
- ПрАТ «Агропродукт» – м’ясо яловичини охолодженої та інші продукти тваринного походження експортували до Йорданії, Білорусії та Єгипту;
- Марилівське МПД ДП «Укрспирт» – експортувало спирт етиловий;
- ТОВ «Радехівський цукор» - експортував жом сухий, гранульований в Польщу та країни Прибалтики.
Серед найбільших імпортерів продукції у Чортківському районі були наступні підприємства:
- ПАП «Фортуна» - імпортувало механічне обладнання;
- ПАП «Січ» - імпортувало сільськогосподарську техніку та механічне обладнання;
- ТОВ «Степ-М» - імпортувало транспортні засоби.
У порівнянні з 2015 роком, відбувся значний спад експорту. Причинами скорочення обсягу експорту товарів у районі є зменшення постачання сировини на основне експортоутворююче підприємство району ПрАТ «Агропродукт». За 9 місяців 2016 року ПрАТ «Агропродукт» експортовано 4 655,6 тис. дол. США яловичини охолодженої у Білорусь та Йорданію. Цей показник становить 50,6% від аналогічного показника 2015 року. У 2015 році основними постачальниками сировини ПрАТ «Агропродукт» були тваринницькі комплекси Хмельницької та Чернівецької областей, які масово скидали поголів’я ВРХ через відсутність достатньої кількості води для тварин через пересихання криниць та водоймів. Ця тенденція у 2016 році дещо скоротилася, як наслідок, ПрАТ «Агропродукт» не отримує ту кількість сировини, що була у попередні роки.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Протягом звітного року в районі постійно проводились організація, контроль та розроблення заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років; регулярно здійснювався моніторинг тарифів на житлово-комунальні послуги, виробничої та фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних підприємств.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження (із змінами)”, яка забезпечує відшкодування частини суми кредитів залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів фізичними та юридичними особами у багатоквартирних та одноквартирних будинках, в районі банками „Державний ощадний банк України” та „Укргазбанк” видавались такі кредити.
Для забезпечення підвищення рівня енергозбереження впродовж 2016 року в районі проводились відповідні заходи в галузях освіти, культури, охорони здоров'я.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки району.
За оперативними даними протягом 2016 року в районі здійснюють господарську діяльність майже 100 малих підприємств, що на 1 % більше, ніж у 2015 році та 7 середніх підприємств (на рівні 2015 року). Частка малих підприємств від загальної кількості підприємств району становить 93,5%, а частка середніх підприємств - 6,5%.
Кількість підприємницьких структур на 10 тис. осіб наявного населення складає 24 одиниць.
Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах становить понад 2000 осіб. Крім того, в районі сплачують платежі 1025 фізичних осіб-підприємців.
До бюджетів всіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2016 рік очікується надходжень в сумі 29450 тис.грн., в тому числі від фізичних осіб – підприємців 11700,0 тис.грн.
З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в районі працює центр із надання адміністративних послуг, яким протягом року прийнято 10745 звернень, надано 10745 консультацій та адміністративних послуг 10737, в тому числі: 3948 – послуги райдержадміністрації, 6789 – надані послуги територіальними органами виконавчої влади, з них: 4 – дозвільні, 64 – міграційні послуги, 5928 - послуги Державного земельного агентства, 793 – Державної реєстраційної служби. Кількість відмов у наданні адміністративних послуг – 38.
Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.
На споживчому ринку району функціонує 211 підприємств з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, загальною площею 10,9 тис.м2, в тому числі, в системі районного споживчого товариства працює 17 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1413 м².
У 2016 році в Чортківському районі відкрито три торгових підприємства, а саме: в с.Заболотівка відкрито торговельно-розважальний комплекс площею 982 м²; в с.Тарнавка відкрито продовольчий магазин площею 45 м²; в с.Капустинці відкрито продовольчий магазин площею 12 м², створено 6 робочих місць.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі за 2016 рік складе 42,3 млн.грн. або 100,5 % до відповідного періоду минулого року. Однією з причин низького обсягу товарообороту насамперед, є зменшення доходів населення (зменшення реальної заробітної плати) і, відповідно, подальше обмеження його купівельної спроможності
Також, в районі функціонує 23 заклади ресторанного господарства та 25 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення. Найбільш розвинутими є: перукарські послуги, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, ремонт одягу та взуття, ремонт електропобутової техніки, ритуальні послуги.
Обсяг реалізованих послуг населенню, за січень-вересень 2016 року склав 435,8 тис.грн.

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
За 2016 рік платниками податків сплачено (включаючи м.Чортків):
- до Зведеного бюджету 209 992,0 тис.грн.;
- до Державного бюджету 89 985,0 тис.грн.;
- до Місцевого бюджету за платежами, що контролюються податковими органами надійшло 120 006,9 тис.грн. Виконання доведеного завдання складає 116,1%.
Дохідна частина загального фонду бюджету району за 2016 рік виконана в сумі 36070,0 тис.грн., що становить 114,2% до планових показників на звітний період, або на 4482,1 тис.грн. більше.
Виконання планових завдань по чотирьох видах податків, які займають найбільшу питому вагу в загальній сумі дохідної частини бюджету району складають: по податку на доходи фізичних осіб – 107,3%, по податку на майно – 127,2%, по єдиному податку – 119,9%, по акцизному податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 111,7%.
Надходження до районного бюджету виконано на 163,3 %
Планові показники не виконані по 1 сільському бюджету: Пастушівський сільський бюджет (97,9%).
Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі -11632,7 тис.грн., а також освітня – 43830,1 тис.грн. та медична 19723,7 тис.грн. субвенції. Також, об’єднаними територіальними громадами передано до районного бюджету 24 000,7 тис.грн. медичної субвенції на надання вторинної допомоги. Крім того, надійшло 1690,0 тис.грн. медичної субвенції з обласного бюджету.
Субвенції, що одержуються з Державного бюджету район недоотримав в сумі 219,1 тис.грн.(0,1%).
До бюджету Пенсійного фонду в районі станом на 01 січня 2017 року надійшло власних коштів на суму 528,1 тис.грн. при плані 437,8 тис.грн. Планове завдання виконано на 120,6%.
В районі на обліку знаходиться 22 157 пенсіонерів. Станом на 01 січня 2017 року профінансовано коштів на виплату пенсій та допомоги на загальну суму 377,5 млн. грн. Середній розмір пенсій в районі станом на 01.01.2017 року становить 1521,22 грн.

