Документи Протоколи Протоколи комісій Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань

ПРОТОКОЛ № 28
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 17.06. 2020 року                                     Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Гулька І.М.
Кобернік М.В.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Запрошені:
Василишин Ганна Ярославівна - завідувач Криволуцької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти

Заболотний Іван Ярославович - заступник голови районної державної адміністрації

Марчишак Арсен Романович - голова районної державної адміністрації

Ярема Петро Федорович - директор Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти Чортківської районної ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
    1. Про призупинення діяльності Криволуцької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти Чортківської районної ради Тернопільської області.
    2. Про звіт голови Чорківської районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень за 2019 рік, згідно рішення районної ради №56 від 23 грудня 2015 року.
    3. Про делегування окремих повноважень засновника в галузі освіти.
    4. Про трудові відносини в закладах загальної середньої освіти Чортківського району.
    5. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
    Гульку І.М., яка подала клопотання щодо призупинення діяльності філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти Чортківської районної ради Тернопільської області. Зараз в цій школі навчаються 2 учні, в перспективі буде ще один.

ВИСТУПИЛИ:
    Ярема П.Ф., повідомив, що у 2018 році Джуринська школа стала опорним закладом, а Криволуцька утворила її філію. До цієї школи приходять більше батьків, ніж дітей. Звичайно, школа стала осередком культури у цьому віддаленому селі. Вчитель, що навчає дітей у Криволуцькій філії є хорошим спеціалістом, у цьому році атестувалась.
    Гулька І.М., додала, що вчитель не залишиться без роботи. В опорному закладі залишаються ще 3 філії – це школи І-ІІ ступенів. Ці школи наповнені.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради призупинити з 01 вересня 2020 року діяльність Криволуцької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти Чортківської районної ради Тернопільської області.

    2. Джуринському опорному закладу загальної середньої освіти Чортківської районної ради:
1) провести інвентаризацію майна Криволуцької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти Чортківської районної ради;
2) забезпечити збереження приміщення та майна філії;
3) при вжитті заходів щодо призупинення діяльності Криволуцької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти Чортківської районної ради забезпечити дотримання чинного законодавства України про працю.

2. СЛУХАЛИ:
    Заболотного І.Я, який прозвітував про виконання делегованих повноважень за 2019 рік у гуманітарній галузі району.
ВИСТУПИЛИ:
    Веретик І.Й., нагадав заступнику голови райдержадміністрації про вже готову документацію на зовнішні роботи приміщення стоматполіклініки.
    Шепета В.М., поцікавився чи є надія в цьому році отримати кошти з держбюджету на інфраструктуру району.
    Заболотний І.Я, повідомив, що було подано проекту ремонтних робіт в геріатрії при Пробіжнянській амбулаторії. Однак, сума була завелика, тому, шукали в районі об’єкт на суму 800 тис.грн.
    Марчишак А.Р., зауважив, що добре, що були напоготові інші проекти. Тому, вирішено спрямувати кошти з держбюджету на ремонт шкільного спортзалу.
    Шепета В.М., наголосив на тому, що потрібно скористатись ситуацією, оскільки нардеп від нашого округу є заступником голови бюджетної комісії Верховної Ради.
    Марчишак А.Р., погодився та повідомив, що в цьому напрямку виконавча влада працює.
    Чортківський Р.В., зауважив, що в час пандемії не бачить сенсу витрачати кошти на купівлю сцени для відділу культури райдержадміністрації. В лікарні є потреба у 0,5 млн.грн. для продовження реформи медицини.
    Заболотний І.Я., роз’яснив, що ці кошти виділено постановою КМУ, це не рішення районної державної адміністрації.
    Градовий В.Г., поцікавився у головного лікаря КНП «Чортківська ЦКРЛ» чи міська рада віддасть і коли борги за теплову енергію по лікарні.
    Марчишак А.Р., відповів, що міський голова обіцяв у червні проплатити 140 тис.грн.
    Заболотний І.Я., повідомив, що надходжень в районний бюджет немає, тому фінансова ситуація в районі напружена.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Звіт голови Чортківської районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень за 2019 рік, згідно рішення районної ради № 56 від 23 грудня 2015 року взяти до відома.

    2. Чортківській районній державній адміністрації:
1) надалі здійснювати заходи щодо забезпечення виконання делегованих повноважень, зокрема виконання районних Програм соціально – економічного і культурного розвитку району, раціонального використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
2) активізувати роботу щодо залучення інвестицій, виконання дохідної частини місцевих бюджетів, будівництва та реконструкції об`єктів соціальної та культурної сфер Чортківського району;
3) сприяти створенню привабливого туристично – рекреаційного іміджу Чортківського району.

3. СЛУХАЛИ:
    Гульку І.М., яка прокоментувала зміни у законодавстві, що викликали необхідність прийняття такого рішення. До проекту рішення запропонувала додати наступний пункт: Делегувати відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації (далі – органу управління) наступні повноваження засновника – Чортківської районної ради в галузі освіти району, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» - укладати з керівниками закладів загальної середньої освіти строкові трудові договори, відповідно до вимог чинного законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ за проект із змінами: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради делегувати відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації (далі – органу управління) наступні повноваження засновника – Чортківської районної ради в галузі освіти району, визначені Законом України «Про освіту»:
1) подавати на затвердження засновнику установчі документи закладів освіти, засновником яких є Чортківська районна рада Тернопільської області;
2) затверджувати кошториси та приймати фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
3) здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;
4) здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти;
5) забезпечувати створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
6) здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
7) здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти; розглядати скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймати рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяти створенню безпечного освітнього середовища в закладах освіти та вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
8) забезпечувати утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
9) у разі реорганізації чи ліквідації закладів освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
10) забезпечувати відповідно до законодавства створення в закладах освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;
11) відповідати за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території;
12) планувати та забезпечувати розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
13) подавати пропозиції Засновнику щодо закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);
14) забезпечувати доступність дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживати заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;
15) забезпечувати та фінансувати підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);
16) вести облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
17) оприлюднювати офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти та інші видатки у сфері освіти;
18) сприяти розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти;
19) реалізовувати інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладів освіти;
20) вживати заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

    2. Рекомендувати сесії районної ради делегувати відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації (далі – органу управління) наступні повноваження засновника – Чортківської районної ради в галузі освіти району, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту»:
1) укладати з керівниками закладів загальної середньої освіти строкові трудові договори, відповідно до вимог чинного законодавства;
2) у разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами погоджувати утворення інклюзивного класу в закладі загальної середньої освіти, вносити Засновнику закладів освіти пропозиції щодо визначення порядку підвезення учнів до місця навчання та у зворотному напрямку (до місця проживання) та забезпечувати його за кошти відповідних бюджетів;
3) нести відповідальність за організацію харчування учнів у закладах освіти, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів;
4) затверджувати за поданням закладів загальної середньої освіти стратегію розвитку такого закладу;
5) фінансувати виконання стратегії розвитку закладів загальної середньої освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладами освіти;
6) вносити пропозиції Засновнику про утворення та ліквідацію структурних підрозділів у підпорядкованих закладах загальної середньої освіти;
7) здійснювати контроль за використанням закладами загальної середньої освіти публічних коштів;
8) здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
9) затверджувати кошториси закладів загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачаються на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролювати його виконання;
10) реалізувати інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства;
11) забезпечувати утримання та розвиток підпорядкованих закладів освіти, їх матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
12) забезпечувати дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів загальної середньої освіти;
13) забезпечувати можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти;
14) забезпечувати оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог Закону України "Про освіту", Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";
15) здійснювати фінансово-господарську діяльність підпорядкованих закладів загальної середньої освіти відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про освіту", Закону України «Про повну загальну середню освіту», рішень районної ради та інших нормативно-правових актів, зокрема:
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;
- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладів освіти;
16) погоджувати штатні розписи закладів загальної середньої освіти на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, які подаються та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти.

4. СЛУХАЛИ:
    Чортківського Р.В., що зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради продовжити трудові відносини з керівниками закладів загальної середньої освіти Чортківської районної ради за їх згодою, шляхом укладення строкових трудових договорів без проведення конкурсів, згідно з додатком.

    2. Делегувати відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації щодо керівників закладів загальної середньої освіти Чортківського району:
1) припинення безстрокових та строкових трудових договорів з керівниками закладів загальної середньої освіти з одночасним укладенням з ними (за їх згодою) строкових трудових договорів відповідно до умов чинного трудового законодавства України;
2) здійснювати контроль за дотриманням вимог трудового законодавства України, умов строкових трудових договорів та у випадку порушень інформувати Чортківську районну раду, як засновника;
3) здійснювати організаційно – методичне забезпечення діяльності керівників закладів загальної середньої освіти Чортківської районної ради;
4) надавати основні та додаткові відпустки, передбачені чинним законодавством України та колективними договорами.

5. Різне.
    Чорківський Р.В., який проінформував присутніх про ситуацію із коронавірусом у районі, готовність лікарні до форс-мажорних обставин, а також про новий апарат, що був закуплений за кошти районного бюджету в лікарню.
Голова постійної комісії                             Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                        О.Р. Слота


ПРОТОКОЛ № 27
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 26.03. 2020 року                                     Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Гулька І.М.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Кобернік М.В.
Запрошені:
Овод Йосифа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Данилишин Віктор Богданович – заступник директора РК ДЮСШ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
    1. Щодо виконання обов’язків директора Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи.
    2. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
    Шепету В.М., який повідомив, що в зв’язку із обранням директора РК ДЮСШ Градового В.Г. заступником голови районної ради виникла необхідність призначення в.о. директора РК ДЮСШ. Для повноцінного функціонування закладу запропоновано кандидатуру діючого заступника директора спортивної школи Данилишина В.Б. є заява-погодження кандидата на цю посаду.
ВИСТУПИЛИ:
    Чортківський Р.В., зачитав заяву заступника директора спортивної школи Данилишина В.Б. про його згоду на зайняття посади директора Чортківської РК ДЮСШ.
    Ознайомив із проектом висновку комісії щодо видання розпорядження голови районної ради з подальшим затвердженням його на сесії районної ради (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Доручити голові районної ради видати розпорядження про покладання обов’язків директора Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи на заступника директора даної школи Данилишина Віктора Богдановича.

2.Різне.
    Сов’як Н.О., нагадала членам комісії про необхідність заповнення декларацій до 01.06.2020 на сайті НАЗК.

Голова постійної комісії                             Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                          О.Р. СлотаПРОТОКОЛ № 26
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань
від 05.03. 2020 року                                      Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії/:
Веретик І.Й.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Кобернік М.В.
Гулька І.М.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Запрошені:
Заболотний Іван Ярославович - заступник голови районної державної адміністрації
Овод Йосифа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Цвєтков Володимир Дмитрович – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
    1. Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2019 рік.
    2. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2020 рік.
    3. Про районну програму підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020 - 2024 роки.
    4. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» на встановлення плати за стоматологічні послуги.

1. СЛУХАЛИ:
    Заболотного І.Я., який ознайомив присутніх із звітом про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2019 рік (додається). Щодо дорожньої інфраструктури, то 18 млн. грн.. було використано на ремонт дорожнього покриття, відремонтовано 63 км. доріг. Рівень експорту сягнув 13,2 млн.дол. завдяки Росохацькому «Агропродукту». Бюджет району виконано на 93%. В районі користуються пільгами 12104 особи.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендувати сесії районної ради прийняти звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2019 рік.

2. СЛУХАЛИ:
    Заболотного І.Я., який ознайомив присутніх із програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік (додається). В тому числі плани по збільшенню валового продукту за рахунок Нагірянської «Органіки», встановлення техніки для використання вітрової енергії, старту роботи підприємства «Мрія» по виготовленню картопляного крохмалю. Заплановано поточний ремонт 6-и доріг.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендувати сесії районної ради прийняти програму соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2020 рік.

3. СЛУХАЛИ:
    Слободян Л.М., повідомила про заходи, що забезпечуватимуть виконання районної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020 - 2024 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020 - 2024 роки.

4. СЛУХАЛИ:
    Веретика І.Й., який пояснив, що у зв’язку із реформою вторинної ланки медицини стоматополіклініка переходить на формат некомерційного комунального підприємства. Тому, так як і КНМ Чортківська ЦКРЛ необхідно затвердити тарифи на послуги, що надаватиме стоматполіклініка. Відповідно до вимог буде закуплено касовий апарат і оплата послуг буде проводитись через даний апарат. Також необхідно буде поновити ліцензію поліклініці. Безкоштовно будуть надаватись послуги лише дітям до 16 років та пацієнтам із гострою біллю.
ВИСТУПИЛИ:
    Чортківський Р.В., запитав яка різниця буде у ціновій політиці між комунальним підприємством та приватними лікарями.
    Веретик І.Й., пояснив, що в порівнянні ціни будуть доступніші в КНП. Ціни розроблятимуться відповідно до калькуляції, тоді як приватника ніхто не контролює.
    Яблонь Т.В., зауважила, що реформа первинної медичної ланки вплинула позитивно на матеріальну сторону сімейних лікарів, у вторинній ланці держава повинна повертати кошти закладу за надані послуги. Відповідно до тарифів стоматполіклініки бідні люди на зможуть дозволити лікувати зуби, тому, районний бюджет повинен би покривати фінансові ями.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 1
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» Чортківської районної ради на встановлення плати за стоматологічні послуги.
    2. Оприлюднити тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка» Чортківської районної ради у районних друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Чортківської районної ради. Копію затверджених тарифів надати у виконавчий апарат районної ради.


