Документи Рішення Рішення VII скликання V сесія (24 березня - 01 квітня 2016 року) № 99-128 № 114 Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Голос народу» та редакції газети «Голос народу», співзасновниками яких є Чортківська районна рада

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
П'ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 24 березня 2016 року                                                                                      № 114
м. Чортків


Про реформування друкованого засобу
масової інформації газети «Голос народу»
та редакції газети «Голос народу»,
співзасновниками яких є Чортківська
районна рада

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною третьою статті 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст. ст. 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі звернення редакції «Голос народу» № 17 від 14.03.2016 року та пропозиції трудового колективу редакції газети «Голос народу» стосовно способу реформування, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 17 березня 2016 року, районна рада вирішила:
1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети «Голос народу» та редакції газети «Голос народу» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.
2. Надіслати це рішення Державному комітету телебачення і радіомовлення України для внесення редакції газети «Голос народу» до Зведеного переліку об'єктів реформування, Міністерству юстиції України, та трудовому колективу редакції «Голос народу».
3. Доручити голові районної ради укласти договір про зміну складу співзасновників та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства України у суб'єкт господарювання.
4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції газети «Голос народу» покласти на редактора Габруського Л.М.
Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
5. Редактору газети «Голос народу» (далі –Редакція) Габруському Л.М.:
1). Після включення Редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, провести процедуру реорганізації шляхом перетворення Редакції з дотриманням вимог законодавства України.
2). У встановлений строк з дня прийняття районною радою даного рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи (Редакції) шляхом її перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.
Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.
3). Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення Редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
4). Подати на затвердження чергової сесії районної ради пропозиції для виконання зобов’язань щодо сплати заборгованості Редакції із податків та обов’язкоих платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов’язань редакції відповідно до законодавства.
6. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення Редакції, голові районної ради укласти відповідні договори згідно чинного законодавства.
7. Опублікувати це рішення у газеті «Голос народу» у місячний строк з дня його прийняття.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.Голова районної ради                                                                           В.М.Шепета