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ
Стан ринку праці району залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, “тіньової зайнятості” та інших).
Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 грудня 2016 року становила 44686 осіб, у т.ч. у міських поселеннях – 3413 осіб та сільській місцевості – 41273 особи. Упродовж січня–листопада 2016 року чисельність населення зменшилася на 388 осіб.
Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок як природного скорочення – 380 осіб, так і міграційного – 8 осіб.
Регіональна політика у сфері оплати праці здійснювалась у відповідності та на засадах повного дотримання державних соціальних гарантій.
Середньомісячна заробітна плата в галузях економіки в районі за 12 місяців 2016 року склала 4172,87 грн., що на 23,9% більше, ніж середньомісячна заробітна плата за 12 місяців 2015 року.
Середньомісячна заробітна плата по району за грудень 2016 року склала 4959 грн., що на 64,2% більше, ніж середньомісячна заробітна плата в січні 2016 року (3020,47 грн.).
Залежно від сфер діяльності рівні заробітної плати різні, а саме: у промисловості –2856,3 грн.; в сільському господарстві –5377,0 грн.; в освіті – 5227,85 грн.; в охороні здоров’я – 7067,3 грн.; в сільських радах – 3629,9 грн.
У грудні місяці 2016 року чисельність штатних працівників 18 підприємств, установ, організацій, які входять в коло звітуючих, становить 1178 осіб, що на 36 осіб більше січня 2016 року - (1142 особи).
Станом на 01.01.2017 року створено 310 нових робочих місць, що складає 101% до завдання Програми зайнятості на 2016 рік (307).
За сприяння районної служби зайнятості протягом січня-грудня 2016 року працевлаштовано 1 993 жителів району, в тому числі 693 чоловіки, які мали статус безробітного, із них: 4 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Основним завданням у частині зайнятості населення на сьогодні залишається сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, станом на 01 січня 2017 року перебувало 14 044 особи.
Станом на 01.01.2017 року за надані пільгові послуги проведено виплат на суму 15539,0 тис.грн. Заборгованість склала 1716,0 тис.грн.
В 2016 році за призначенням різних видів соціальної допомоги звернулося 4646 заявники, яким здійснено нарахувань на суму 61882,7 тис.грн. Заборгованість по виплаті всіх видів державних допомог відсутня.
Станом на 01 січня 2016 року за субсидіями на житлово-комунальні послуги звернулося 10001 домогосподарство району та 880 домогосподарств звернулось за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, що на 1894 домогосподарства більше, ніж на цю ж дату минулого року.
За 2016 рік здійснено нарахувань на 54 622,8 тис. гривень. Станом на 01.01.2017 року заборгованість по виплаті субсидій на житлово-комунальні послуги становить 54046,9 тис.грн., по виплаті субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становить220,4 тис.грн.
Станом на 01.01.2017 в управлінні соціального захисту населення району перебуває на обліку 23 громадян України, які переселились на територію Тернопільської області з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Здійснено виплат по зазначеному виду допомоги за 2016 рік на суму 218,7 тис. грн.
З метою покращення соціально-медичного обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та інших малозахищених верств населення діють районні програми: «Турбота», «Ветеран», «Про соціальну та професійну адаптацію учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку АТО)», «Районна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки».

ОХОРОНА ЗДОРОВ′Я
Медична допомога жителям Чортківського району надається центральною комунальною районною лікарнею на 365 ліжок, районним поліклінічним відділом на 850 відвідувань в день, стоматологічною поліклінікою на 180 відвідувань, комунальним закладом Центром первинної медико-санітарної медичної допомоги, 18-ма лікарськими амбулаторіями, що працюють на засадах сімейної медицини та 39-ма фельдшерсько-акушерськими пунктами.
В районі проводяться медичні огляди сільського населення бригадами лікарів, як дорослого так і дитячого, поліклінічних відділів центральної комунальної районної лікарні.
За 2016 рік у районі вперше зареєстровано: 35 випадків захворювання на туберкульоз, з них 32 легеневі випадки. Показник захворюваності складає 47 % на 100 тис.населення (за 2015 рік – 49,2% на 100 тис. населення). Крім того, за даний період зареєстровано онкозахворюваність – первинних 213 випадків, (за 2015 рік – 233).
На фінансування 5 районних програм заплановано – 341,0 тис. грн., з них на районну програму для медичного забезпечення воїнів АТО та їхніх родичів – 300 тис. грн., профінансовано на 100%.
З централізованих поставок отримано медикаментів по ЦКРЛ на суму 2 119,8 тис.грн., в тому числі інсуліну – 1581,6 тис.грн., по КРЦ ПМСД – 583,9 тис.грн. По Чорнобильському фонду отримано медикаментів на 140,0 тис.грн.
В районі продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я, покращення якості надання медичної допомоги та підвищення кваліфікації спеціалістів.
- проведено ремонт планової операційної для травматологічних хворих: облицювання плиточкою, підвісна стеля, заміна сантехніки.- 21,7 тис.грн. бюджетних коштів;
- завершено ремонт перев‘язочної в хірургічному відділі: облицювання плиточкою, підвісна стеля, заміна сантехніки;
- завершено ремонт пральні : облицювання плиточкою, побілка стін;
- завершено ремонт акушерського відділу та облаштування території. В 2016 році затрачено 139,3 тис. грн. спонсорських та бюджетних коштів;
- проведено заміну вікон на енергозберігаючі смт. Заводське філіалу лікарні на 37,3 тис. грн. бюджетні кошти;
- проведено ремонт кабінету «Довіра» - 26,1 тис. грн бюджетних коштів;
- проведено заміну 286 вікон на енергозберігаючі в поліклінічному відділі центральної комунальної районної лікарні та продовжується перекриття даху по Плану реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період 2015 - 2017 роки ( з фонду регіонального розвитку);
- проводиться заміна вікон на енергозберігаючі, дверей в підрозділах КРЦ ПМСД – замінено 36 вікон, 3 дверей ( Джуринська амбулаторія загальної практики/сімейної медицини – 6 вікон, 1 двері; Мухавська амбулаторія загальної практики/сімейної медицини – 3 вікна, ФАП с. Милівці – 9 вікон, одні двері, ФАП с. Сокиринці – 2 вікон і одні двері, Нагірянська амбулаторія загальної практики/сімейної медицини - 16 вікон) – 81 тис. грн.;
- проведено поточний ремонт ФАПу с. Свидова.- 14,5 тис. грн., ФАПу с. Швайківці – 3 тис. грн.;
- проведено поточний ремонт 2 кабінетів центральної амбулаторії- 24 тис. грн;
- проведено ремонт АЗПСМ с. Біла.- 216,1 тис. грн.;
- завершено ремонт ФАПу с. Росохач – 106,7 тис. грн.;
- замінено огорожі біля АЗПСМ с. Мухавка;
- встановлено 2 лічильники ( ФАПів с. Скородинці і с. Коцюбинчики ) – 23,0 тис.грн.
Для надання якісних медичних послуг населенню в галузі охорони здоров’я у звітному році було придбано медичне обладнання на загальну суму 867,3 тис.гривень.