Голова постійної комісії                        Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                     О.Р. Слота


ПРОТОКОЛ № 25
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 17 грудня 2019 року                                       Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Кобернік М.В.
Гулька І.М.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Запрошені:
Овод Йосифа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Скрипник Ярослав Володимирович – переможець конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
    1. Про призначення директора Горішньовигнанського НВК Чортківської районної ради «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад».
    2. Звіт про виконання рішення районної ради від 20.12.2018 №474.
    3. Про районну програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб та дітей з орфанними захворюваннями у навчальних закладах Чортківського району на 2020 рік.
    4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
    Тиміцьку С.М. – секретаря конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського НВК Чортківської районної ради «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад», яка повідомила про результати конкурсу. Скрипник Я.В. визначений переможцем та згідно Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада, повинно відбутись його призначення.
ВИСТУПИЛИ:
    Скрипник Я.В., який повідомив комісії автобіографічні дані та перспективний план розвитку Горішньовигнанського НВК.
    Гулька І.М., Овод Й.Й. побажали переможцю сил та наснаги на посаді директора НВК.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради призначити директором Горішньовигнанського НВК Чортківської районної ради «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад» Скрипника Ярослава Володимировича.
    2. Відділу освіти районної державної адміністрації укласти зі Скрипником Я.В. строковий трудовий договір, відповідно до частини 2 статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту».

2. СЛУХАЛИ:
    Гульку І.М., яка проінформувала про виконання заходів програми підтримки дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб та дітей з орфанними захворюваннями у навчальних закладах Чортківського району у 2019 році (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Звіт про виконання рішення районної ради від 20.12.2018 № 474 взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ:
    Гульку І.М., яка проінформувала про необхідність прийняття наступної програми підтримки дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб та дітей з орфанними захворюваннями у навчальних закладах Чортківського району на 2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб та дітей з орфанними захворюваннями у навчальних закладах Чортківського району на 2020 рік.

4. РІЗНЕ:
    Яблонь Т.В., яка запропонувала членам комісії вносити до виконавчого апарату районної ради свої пропозиції щодо розгляду питань сесією та профільною комісією у 2020 році.Голова постійної комісії                                                        Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                    О.Р. Слота

 

ПРОТОКОЛ № 24
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 14 листопада 2019 року                                       Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Кобернік М.В.
Скорохід М.Є.
Відсутні:
Мальований С.І.
                                                                                Гулька І.М.

Запрошені:
Овод Йосифа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації
Захарова Тетяна Анатоліївна – головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації
Цвєтков Володимир Дмитрович – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
Ратушняк Ярослав Петрович – головний лікар КНП «ЦПМСД» Чортківської районної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про районну програму «Ветеран» на 2020-2024 роки.
2. Про програму «Дітям Чортківщини – якісне харчування».
3. Про районну програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради на 2020-2022 роки.
4. Про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів у Чортківському районі.
5. Звіт про роботу комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради у 2018 році.
6. Різне

1. СЛУХАЛИ:
    Цвєткова В.Д., який повідомив про необхідність прийняття районної програми «Ветеран» на 2020-2024 роки (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму «Ветеран» на 2020-2024 роки.

2. СЛУХАЛИ:
    Захарову Т.А., ознайомила із напрямками та заходами програми «Дітям Чортківщини – якісне харчування» (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендувати сесії районної ради прийняти програму «Дітям Чортківщини – якісне харчування».

3. СЛУХАЛИ:
    Швидюка І.О., коротко проінформував щодо районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради на 2020-2022 роки (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради на 2020-2022 роки.

4. СЛУХАЛИ:
    Ратушняка Я.П., який повідомив, що така послуга не передбачена в ЦПМСД, коштів не закладено. Погоджується лише за умови повернення цих коштів райбюджетом.
ВИСТУПИЛИ:
    Яблонь Т.В., висловила думку, що враховуючи рівень фінансування первинної ланки таке рішення буде логічним. Адже сільські фельдшера все рівно приходять на змагання в якості медичного супроводу.
    Чортківський Р.В., додав, що служба швидкої медичної допомоги відмовляє навіть ЦКРЛ. Тому, навіть без належного фінансування лікарня всі питання по автомобілях та доставці хворих вирішує самостійно своїми силами.
Зачитав проект рішення.
    Овод Й.Й., запропонувала доповнити проект рішення і обслуговуванням культурно-масових заходів.
ГОЛОСУВАЛИ за проект рішення із змінами:
«за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради покласти на комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради обов’язок щодо безоплатного медичного забезпечення фізкультурно-оздоровчих, спортивних та культурно-масових заходів, що проводяться Чортківською районною радою, районною державною адміністрацією, районною комунальною дитячо-юнацькою спортивною школою, закладами культури району, районними федераціями волейболу, футболу, баскетболу та громадськими організаціями Чортківського району.
    2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради забезпечити навчання персоналу для медичного супроводу спортивних змагань та масових заходів та медичний супровід фізкультурно-оздоровчих, спортивних і культурно-масових заходів у районі.

5. СЛУХАЛИ:
    Чортківського Р.В., який зачитав звіт про роботу комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради у 2018 році (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ:
    Слота О.Р., запитала виступаючого чи він голосуватиме за проект рішення.
    Чортківський Р.В. повідомив, що ним написано повідомлення постійній комісії з гуманітарних питань щодо його не голосування з даного питання.
    Овод Й.Й., проінформувала, що надходять позитивні відгуки про нашу лікарню з приводу обслуговування АТОвців. На сьогодні стоїть питання захистити збереження лікарні у Чорткові на належному рівні.
    Веретик І.Й., запропонував даний звіт не виносити на розгляд сесії районної ради. Адже він про роботу установи у 2018 році, а вже на закінченні 2019. Отже, скоро знову будемо виносити його на розгляд депутатів.
    Тиміцька Світлана Миколаївна – начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, повідомила, що такий варіант на розсуд депутатів.
    Яблонь Т.В., ще раз поцікавилась чи голова комісії, він же головний лікар установи, про роботу якої сьогодні слухають члени комісії, має право голосувати з даного приводу.
    Тиміцька С.М., рекомендувала в даному випадку утриматись від голосування.
    Чортківський Р.В. поставив на голосування пропозицію Веретика І.Й. щодо не розгляду звіту про роботу ЦКРЛ на сесії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 4, «проти» - 1, «утримались» - 0
Чортківський Р.В. зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 4, «проти» - 1, «утримались» - 0
Рішення не прийнято.

6. РІЗНЕ.
    Чортківський Р.В. повідомив членів комісії про склад конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад». Пропозиції комісії районної ради з гуманітарних питань щодо складу конкурсної комісії не було взято до уваги головою районної ради.


Голова постійної комісії                                                 Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                             О.Р. Слота


ПРОТОКОЛ № 23
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 20 вересня 2019 року                                                 Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Кобернік М.В.
Відсутні:
Мальований С.І.
Гулька І.М.
Скорохід М.Є.


Запрошені:
Овод Йосифа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації
Захарова Тетяна Анатоліївна – головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміни до комплексної програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2017-2021 роки».
2. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.
3. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Чортківського Р.В., котрий коротко повідомив про необхідність змін та їх якість у програмі «Здоров’я населення Чортківського району на 2017-2021 роки». Зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти зміни до комплексної програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2017-2021 роки».

2. СЛУХАЛИ:
Чортківського Р.В., який повідомив, що до районної ради надійшов лист відділу освіти райдержадміністрації про наявність вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад». Зачитав проект рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Веретик І.Й., запропонував до конкурсної комісії делегувати голову постійної комісії з гуманітарних питань Чортківського Р.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1.Рекомендувати сесії районної ради оголосити з 18 жовтня 2019 року конкурс на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад».
    2.Доручити голові районної ради, відповідно вимог Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада затвердженого рішенням районної ради № 521 від 07 березня 2019 року «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада»:
    1) затвердити персональний склад конкурсної комісії, до роботи в якій делегувати голову постійної комісії районної ради з гуманітарних питань Чортківського Р.В.
    2) забезпечити проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад».


Голова постійної комісії                                                        Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                      О.Р. СлотаПРОТОКОЛ № 22
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань
від 11 червня 2019 року                                  Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Скорохід М.Є.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Годинюк М.В.
Відсутні:
Мальований С.І.
Гулька І.М.
Запрошені:
Чайчук Оксана Тимофіївна – голова районної державної адміністрації
Овод Йосифа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Петрів Світлана Михайлівна – завідувач комунальної установи Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет»
Чайківська Галина Зеновіївна – начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій районної державної адміністрації
Майданик Людмила Дмитрівна – в.о.директора Чортківського районного комунального будинку культури ім.К.Рубчакової Чортківської районної ради
Костецький Назар Зіновійович – Пробіжнянський сільський голова
Калушка Оксана Володимирівна – завідувач Пробіжнянської ЗОШ І ст.
Гульчак Тетяна Михайлівна – головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт голови райдержадміністрації про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради №56 від 23 грудня 2015 року.
2. Звіт про роботу закладів культури у 2018 році.
3. Про звіт комунальної установи Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет».
4. Про звіт Чортківського районного комунального будинку культури ім.К.Рубчакової Чортківської районної ради.
5. Про призупинення діяльності Пробіжнянської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради.
6. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
    Чайчук О.Т., яка прозвітувала про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради №56 від 23 грудня 2015 року (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ:
    Чортківський Р.В., підняв питання зменшення ВРХ в районі.
    Заболотний І.Я. – керівництво району робить все можливе – в інших районах області ситуація ще гірша.
    Яблонь Т.В., зауважила, що цінова політика держави не сприяє розвитку тваринництва, худобу годувати, вирощувати не вигідно.
    Чортківський Р.В., торкнувся теми занепаду Нагірянського конзаводу.
    Заболотний І.Я., пояснив, що до коней треба любителя, спеціаліста, доброго господаря. Сьогоднішній керівник підприємства живе в столиці, увагу приділяє лише землі, він не зацікавлений у розведенні коней. В таку справу треба вкладати кошти.
    Яблонь Т.В., як житель с.Звиняч, повідомила, що автобус, котрий повинен їздити маршрутом Чортків-Скомороше знову не курсує, хоча після звернення людей в РДА зрушення на краще були.
    Заболотний І.Я., запропонував звернутись офіційно в РДА для вирішення даної проблеми.
    Чортківський Р.В. зачитав проект рішення з даного питання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради №56 від 23 грудня 2015 року.

2. СЛУХАЛИ:
Чайківська Г.З., виступила із звітом про роботу закладів культури у 2018 році (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ:
    Чортківський Р.В., поцікавився скільки спецкоштів заклади культури заробляють в рік та куди їх витрачають.
    Чайківська Г.З., повідомила, що заробляють, приблизно, 30 тис.грн., якщо нема виборів.
    Шепета В.М., зауважив, що за рахунок оренди залу РКБК ім.Рубчакової повинна бути більша сума.
    Яблонь Т.В., запропонувала відділу культури, туризму, національностей та релігій районної державної адміністрації звернутись в міську раду щодо надання місця для розташування сіті-лайту для розміщення там оголошень та анонсів заходів у РКБК ім..Рубчакової.
    Шепета В.М., наголосив на тому, що директор такого закладу це адмінпосада, а не лише вчитель, чи артист. Тому, керівник повинен бути в курсі всього, що стосується підпорядкованого йому закладу.
    Яблонь Т.В., звернула увагу на негативну тенденцію в селах. Це практика проведення заходу в школі. Не всі жителі села можуть знати про проведення такого заходу, треба контролювати роботу директорів СБК.
    Чайківська Г.З., нарікала, що відділ райдержадміністрації не має впливу на директорів СБК. Не всі ходять на наради, нема жодного контролю.
    Чортківський Р.В., запропонував при розподілі коштів райбюджету сільським радам, вивчати роботу СБК, аналізувати, і таким чином мати важіль впливу на таких керівників.
    Зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт про роботу закладів культури у 2018 році.

3. СЛУХАЛИ:
Петрів С.М., яка зачитала звіт комунальної установи Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ:
    Шепета В.М., поцікавився як можна підняти рівень знань учнів району?
    Петрів С.М., пояснила, що сучасні діти зовсім інші, ніж колишні. Їх батьки не контролюють, вчителів вони не бояться, домашні завдання можуть не робити взагалі. Можливо, ввести профільні класи, збільшити кількість годин на проблемні предмети.
    Шепета В.М., додав, що молоді вчителі перестали боятись методистів, запропонував виправити цю ситуацію.
    Гульчак Т.М., повідомила, що повноваження директорів шкіл розширено, за все відповідають вони. Перестали атестувати школи, який вплив може мати методист?
    Петрів С.М., висловила надію, що нова українська школа змінить ситуацію. Першачки мають бажання ходити до школи, результати реформи поки позитивні.
    Яблонь Т.В., запропонувала при атестації вчителів враховувати результати здачі ЗНО їх учнів: хороші результати - протестувати, дати вищу категорію, низькі – відмовити в атестації.
    Чортківський Р.В. зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт комунальної установи Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет».

4. СЛУХАЛИ:
Майданик Л.Д., ознайомила із звітом Чортківського районного комунального будинку культури ім.К.Рубчакової Чортківської районної ради (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ:
    Яблонь Т.В., зауважила, що відношення на оренду залу РКБК надходить в апарат районної ради дуже пізно, хоча в місті вже висить реклама заходу та визначено дату та час його проведення.
    Чайківська Г.З., визнала справедливим зауваження та запропонувала навчити і не погоджувати захід, якщо не буде дотримано термінів.
    Шепета В.М., запропонував як елемент погодження оренди приміщення роздачу безкоштовних квитків для соціально незахищених верств населення району.
    Чортківський Р.В. зачитав проект рішення з даного питання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт Чортківського районного комунального будинку культури ім.К.Рубчакової Чортківської районної ради.
 
5. СЛУХАЛИ:
    Гульчак Т.М., яка повідомила про кількість учнів, що навчаються та будуть навчатись в Пробіжнянській ЗОШ І ст.
    Калушка Л.В., доповнила, що на наступні два роки дітей в Пробіжній на навчання не передбачається.
    Шепета В.М., погодився, що в проекті рішення треба зазначити наступні два навчальні роки. Поцікавився чи буде працевлаштовано директора цієї школи.
    Гульчак Т.М., відповіла, що питання зараз вирішується.
    Чортківський Р.В., Легкодух І.Г., погодились із необхідністю призупинення діяльності школи.
    Шепета В.М., запропонував відділу освіти до засідання сесії районної ради 14 червня визначитись із працевлаштування Калушки Л.М. та повідомити про це на сесії.
    Чортківський Р.В. зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії районної ради призупинити діяльність Пробіжнянської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради.

