Документи Рішення Рішення VII скликання ІІІ сесія (02 лютого 2016 року) № 77-91 № 82 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Залісянської сільською радою про передачу – приймання коштів на співфінансування капітальних видатків

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 лютого 2016 року                                                                                 № 82
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою та
Залісянською сільською радою про
передачу – приймання коштів на
співфінансування капітальних видатків


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :
1.Передати з районного бюджету на 2016 рік кошти в сумі 112 200,00 грн. на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію дитячого садка та кошти в сумі 59 800,00 грн. на співфінансування капітальних видатків газифікації вулиці Млинки.
2.Затвердити угоду, укладену 29 січня 2016 року між Чортківською районною радою та Залісянською сільською радою про передачу – приймання коштів на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію Залісянського дитячого садка та газифікацію вулиці Млинки.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.
Голова районної ради                                                                              В.М.Шепета


УГОДА № /

про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Залісянською сільською радою
м. Чортків 29 січня 2015 року

Ця угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди

Сторонами угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В. М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Залісянська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Копистинської О.В. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди

Предметом угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Залісянського сільського бюджету коштів на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію дитячого садка та газифікації вулиці Млинки

3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2016 рік в сумі 172 000,00 гривень.
4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на реконструкцію дитячого садка та газифікацію вулиці Млинки через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2016 року

Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                                          48561 с. Залісся
вул. Шевченка, 23                                                       вул. Головна,1
Чортківська районна рада                                           Залісянська сільська рада
Голова районної ради                                                 Сільський голова

                    В.М.Шепета                                                                  О.В.Копистинська