ОСВІТА І НАУКА
Розвиток дошкільної освіти забезпечується шляхом збільшення місць та підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою. У районі функціонує 23 дошкільних навчальних заклади. Дошкільною освітою охоплено 669 дітей.
Для задоволення освітніх потреб населення в 2016–2017 навчальному році на території району функціонує 33 загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчається 2504 учнів.
З метою покращення матеріально–технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів у всіх закладах освіти проведено поточні ремонти та благоустрій прилеглих територій.
Крім того, за кошти освітянської субвенції були виконані роботи по капітальному ремонту віконних та дверних блоків, дверей на загальну суму 2150,2 тис.грн. у таких закладах освіти:
Білівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 254, 5 тис.грн. (67 вікон);
Товстеньківській ЗОШ І-ІІ ст. – 114,2 тис.грн. (27 вікон);
Базарській ЗОШ І-ІІІ ст. – 148,8 тис.грн. (29 вікон);
Заболотівській ЗОШ І-ІІ ст. – 101,2 тис.грн. (29 вікон);
Скородинській ЗОШ І-ІІ ст. – 97,3 тис.грн. (35 вікон);
Полівецькій ЗОШ І-ІІ ст. - 82,4 тис.грн. (16 вікон);
Палашівській ЗОШ І-ІІ ст. - 82,4 тис.грн (24 вікна);
Джуринськослобідківському НВК – 60,1 тис.грн. (17 вікон, 1 двері);
Шманьківській ЗОШ І-ІІ ст. – 84 ,0 тис.грн. (26 вікон, 1 двері);
Сосулівській ЗОШ І-ІІ ст. – 39,5 тис.грн. (14 вікон, 2 дверей);
Джуринській ЗОШ І-ІІІ ст. – 166,2 тис.грн. (35 вікон, 4 дверей).
Староягільницькій ЗОШ І-ІІ ст. – 19,8 тис.грн. (2 дверей);
Капустинській ЗОШ І ст. – 30,3 тис.грн. (1 двері, 4 вікна);
Бичківській ЗОШ І-ІІ ст. – 9,8 тис.грн. (1 двері);
Шманьківчицькій ЗОШ І ст. – 12 ,5 тис.грн. (1 двері);
Милівецькій ЗОШ І-ІІ ст. – 445,5 тис.грн.(66 вікон, 9 дверей, 2 дв.блоки );
Горішньовигнанському НВК - 401,7 тис.грн.(69 вікон, 1 вхідні двері).
Підвіз учнів на навчання до 15 загальноосвітніх шкіл здійснюють 3 приватних перевізники та 3 шкільних автобуси «Еталон».
Відповідно до Програми підтримки дітей учасників антитерористичної операції у навчальних закладах Чортківського району на 2016 рік безкоштовним харчуванням забезпечувалися діти, батьки яких є учасниками АТО. Крім того, послугами з харчування користуються учні за кошти батьків.

КУЛЬТУРА
Мережа галузі закладів культури району складається із 88 закладів: 42 бібліотечних, 43 клубних, 3 школи естетичного виховання.
На покращення матеріально-технічної бази закладів культури Чортківського району використано 4615,1 тис.грн. за рахунок субвенцій з державного бюджету, фонду державного регіонального розвитку (3133,5 тис.грн.) та коштів місцевих бюджетів, спонсорських коштів (1491,6 тис.грн.).
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку протягом 2016 року проведено реконструкцію будинку культури в зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці, вартістю 2023,546 тис. грн
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено: ремонт клубу с.Заболотівка (50 тис.грн.); ремонт клубу с.Капустинці (100 тис.грн.); ремонт клубу с.Мухавка (60 тис.грн.); ремонт будинку культури с.Полівці (70 тис.грн.); ремонт клубу с.Сосулівка (200 тис.грн.); ремонт будинку культури с.Стара Ягільниця (80 тис.грн.); капітальний ремонт будинку культури с.Горішня Вигнанка (150 тис.грн.), ремонт будинку культури с.Базар – 200,0 тис.грн.; народний музей історії с.Ягільниця – 200,0 тис.грн.
Проведено косметичні ремонти у музичних школах, центральної районної бібліотеки, бібліотеках-філіалах.
Крім того, за кошти місцевих бюджетів та спонсорські кошти проведено ремонти, заміну вікон, дверей, ремонти глядацьких зал та інше у будинках культури та клубах с.Біла, с. Джурин, с.Залісся, с.Звиняч, с.Коцюбинчики, с. Косів, с.Росохач, с.Шульганівка, с. Криволука, с.Палашівка, с. Пастуше, с. Переходи, с. Слобідка Джуринська, с. Швайківці, с. Сокиринці
У 2016 році проводилися роботи щодо покращення матеріально-технічної бази бібліотек-філіалів Чортківської РКЦБС та з районного бюджету використано 91,3 тис.грн.: с.Шульганівка (2 вікна), с.Мухавка (6 вікон); с.Сосулівка (5 вікон,1 двері); с.Заболотвка (2 вікна); с.Полівці (6 вікон, 1 двері); с.Шульганівка (2 вікна); с. Ст.Ягільниця – заміна газового конвектора; с.Свидова – відновлено електричне живлення.

Щодо творчої діяльності
У 2016 році закладами культури району проведено ряд заходів, спрямованих на соціально-культурний та духовний розвиток району:
- відзначення річниці від Дня народження Степана Бандери;
- урочистості та святковий концерт, присвячений Дню Соборності України та пам’яті Героїв Крут «Україно, соборна державо, сонценосна колиско моя»;
- розколяда, районне свято лемківської коляди «З колядою йдемо» у с.Пастуше;
- мітинг-реквієм вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні;
- відзначення Дня Пам’яті та Примирення 08 травня на центральному кладовищі м.Чорткова, присвяченого 71-й річниці Перемоги над фашизмом у Європі;
- відбулося масове гуляння та виставка-ярмарок робіт народних умільців району, присвячені Дню Конституції України, та обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль «Дивоцвіт» у с.Нагірянка;
- виставка робіт народних умільців, майстрів з декоративно-прикладного мистецтва у регіональному фестивалю лемківської культури «Цне мі ся за тобом, мій лемківський краю»;
- цикл заходів з нагоди святкування 25-ї річниці Дня Незалежності України;
- обласний фестиваль української патріотичної пісні «Червона калина» (14 жовтня) та багато інших заходів.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА
ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

У районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.
В районі функціонує 1 стадіон, 51 спортивний майданчик, 37 спортивних залів, 22 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 31 футбольне поле.
В районі діє районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займаються 380 вихованців. Розпочато будівництво нового спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи.
Створено та діють на добровільних засадах федерації футболу, волейболу, вільної боротьби, східних єдиноборств.
Районний футбол охоплює 30 сільських команд, допомогу яким надають керівники приватних агропромислових підприємств, сільські голови, меценати та любителі спорту.
Протягом 2016 року проведено різні спортивні заходи, зокрема: юнацькі спортивні Ігри учнівської молоді району; спартакіада допризовної молоді; традиційні змагання та турніри з міні-футболу та багато інших.
На проведення оздоровчої компанії (закупівля путівок) використано 195,0 тис.грн. бюджетних коштів, також залучено спонсорських коштів на суму 99,8 тис.грн. та оздоровлено 1185 дітей.
У районі ведеться систематична робота щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання.
Станом на 01.01.2017 року на обліку служби у справах дітей перебуває 57 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них: 7 дітей-сиріт та 50 дітей позбавлених батьківського піклування. 43 дітей вказаної категорії перебуває під опікою і піклуванням, 5 дітей – в прийомних сім’ях, 8 дітей – в дитячих будинках сімейного типу. Усиновлено 14 дітей.
Для профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх систематично проводяться рейди-перевірки розважальних та торговельних закладів, місць масового перебування молоді . У 2016 році проведено 31 рейд, в ході яких виявлено 15 дітей, двох з них влаштовано в заклади охорони здоров’я, 13 повернуто в сім’ю.