6. РІЗНЕ.
Чортківський Р.В., повідомив, що в апараті районної ради є інформація КНП «ЦПМСД» про графіки прийому лікарів в сільських структурних підрозділах та дані по кількості укладених декларацій із лікарем.


Голова постійної комісії                              Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                           О.Р. Слота


ПРОТОКОЛ № 21
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 01 березня 2019 року                           Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 5 чол.
Заступник голови комісії: Легкодух І.Г.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Слота О.Р.
Годинюк М.В.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Чортківський Р.В.
Запрошені:
Чайчук ОксанаТимофіївна – голова районної державної адміністрації
Заболотний Іван Ярославович. – перший заступник голови районної державної адміністрації
Овод Йосипа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Березовська Ірина Василівна – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
Цвєтков Володимир Дмитрович – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Градовий Василь Гнатович – депутат районної ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2018 рік.
2. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2019 рік.
3. Про план роботи Чортківської районної ради на 2019 рік.
4. Про районну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019-2020 роки.
5. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки на будівлі Антонівської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області.
6. Про заснування районної педагогічної премії імені Михайла Галущинського.
7. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Чайчук О.Т., яка прозвітувала про основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку району в 2018 році.
ВИСТУПИЛИ:
Веретик І.Й. – поцікавився яка доля об’єктів, що готувались до ремонту у 2018 році (мають кошторисну документацію), але не потрапили в перелік.
Чайчук О.Т. – повідомила, що такі об’єкти подані в цьому році для проведення ремонтних робіт.
Заболотний І.Я. проінформував щодо проведення ремонтних робіт на дорогах району.
Чайчук О.Т., доповнила, що ремонти доріг в районі планують в УКБ ОДА.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2018 рік.

2. СЛУХАЛИ:
Березовську І.В., яка ознайомила із програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти програму соціально-економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2019 рік.

3. СЛУХАЛИ:
Легкодуха І.Г., який зачитав проект рішення щодо плану роботи Чортківської районної ради на 2019 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити план роботи Чортківської районної ради на 2019 рік.

4. СЛУХАЛИ:
Цвєткова В.Д., який коротко проінформував щодо районної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019-2020 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019-2020 роки.

5. СЛУХАЛИ:
Гульку І.М., яка повідомила про причини звернення до районної ради щодо встановлення меморіальної дошки на будівлі Антонівської ЗОШ.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації на встановлення на будівлі Антонівської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області меморіальної дошки з увічнення пам’яті про історичну нараду старшин 3 та 7 бригад Галицької армії, яка відбулась у селі Антонові 4 червня 1919 року.

6. СЛУХАЛИ:
Гульку І.М., яка проінформувала про пропозицію депутата Градового В.Г. та пропозицію відділу освіти райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Градовий В.Г., який розповів автобіографію М.Галущинського та проаналізував наслідки прийняття даного рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради заснувати районну педагогічну премію імені Михайла Галущинського за вагомий внесок у розвиток освіти, національно-патріотичне виховання учнівської та дитячої молоді, розробку і впровадження нових передових технологій навчання, досягнення високих результатів у педагогічній праці.
2. Затвердити Положення про районну педагогічну премію імені Михайла Галущинського, що додається.
3. Затвердити Положення про комісію з присвоєння районної педагогічної премії імені Михайла Галущинського, що додається.
4. Утворити посадовий склад комісії з присвоєння районної педагогічної премії імені Михайла Галущинського, згідно додатку.
5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити кошти в районному бюджеті у розмірі трьох мінімальних заробітних плат для виплати районної педагогічної премії імені Михайла Галущинського.

7. СЛУХАЛИ:
-
Про лист Тернопільської обласної ради щодо виділення коштів на виконання обласної комплексної програми підвищення рівня соціальних гарантій серед працівників бюджетної сфери та соціально незахищених верств населення тернопільської області на 2018-2011 роки.
- Про пропозиції Чортківської районної громадської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» по відзначенню 75-х роковин початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1955 р.р.

Заступник голови комісії                                                  І.Г. Легкодух

Секретар комісії                                                               О.Р. СлотаПРОТОКОЛ № 20
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 12 грудня 2018 року                                   Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Годинюк М.В.


Запрошені:
Овод Йосипа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про районну Програму боротьби із онкологічними захворюваннями на 2019 рік.
2. Звіт про виконання рішення районної ради від 21.12.2017 № 327 «Програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб та дітей, хворих на орфанні захворювання, у навчальних закладах Чортківського району на 2018 рік».
3. Про районну програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб та дітей з орфанними захворюваннями у навчальних закладах Чортківського району на 2019 рік.
4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Швидюка І.О., який повідомив про необхідність прийняття даної програми (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму боротьби із онкологічними захворюваннями на 2019 рік.

2. СЛУХАЛИ:
Гульку І.М., яка прозвітувала про виконання рішення районної ради від 21.12.2017 № 327 «Про Програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб та дітей, хворих на орфанні захворювання, у навчальних закладах Чортківського району на 2018 рік» (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Звіт про виконання рішення районної ради від 21.12.2017 № 327 «Про Програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб та дітей, хворих на орфанні захворювання, у навчальних закладах Чортківського району на 2018 рік» взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ:
Гульку І.М., яка ознайомила із основними напрямками і заходами запропонованої програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб та дітей з орфанними захворюваннями у навчальних закладах Чортківського району на 2019 рік.

4. РІЗНЕ.
Яблонь Т.В., яка запропонувала членам комісії надавати свої пропозиції в апарат районної ради щодо плану роботи Чортківської районної ради у 2019 році.Голова постійної комісії                                                         Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                     О.Р. Слота


ПРОТОКОЛ № 19
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 16 листопада 2018 року                                      Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 5 чол.
 
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Годинюк М.В.

Запрошені:
Пушкар Петро Іванович – заступник голови районної ради
Овод Йосипа Йосипівна – заступник голови районної державної адміністрації
Корнак Василь Дмитрович – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
Галущак Олег Володимирович – начальник відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації
Петльований Анатолій Володимирович – голова ГО «Альтернатива-Чортків»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про хід виконання рішення районної ради від 23.12.2015 №36 «Про районну програму запобігання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки».
2. Про районну програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019-2021 роки.
3. Про хід виконання рішення районної ради від 23.12.2015 №35 «Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки».
4. Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рік.
5. Про хід виконання рішення районної ради від 01.04.2016 №122 «Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки».
6. Про районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 – 2021 роки.
7. Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Чортківського району.
8. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Корнака В.Д., який прозвітував про виконання заходів програми у 16-18 роках (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Звіт про хід виконання рішення районної ради від 23.12.2015 №36 «Про районну програму запобігання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки» взяти до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Корнака В.Д., який повідомив про потребу у даній програмі, адже в районі є діти, що потребують соціального захисту та уваги таких служб. Необхідно проводити заходи, організовувати свята, оздоровлення та патронаж дітей-сиріт у районі.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019-2021 роки.

3. СЛУХАЛИ:
Корнака В.Д., який повідомив про хід програми у 2016-2018 роках (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
Звіт про хід виконання рішення районної ради від 23.12.2015 №35 «Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки» взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ:
Корнака В.Д., який повідомив, що станом на листопад в районі є 6 дітей, що потребують житла. Для виконання своїх обов’язків служба повинна розробити дану програму, а фінуправління повинно профінансувати заходи, відповідно даної програми. Хоча, програма, що діяла у 16-18 роках не фінансувалась.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рік.

5. СЛУХАЛИ:
Галущака О.В., який проінформував про виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2016-2018 роках (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
Звіт про хід виконання рішення районної ради від 01.04.2016 №122 «Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки» взяти до відома.

6. СЛУХАЛИ:
Галущака О.В., який повідомив про районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 – 2021 роки, що пропонується на сесію районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 – 2021 роки.

7. СЛУХАЛИ:
Чортківського Р.В., який зачитав звернення голови ГО «Альтернатива-Чортків» щодо встановлення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Чортківського району.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Чортківського району.

8. РІЗНЕ:
Чортківського Р.В., який зачитав листа громадської організації «Всеукраїнський рух «Сила Права» від 28.08.2018 №2616 щодо надання юридичної допомоги переселенцям, учасникам АТО, родинам загиблих військовослужбовців.
Голова постійної комісії                          Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                       О.Р. СлотаПРОТОКОЛ № 18
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 06 вересня 2018 року Склад комісії – 8 чол.

Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Годинюк М.В.

Запрошені:
Чайчук О. Т. – голова районної державної адміністрації;
Овод Й. Й. – заступник голови районної державної адміністрації;
Попіль С. В. – заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради - начальник відділу майнових відносин;
Тиміцька С. М. – начальник юридичного відділу районної ради;
Демкович М.М. – депутат районної ради;
Попик В.І. – депутат районної ради;
Хом'як С.В. – кандидат на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради.
2. Різне.

1. ВИСТУПИЛИ:

Чортківський Р.В., повідомив членам комісії порядок денний засідання.

1. СЛУХАЛИ:
Пушкара П.І., котрий поінформував присутніх про результати проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради.

Чортківського Р.В., зачитав проект рішення «Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради», запропонував винести даний проект рішення на розгляд сесії Чортківської районної ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0


ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати сесії районної ради призначити Хом’як Світлану Василівну (персональні дані) – директором комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області з дня прийняття цього рішення.
2. Доручити голові Чортківської районної ради укласти контракт з Хом’як Світланою Василівною строком на 3 роки.


Голова постійної комісії Р.В. Чортківський

Секретар комісії О.Р. Слота
 
ПРОТОКОЛ № 17
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 03 вересня 2018 року Склад комісії – 8 чол.

Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Годинюк М.В.

Запрошені:
Чайчук О.Т. – голова районної державної адміністрації;
Овод Й.Й. – заступник голови районної державної адміністрації;
Пасічник Т.Р. – директор Звиняцької ЗОШ І-ІІ ст.;
Ярема П.Ф. – директор Джуринської ЗОШ І-ІІ ст.;
Коцюк І.В.– дружина полеглого воїна АТО Руслана Коцюка;
Швидюк І.О. – начальник відділу охорони здоров'я райдержадміністрації;
Мельник М.П. – головний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації;
Урбан В.В. – Державний реєстратор райдержадміністрації;
Градовий В.Г. – директор Чортківської ДЮСШ, депутат Чортківської районної ради.;
Петрів В.Р. – начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації;
Ратушняк Я.П. – головний лікар Чортківського комунального районного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
Попіль С.В. – заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради - начальник відділу майнових відносин;
Тиміцька С. М. – начальник юридичного відділу районної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про присвоєння Звиняцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області імені Михайла Галущинського.
2. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області.
3. Про надання дозволу відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації на встановлення меморіальної дошки Коцюку Руслану Володимировичу на будівлі Джуринської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
4. Про стан підготовки соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період.
5. Про внесення змін у рішення Чортківської районної ради від 27 квітня 2017 року № 246.
6. Про реорганізацію шляхом приєднання Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області.
7. Про надання дозволу відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації на встановлення меморіальної дошки Сторчаку Івану Васильовичу на будівлі Криволуцької ЗОШ І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області.
8. Різне.

ВИСТУПИЛИ:

Чортківський Р.В., повідомив членам комісії порядок денний.
Гулька І.М., внесла пропозицію долучити до порядку денного проект «Про надання дозволу відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації на встановлення меморіальної дошки Сторчаку Івану Васильовичу на будівлі Криволуцької ЗОШ І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області».
Мельник М.П., запитала чи буде заслуховуватися питання про відзначення 140-річчя Михайла Галущинського.

1. СЛУХАЛИ:

Гульку І.М., повідомила, що відділ освіти райдержадміністрації звернувся до сесії Чортківської районної ради з ініціативою підтримати проект рішення «Про присвоєння Звиняцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області імені Михайла Галущинського». Михайло Галущинський - це український педагог, військовик,публіцист, культурно-освітній і громадсько-політичний діяч, командант Легіону УСС, віце-маршал сенату Польської Республіки, член Наукового товариства імені Шевченка, є уродженцем с. Звиняч Чортківського району.
Градового В.Г., виступив ініціатором даного проекту рішення, продемонстрував фото та історичні факти, котрі підтверджувати походження, освітню та політичну діяльність даної постаті. Запропонував під час відзначення 26 вересня 2018 року даної події, додатково надати звання почесного жителя села Звиняч таким діячам: Дмитру Штогрину та Михайлу Федику,
Чайчук О.Т. – підтримала пропозицію встановлення меморіальної дошки М.Галущинському на будівлі Звиняцької ЗОШ.
Яблонь Т.В. – повідомила, що інформація про присвоєння Звиняцькій ЗОШ І-ІІ ступенів буде розміщена на вивісці школи, яку після внесення змін у Статут буде виготовлено та розміщено на будівлі школи.
Градового В.Г., повідомив, що на будівлі, де проживала сім'я М.Галущинського в с. Звиняч є таблиця з підтвердженням даного факту.
Шепету В.М., додав, що на таблиці буде вказано: «Звиняцька ЗОШ ім. М. Галущинського».
Чортківський Р.В., зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати сесії районної ради присвоїти Звиняцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області ім'я Михайла Галущинського.
2. Дирекції Звиняцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області імені Михайла Галущинського забезпечити внесення відповідних змін в установчі документи та подати до 01 жовтня 2018 року на затвердження в районну раду.

2. СЛУХАЛИ:

Гульку І.М., котра повідомила про необхідність прийняття рішення «Про затвердження положення по ІРЦ» для подальшої роботи центру.
Чайчук О.Т., попросила оголосити штатний розпис установи.
Гульку І.М., оголосила штатний розпис(7 чол.): директор, 2 логопеди, 2 психологи, 2 дефектологи, технічний працівник. Також на даний час очікується субвенція з державного бюджету, на даному етапі штатні посади будуть заповнюватися за кошти місцевого бюджету.
Чортківський Р.В., зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати сесії районної ради затвердити Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.

3. СЛУХАЛИ:

Гульку І.М., яка повідомила, що меморіальна дошка Руслану Коцюку на будівлі Джуринської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області готова до встановлення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл відділу освіти райдержадміністрації на встановлення меморіальної дошки Руслану Коцюку на будівлі Джуринської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.

