Документи Рішення Рішення VII скликання ІІІ сесія (02 лютого 2016 року) № 77-91 № 83 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Косівською сільською радою про передачу – приймання коштів на співфінансування капітальних видатків

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ТРЕТЯ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 лютого 2016 року                                                                                             № 83
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою та
Косівською сільською радою про
передачу – приймання коштів на
співфінансування капітальних видатків


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :
1.Передати з районного бюджету на 2016 рік кошти в сумі 98 000,00 грн. на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію Косівського сільського будинку культури.
2.Затвердити угоду, укладену 29 січня 2016 року між Чортківською районною радою та Косівською сільською радою про передачу – приймання коштів на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію Косівського будинку культури.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.
Голова районної ради                                                                              В.М.Шепета


УГОДА № /

про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Косівською сільською радою
м. Чортків 29 січня 2015 року

Ця угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди

Сторонами угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В. М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Косівська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Бідочка А.М. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди

Предметом угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Косівського сільського бюджету коштів на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію Косівського сільського будинку культури.
3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2016 рік в сумі 98 000,00 гривень.
4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на реконструкцію будинку культури через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2016 року

Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                                          48511 с. Косів
вул. Шевченка, 23                                                       вул. І.Франка,1
Чортківська районна рада                                            Косівська сільська рада
Голова районної ради                                                  Сільський голова

                В.М.Шепета                                                                  А.М.Бідочко