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ
Природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал району є важливими факторами розвитку туризму. У Чортківському районі один з туристичних аспектів полягає в отриманні додаткових можливостей для популяризації культури району, для поширення знань, інформації про історичні, природні, етнографічні особливості.
На даний час туристична інфраструктура району включає: спелео-клуб «Кристал» (печера Млинки); Монастир (с.Улашківці). Крім того, діють туристичні маршрути: «Мандруємо з нами» (с. Улашківці); краєзнавчий маршрут (с. Ягільниця) та розроблено нові туристичні маршрути: «Чортківські Карпати», «Зелена підкова Чортківщини», доповнено та розширено туристичний маршрут «Долиною річки Черкаської».
На базі сільських бібліотек-філіалів, де діють Інтернет-центри: Шульганівка, Улашківці, Джурин, Звиняч, Біла, Колиндяни, Пробіжна, Антонів відкрито інформаційно-туристичні центри.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
На території Чортківського району знаходиться 40 об’єктів природно-заповідного фонду, з них: 38 місцевого значення та 2 загальнодержавного, загальною площею 5310,6 га.
Здійснено систематизацію відомостей щодо оголошених об’єктів природно-заповідного фонду та проведено звірку щодо кількості об’єктів природо-заповідного фонду на території Чортківського району. Також створено інформаційні слої, на яких внесено території та об’єкти природно-заповідного фонду.
Рішенням Тернопільської обласної ради від 10.02.2016 року № 74 «Про оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області» у Чортківському районі оголошено гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення «Сенів потік» на території Базарської сільської ради площею 0,09 га.
Земельний фонд району становить 90344,00 га., в тому числі: площа земель сільськогосподарського призначення складає 71 175,33 га. З них, 69 213,66 га займають сільськогосподарські угіддя.
Під водою зайнято 1089,03 га землі, в тому числі: під ставками та штучними водосховищами – 551,5 га.
В оренду передано 31 водних об’єктів – ставків. Вживаються заходи, в межах чинного законодавства, стосовно прийняття безгосподарних споруд у комунальну власність та укладання договорів оренди гідротехнічних споруд між органами місцевого самоврядування та користувачами земельних ділянок водного фонду.

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНЬОГО ХАРАКТЕРУ

В районі діє програма захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 – 2017 роки. З районного бюджету на реалізацію заходів даної програми використано коштів в сумі 120 тис.грн. Згідно даної програми проведено поповнення матеріального резерву Чортківського району, для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: закуплено бензин марки А 92 на суму 110,9 тис. грн.
В зв’язку із стихією, яка мала місце 20 червня 2016 року на території Чортківського району, враховуючи рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації від 24 червня 2016 року (протокол № 8) виділено з місцевого матеріального резерву району Джуринській сільській раді 74 листки шиферу.
14 листопада 2016 року згідно з рішенням місцевої комісії з питань екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській районній державній адміністрації (протокол №11), з метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із мокрим снігом, налипанням мокрого снігу, сніговими заметами, сильним вітром, ожеледицею на дорогах та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення, сталого функціонування об’єктів економіки, виділено із місцевого матеріального резерву району 5000 л. дизельного пального та 2500 л. бензину марки А-92 філії «Чортківський Райавтодор».
Станом на 01.01.2017 року в місцевому матеріальному резерві району зберігається:
- дизельне паливо - 4139 літрів;
- автобензин марки А 92 - 3360 літри;
- шифер восьми хвильовий - 641 шт;
- цвяхи шиферні - 61,0 кг;
- плівка поліетиленова - 54,5 м/п;
- пиломатеріали - 8,0 м3.
Резервний фонд Чортківського району в 2016 році не використовувався і був закладений в розмірі 50000 грн.

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕННИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на території Чортківського району утворено три об’єднаних територіальних громади, а саме: Білобожницька, Заводська та Колиндянська.
Трьома громадами району розроблено плани соціально-економічного розвитку з метою отримання субвенції на розвиток інфраструктури громад. Станом на 01.01.2017 року із запланованої субвенції з фонду регіонального розвитку у сумі 8266,4 тис.грн. використано 98,9% або 8157,5 тис.грн.

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ


З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, здійснення заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних дій, реалізується районна комплексна програма боротьби з організованою злочинністю, корупцією та організаційного забезпечення діяльності прокуратури Чортківського району на 2012-2016 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради від 20.03.2012 року № 182. Завдання даної програми, насамперед, спрямовані на зменшення рівня корупції, оздоровлення соціально-економічної ситуації в районі, підвищення рівня її інвестиційної привабливості, а також довіри населення до діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування.


КОРОТКІ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2016 РОЦІ

Результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку району за 2016 рік і аналізу ефективності виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку району вказують на відповідність розвитку регіону із завданнями Стратегії розвитку області на період до 2020 року та окремих галузей економіки.
У 2016 році виконання основних макроекономічних показників наступне:
- збільшення обсягів валової продукції промисловості на 9,4% до програмного показника;
- обсяг реалізованої промислової продукції становить 92,7%;
- обсяг валової продукції сільського господарства становить 100,1 % до програмного паказника;
- у рослинництві отримано 168,1 тис.тонн зернових культур, що становить 90 % до програмного показника;
- обсяг капітальних інвестицій за рахунок всіх джерел фінансування більший на 25 % від програмного показника;
- зовнішньоторговельний оборот становить 52,3 % до програмного завдання;
- збільшення на 7,7% обсягу реалізованих послуг до програмного показника;
- отримано 305,0 млн.грн. прибутків підприємств, що становить 191,8 % до програми;
- середньомісячна заробітна плата склала 4172,0 грн., що більше програмного показника на 23,8 %;
- обсяги прямих іноземних інвестицій з наростаючим підсумком становлять 317,3 тис. дол. США , що у 12 р.б. до програми;
- у всіх сферах економічної діяльності створено 308 робочих місць;
- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва складає 29450 млн. гривень.
Результати аналізу основних макроекономічних показників за підсумками 2016 року та тенденції розвитку реального сектору економіки дозволяють здійснити порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2015 (звіт), 2016 (очікуване/фактичне виконання) та 2017 (прогноз) роки, які наведено у таблиці 1.

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ


Базуючись на аналізі тенденцій розвитку економіки району та впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на темпи її змін, визначено головні проблеми соціально-економічного розвитку району. Вагомими факторами, що обмежують розвиток є соціально-політична напруженість через геополітичні проблеми та макроекономічну невизначеність, військовий конфлікт на сході України. Крім того:
- недостатньо глибока переробка сировинних ресурсів (структура промислового виробництва характеризується невисокою питомою вагою продукції кінцевого споживання);
- низька конкурентоспроможність експортних товарів;
- відсутність сприятливих умов у сфері мікрофінансування з можливістю отримання низько відсоткових та довгострокових кредитів;
- низька спроможність підприємств швидко диверсифікувати ринки збуту продукції та нестача власних обігових коштів і капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей;
- високий знос основних фондів підприємств району та висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва, зниження купівельної спроможності на внутрішньому ринку; недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;
- низький рівень кластерних об’єднань в галузі агропромислового комплексу;
- потреба у реформуванні спиртової галузі;
- диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;
- низька ефективність роботи об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва з питань надання правової, інформаційно- консультативної, фінансової допомоги підприємцям;
- низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій у малому бізнесі;
- зниження рівня економічної активності населення, в тому числі і серед осіб працездатного віку;
- трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон;
- професійно-кваліфікаційний дисбаланс робочої сили;
- наявність тіньової зайнятості;
- розгалужена мережа та неоптимальна структура штатної чисельності закладів соціально-культурної сфери;
- висока питома вага зносу основних засобів та енергоємність підприємств житлово-комунального господарства;
- спостерігається тенденція до зниження рівня поверхневих та підземних вод, що набула ознак маловоддя;
- не проводяться роботи з утримання більшості сміттєзвалищ, порушуються правила їх експлуатації.
На подолання зазначених проблем спрямовано комплекс заходів, передбачених у Програмі.