4. СЛУХАЛИ:

Петріва В.Р., котрий поінформував присутніх про стан підготовки соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період (довідка додається).


ВИСТУПИЛИ:

Яблонь Т.В., запитала чи завершені ремонтні роботи в Пробіжнянській ЗОШ.
Гулька І.М., відповіла, що є проектно-кошторисна документація, роботи тривають. Директор школи звернувся до усіх підприємців в письмовій формі для завершення ремонтних робіт.
Яблонь Т.В., запитала як буде опалюватися лікарня в смт.Заводське.
Чайчук О.Т., відповіла, що буде укладена угода, на даному етапі виготовляються дозвола на викиди на цей опалювальний сезон.
Веретик І.Й., запитав чи замінять газові лічильники в сільських радах.
Шепета В.М., запитав головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Гафарова Р.Ф. про стан заміни газових лічильників.
Гафаров Р.Ф., повідомив, що до 01 вересня необхідно було встановити контрольні прибори на лічильниках, або замінити газові лічильники на нові. Проте, на даний час, надано роз’яснення, що діє відтермінування до 1 травня, а організації зобов’язалися замінити газові лічильники.
Чайчук О.Т., запитала чи направили бюджетним організаціям вказівку підготувати гарантійний лист, а також визначити скільки необхідно встановити та замінити газових лічильників по районі.
Гафаров Р.Ф., повідомив, що такий лист буде підготовлено.
Мельник М.П., запитала чи сільським бібліотекам теж необхідно замінити газові лічильники.
Чайчук О.Т., сказала, що необхідно подати свої пропозиції щодо даної ситуації з газовими лічильниками.
Яблонь Т.В., запитала чи відтермінування встановлення чи заміни газового лічильника буде діяти на основі гарантійного листа.
Шепета В.М., повідомив, що лише гарантійний лист від керівників бюджетних організацій дає можливість відтермінувати встановлення лічильників.
Чайчук О.Т., сказала, що до 01 травня необхідно отримати кошти для встановлення газових лічильників.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати сесії районної ради інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Петріва В.Р. по підготовці соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації забезпечити дієвий контроль за виконанням організаційно-технічних заходів по підготовці закладів соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;
3. Керівникам управлінь, відділів районної державної адміністрації забезпечити:
3.1. до початку осінньо-зимового періоду 2018-2019 років освоєння бюджетних коштів, передбачених на підготовку закладів та установ до осінньо-зимового періоду ;
3.2. ліквідації заборгованості за спожиті енергоносії, житлово-комунальні платежі до 01.10.2018 року та забезпечення регулярної оплати поточних комунальних платежів.
3.3. реалізацію оперативних планів технічних та організаційних заходів щодо зменшення споживання природного газу в опалювальний період 2018-2019 року.
4. Сільським радам розробити та затвердити заходи по підготовці до роботи в зимовий період по кожній установі та організації та забезпечити їх відповідним фінансуванням.
5. Висвітлювати на веб-сайтах районної ради, районної державної адміністрації хід підготовки та стан функціонування об’єктів соціально-культурної сфери в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

5. СЛУХАЛИ:

Чортківського Р.В., зачитав проект рішення та вніс пропозицію додати до пункту 2 рішення «Про делегування членів у Госпітальну раду
Чортківського госпітального округу» направити копію рішення голові Госпітальної ради Чортківського госпітального округу Білику Л.С.

ВИСТУПИВ :

Чортківський Р.В., котрий повідомив про діяльність Госпітальної ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0

В И Р І Ш И Л И:

1. Рекомендувати сесії районної ради внести у п. 1 рішення Чортківської районної ради від 27 квітня 2017 року № 246 «Про делегування членів у Госпітальну раду
Чортківського госпітального округу» такі зміни:
вивести зі складу делегатів від Чортківської районної ради до Госпітальної ради Чортківського госпітального округу:
Сташківа Михайла Федоровича – голову Чортківської районної державної адміністрації;
ввести у склад делегатів від Чортківської районної ради до Госпітальної ради Чортківського госпітального округу:
Чайчук Оксану Тимофіївну - голову Чортківської районної державної адміністрації (погоджено).
2. Виконавчому апарату Чортківської районної ради направити копію даного рішення в Тернопільську обласну державну адміністрацію та голові Госпітальної ради Чортківського госпітального округу Білику Л.С.

6. СЛУХАЛИ:

Гульку І.М., котра поінформувала про створення Джуринського опорного навчального закладу, зокрема про реорганізацію шляхом приєднання Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області.

ВИСТУПИЛИ:

Шепета В.М., котрий повідомив, що проводилися громадські слухання, відтак створення даного закладу є абсолютно прозорим та відкритим із залученням батьківських комітетів, педагогічних колективів та освітян.
Гулька І.М. повідомила, що громади беруть позитивний приклад створення опорних закладів. Пропонувала внести зміни у пункт доданням протоколу комісії з визначення опорного навчального закладу.
Чортківський Р.В., зачитав проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати сесії районної ради припинити юридичні особи - Джуринську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що знаходиться за адресою: с.Джурин Чортківського району Тернопільської області; Палашівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів, Чортківської районної ради Тернопільської області, що знаходиться за адресою: с.Палашівка Чортківського району Тернопільської області; Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що знаходиться за адресою: с.Полівці Чортківського району Тернопільської області; Джуринськослобідківського навчально виховний комплексу І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що знаходиться за адресою: с.Слобідка Джуринська Чортківського району Тернопільської області; Криволуцьку загальноосвітню школу І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області, що знаходиться за адресою: с.Криволука Чортківського району Тернопільської області шляхом реорганізації (приєднання) у Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
2. Створити комісії по припиненню діяльності :
- Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області шляхом реорганізації (приєднання), згідно додатку 1.
- Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Чортківської районної ради Тернопільської області, згідно додатку 2.
- Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Чортківської районної ради Тернопільської області, згідно додатку 3.
- Джуринськослобідківського навчально-виховного комплексу І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, згідно додатку 4.
- Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області, згідно додатку 5.
3. Визначити, що строк заявлення вимог кредиторами до Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області складає 2 (два місяці) з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області в зв’язку із реорганізацією шляхом приєднання у Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
4. Головам комісій по припиненню діяльності юридичних осіб шляхом реорганізації (приєднання) у встановленому чинним законодавством України порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо реорганізації та державної реєстрації припинення діяльності Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області, в тому числі:
1) повідомлення державного реєстратора щодо припинення діяльності Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів;
2) повідомлення в установленому чинним законодавством України порядку працівників Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області про припинення в зв’язку із реорганізацією шляхом приєднання у Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, забезпечення дотримання соціально-правових гарантій працівників вищезазначених юридичних осіб у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;
3) складання передавального акту та надання його для затвердження до Чортківської районної ради після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами до Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області;
4) надання звіту про стан виконання заходів в зв’язку із реорганізацією шляхом приєднання Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області у Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
5. Затвердити протокол комісії з визначення опорного навчального закладу, що додається.

7. СЛУХАЛИ:

Гульку І.М., виступила з пропозицією підтримати даний проект рішення.

ВИСТУПИЛИ:

Чайчук О.Т., повідомила, що загиблий учасник АТО Іван Сторчак був жителем с. Криволука Чортківського району. Також з його матір’ю було погоджено встановлення даної меморіальної дошки.
Чортківський Р.В., зачитав проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0

В И Р І Ш И Л И :

1. Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл відділу освіти райдержадміністрації на встановлення меморіальної дошки Івану Сторчаку на будівлі Криволуцької загальноосвітньої І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області.

8. СЛУХАЛИ:

Ратушняка Я.П. котрий доповів про питання надання дозволу на реорганізацію амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Базар в пункт здоров'я в с.Базар, а лікаря перевести в с. Джурин.
Шепету В.М., запитав чи є погодження сільської ради, також додав, що це має відбутися шляхом статуту в новій редакції.
Ратушняка Я.П., повідомив, що є згода сесії сільської ради.
Яблонь Т.В., запитала чи буде лікар працювати в с.Джурин чи в с. Базар.
Чайчук О.Т., повідомила, що лікар буде в штаті Джуринської амбулаторії, проте буде обслуговувати жителів с. Базар.
Голова постійної комісії Р.В.Чортківський

Секретар О.Р.Слота
ПРОТОКОЛ № 16
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 02 липня 2018 року                                             Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Скорохід М.Є.
Годинюк М.В.
Відсутні:
Мальований С.І.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Запрошені:
Чайчук Оксана Тимофіївна – голова районної державної адміністрації
Заболотний Іван Ярославович – заступник голови районної державної адміністрації
Хом’як Світлана Василівна – кандидат на посаду виконувача обов’язків директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області
Крок Галина – голова РГО «Лебедята» батьків дітей з інвалідністю
Попіль Світлана Володимирівна – заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради, начальник відділу майнових відносин
Тиміцька Світлана Миколаївна – начальник юридичного відділу районної ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про призначення виконувача обов’язків директора комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області.
2. Звіт про виконання рішення районної ради від 27.04.2017 року №254 «Про районну програму роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік «Обдарованість».
3. Про районну програму роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2018-2020 роки «Обдарованість» .
4. Про розгляд заяви голови РГО «Лебедята» батьків дітей з інвалідністю Крок Г.Я.
5. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
    Гульку І.М., яка нагадала присутнім, що на минулій сесії депутати утворили комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області. Для оформлення документів новоутвореного закладу необхідно призначити виконувача обов’язків директора – така вимога державного реєстратора. Відділ освіти подав клопотання про призначення на цю посаду Хом’як Світлану Василівну. Вона від початку працює спеціалістом у «Домі милосердя», має відповідну освіту.
ВИСТУПИЛИ:
    Хом’як С.В., пояснила, що знає специфіку роботи із дітьми, що потребують допомоги. В центрі діткам проводитимуть корекцію, визначатимуть потребу в спеціалістах та заняттях. З вересня центр повинен запрацювати на повну силу. Тим більше, що фінансування з державного бюджету вже починає надходити.
    Яблонь Т.В., поцікавилась, чи діти з інших організацій можуть звертатись у центр для надання необхідної допомоги.
    Хом’як С.В., відповіла, що до них звертаються всі охочі. Звичайно, що ніхто не буде проти, якщо діти із ГО «Лебедята» проходитимуть реабілітацію, тим більше, що вони і раніше займались у центрі.
    Чортківський Р.В., зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради призначити Хом’як Світлану Василівну (персональні дані) виконувачем обов’язків директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області.
    2. Уповноважити виконувача обов’язків директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області подати документи для проведення державної реєстрації комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру».
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Чортківської районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

2. СЛУХАЛИ:
    Гульку І.М., яка прозвітувала про виконання рішення районної ради від 27.04.2017 року №254 «Про районну програму роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік «Обдарованість» (звіт додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Звіт про виконання рішення районної ради від 27.04.2017 року №254 «Про районну програму роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік «Обдарованість» взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ:
    Гульку І.М., яка повідомила, що цього року вирішено приймати дану програму на два роки. В минулому програма виправдала сподівання, для стимуляції обдарованих дітей в районі пропонується знову прийняти таку ж програму. Всі заходи, де пошановуються обдаровані діти є районного рівня. Разом із грамотою обдарований учень отримує конверт із матеріальною винагородою.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради затвердити районну програму з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2018-2020 роки «Обдарованість» (додається).
   2. Чортківській районній державній адміністрації, її відділам та управлінням, забезпечити виконання даної програми з урахуванням статті 85 Бюджетного кодексу України.
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації, згідно розподілу обов’язків та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

4. СЛУХАЛИ:
    Чортківського Р.В., який зачитав два звернення до голови районної ради з проханням роз’яснити деталі утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр». Обидві заяви від голови РО «Лебедята», їм підготовлено та надіслано відповіді, але для того, щоб отримати вичерпні відповіді на запитання на комісію запрошено п.Г.Крок.
ВИСТУПИЛИ:
    Г.Крок, яка зауважила, що відповідно до консультацій із юристом фонду М.Порошенко, центри для особливих дітей повинні розташовуватись у приміщеннях шкіл.
    Шепета В.М., пояснив, що слова юриста носять лише рекомендаційний характер. Ініціатором утворення даного центру є Чортківська районна рада разом із відділом освіти райдержадміністрації. Поцікавився чому батьки із ГО «Лебедята» відносяться із засторогою до утворення інклюзивно-ресурсного центру.
    Г.Крок, відповіла, що приміщення центру не забезпечене ліфтом для підняття дітей із особливими потребами на поверхи, не витримано вимог по доступу громадського транспорту до приміщення. Тим часом спальний корпус у школі-інтернаті пустує, чому не розмістити центр там?
    Гулька І.М., наголосила, що ініціатори створення даного закладу намагаються покращувати умови перебування дітей. Від самого початку планувалось утворення такого центру спільно із міською радою, однак, центр створено як комунальну районну організацію. Є спонсори, які готові надати кошти для функціонування ліфту у приміщенні. В приміщенні даного центру наявна солідна база, спеціалісти. Де ще в районі є кращі умови для перебування та реабілітації дітей із особливими потребами? Ніхто не збирається ділити дітей на сільських та міських – приймають до центру всіх потребуючих. Керівник закладу обиратиметься на конкурсній основі, оголошення буде опубліковане в газеті. Сьогоднішнє рішення комісії щодо рекомендації по прийняттю на посаду виконувача обов’язків керівника є лише для оформлення пакету документів центру на реєстрацію.
    Чортківський Р.В., висловив здивування позицією батьків, чиї діти відвідують ГО «Лебедята», адже цей центр надаватиме допомогу і їх дітям. Дуже велику допомогу надає церква, особисто владика сприяє роботі центру. Необхідно об’єднати зусилля всіх, щоб такий центр запрацював.
    Чайчук О.Т., повідомила, що владика обіцяв до кінця року профінансувати встановлення ліфту в приміщенні «Дому милосердя». Нехай цей центр запрацює, а потім обговорюватимемо проблеми і разом їх вирішуватимемо.
Шепета В.М., додав, що кошти на потреби утвореного центру надходитимуть із державного бюджету як у міський, так і в районний бюджет, ці кошти можна акумулювати.
    Г.Крок, висловила засторогу щодо призначення керівника даного закладу.
    Гулька І.М., запевнила, що на цю посаду буде оголошено конкурс, в газеті будуть висвітлені вимоги до кандидата. Адже чим більше претендентів на посаду, тим кращого спеціаліста можна буде призначити.
    Шепета В.М., запропонував членам ГО «Лебедята» подавати документи на отримання гранту на фінансування даного закладу. Об’єднання зусиль та фінансів лише вітається.
    Чайчук О.Т., зауважила, що новоутворений «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради є найкращим в області, а, можливо, і в країні.
    Яблонь Т.В., додала, що відповідно до своїх повноважень депутати районної ради утворили комунальний заклад районної ради. Запевнила членів ГО «Лебедята», що доступ до послуг (реабілітація, консультація, заняття) буде для всіх рівний. З даного приводу суперечки зайві, необхідно об’єднуватись для покращення результату. Церква надає велику підтримку діяльності даного центру. Зазначила, що якби не було утворено цього закладу, то район втратив би можливість профінансувати утворення та діяльність цього центру із державного бюджету.
    Гулька І.М., додала, що кошти вже починають надходити.
    Шепета В.М., запропонував представникам ГО звертатись до міської ради про передачу субвенції на районний бюджет для функціонування інклюзивно-ресурсного центру.
    Чортківський Р.В., підбив підсумки, адже альтернативи даному закладу немає. Навпаки, потрібна допомога всіх – влади, церкви, громадських активістів у формуванні та розвитку такого центру.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Інформацію про утворення та діяльність комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» взяти до відома.Голова постійної комісії                                                    Р.В. Чортківський
 

ПРОТОКОЛ № 15
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 11 травня 2018 року                                           Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Слота О.Р.
Скорохід М.Є.
Годинюк М.В.
Відсутні:
Мальований С.І.
Легкодух І.Г.
Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу району.
2. Про підтримку надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні.

