Документи Рішення Рішення VII скликання ІV сесія (17 березня 2016 року ) № 92-98 № 93 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Улашківською сільською радою

Результати поіменного голосування ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                                                  № 93
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою та
Улашківською сільською радою про
передачу – приймання коштів на
співфінансування капітальних видатків


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :
1.Передати з районного бюджету на 2016 рік кошти в сумі 20 000,00 грн. на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію Улашківського будинку культури.
2.Затвердити угоду, укладену 17 березня 2016 року між Чортківською районною радою та Улашківською сільською радою про передачу – приймання коштів на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію Улашківського сільського будинку культури.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.
Голова районної ради                                                                              В.М.Шепета

УГОДА № /

про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Улашківською сільською радою

м. Чортків                                                                                      17 березня 2016 року

Ця угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди

Сторонами угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В. М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Улашківська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Дерія В.В. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди

Предметом угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Улашківського сільського бюджету коштів на співфінансування капітальних видатків на реконструкцію Улашківського сільського будинку культури.
3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2016 рік в сумі 20000,00 гривень.
4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на реконструкцію Улашківського сільського будинку культури через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2016 року

Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                                  48562 с. Улашківці
вул. Шевченка, 23                                               вул. Незалежності, 2
Чортківська районна рада                                   Улашківська сільська рада
Голова районної ради                                         Сільський голова

                    В.М.Шепета                                                          В.В.Дерій