Документи Рішення Рішення VII скликання ІV сесія (17 березня 2016 року ) № 92-98 №92 Про зміни до регламенту Чортківської районної ради сьомого скликання.


Результати поіменного голосування  ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                                                                  № 92
м. Чортків


Про зміни до регламенту
Чортківської районної ради
сьомого скликання


Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43, частини тринадцятої статті 46, частини третьої статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення президії Чортківської районної ради від 17 березня 2016 року, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни у регламент Чортківської районної ради сьомого скликання, затверджений рішенням районної ради № 30 від 23 грудня 2016 року «Про регламент Чортківської районної ради сьомого скликання»:
1) статтю 34 викласти в новій редакції:
«Стаття 34. Відкрите поіменне голосування
34.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування. Поіменне голосування здійснюється у режимі підрахунку голосів волевиявленням депутатів, підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією ради.
34.2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті районної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
34.3. Відкрите поіменне голосування проводиться за такою процедурою:
Перед початком поіменного голосування головуючий на пленарному засіданні вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їхні формулювання, нагадує, якою кількістю голосів може бути прийнято рішення. Після цього голова Лічильної комісії, в разі його відсутності заступник чи секретар, називає назву рішення, прізвище кожного зареєстрованого на сесії депутата, а депутат в свою чергу за допомогою руки ідентифікує себе, називає результат свого волевиявлення: він «за», «проти» чи «утримався» щодо прийняття цього рішення. Результати поіменного голосування оформляються на окремому аркуші, де вказується назва ради, номер скликання, номер сесії, назва рішення, список депутатів районної ради, присутніх на пленарному засіданні, та підписуються головою Лічильної комісії, в разі його відсутності заступником чи секретарем, після чого додаються до протоколу сесії.»
2) п.4.2 статті 42 виключити. У зв’язку з цим пункт 4.3 вважати пунктом 4.2.
3) статтю 48 «Повноваження голови Ради» доповнити пунктом 48.3 такого змісту:
«48.3 Голова районної ради може видавати протокольні доручення сесії районної ради, термін виконання яких вказуються в дорученнях. Протокольні доручення реєструються у районній раді».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції (Калакайло І.Я.).

Голова районної ради                                                                                      В.М.Шепета