1. СЛУХАЛИ:
    Гульку І.М., яка проінформувала про старт освітньої реформи в країні, отже, в районі також відбудуться зміни. Перш за все необхідно створити опорний освітній заклад в районі. Створення такого закладу не передбачає економії коштів, проте, в проекті рішення зазначено про не пониження ступеню і не закритті філій опорної школи. Повідомила про робочі поїздки в Гусятинський та Борщівський райони для ознайомлення із досвідом утворення таких шкіл.
ВИСТУПИЛИ:
    Хруставка Л.М. – депутат районної ради, поцікавився скільки опорних шкіл передбачено утворити в районі.
    Гулька І.М., пояснила, що наразі оголошуємо конкурс на визначення такого закладу, кількості не передбачено.
    Хруставка Л.М., поцікавився хто буде в складі комісії, яка визначатиме опорні школи в районі.
    Гулька І.М., пояснила, що в райдержадміністрації було обговорення складу комісії, на яке запрошувались депутати районної ради, представники районної ради та райдержадміністрації. Озвучила склад комісії.
    Чортківський Р.В., зачитав проект рішення з даного питання.
    Хруставка Л.М., запропонував роздати умови визначення опорного закладу та роздати їх керівникам депутатських груп і фракцій, щоб було розуміння того, що передбачає опорна школа.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:

    1. Рекомендувати сесії районної ради провести конкурс щодо визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району у 2018 році.
    2. Рекомендувати сесії районної ради затвердити Умови проведення конкурсу з визначення опорного навчального закладу, що додаються.
3. Утворити конкурсну комісію з визначення опорного навчального закладу, згідно з додатком.
4. Передбачити утворення опорного навчального закладу району без закриття, пониження в ступені шкіл-філій.
5. Відділу освіти Чортківської райдержадміністрації довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів умови проведення конкурсу.

2. СЛУХАЛИ:
    Чортківського Р.В., який зачитав проект рішення про підтримку надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати сесії районної ради підтримати надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні.Голова постійної комісії                              Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                          О.Р. Слота
 


ПРОТОКОЛ № 14
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 03 травня 2018 року                               Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Слота О.Р.
Скорохід М.Є.
Легкодух І.Г.
Відсутні:
Мальований С.І.
Годинюк М.В.
Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Чайківська Галина Зеновіївна – начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій районної державної адміністрації
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звіт голови райдержадміністрації про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради №56 від 23 грудня 2015 року.
2. Звіт про роботу закладів культури у 2017 році.
3. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
    Вівата І.О., який прозвітував про виконання делегованих повноважень в гуманітарній галузі, згідно рішення районної ради №56 від 23 грудня 2015 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт про виконання делегованих повноважень в гуманітарній галузі, згідно рішення районної ради №56 від 23 грудня 2015 року взяти до уваги.

2. СЛУХАЛИ:
    Чайківську Г.З., яка повідомила про те, що ведеться стабільна співпраця в селах району між бібліотеками та школами, церквою та владою. Однак, не виділено коштів для забезпечення бібліотек новими книгами. На колегії райдержадміністрації піднімалось питання про закриття ряду бібліотек-філіалів в районі. Прийнято відповідне рішення, чекають підтримки від районної ради. Ситуація вимагає таких дій, адже не вистачає на виплату зарплати.
ВИСТУПИЛИ:
    Яблонь Т.В. – керуючий справами районної ради, повідомила, що в районній раді немає жодного документа щодо закриття бібліотек-філіалів в селах.
    Чайківська Г.З., додала, що в районі збережено 3 музичні школи, є багато бажаючих вчитись. Наголосила, що є ряд проблем у даній галузі - застаріла комп’ютерна техніка, застарілі музичні інструменти, проведення ремонтів у закладах культури.
    Чортківський Р.В., зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати сесії районної ради звіт начальника відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської районної державної адміністрації Чайківської Г.З. про роботу закладів культури у 2017 році взяти до відома.
2. Роботу відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської районної державної адміністрації визнати задовільною.
3. Відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської районної державної адміністрації спільно з сільськими, селищною радою:
3.1. проводити районні заходи на території сільських рад Чортківського району;
3.2. розвивати, підтримувати сільські аматорські колективи та залучати їх до участі в районних та обласних заходах;
3.3. належним чином контролювати якість та рівень проведеної роботи працівниками сільських закладів культури;
3.4. сприяти формуванню позитивного іміджу району, в т.ч. у сфері сільського туризму;
3.5. продовжити забезпечення сучасним обладнанням та зміцнення матеріально – технічної бази сільських закладів культури.

3. РІЗНЕ.
    Чортківський Р.В., ознайомив присутніх із зверненням батьківського комітету, педагогічного колективу Палашівської ЗОШ І-ІІ ст.., громадськості с.Палашівка, депутатського корпусу Палашівської сільської ради щодо збереження статусу Палашівської ЗОШ І-ІІст.
    Чортківський Р.В., зачитав лист мешканців с.Швайківці про не закриття сільської бібліотеки.
    Гулька І.М., повідомила членів комісії щодо результатів робочої поїздки, організованої головою районної ради у Борщівську громаду по вивченню досвіду утворення та роботи опорної школи. Оскільки нова голова райдержадміністрації щойно приступила до виконання обов’язків, вирішено із даним питанням не поспішати, а вивчити його із виконавчою гілкою влади.

Голова постійної комісії Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії О.Р. Слота

ПРОТОКОЛ № 13/
спільного засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань та постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності
та запобігання корупції

від 30 березня 2018 року
Склад комісії з гуманітарних
питань – 8 чол.
Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Годинюк М.В.
Відсутні:
Мальований С.І.
Скорохід М.Є.
Гулька І.М.
Склад комісії з з питань регламенту,
депутатської етики, дотримання
законності та запобігання корупції –
4 чол.
Присутні : 3 чол.
Голова комісії – Калакайло І.Я.
Члени комісії:
Задорожна Н.В.
Барицький М.Р.
Відсутні:
Яремовський В.І.
Запрошені:
Шепета Віктор Михайлович – голова районної ради
Яблонь Тетяна Василівна – керуючий справами виконавчого апарату районної ради
Попіль Світлана Володимирівна – заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради – начальник відділу майнових відносин
Тиміцька Світлана Миколаївна – начальник юридичного відділу районної ради
Ратушняк Ярослав Петрович - головний лікар Чортківського КРЦ ПММСД
Шестерина Ірина Євгенівна – юрист Чортківського КРЦ ПММСД

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Щодо головного лікаря Чортківського комунального районного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

СЛУХАЛИ:
    Шепету В.М., який проінформував, що 01.04.2018р. закінчується контракт головного лікаря Чортківського КРЦ ПММСД Ратушняка Я.П. Тому, необхідно вирішити яким чином діяти в даній ситуації.
    Тиміцьку С.М., яка нагадала присутнім, що в грудні минулого року, при затвердженні звіту головного лікаря Чортківського КРЦ ПММСД, було продовжено контракт Ратушняку Я.П. до 01.04.2018р. Тепер, відповідно до підпункту 3 пункту 1 рішення районної ради №57 від 23.12.2015р. «Про доручення голові Чортківської районної ради щодо вирішення окремих питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району у міжсесійний період» профільна комісія може підготувати висновок з даного приводу, а депутати на сесії приймуть остаточне колегіальне рішення. Ще можливий варіант звільнення Ратушняка Я.П. з покладанням обов»язків на лікаря Ратушняка Я.П.
    Чортківський Р.В., ознайомив присутніх із рекомендаціями Міністерства охорони здоров»я України щодо звільнення керівників медичних закладів при проведенні реорганізації.
    Шепета В.М., підсумував, що є факт закінчення контракту з головним лікарем Чортківського КРЦ ПММСД. Сьогодні необхідно продовжити його до сесії районної ради, а вже депутати приймуть остаточне рішення.
    Калакайло І.Я. – голова постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції, підтримав варіант продовження контракту до сесії, для прийняття колегіального рішення.
    Чортківський Р.В., зачитав заяву головного лікаря Чортківського КРЦ ПММСД Ратушняка Я.П. щодо продовження йому контракту від 01.01.2013 року.
Ознайомив із проектом висновку комісії і запропонував у висновку зазначити, що профільна комісія районної ради рекомендує продовжити контракт з Ратушняком Я.П. (додається).
ГОЛОСУВАЛИ (постійна комісії з гуманітарних питань): «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ГОЛОСУВАЛИ (постійна комісії з з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції): «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради розглянути висновок постійних комісій районної ради з гуманітарних питань та з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції з подальшим вирішенням питання продовження контракту на другому пленарному засіданні чотирнадцятої сесії Чортківської районної ради.


Голова постійної комісії
з гуманітарних питань


________________Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії
________________О.Р. Слота
Голова постійної комісії
з питань регламенту, депутатської
етики, дотримання законності та
запобігання корупції
______________ І.Я. Калакайло

Секретар постійної комісії
_______________Н.В. ЗадорожнаПРОТОКОЛ № 12
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 05 березня 2018 року                                       Склад комісії – 8 чол.
                                                                            Присутні: 5 чол.
                                                                            Голова комісії: Чортківський Р.В.
                                                                            Члени комісії:
                                                                            Веретик І.Й.
                                                                            Гулька І.М.
                                                                            Слота О.Р.
                                                                            Годинюк М.В.
                                                                            Відсутні:
                                                                            Мальований С.І.
                                                                            Скорохід М.Є.
                                                                            Легкодух І.Г.

Запрошені:
Заболотний Іван Ярославович – перший заступник голови райдержадміністрації
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Шелега Галина Степанівна – в.о.начальника відділу економіки райдержадміністрації
Соляник Ірина Антонівна – голова РО Товариства Червоного Хреста
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про виконання рішення районної ради №498 від 14.05.2010 «Про програму розвитку патронажної служби в районі на 2012-2016 роки».
2. Про програму підтримки та розвитку патронажної служби в Чортківському районі на 2018-2021 роки.
3. Звіт про виконання рішення районної ради №220 від 23.02.2017 «Про районну програму медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2017 рік».
4. Про районну програму медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2018 рік.
5. Про районну програму впровадження Української Хартії вільної людини
в навчальних закладах Чортківського району на 2018-2020 роки.
6. Звіт про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку району за 2017 рік.
7. Про програму соціально – економічного та культурного розвитку району на 2018 рік.
8. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Соляник І.А., яка прозвітувала про виконання рішення районної ради №498 від 14.05.2010 «Про програму розвитку патронажної служби в районі на 2012-2016 роки». (звіт додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «
за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт про виконання рішення районної ради №498 від 14.05.2010 «Про програму розвитку патронажної служби в районі на 2012-2016 роки» взяти до уваги.

2. СЛУХАЛИ:
Соляник І.А. проінформувала про заходи, передбачені у запропонованій програмі.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., запропонував внести дану програму на розгляд сесії, попередньо вивчивши її на засіданні бюджетної комісії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти програму підтримки та розвитку патронажної служби в Чортківському районі на 2018-2021 роки, попередньо розглянувши на засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету.

3. СЛУХАЛИ:
Швидюка І.О., який прозвітував про виконання рішення районної ради №220 від 23.02.2017 «Про районну програму медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2017 рік» (звіт додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Звіт про виконання рішення районної ради №220 від 23.02.2017 «Про районну програму медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2017 рік» взяти до уваги.

4. СЛУХАЛИ:
Швидюка І.О., який проінформував про заходи, передбачені районною програмою медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., наголосив на тому, що таку ж програму необхідно прийняти і в ОТГ.
Веретик І.Й., звернув увагу, що надання стоматологічної амбулаторної допомоги учасникам АТО та демобілізованим взагалі не передбачено даною програмою, не говорячи вже про фінансування з районної бюджету цих послуг. Місто Чортків на ці заходи кошти передбачило. Запропонував у 6 пункт заходів включити Чортківську комунальну районну стоматологічну поліклініку.
Чортківський Р.В., запропонував проголосувати за прийняття програми в цілому з пропозицією члена комісії Веретика І.Й., а питання фінансування даних заходів направити на постійну комісію з питань бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
1. Доповнити перелік виконавців пункту 6 розділу 6 програми Чортківською комунальною районною стоматологічною поліклінікою.
2. На засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету розглянути питання фінансування стоматологічної амбулаторної допомоги учасникам АТО та демобілізованим.
3. Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2018 рік.

