Документи Рішення Рішення VII скликання ІІІ сесія (02 лютого 2016 року) № 77-91 № 79 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Колиндянською сільською радою об’єднаною територіальною громадою про передачу - приймання коштів на фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних пос

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 лютого 2016 року                                                                              № 79
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою та
Колиндянською сільською радою
об`єднаною територіальною громадою
про передачу – приймання коштів
на фінансування територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Чортківського району

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 93 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Прийняти з бюджету Колиндянської сільської ради об`єднаної територіальної громади кошти в сумі 54 343,68 гривень для фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського району.
2.Затвердити угоду, укладену 29 січня 2016 року між Чортківською районною радою та Колиндянською сільською радою об`єднаною територіальною громадою про передачу – приймання коштів на фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського району.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та першого заступника голови Чортківської районної державної адміністрації.

Голова районної ради                                                                                      В.М.Шепета


УГОДА № _____/_____
про передачу, приймання видатків на виконання повноважень між
Колиндянською сільською радою об`єднаною територіальною громадою та Чортківською районною радою

29 січня 2016 року м. Чортків

Колиндянська сільська рада об`єднана територіальна громада (надалі «Колиндянська сільська рада») в особі Колиндянського сільського Клапківа Р.П., який діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад» з однієї сторони та Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, з метою своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, уклали цю угоду про наступне:
1. Колиндянська сільська рада об’єднана територіальна громада передає, а районна рада приймає видатки на виконання повноважень щодо фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського району.
2. Розмір коштів, які передаються відповідно до пункту 1 цієї угоди складають 54 343,68 гривень.
3. Районна рада зобов’язується здійснювати фінансування видатків на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чортківського району через єдиного розпорядника коштів.
4. Ця угода укладена у двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається в Колиндянській сільській раді, другий – у районній раді.
5. Ця угода вступає в силу з дня її підписання обома сторонами і діє з 1 січня по 31березня 2016 року.


Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                              48552 с.Колиндяни
вул. Шевченка, 23
Чортківська района рада                                 Колиндянська сільська рада
Голова районної ради                                     Сільський голова

                Шепета В.М.                                                      Клапків Р.П.