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2017 РІК


Районною державною адміністрацією розроблено План роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року № 47-од «Про план роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України». Також, в основу Програми покладені ключові положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385.
Зазначеними документами визначено пріоритети розвитку району на середньострокову перспективу, що сприятиме забезпеченню стабільності соціально-економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності району на внутрішньому та зовнішніх ринках, підвищення якості життя населення.

Стратегічна ціль І. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення:
• реалізація реформ у сфері охорони здоров’я для підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню району;
• вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району шляхом залучення різних джерел фінансування;
• впровадження реформ в освітній галузі, в тому числі створення освітніх округів для підвищення якості надання освітніх послуг;
• посилення військово-патріотичного виховання молоді;
• збереження діючих і створення нових робочих місць шляхом створення нових підприємств, відновлення діяльності суб’єктів господарювання, що призупинили виробничу діяльність, легалізації трудових відносин;
• підвищення рівня заробітної плати працівників в районі;
• надання якісних і доступних соціальних послуг, у тому числі здійснення комплексу заходів із всесторонньої підтримки учасників антитерористичної операції, демобілізованих осіб та осіб переселених із тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції до Чортківського району;
• розвиток фізичної культури та спорту;
• збереження і розвиток культурної спадщини;
• покращення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Стратегічна ціль II. Підвищення конкурентоспроможності регіону:
• максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів;
• оновлення та модернізація промислових підприємств району, розвиток наукоємних та високотехнологічних виробництв;
• створення сприятливих умов для ефективного функціонування малих підприємств для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності малого бізнесу;
• реалізація ефективної регуляторної політики та створення якісної системи надання адміністративних послуг;
• організація ярмаркових заходів, виїзної торгівлі для реалізації місцевими виробниками продукції для населення за цінами виробника;
• популяризація заходів з енергозбереження серед громадян з метою впровадження енергозберігаючих заходів у домогосподарствах;
• диверсифікація джерел енергії та підвищення енергоефекгивності економіки та соціальної сфери;
• провадження ефективної системи супроводу інвесторів, які розглядають можливість інвестування у реалізацію проектів в районі;
• формування та підтримка сталого позитивного іміджу району;
• сприяння суб’єктам господарювання району у пошуку закордонних ринків збуту продукції;
• встановлення нових та розвиток існуючих міжнародних зв’язків Чортківського району Тернопільської області з регіонами іноземних країн, у яких є досвід залучення коштів зовнішньої допомоги;
• участь у програмі транскордонного співробітництва нового фінансового періоду 2014-2020 „Україна-Польща-Білорусь”.
• реалізація завдань, визначених Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки;

Стратегічна ціль III. Розвиток сільських територій:
• забезпечення продовольчої безпеки району, підтримка сільськогосподарських виробників;
• зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства;
• створення конкурентоспроможного агропромислового виробництва;
• вихід готової сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки;
• підтримка комплексних проектів розвитку сільської інфраструктури;
• стимулювання зайнятості в сільській місцевості, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, сільськогосподарських кооперативів, підприємств сфери послуг, народних ремесел;
• забезпечення підтримки малого аграрного бізнесу шляхом впровадження інноваційних технологій у виробничу діяльність для сприяння розвитку підприємництва та зростанню доходів населення сільських територій.


Основні завдання на 2017 рік:
- сприяння експортоорієнтованим товаровиробникам у диверсифікації ринків збуту;
- нарощення експортного потенціалу району та зміцнення позицій товаровиробників району на зовнішніх ринках;
- модернізація виробничих потужностей, впровадження нових технологій для підвищення стійкості реального сектору економіки району та розвиток внутрішніх ринків споживання;
- децентралізація влади шляхом добровільного об’єднання територіальних громад;
- формування позитивного іміджу району, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери;
- розширення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги з метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвитку району;
- будівництво об’єктів сільськогосподарської інфраструктури з метою якісного збереження, реалізації і переробки продукції рослинництва;
- створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва, розбудови інфраструктури підтримки бізнесу;
- реалізація ефективної регуляторної політики та створення якісної системи надання адміністративних послуг;
- диверсифікація енергетичних джерел шляхом використання альтернативних джерел палива та енергозберігаючих технологій у підприємницькій та соціальній сферах;
- удосконалення освітньої галузі району, покращення умов навчання та виховання дітей, підвищення якості надання освітніх послуг;
- продовження реалізації реформи у сфері охорони здоров’я та забезпечення населення якісними послугами, вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району шляхом залучення різних джерел фінансування;
- розвиток фізичної культури та спорту, туристично-рекреаційної сфери;
- посилення військово-патріотичного виховання молоді, соціальний і правовий захист військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та їх сімей, забезпечення публічності і прозорості діяльності місцевих органів влади;
- здійснення комплексу заходів із всесторонньої підтримки учасників АТО, демобілізованих осіб та осіб переселених із тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції до Чортківського району;
- забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів району та зниження рівня негативного впливу на здоров’я населення;
- максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів.
Завдання щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1 «Основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2017 рік», у таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік», у таблиці 3 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2017 рік».
Перелік цільових районних програм, як складових Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік систематизовано у таблиці 4 «Перелік районних програм, запропонованих для фінансування з районного бюджету у 2017 році».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2017 РІК

У 2017 році розвиток реального сектору економіки буде забезпечуватись шляхом створення умов для структурно-інноваційних змін виробництва на основі модернізації та технічного переозброєння, підвищення конкурентоспроможності продукції, а також сприяння створення умов виходу продукції місцевих виробників на ринки ЄС та проходження ними відповідних процедур сертифікації та стандартизації виробництва.
Регіональна політика буде спрямована на зменшення ризиків та перетворення регіональних переваг у нові можливості для подальшого розвитку.
Пропонуються наступні розділи соціально-економічного розвитку району.