5. СЛУХАЛИ:
Гульку І.М., яка коротко проінформувала про районну програму впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Чортківського району на 2018-2020 роки та результати, які має досягнути дана програма.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Чортківського району на 2018-2020 роки.

6. СЛУХАЛИ:
Заболотного І.Я., який детально ознайомив присутніх із виконанням програми соціально – економічного та культурного розвитку району за 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку району за 2017 рік.

7. СЛУХАЛИ:
Заболотного І.Я., який ознайомив присутніх із програмою соціально – економічного та культурного розвитку району на 2018 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити програмою соціально – економічного та культурного розвитку району на 2018 рік.

8. РІЗНЕ.
СЛУХАЛИ:
Чортківського Р.В., який ознайомив членів комісії із:
- відповіддю Міністерства освіти і науки України на звернення депутатів районної ради щодо навчання дітей різних соціальних категорій в ЗОШ-інтернатах,
- рішенням Тернопільської обласної ради №814 від 24.11.2017р.
- листом директора Нагірянської ЗОШ І-ІІ ст.. щодо надання дозволу на встановлення меморіальної дошки
- листом Залісянської сільської ради щодо утворення АЗПСМ у селі.
Гульку І.М., яка повідомила, що існує загроза недоплат педагогічним працівникам району, оскільки освітня субвенція не передбачає виплати 20% надбавки за престижність. Запропонувала заслухати дане питання на сесії районної ради та прийняти відповідне звернення.
Чортківський Р.В., звернув увагу, що така ж ситуація складається і в медицині. Запропонував ці звернення об’єднати та вивчити на постійній комісії з питань бюджету.


Голова постійної комісії                    Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                О.Р. Слота


ПРОТОКОЛ № 11
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 18 грудня 2017 року                                                                           Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 7 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Скорохід М.Є.
Годинюк М.В.
Відсутні:
Мальований С.І.
Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Чайківська Галина Зеновіївна – начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації
Галущак Олег Володимирович – начальник відділу молоді і спорту райдержадміністрації
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров»я райдержадміністрації
Ратушняк Ярослав Петрович - головний лікар Чортківського КРЦ ПММС
Тиміцька Світлана Миколаївна – начальник юридичного відділу районної ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звіт головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні.
2. Про звіт головного лікаря Чортківського комунального районного центру медичної (медико-санітарної) допомоги за період з 01 січня 2013 року.
3. Про хід виконання рішення районної ради №122 від 01.04.2016 «Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки».
4. Про хід виконання рішення районної ради №530 від 23.03.2015 р. «Про комплексну програму розвитку футболу в Чортківському районі на 2015-2020 роки».
5. Про хід виконання рішення районної ради №123 від 01.04.2016р. «Про програму «Молодь Чортківщини» на 2016-2020 роки».
6. Про розгляд листа відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації від 01.12.2017р. №235.
7. Про пропозиції до плану роботи Чортківської районної ради у 2018 році.
8. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
    Чортківського Р.В., який прозвітував про стан надання стаціонарної та амбулаторно-консультативної медичної допомоги в ЦКРЛ (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ:
    Заболотний І.Я., запитав скільки звільнено та прийнято працівників лікарні у 2017 році.
    Чортківський Р.В., пояснив, що такою статистикою зараз не володіє. Повідомив, що достатньо людей звільняються добровільно, багатьох переведено на контрактну форму роботи. Багато працівників перебувають на тимчасових посадах – декретних місцях. В лікарні є вакансії як по лікарях, так і по медсестрах, штати повністю не заповнені.
    Заболотний І.Я., уточнив, що питання не закрито ще по заробітній платі працівникам ЦКРЛ. Почувши потреби, які озвучив головний лікар, порахував і зробив висновки, що за половину місяця середня зарплата по лікарні становить 4,3 тис.грн. – так можливо?
    Чортківський Р.В., додав, що разом із зарплатою не виплачено ще необов»язкові виплати. Роз’яснив, що керівництво озвучує повну суму для потреби, звичайно, що це найкращий варіант для працівників лікарні.
    Заболотний І.Я., запитав, чому на наступний рік у Фонд регіонального розвитку не подана потреба лікарні у реанімобілі.
    Чортківський Р.В., таку потребу подали в райдержадміністрацію, напевно, відділ економіки вчасно не спрацював.
    Шепета В.М., поцікавився які заходи необхідно проводити, щоб покращити ситуацію із онокозахворюваннями в районі.
    Чортківський Р.В., повідомив, що це робота первинної ланки медицини. Сімейний лікар хоча би раз в рік повинен обстежити пацієнта, обговорити симптоми, що його турбують.
    Яблонь Т.В., підняла питання хамського відношення до пацієнтів працівників поліклінічного відділу, зокрема лабораторії. Районна влада докладає всіх зусиль для вчасних виплат заробітної плати, натомість працівники лікарні повинні відноситись милосердно до своїх пацієнтів – адже здорові туди не ходять.
    Чортківський Р.В., погодився із зауваженням, додав, що в разі поганого обслуговування потрібно звертатись в адміністрацію лікарні, належні міри будуть прийматись.
    Чортківський Р.В., зачитав проет рішення з даного питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради звіт головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні Чортківського Р.В. про стан надання стаціонарної та амбулаторно-консультативної медичної допомоги в ЦКРЛ взяти до відома.
    2. Роботу головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні визнати задовільною.
    3. Головному лікарю Чортківської центральної комунальної районної лікарні Чортківському Р.В.:
3.1. налагодити належне дотримання стандартів в лікуванні та діагностиці хворих;
3.2. вживати дієві заходи щодо запобігання високій захворюваності та занедбаності онкопатологією.

2. СЛУХАЛИ:
    Ратушняка Я.П., який прозвітував про виконану роботу за період з 01 січня 2013 року (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ:
    Заболотний І.Я., запитав скільки працівників будуть залучені в сільській амбулаторії після зпуску медичної реформи.
    Ратушняк Я.П., відповів, що сімейний лікар повинен би мати двох помічників. В населених пунктах, де кількість менше 750 жителів, будуть створені Центри здоров»я. Лікар буде здійснювати туди виїзди на прийоми та огляди. Запропонована реформа зовсім забула про сільське населення.
    Чортківський Р.В., запитав скільки амбулаторій повинні залишитись в районі.
    Ратушняк Я.П., відповів, що всі міські, Колиндянська, Нагірянська, Ягільницька, Пробіжнянська, Заводська, Джуринська, Білівська, можливо, Косівська.
    Шепета В.М., зауважив, що сімейний лікар зі своєї кишені повинен утримувати своїх помічників. Доповнив, що буде проблема із укладанням угод із сімейними лікарями, адже багато людей перебувають за кордоном. Запропонував пунктом 3 проекту рішення продовжити угоду з головним лікарем Ратушняком Я.П. до 01 квітня 2017 року.
    Слота О.Р., запитала хто затверджує список ліків по безкоштовних рецептах.
    Ратушняк Я.П., відповів, що такий перелік затверджує Міністерство охорони здоров»я. Неодноразово звертались туди з пропозицією розширити його, або внести зміни.
Голова комісії зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення в цілому із запропонованими змінами:
«за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    1. Звіт головного лікаря Чортківського комунального районного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Ратушняка Я.П. про виконану роботу за період з 01 січня 2013 року взяти до відома.
    2. Роботу головного лікаря Чортківського комунального районного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги визнати задовільною.
    3. Продовжити контракт головному лікарю Чортківського комунального районного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Ратушняку Я.П. до 01 квітня 2018 року.
    4. Головному лікарю Чортківського комунального районного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Ратушняку Я.П.:
4.1. продовжити забезпечення сучасним медичним обладнанням та зміцнення матеріально – технічної бази первинної ланки;
4.2. тримати на контролі своєчасне укладання угод із об’єднаними територіальними громадами та міською радою про відшкодування коштів центру медичної (медико-санітарної) допомоги.

3. СЛУХАЛИ:
    Галущака О.В., який коротко прозвітував про хід виконання рішення районної ради №122 від 01.04.2016 «Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки».
ВИСТУПИЛИ:
    Чортківський Р.В., поцікавився чи реально в районі утворити оздоровчий табір для дітей.
    Галущак О.В., відповів, що це буде матеріально не вигідно, оскільки тендери на оздоровлення виграють табори з Харківщини. Треба буде постійно підтримувати табір з різних бюджетів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Інформацію про хід виконання рішення районної ради №122 від 01.04.2016 «Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки» взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ:
    Галущака О.В., який повідомив про хід виконання рішення районної ради №530 від 23.03.2015 р. «Про комплексну програму розвитку футболу в Чортківському районі на 2015-2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИСТУПИЛИ:
    Слота О.Р., запропонувала передбачити у програмі надання матеріальної компенсації за отримані травми футболістами.
ВИРІШИЛИ:
    Інформацію про хід виконання рішення районної ради №530 від 23.03.2015 р. «Про комплексну програму розвитку футболу в Чортківському районі на 2015-2020 роки» взяти до відома.

5. СЛУХАЛИ:
    Галущака О.В., який проінформував про виконання рішення районної ради №123 від 01.04.2016р. «Про програму «Молодь Чортківщини» на 2016-2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Інформацію про хід виконання рішення районної ради №123 від 01.04.2016р. «Про програму «Молодь Чортківщини» на 2016-2020 роки» взяти до відома.

6. СЛУХАЛИ:
    Чортківського Р.В., який зачитав лист начальника відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації від 01.12.2017р. №235.
ВИСТУПИЛИ:
    Чайківська Г.З., прокоментувала лист детальніше.
    Чортківський Р.В., порекомендував дане питання вирішити на рівні райдержадміністрації. Як приклад, згадав ситуацію із реформуванням Пробіжнянської лікарні. Внутрішні питання повинні обговорюватись та вирішуватись профільно. Можна питання закриття бібліотек підняти на колегії райдержадміністрації.
    Шепета В.М., зауважив, що об’єднання бібліотек необхідно обговорити та погодити із відділом освіти райдержадміністрації.
    Гулька І.М., запропонувала пункт про об’єднання публічних та шкільних бібліотек взагалі зняти з розгляду.
    Чортківський Р.В., вніс пропозицію направити рекомендації профільної комісії з даного приводу в районну державну адміністрацію.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 2
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань з приводу реорганізації бібліотечних закладів району направити в районну державну адміністрацію.

7. СЛУХАЛИ:
    Чортківського Р.В., який зачитав звернення депутата районної ради Градового В.Г. щодо вшанування у 2018 році на районному рівні уродженця с.Звиняч М.Галущинського. Запропонував дане питання включити в план роботи Чортківської районної ради у 2018 році. Закликав членів комісії подавати свої пропозиції до плану роботи районної ради в наступному році в апарат районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
    Рекомендувати питання вшанування у 2018 році уродженця с.Звиняч М.Галущинського включити в план роботи Чортківської районної ради у 2018 році.

8. РІЗНЕ
    Чортківський Р.В.. ознайомив із рядом листів, що надійшли в профільну комісію районної ради з гуманітарних питань.


Голова постійної комісії                                                        Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                    О.Р. Слота

ПРОТОКОЛ № 10
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 02 жовтня 2017 року                                                                       Склад комісії – 8 чол.
                                                                                                           Присутні: 5 чол.
                                                                                                           Голова комісії: Чортківський Р.В.
                                                                                                           Члени комісії: 
                                                                                                           Веретик І.Й. 
                                                                                                           Гулька І.М.
                                                                                                           Легкодух І.Г.
                                                                                                           Слота О.Р.
                                                                                                           Відсутні:
                                                                                                           Мальований С.І.
                                                                                                           Скорохід М.Є. 
                                                                                                           Годинюк М.В.

Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації
Ніколайчук Валентина Іванівна – директор Чортківського районного комунального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів»
Градовий Василь Гнатович – директор Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи.
Андрунишин Степан Михайлович – в.о.начальника служби у справах дітей райдержадміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан підготовки соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
2. Про комплексну програму «Здоров»я населення Чортківського району на 2017-2021».
3. Про надання дозволу на встановлення меморіальних дощок на будівлях загальноосвітніх шкіл Чортківської районної ради Тернопільської області та Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича Чортківської міської ради Тернопільської області.
4. Про роботу Чортківського районного комунального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів» Чортківської районної ради Тернопільської області.
5. Про роботу Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи.
6. Про хід виконання рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №36 «Про районну програму запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки».
7. Про хід виконання рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №35 «Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки».
8. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Вівата І.О., який прозвітував про стан підготовки соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. В декількох сільських бібліотеках відсутнє опалення. На час проведення заходів в їх приміщеннях напалюють електрикою.
ВИСТУПИЛИ:
Гулька І.М., повідомила як освітня галузь входить у зимовий період.
Чортківський Р.В, додав, що у корпусах районної лікарні у смт.Заводське проводиться перекриття будівлі.
Ратушняк Я.П., повідомив, що газові лічильники первинної ланки пройшли повірку, отже, готові до опалювального сезону.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт про стан підготовки соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

2. СЛУХАЛИ:
Швидюка І.О., який доповів по основних пунктах комплексної програми «Здоров»я населення Чортківського району на 2017-2021» та загальний обсяг коштів на її виконання.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., який доповнив, що прийняття такої програми є обов’язковим, адже в перспективі країну чекає реформа медицини, треба зустріти її у всеозброєнні.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради прийняти комплексну програму «Здоров»я населення Чортківського району на 2017-2021».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

3. СЛУХАЛИ:

Гульку І.М., яка повідомила, що 14 жовтня в області планують встановлення та відкриття таких меморіальних дощок по всіх школах.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
1. Надати дозвіл на встановлення меморіальних дощок на будівлях загальноосвітніх шкіл Чортківської районної ради Тернопільської області та Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича Чортківської міської ради Тернопільської області членам УПА, загиблим воїнам АТО (згідно з додатком).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