Розвиток сфери матеріального виробництва
Валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах матеріального виробництва в цілому по району у 2017 році становитиме 1 986 900,0 тис.грн. або 100,3% до 2016 року, в тому числі по галузях:
- промисловість - 1 371400,0 тис.грн. або 100,4%;
- сільське господарство - 615500,0 тис.грн. або 100,1%

Промисловість
При формуванні прогнозованих показників до валового сукупного продукту враховано виробничу діяльність промислових підприємств району у 2016 році.
Промисловим комплексом району у 2017 році планується виробити товарної продукції на 1 371450,0 тис.грн. (в діючих цінах), що становитиме 100,4% до 2016 року.
При формуванні прогнозованих показників до валового сукупного продукту враховано виробничу діяльність підприємств харчової та хімічної галузей у 2016 році.
У 2017 році прогнозується наростити обсяги промислового виробництва у харчовій та хімічній галузях. Ріст у спиртовій галузі промисловості становитиме 3%, м’ясній 2%, по виробництву електроенергії 4%. цукровій 1%.
У 2017 році на ЗАТ «Агропродукт» продовжаться роботи щодо удосконалення очисних споруд. На Чортківському відділенні ТОВ «Радехівський цукор» продовжиться модернізація виробничих ліній.
Основними напрямками розвитку промислового комплексу є:
- запровадження інноваційних механізмів у виробництво, технічне оснащення та реконструкція підприємств переробної галузі з метою випуску конкурентноспроможної продукції, розширення асортименту продукції та доведення її до державних стандартів ISO 9001-2001;
- перепрофілювання промислових підприємств із застарілими енергозатратними технологіями та неконкурентноспроможною продукцією;
- створення на базі пустуючих приміщень підприємств, які б виробляли продукцію для сфери послуг;
- розвиток будівельної галузі за рахунок зовнішніх і внутрішніх інвестицій та раціонального використання місцевих природних ресурсів;
- нарощування виробничих потужностей діючих підприємств за рахунок більш повного використання місцевої сировинної бази.
Для цього необхідно змінити підхід до заготівлі сировини у товаровиробників, тобто працювати на партнерських відносинах з ними (Чортківське відділення ТОВ «Радехівський цукор», Марилівське МПД ДП «Укрспирт», ПрАТ «Агропродукт»).
В результаті господарської діяльності планується досягнути росту середньомісячного розміру заробітної плати промисловим комплексом до 3950,0 грн., ріст становитиме 136,2%.

Сільське господарство
Валова продукція по всіх категоріях господарств становитиме 615500,0 тис.грн., що складе 100,1% до 2016 року, в тому числі, в сільськогосподарських підприємствах – 313500,0 тис.грн. або 100,2%, населення – 302000,0 тис.грн. або 100%.
При формуванні програми враховано пропозиції товаровиробників району, як керівників сільськогосподарських підприємств, так і населення, враховано потенційні можливості даних категорій виробників.
За прогнозними розрахунками у 2017 році передбачається зібрати 169 тис.тонн зернових культур, 84,1 тис.тонн цукрових буряків, в тому числі в агропідприємствах – 76,8 тис. тонн. Виробництво картоплі становитиме 92,5 тис. тонн, овочів відкритого грунту – 13,4 тис. тонн.
Підвищення закупівельних цін на молоко сприятиме зниженню темпів падіння його виробництва в усіх категоріях господарств. У 2017 році прогнозується виробити 24,8 тис.тонн молока, або 101 % до минулого року.
Основними проблемами галузі є:
- сільськогосподарське товарне виробництво потребує зниження процентних ставок короткотермінових кредитів до 8-9 %, довготермінових – до 3-4 %;
- встановлення правильної цінової політики та ліквідації диспропорції між цінами на сільськогосподарську продукцію та цінами на матеріально-технічні засоби, енергоносії, паливо-мастильні матеріали.
Згідно прогнозу на 2017 рік всіма категоріями господарств передбачено виробити:
в галузі рослинництва:
всіма категоріями господарств: в тому числі:
с/г підприємствами
зернових культур 169 тис. тонн 101% 125 тис.тонн 101%
цукрових буряків 84,1 тис. тонн 100% 76,8тис.тонн 100
картоплі 13,4 тис. тонн 101,4% 1,2 тис.тонн 133%
овочів
(відкритого грунту) 24,8 тис. тонн 100% 0,8 тис. тонн 100%

в галузі тваринництва:
всіма категоріями господарств: в тому числі,
с/г підприємствами:
молока 24,8 тис. тонн 101% 1,6 тис. тонн 107%
м’яса 5,6 тис. тонн 102% 2,4тис. тонн 104%
яєць 22,8 млн..шт. 101%

Дорожня інфраструктура, транспорт та зв’язок
У 2017 році в районі передбачається розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету, а саме: поточний ремонт ділянок доріг вулиць, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та об’єктів придорожнього сервісу. Крім того, планується фінансування з державного фонду регіонального розвитку на капітальний ремонт доріг в смт.Заводське.
На 2017 рік прогнозується, що обсяг перевезень вантажів становитиме 35 тис. тонн або 121% до підсумків 2016 року. Обсяг перевезень пасажирів складе 831 тис. чол. або 160 % до попереднього року.

Енергоефективність
Основними напрямками впровадження енергоефективних заходів спрямованих на скорочення споживання природного газу у 2017 році у районі буде: переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери на використання альтернативних видів палива, електричну енергію та продовження проведення санації житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ.

Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньо-економічна
діяльність
У 2017 році за рахунок всіх джерел фінансування в економіку району прогнозується залучити:
- капітальних інвестицій на суму 126 000 тис.грн., або 110 % до 2016 року.;
- обсяг прямих іноземних інвестицій становитиме 320 тис.дол.США, або 101% до 2016р.;
- обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу – 7,1 дол.США, або 100% до 2016 року;
Зовнішньоторговельний оборот по району складе 14500,0 тис.дол.США, або 105,1% до 2016р., в тому числі: - експорт – 12500,0 тис.дол.США, або 104,2% до минулого року та імпорт – 2000,0 тис.дол. США, або 111,1% до 2016р.

Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги
Основними завданнями у 2017 році щодо забезпечення реалізації у районі державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями в рамках міжнародної технічної допомоги є:
- здійснення організаційних заходів робочою групою управління проектами з розробки супроводу та впровадження інвестиційних проектів щодо залучення міжнародної технічної допомоги в район;
- сприяти залученню відповідних органів місцевого самоврядування, установ та громадських організацій району до впровадження проектів з міжнародною технічною допомогою;
- розглядати стан реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, досягнення обов'язкових результатів, проблемні питання та, в разі потреби, вносити пропозиції щодо вжиття відповідних заходів для їх вирішення;
- здійснювати системний моніторинг щодо залучення та цільового використання міжнародної технічної допомоги на території району.
Таким чином, з метою створення передумов для поглиблення міжнародного співробітництва району, стабілізації соціально-економічних процесів на підпорядкованій території, використання сучасного передового досвіду та технологій, а також послаблення навантаження на районний бюджет протягом 2017 року вживатимуться заходи із залучення та ефективного використання коштів міжнародних фінансових організацій.

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства району, задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах належної якості, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов’язані з функціонуванням систем життєзабезпечення населених пунктів району та зменшення техногенного впливу галузі на навколишнє середовище здійснюватиметься шляхом впровадження енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному господарстві, модернізації комунальної теплоенергетики району; проведення модернізації та переоснащення житлово-комунального господарства; скорочення понаднормових витрат води та теплової енергії в мережах; підвищення рівня комфортності дорожнього руху та рівня благоустрою у населених пунктах району; розвитку конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій; продовження роботи щодо реалізації програми кредитування населення з метою впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках.

Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг
Основними напрямками для підтримки малого бізнесу в районі залишається :
- здійснення механізму часткового відшкодування відсотків за кредити для реалізації інвестиційних проектів суб’єктам господарювання за рахунок коштів районного бюджету;
- надання фінансової підтримки безробітним громадянам, які бажають займатися підприємницькою діяльністю;
- проведення семінарів для безробітних громадян, з орієнтацією на підприємницьку діяльність;
- проведення семінарів, нарад для суб’єктів підприємницької діяльності щодо роз’яснення податкового законодавства;
- направлення на професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах.
Реалізація заходів Програми на 2017 рік дозволить досягти збільшення:
- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 107 одиниць ( 100% до очікуваного 2016 року) ;
- кількості малих підприємств на 10 тис. чол. населення до 24 одиниць (100% до очікуваного 2016 року);
- чисельності працюючих на малих підприємствах до 600 чоловік (99,2 % до очікуваного 2016 року);
- кількості підприємців – фізичних осіб до 1270 чоловік (100,8% до очікуваного 2016 року );
- кількості фермерських господарств до 30 одиниць (100% до очікуваного 2016 року);
- кількість фермерських сільськогосподарських угідь до 1916,8 га;
- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих підприємств у сумі 32000,0 тис. грн. (108,7% до очікуваного 2016 року ).
Обсяг роздрібного товарообороту прогнозується на суму 45000,0 тис.грн, при темпі росту 106,4%.
Обсяг реалізованих послуг складе 73,0 тис.грн., що становитиме 104,3% до 2016 року.
Зростання обсягів роздрібного товарообігу і платних послуг передбачено за рахунок розширення торговельної мережі, відкриття сучасних торговельних об’єктів, впровадження прогресивних форм торгівлі, розвитку сфери додаткових послуг, легалізації роздрібного товарообігу та платних послуг.
В районі вживаються заходи для залучення до статистичної звітності суб’єктів господарювання в сфері торгівлі та послуг, які здійснюють діяльність в районі, а зареєстровані в інших регіонах.

Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність
Прогноз на 2017 рік по фінансово-господарській діяльності наступний:
- прибутки по підприємствах очікуються на суму 318 000,0 тис.грн., або 104,3% до минулого року;
- збитки - на суму 173000,0 тис.грн., або 91,5% до показників 2016 року.
Для покращення фінансового стану необхідно:
- наростити виробництво в усіх галузях народногосподарського комплексу за рахунок більш повного використання виробничих потужностей та виробництва конкурентноздатної продукції;
- поновити обігові кошти збиткових підприємств за рахунок влиття як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій, погашення дебіторської заборгованості;
- знизити витрати на виробництво продукції шляхом зменшення непродуктивних витрат та енергоємності виробництва.

Населення, заробітна плата та ринок праці
Заплановані заходи, вжиті у рамках реалізації Програми зайнятості населення до 2017 року, дозволять мінімізувати негативний вплив на соціальні процеси в районі. На ринку праці будуть реалізовані заходи районних програм зайнятості, підтримки малого підприємництва, районних цільових програм економічного спрямування, що дозволить створити (або відновити) 307 робочих місць, що становить 99,7 % до 2016 року , у тому числі 62 місця – у сфері малого бізнесу.
В той же час, негативно впливатимуть на формування ринку праці у 2017 році наступні фактори:
- тіньова зайнятість, оскільки значна частина працюючих громадян, суб’єктів господарювання та підприємців й надалі уникає реєстрації трудових відносин;
- значне перевиробництво спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, яких готують за державним замовленням, що спричинило невідповідність професійно-кваліфікаційної структури пропозиції та попиту на місцевих ринках праці;
- збереження надлишкової чисельності персоналу у попередні роки на підприємствах і організаціях, що призведе до поступового вивільнення або звільнення за власним бажанням певної кількості працівників;
- недостатня мотивація до праці (середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у різних галузях економіки, залишається низькою).
У 2017 році прогнозується зростання рівня середньомісячної заробітної плати на 24,4% і становитиме 5189 грн.

Соціальний захист населення
У 2017 році важливим аспектом соціальної політики буде забезпечення співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях через низку геополітичних факторів, які проявляються на сьогоднішній день на всій території України. Зокрема, важливим буде забезпечення соціальних гарантій членам сімей осіб, які загинули в ході проведення АТО на сході України, чи несуть там військову службу; забезпечення психологічної реабілітації військовослужбовців, які приймають участь в АТО.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» буде проводитись призначення житлових субсидій жителям району.

Охорона здоров’я
Модернізація системи охорони здоров’я у 2017 році дозволить підвищити якість та доступність медичної допомоги на всіх рівнях, насамперед, первинної медико-санітарної допомоги за рахунок сімейної медицини.
Основними напрямами розвитку медичної галузі району на 2017 рік є:
- провести ремонт приміщень поліклінічного відділу центральної комунальної районної лікарні (облаштування плиточкою підлоги другого поверху, ремонт фізіотерапевтичного відділу, рентгенологічного відділу);
- ремонт харчоблоків (центральної комунальної районної лікарні, філіалу центральної комунальної районної лікарні в смт. Заводське);
- провести поточні ремонти амбулаторій загальної практики/сімейної медицини сіл Кривеньке, Скородинці, Джурин, Косів;
- провести ремонти фельдшерсько-акушерських пунктів сіл Шманьківці, Антонів, Милівці, Заболотівка, Коцюбинчики;
- закупити медичне обладнання для фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій загальної практики/сімейної медицини;
- придбання обладнання: ЕКГ апарати, оргтехніки, ольпоскоп, хол тер артеріального тиску, кардіомонітор, пральні машини, холодильне обладнання, електронні ваги в Чортківської ЦКРЛ.

Освіта і наука
Освіта є базовою галуззю для переходу до інноваційної моделі розвитку економіки. Сучасна економіка, ринок праці потребують нової якісної освіти і професійної підготовки. Реалізація завдань, що стоять перед освітянською галуззю району забезпечуватиметься шляхом впровадження заходів щодо поліпшення концентрації наявних організаційних, інформаційних та фінансових ресурсів, спрямованих на збереження та розвиток мережі навчальних закладів, їх матеріально-технічне та кадрове забезпечення.
Підвищення якісного рівня освіти буде спрямоване на забезпечення економічного зростання району та розв’язання соціальних потреб населення, подальше навчання і розвиток особистості.
В галузі освіти у 2017 році прогнозується:
- забезпечити всі загальноосвітні навчальні заклади комп’ютерами;
- провести реконструкцію даху, утеплення фасаду Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- продовжити проведення заміни дерев’яних вікон у загальноосвітніх закладах на енергозберігаючі металопластикові;
- провести заміну системи опалення в Білівській ЗОШ І –ІІІ ст.
- участь у курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Культура
Діяльність галузі культури буде спрямована на забезпечення на території району в 2017 році збереження і розвитку культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, впровадження творчих проектів, естетичне виховання дітей та молоді, відродження та популяризацію традиційної народної культури.
Головними завданнями галузі визначено підтримку та популяризацію традиційних народних промислів і мистецьких творчих доробків; поповнення бібліотечного фонду сільських бібліотек, оновлення комп'ютерної техніки для користувачів відповідними послугами; забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини району для вільного доступу та ознайомлення з ними широких верств населення; формування мережі історико-культурних пам'яток архітектури.
Також реалізовуватимуться заходи щодо проведення фестивалів, мистецьких виставок, концертів, творчих конкурсів, відзначення державних свят, ювілейних та пам'ятних дат, основних культурно-масових заходів що сприятиме інтеграції району у світовий культурний простір, розвитку міжнародних культурних зв'язків, формуванню привабливого іміджу Чортківщини та її культури у світі, що дасть можливість підвищити духовне, естетичне та патріотичне виховання молоді.

Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей
В районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.
З метою покращення стану фізичної культури та спорту в районі планується:
- підвищити рівень виконання заходів щодо виконання Цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров'я нації”, затвердженої Указом Президента України від 01 вересня 1998 року № 963/98;
- сприяти розвитку професійного спорту, створенню та формуванню нових спортивних клубів, секцій за місцем проживання, підвищенню рівня спортивних результатів, залученню до занять спортом широких верств населення;
- забезпечити проведення ремонтів спортивних залів, майданчиків, оновлення спортивного обладнання та інвентаря в усіх загальноосвітніх школах району та дитячо-юнацькій спортивній школі.
Впровадження в комплексі передбачених заходів дозволить збільшити кількість населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, в тому числі учнівської та студентської молоді, зберегти та забезпечити подальший розвиток спортивної інфраструктури.
Одним із пріоритетних напрямів роботи районної державної адміністрації продовжує залишатись соціально-правовий захист дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захист їх прав та законних інтересів, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї шляхом їх усиновлення, влаштування під опіку та піклування.
У 2017 році вживатимуться заходи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика негативних проявів у дитячому середовищі (проведення профілактичних рейдів та операцій у населених пунктах району щодо виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих).

Туризм та рекреація
З метою сприяння підвищенню туристичного іміджу та належного представлення туристично-рекреаційного потенціалу краю в 2017 році планується:
- продовжити розвиток фестивального туризму через проведення обласних та районних фестивалів: «Дивоцвіт», «Червона калина», проведення Свята Медівника, «Цне ми ся за тобов, мій лемківський краю», «До Пробіжнянської куми – на смачні пироги»;
- забезпечити виконання заходів районної програми щодо розвитку туризму в районі;
- проводити семінари-тренінги щодо розвитку сільського туризму у районі;
- виготовити буклети, банери, що рекламують туристичний імідж краю.
Реалізація вказаних завдань забезпечить позитивний імідж Чортківщини на туристичному ринку, збільшить в'їзний туристичний потік та частку очікуваних доходів від сфери туризму.

Охорона навколишнього природного середовища
У 2017 році забезпечуватиметься виконання завдань розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.02.2016 року № 61-од «Про організацію виконання обласної Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2016-2020 роки».
Продовжуватиметься реалізація заходів щодо забезпечення екологічної безпеки шляхом запобігання й мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, раціонального використання і збереження природних ресурсів, перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку району.

Розвиток новостворених територіальних громад
У 2017 році забезпечуватиметься збалансований розвиток добровільно об'єднаних територіальних громад шляхом створення умов для їх сталого економічного розвитку та поліпшення якості життя населення, а також проведення другого важливого етапу – укрупнення існуючих громад за рахунок приєднання до них навколишніх населених пунктів.
З метою розвитку самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад району у 2017 році заходи будуть спрямовані на проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи з жителями району щодо добровільного об'єднання територіальних громад та децентралізації влади.
За підтримки Агенції з міжнародного розвитку США (USAID) у рамках програми “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) Заводська об‟єднана територіальна громада обрана за результатами першого етапу конкурсного відбору, який проходив у 2016 році та отримає допомогу на реалізацію конкретних проектів, зокрема розробку стратегічного плану об'єднаної територіальної громади та містобудівної документації, запровадження електронного урядування в громаді, розвиток інфраструктури.
Надаватиметься всебічне сприяння громадським організаціям із залучення грантових коштів з метою підвищення активності громадян в питаннях управління територіальною громадою та вирішення проблемних питань розвитку даної території.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
З метою захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру реалізовується районна програма на 2014-2017 роки, метою якої є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.
Для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в 2017 році планується реалізувати ряд заходів, у тому числі:
- накопичення районного матеріального резерву Чортківського району;
- розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Чортківського району;
- забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту та населення;
- навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;
- організація рятування людей на водних об’єктах Чортківського району;
- технічне переоснащення та забезпечення паливо-мастильними матеріалами пожежно-рятувального підрозділу району.

Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку
Основними завданнями на 2017 рік щодо захисту економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку в районі є:
- проведення систематичного аналізу щодо стану додержання законності та правопорядку, конституційних прав і свобод людини у районі;
- аналіз стану злочинності в економічній сфері, здійсння узгоджених заходів щодо детінізації економіки, викриття та руйнування схем ухилення від сплати податків;
- забезпечення ефективного використання державних коштів при здійсненні державних закупівель, недопущення корупційних проявів;
- забезпечення відкритості та прозорості у діяльності органів влади, додержання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування вимог Закону України „Про запобігання корупції", відповідних актів Президента України та Кабінету Міністрів України з даних питань.
У результаті вжитих заходів зменшиться кількість скоєних правопорушень в районі, активізується робота щодо екстреного реагування на факти порушень чинного законодавства, здійснення профілактичної діяльності з метою упередження та недопущення негативних явищ у суспільстві.

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ
Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016 рік, а також планових показників, вказує на можливість досягнення мети і завдань програми у 2017 році.
Зокрема, прогнозується наступний рівень основних макроекономічних показників, а саме:
- валовий регіональний продукт збільшиться на 0,3 %;
- промислове виробництво збільшиться на 0,4 %;
- обсяг валової продукції сільського господарства зросте на 0,1 % та становитиме 615,5 млн.грн.;
- обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування зросте на 9,5 %;
- обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком складатиме 320,0 тис. доларів США і зросте на 1 %;
- зростання зовнішньоторговельного обороту відбудеться на 5,1 %;
- зростання середньомісячної заробітної плати передбачається на 24,4 % та становитиме 5 189,0 гривень;
- обсяг роздрібної торгівлі збільшиться на 6,4 %, а обсяг реалізованих послуг на 4,3 % до попереднього року;
- у всіх сферах економічної діяльності буде створено 307 нових робочих місць;
- кількість малих та середніх підприємств становитиме 107 одиниць;
- прогнозується отримати 318,0 млн.гривень прибутків, що на 4,3 % більше попереднього періоду в т. ч. за рахунок сільського господарства – 298,0 млн.грн., що на 4,6 % більше, ніж у 2016 році та промисловості – 15,5 млн.грн., або 103,3 % відносно попереднього року.
Аналіз макроекономічних показників розвитку району вказує на можливість виконання плану доходів місцевих бюджетів.

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення реалізації програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.
Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на реалізацію програми, визначається відповідними радами при затвердженні місцевих бюджетів.
На 2017 рік, враховуючи необхідність реалізації заходів щодо упередження виникнення кризових явищ, їх подолання та забезпечення стабільного розвитку району пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення (таблиця 4).

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАНННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.
Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів господарювання, подоланню кризових явищ, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, в т.ч. підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, суб’єкти господарювання, які діють на території району.
Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.
Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально–економічної ситуації в районі з відповідним погодженням у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Чортківською районною радою та іншими органами виконавчої влади.
Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:
- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів програми;
- розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;
- підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання програми;
- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів програми.
Координацію діяльності виконавців програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі Чортківської районної державної адміністрації.
Чортківська районна державна адміністрація за підсумками 2017 року звітує про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів програми на сесії районної ради.


Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                      Т.В.Яблонь