4. СЛУХАЛИ:
Ніколайчук В.І., яка повідомила про роботу Чортківського районного комунального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів» Чортківської районної ради Тернопільської області (інформація додається).
ВИСТУПИЛИ:
Гулька І.М., доповнила виступаючу, адже це єдиний комбінат в області, де збереглась навчальна база.
Ніколайчук В.І., проінформувала, що вже на стадії завершення документи на земельну ділянку, на якій розміщені корпуси комбінату. Висловила занепокоєння щодо неможливості вчити у комбінаті міським дітям. Загалом заклад готовий до зимового періоду, проводяться відповідні заходи економії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Чортківського районного комунального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів» Ніколайчук В.І. взяти до відома.
2. Роботу Чортківського районного комунального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів» визнати задовільною.
3. Директору Чортківського районного комунального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів» Ніколайчук В.І.:
1) При внесенні змін до Статуту навчального закладу подавати його на затвердження засновнику – Чортківській районній раді;
2)Провести опитування серед випускників школи чи була корисна їм обрана професія;
3) Модернізувати перелік професій, що навчають, для відповідності попиту ринку праці;
4) Вживати дієвих заходів щодо залучення до навчання МШНВК школярів міста Чорткова;
5) Вивчити можливість надання МШНВК платних послуг;
6) Вжити дієвих заходів щодо оптимізації штатної чисельності працівників.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

5. СЛУХАЛИ:

Градового В.Г., який проінформував про роботу Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи. Наголосив на проблемі із відсутністю автобуса для поїздок футбольних команд на змагання.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., запропонував на початку нового року передбачити в районному бюджеті необхідну суму для спів фінансування придбання шкільного автобуса для районної ради. Автобус потрібен не лише ДЮСШ, він буде обслуговувати комунальні заклади районної ради.
Градовий В.Г., підняв питання співфінансування спортивної школи міською радою. Багато дітей міста відвідують спортивні секції, але належного спів фінансування школа не може домогтися від міського голови.
Чортківський Р.В., запропонував директорові зібрати батьківські збори з даного приводу та пояснити ситуацію.
Шепета В.М., зауважив, що звертався до міського голови із пропозицією про утворення спільного комунального підприємства для внормування стану фінансування ДЮСШ.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи Градового В.Г. взяти до відома.
2. Роботу Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи визнати задовільною.
3. Директору Чортківської районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи Градовому В.Г.:
1) Вживати дієвих заходів щодо відшкодування у повному обсязі Чортківською міською, сільськими радами та об’єднаними територіальними громадами вартості навчання дітей та витрат на оплату комунальних послуг пропорційно до кількості учнів;
2) Лише після надання згоди Чортківської районної ради проводити будь-які операції з матеріальними цінностями;
3) Переглянути розклад занять та не допускати їх проведення у пізній час;
4) Вжити дієвих заходів щодо оптимізації штатної чисельності працівників.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

6. СЛУХАЛИ:
Андрунишина С.М., який проінформував про хід виконання рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №36 «Про районну програму запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки» (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №36 «Про районну програму запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки» взяти до відома.

7. СЛУХАЛИ:
Андрунишина С.М., який проінформував про хід виконання рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №35 «Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки» (інформація додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №35 «Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки» взяти до відома.

8. РІЗНЕ.
Чортківський Р.В., ознайомив членів комісії із рядом листів, що надійшли у постійну комісію районної ради з гуманітарних питань.


Голова постійної комісії                                                            Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                        О.Р. Слота

 
ПРОТОКОЛ №9
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 27 квітня 2017 року                                                    Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії: Скорохід М.Є.
Годинюк М.В.
Слота О.Р.
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
 
Запрошені: 
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров»я райдержадміністрації
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про делегування членів у Госпітальну раду Чортківського госпітального округу.
2. Про районну програму роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік «Обдарованість».
3. Різне.

По першому питанні
СЛУХАЛИ:
Чортківського Р.В., який повідомив про порядок формування госпітальних округів у області. Зачитав проект рішення, в якому запропоновано висунути членами госпітальної ради від Чортківського госпітального округу голову районної державної адміністрації Сташківа М.Ф., голову районної ради Шепету В.М. та головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні Чортківського Р.В. Поза квотою рекомендовано висунути до госпітальної ради Білика Л.С. та Богуша А.П. – депутатів Тернопільської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Веретик І.Й., запропонував проголосувати за проект рішення та рекомендувати сесії районної ради затвердити його.
Чортківський Р.В., повідомив, що відповідно до статті 28 ЗУ «Про корупцію» не прийматиме участь у голосуванні за проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
    1. Рекомендувати сесії районної ради делегувати від Чортківської районної ради до Госпітальної ради Чортківського госпітального округу:
- Сташківа Михайла Федоровича – голову Чортківської районної державної адміністрації;
- Чортківського Романа Володимировича – депутата районної ради, головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні;
- Шепету Віктора Михайловича – голову Чортківської районної ради.
    2. Рекомендувати Тернопільській обласній державній адміністрації включити у Госпітальну раду поза квотою:
- Білика Любомира Степановича – депутата Тернопільської обласної ради, директора Чортківського державного медичного коледжу;
- Богуша Андрія Петровича – депутата Тернопільської обласної ради.
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).
 

По другому питанні
СЛУХАЛИ:
Гульку І.М., яка ознайомила із напрямками та заходами районної програми роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік «Обдарованість».
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради затвердити районну програму з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік «Обдарованість» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).
 

3. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., який зачитав лист заступника голови обласної державної адміністрації щодо недофінансування галузі освіти, що є відповіддю на звернення депутатів районної ради від 23 лютого 2017 року №228.
 
 

Голова постійної комісії                                    Р.В. Чортківський
Секретар постійної комісії                                 О.Р. Слота
 
 
ПРОТОКОЛ №8
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 17 лютого 2017 року                                                          Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії: Легкодух І.Г.
Годинюк М.В.
Слота О.Р.
Веретик І.Й.
Гулька І.М.
 
Запрошені: 
Сташків Михайло Федорович – голова районної державної адміністрації
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров»я райдержадміністрації
Цвєтков Володимир Дмитрович – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку району за 2016 рік.
2. Про програму соціально – економічного та культурного розвитку району на 2017 рік.
3. Звіт голови райдержадміністрації про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради № 56 від 23 грудня 2015 року.
4. Звіт про виконання районної програми медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2016 рік.
5. Про районну програму медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2017 рік.
6. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки.
7. Про звернення депутатів Чортківської районної ради Тернопільської області щодо забезпечення повноцінного функціонування української мови на телебаченні.
8. Про план роботи Чортківської районної ради на 2017 рік.
9. Різне.

По першому питанні
СЛУХАЛИ:
Сташківа М.Ф., який прозвітував про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку району за 2016 рік.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку району за 2016 рік.

По другому питанні
СЛУХАЛИ:
Сташківа М.Ф., який доповів по основних пунктах програми соціально – економічного та культурного розвитку району на 2017 рік.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради прийняти програму соціально – економічного та культурного розвитку району на 2017 рік.

По третьому питанні
СЛУХАЛИ:
Сташківа М.Ф., який тезово прозвітував про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради № 56 від 23 грудня 2015 року. Закликав районних депутатів активніше приймати участь у залученні сільських соціальних закладів до проведення ремонтів.
ВИСТУПИЛИ:
Веретик І.Й., поцікавився чи не змінився алгоритм подання документів на проведення ремонту приміщення в порівнянні з минулим роком.
Чортківський Р.В., повідомив, що після проведених ремонтів в районній поліклініці, представники правоохоронних органів провели перевірки всіх виконаних робіт. Вони на руках мали рішення суду, акти перевірок передали в контролюючі фінансові органи. Справа в тому, що в ході ремонтів виявились деякі недоробки архітектора.
Сташків М.Ф., погодився, що ця ситуація є стандартною – архітектори бояться працювати із бюджетними коштами. Згадані перевірки вже проводились і в інших районах області. Озвучив перелік об’єктів, в яких планується провести ремонт.
Гулька І.М., повідомила, що в Білівській школі не правильно вказані проведені ремонтні роботи – депутат від округу не володіє інформацією.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звіт голови райдержадміністрації про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради № 56 від 23 грудня 2015 року.

По четвертому питанні
СЛУХАЛИ:
Швидюка І.О., який прозвітував про виконання районної програми медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2016 рік.
ВИРІШИЛИ: Звіт про виконання районної програми медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2016 рік взяти до відома.

По п’ятому питанні
СЛУХАЛИ:
Швидюка І.О., який повідомив про напрямки та заходи, що передбачені районною програмою медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., який доповнив виступаючого, що ведеться робота із громадами щодо перерахунку коштів для лікування жителів громад, котрих стосується програма, у районній лікарні. З міського бюджету також передбачені кошти і на амбулаторне лікування у центрі ПММСД. Запропонував доповнити проект програми пунктом, в якому передбачити виділення коштів на оплату вмотивованим громадянам сертифікатів психолога і нарколога, проведення серологічного аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ/СНІД), антиген до вірусу гепатиту В,С. Минулого року оглянуто 96 потенційних військових, відправлено на військову службу 92 з них. Приблизно, на одного контрактника потрібно 250-300 грн. На засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету треба буде уточнити та затвердити суму на таку діяльність.
Веретик І.Й., повідомив, що до стоматполіклініки звертаються і члени сімей учасників АТО, а кошти на це не передбачено. Запропонував пункт 6 розділу 6 доповнити словами «та членів їх сімей». Суму визначити на засіданні постійної комісії з питань бюджету.
ВИРІШИЛИ:
1. Доповнити 6 розділ програми пунктом 3 «Забезпечення безоплатним оглядом та видачею сертифікатів мотивованих громадян на військову службу за контрактом».
2. Пункт 6 розділу 6 програми доповнити словами «та членів їх сімей».
3. Суму необхідну для проведення вищезгаданих заходів визначити на засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету.
4. Рекомендувати сесії районної ради затвердити районну програму медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2017 рік.

По шостому питанні
СЛУХАЛИ:
Цвєткова В.Д., який коротко повідомив про заходи та напрямки що пропонуються внести у районну комплексну програму соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ:
Яблонь Т.В., поцікавилась яка сума передбачена для однієї людини в разі прийняття змін у програмі.
Цвєтков В.Д., повідомив, що в рік на пільговика передбачено 10 тис.грн, це з урахуванням ціни на газ.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради внести зміни та доповнення до районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки.
2. В частині фінансового забезпечення розглянути дану програму на засіданні постійної комісії з питань бюджету.

По сьомому питанні
СЛУХАЛИ:
Яблонь Т.В., яка зачитала проект рішення та текст звернення депутатів Чортківської районної ради Тернопільської області щодо забезпечення повноцінного функціонування української мови на телебаченні.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити звернення депутатів Чортківської районної ради Тернопільської області щодо забезпечення повноцінного функціонування української мови на телебаченні.

По восьмому питанні
СЛУХАЛИ:
Чортківського Р.В., який зачитав проект плану роботи Чортківської районної ради на 2017 рік.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити план роботи Чортківської районної ради на 2017 рік.

РІЗНЕ.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., який зачитав звернення народних депутатів україни О.Сироїд та О.Березюка щодо ситуації на окупованих територіях України.
Запропонував дане звернення зачитатати на засіданні президії, обговорити та прийняти рішення з даного питання.


Голова постійної комісії                                          Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                       О.Р. Слота  
 
ПРОТОКОЛ №7
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

 
від 20 грудня 2016 року                                                                          Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 6 чол. 
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії: Легкодух І.Г.
Годинюк М.В. 
Слота О.Р.
Веретик І.Й.
Скорохід М.Є.
 
Запрошені:
Шепета Віктор Михайлович – голова районної ради
Пушкар Петро Іванович – заступник голови районної ради
Яблонь Тетяна Василівна – керуючий справами районної ради
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Корнак Василь Дмитрович – начальник служби у справах неповнолітніх райдержадміністрації
Шага Світлана Михайлівна – заступник головного лікаря Чортківської ЦКРЛ
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації
Калакайло Іван Ярославович – голова постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції
  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про районну програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2020 роки.
2. Про звіт головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні.
3. Про хід виконання рішення районної ради від 29.12.2012р. №273 «Про районну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2013-2016 роки».
4. Різне.

По першому питанні
СЛУХАЛИ:
Корнака В.Д., який повідомив, що відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації про програму районною службою у справах дітей було підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації про районну програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2020 роки. Поки готувались документи, з області прийшло розпорядження про скасування розпорядження голови обласної держадміністрації про розробку згаданої програми. В нашому районі майже ідентична програма вже діє з минулого року.
ВИРІШИЛИ:
Не виносити питання про районну програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2020 роки на розгляд сесії районної ради в зв’язку із дією рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №36 «Про районну програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки».

Легкодух І.Г., зачитав заяву голови постійної комісії районної ради з гуманітарних питань про його неучасть у голосуванні з наступного питання.

По другому питанні
СЛУХАЛИ:
Шагу С.М., яка ознайомила із звітом головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні (додається).
ВИСТУПИЛИ:
Швидюк І.О., який зачитав листи в підтримку кандидатури Чортківського Р.В. від обласного управління охорони здоров’я, Чортківського міського голови, районного відділу охорони здоров’я, трудового колективу Чортківської ЦКРЛ.
Слота О.Р., висловила думку, що звіт про роботу головного лікаря Чортківської ЦКРЛ відповідає виконаній роботі.
Шепета В.М., додав, що розвитку та проведенню ремонтів у відділах лікарні активно долучається районна рада.
Чортківський Р.В., наголосив, що заклад серйозно економить на майстрах. Своїми силами відновили транспорт, що обслуговує працівників лікарні, адже «швидка» давно вже є обласним закладом.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради звіт головного лікаря Чортківської центральної районної лікарні про роботу за період з 2012-2016 років взяти до відома (додається).
2. Продовжити контракт із Чортківським Романом Володимировичем з 11 січня 2017 року, строком на п’ять років.
3. Щорічно заслуховувати звіт головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні про виконану роботу.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції (Калакайло І.Я.) та на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі (Демкович М.М.).
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Чортківський Р.В. не бере участі в голосуванні за дане рішення.

По третьому питанні
СЛУХАЛИ:
Шагу С.М., яка проінформувала про хід виконання рішення районної ради від 29.12.2012р. №273 «Про районну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2013-2016 роки».
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 29.12.2012р. №273 «Про районну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2013-2016 роки» взяти до уваги.


Голова постійної комісії                                                                           Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                                        О.Р. Слота 
ПРОТОКОЛ №6
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань
 
від 26 жовтня 2016 року                                                                       Склад комісії – 8 чол.
Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії: Легкодух І.Г.
Годинюк М.В.
Слота О.Р.
Веретик І.Й.

Запрошені:
Слободян Любов Михайлівна – заступник начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
Миколишин Василь Федорович – директор Сосулівської ЗОШ І-ІІ ст.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки на будівлі Сосулівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
2. Про хід виконання рішення районної ради від 29.12.2012р. №274 «Про районну цільову програму щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року».
3. Про хід виконання рішення районної ради від 29.10.2013р. №329 «Про районну програму зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року».
4. Різне.


По першому питанні
СЛУХАЛИ: Миколишин В.Ф., який повідомив, що уродженець Сосулівки Гап’як у Львівському архіві знайшов відомості про земляка, посла Австрійського парламенту у 1848 році, радника у Міністерстві освіти Австрії, автора однієї з перших граматик української мови для народних шкіл Григорія Шашкевича. Своїм коштом виготовив меморіальну дошку, ініціював її встановлення на будівлі сільської школи. Відбулось обговорення цієї події в сільській раді та в з трудовим колективом школи. Всі відгукнулись позитивно на пропозицію. Виступаючий ознайомив із біографією Г.Шашкевича.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки на будівлі Сосулівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області Григорію Шашкевичу.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

По другому питанні
СЛУХАЛИ: Слободян Л.М., яка повідомила про хід виконання рішення районної ради від 29.12.2012р. №274 «Про районну цільову програму щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року».
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 29.12.2012р. №274 «Про районну цільову програму щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року» взяти до відома.

По третьому питанні
СЛУХАЛИ: Слободян Л.М., яка проінформувала про хід виконання рішення районної ради від 29.10.2013р. №329 «Про районну програму зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року».
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 29.10.2013р. №329 «Про районну програму зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року» взяти до відома.

По четвертому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який повідомив про стан виплати заробітної плати медичним працівникам в Чортківському районі.
З ініціативи голови районної ради відбулась зустріч із обласними депутатами від району щодо піднятого питання. Така ж зустріч відбулась 25 жовтня 2016 року в кабінеті голови обласної ради. На сьогодні заборгованість по зарплаті становить 6,1 млн.грн., при умові залучення коштів міського та районного бюджетів. Відповідно до укладених угод із громадами щодо фінансування медицини, то частка вторинної ланки становить 62% від всієї суми. В цей час в цілій області є тенденція до наступного розподілу коштів – 70 на 30, а то і більше в сторону вторинної ланки. Обласна рада надішле лист із своїми рекомендаціями.
Знову піднімається питання оптимізації мережі лікувальних закладів в області. В Чортківській ЦКРЛ вже мінімум ліжко-місць, отже можуть відбутись скорочення кадрів. Є необхідність у зверненні до громад про виділення коштів на фінансування медичної галузі в районі.Голова постійної комісії                                                      Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                  О.Р. Слота
ПРОТОКОЛ №5
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 06 вересня 2016 року
 
Склад комісії – 7 чол.
Присутні: 5 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії: Легкодух І.Г.
Годинюк М.В.
Слота О.Р.
Гулька І.М.

 
Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Цвєтков Володимир Дмитрович – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до рішення районної ради від 29.10.2013р. №329 «Про програму зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року».
2. Про стан підготовки шкіл району до 2016-2017 навчального року.
3. Про призупинення діяльності Скоморошівської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради.
4. Про лист Чортківського міського голови від 04.07.2016р. №01-14/1024.
5. Про лист начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації від 20.07.2016р. №09-05/3868.
6. Про лист директора обласного центру зайнятості від 27.07.2016р. №ОЦ-01/2577/0/16-08-18.

По першому питанні
СЛУХАЛИ: Цвєткова В.Д., який проінформував присутніх про зміни, що пропонується внести у програму зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради затвердити зміни до програми зайнятості населення Чортківського району на період до 2017 року.

По другому питанні
СЛУХАЛИ: Гульку І.М. – начальника відділу освіти районної державної адміністрації, яка проінформувала про стан підготовки шкіл району до нового навчального року.
ВИСТУПИЛИ:
Шепета В.М., запропонував об’єднати питання про стан шкіл із питанням про стан підготовки соціальних об’єктів до осінньо-зимового періоду. Ці проекти рішень перегукуються, мають спільну тему. А в проект рішення щодо підготовки соціально-культурної сфери включити пункти, що стосуються підготовки шкіл району.
Голосування за пропозицію голови районної ради – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Питання про стан підготовки шкіл району до 2016-2017 навчального року розглянути в комплексі з питанням «Про стан підготовки соціально – культурної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років».
2. Відділу освіти районної державної адміністрації:
1) до 01 жовтня 2016 року завершити всі необхідні ремонти шкіл району та вжити заходів щодо виконання програми енергозбереження, шляхом заміни вікон, дверей та утеплення фасадів;
2) здійснити необхідні дії щодо забезпечення сталої роботи загальноосвітніх шкіл району в період опалювального сезону. До 10 жовтня 2016 року завершити необхідні профілактичні та поточні ремонти опалювальних мереж, забезпечити котельні шкіл необхідною кількістю палива;
3) забезпечити раціональне та економне витрачання теплоенергоносіїв;
4) забезпечити організацію харчування дітей в загальноосвітніх школах району відповідно до норм чинного законодавства;
5) вживати постійних заходів щодо покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в районі.

По третьому питанні
СЛУХАЛИ: Гульку І.М. – начальника відділу освіти районної державної адміністрації, повідомила про наповненість сільських шкіл учнями. В цьому році в Скоморошівській школі немає жодного учня. В наступному році прийдуть 3 учні. Клопотала саме про призупинення школи, оскільки є надія, що діти ще підуть до цієї школи.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради призупинити діяльність Скоморошівської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради.
2. Відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації:
2.1) провести інвентаризацію майна Скоморошівської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради;
2.2) забезпечити збереження приміщення та майна школи;
2.3) при вжитті заходів щодо призупинення діяльності Скоморошівської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради забезпечити дотримання чинного законодавства України про працю;
2.4) в разі збільшення кількості учнів до необхідної, звернутись до районної ради щодо відновлення діяльності Скоморошівської загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).
По четвертому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який зачитав лист Чортківського міського голови від 04.07.2016р. №01-14/1024 щодо використання міського стадіону. Запропонував надіслати лист міському голові про необхідність дотримання рішення районної ради №104 від 24 березня 2016 року щодо безкоштовного надання стадіону «Харчовик» учням загальноосвітніх закладів Чортківського району, дитячо-юнацької спортивної школи, командам Чортківського району для проведення тренувань та змагань.
ВИРІШИЛИ:
Направити лист Чортківському міському голові від комісії стосовно дотримання рішення районної ради №104 від 24 березня 2016 року щодо безкоштовного надання стадіону «Харчовик» учням загальноосвітніх закладів Чортківського району, дитячо-юнацької спортивної школи, командам Чортківського району для проведення тренувань та змагань.

По п’ятому питанні
СЛУХАЛИ: Цвєткова В.Д.. який прозвітував про стан виконання рішення районної ради від 23 червня 2016 року № 131 «Про соціальну захищеність воїнів АТО».
ВИРІШИЛИ:
Інформацію начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації взяти до уваги.

По шостому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який зачитав лист директора обласного центру зайнятості від 27.07.2016р. №ОЦ-01/2577/0/16-08-18 про стан працевлаштування воїнів АТО в області.
ВИРІШИЛИ:
Лист директора обласного центру зайнятості від 27.07.2016р. №ОЦ-01/2577/0/16-08-18 взяти до уваги.
Голова постійної комісії                                                      Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                   О.Р. Слота
ПРОТОКОЛ №4
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 14 червня 2016 року


Склад комісії – 7 чол.
Присутні: 7 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії: Легкодух І.Г.
Годинюк М.В.
Мальований С.І.
Слота О.Р.
Гулька І.М.
Скорохід М.Є.
Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Цвєтков Володимир Дмитрович – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
Юрків Микола Романович – районний онколог
Соляник Ірина Антонівна – голова районної організації Товариства Червоного Хреста
Маньовський Андрій Зіновійович – голова ГО «Чортківська спілка учасників АТО»
Костецький Назар Зіновійович – Пробіжнянський сільський голова
Фойдюк Михайло Петрович – Заболотівський сільський голова
Попадюк Ганна Євгенівна – директор Заболотівської ЗОШ І-ІІ ст.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про соціальну захищеність воїнів АТО.
2. Про стан розвитку освіти в дитячих дошкільних закладах району.
3. Про присвоєння Заболотівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області імені Романа Шухевича.
4. Про хід виконання рішення районної ради від 14 травня 2010 року №498 «Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року».
5. Про хід виконання рішення районної ради від 02 грудня 2011 року №124 «Про програму розвитку патронажної служби в районі на 2012-2016 роки».
6. Про звернення депутатів сільської ради з питань проведення терапевтичного відділу Чортківської ЦКРЛ на 15 ліжок з села Пробіжна в смт.Заводське.
7. Про лист відділу освіти райдержадміністрації від 19.05.2016р. №01-08/520.

По першому питанні
СЛУХАЛИ: Цвєткова В.Д., який проінформував присутніх про заходи, що здійснюються управлінням соціального захисту населення по соціальній захищеності воїнів АТО в районі. Доповнив, що на повне перепрофілювання воїнів АТО не передбачено коштів, а саме – на лекції кошти ще є, а для практичних занять коштів не передбачено. Оздоровлення та психологічну реабілітацію пропонують проходити на Сході країни, оскільки тільки санаторії із даного регіону виграли тендери. Наші ж воїни віддають перевагу санаторіям, розміщеним на Заході. Що стосується житла для військових, то всі знають, що держава не будує його, оскільки немає коштів. Районним управлінням проводилось анкетування про потреби воїнів АТО.
ВИСТУПИЛИ:
Маньовський А.З., висловив занепокоєння тим, що держава не визнає воїнів-добровольців. Відповідно, соціально їх не захищає. Запропонував, відповідно до законодавства, передбачити працедавцям додаткові оплачувані відпустки для воїнів АТО. Підняв питання зняття податку із доходів учасників АТО.
Сташків М.Ф. – голова районної державної адміністрації, пообіцяв розробити в адміністрації програму, в якій передбачити компенсацію за додаткові відпустки учасникам бойових дій. Або ж внести зміни в діючу програму по наданню матеріальної допомоги, в якій передбачити оплату відпусток за рахунок районного бюджету. Що стосується податку із доходів фізичних осіб – воїнів АТО, вирішуватиме дане питання із представниками податкової.
Чортківський Р.В., запропонував направити дане питання у комісію з питань бюджету щоб разом із фіну правлінням вивчити дане питання.
Яблонь Т.В., запропонувала провести семінар із роботодавцями району та провести роз»яснювальну роботу із піднятих питань. Повідомила, що на рівні району добровольці прирівняні до воїнів учасників АТО, мають право не отримання матеріальної допомоги. Поцікавилась у начальника управління чи жителі району отримували матеріальну допомогу із обласної програми соціальної захищеності воїнів АТО.
Цвєтков В.Д., відповів, що такою інформацією не володіє.
Яблонь Т.В., запропонувала після розгляду даного питання сесією районної ради, в районній газеті подати широку інформацію щодо соціальної захищеності воїнів АТО, прав та можливостей їх реалізації в Чортківському районі.
Маньовський А.З., повідомив, що пропонуючи путівки для реабілітації та лікування воїнам АТО попереджують лиш за 1-2 дня наперед.
Цвєтков В.Д., пояснив, що працівників управління також доводять в останній момент про наявність путівок.
Сташків М.Ф., запропонував свою допомогу для вияснення ситуації щодо направлення путівок для воїнів АТО в район.
Шепета В.М., повідомив, що сесія районної ради звернеться до Верховної Ради України про визнання представників добровольчих батальйонів учасниками бойових дій.
Чортківський Р.В. зачитав проект рішення із запропонованими змінами.
Голосування за проект рішення в цілому із запропонованими змінами – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради інформацію начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Цвєткова В.Д. про соціальну захищеність воїнів АТО взяти до відома.
2. Стан соціальної захищеності воїнів АТО в районі визнати задовільним.
3. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації:
3.1. продовжувати вирішувати комплекс питань, пов'язаних з реалізацією прав учасників АТО та членів їх сімей;
3.2. розробити проект програми, в якій передбачити відшкодування витрат роботодавців по оплаті додаткової відпустки із збереженням заробітної плати, строком 14 календарних днів на рік, учасникам бойових дій, відповідно до пункту 12 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
3.3. звернутись до Мінсоцполітики з приводу:
- виплати підприємствам компенсацій з бюджету для коригування єдиного внеску на суми середнього заробітку працівників, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації;
- врахування пропозиції воїнів АТО про можливість проходження лікування та реабілітації в санаторно-лікувальних закладах області;
- вдосконалення нормативно-правових документів щодо професійної адаптації учасників бойових дій (забезпечення повного, а не часткового фінансування їх перепідготовки).
3.4. підготувати інформаційну сторінку в районній газеті «Голос народу» щодо соціальної захищеності воїнів АТО, прав та можливостей їх реалізації в Чортківському районі.
4. Чортківській районній раді звернутись до Верховної Ради України про визнання представників добровольчих батальйонів учасниками бойових дій.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та постійну комісію з гуманітарних питань районної ради (Чортківський Р.В.).

По другому питанні
СЛУХАЛИ: Гульку І.М., яка повідомила про стан розвитку освіти в дитячих дошкільних закладах району (інформація додається).
ВИСТУПИЛИ:
Сташків М.Ф., поцікавився в яких садках є нагальні проблеми.
Гулька І.М., відповіла, що кожне село має свої проблеми, кожний садок має свої специфічні проблеми також.
Легкодух І.Г., запитав скільки садків перейшли на альтернативне опалення.
Гулька І.М., відповіла, що є декілька таких. Звичайно, де є добрі конструктивні відносини із лісниками, то економія відчутна.
Сташків М.Ф., доповнив, що співпраця із місцевими підприємцями полегшує значно ситуацію.
Гулька І.М., повідомила, що зараз виникла проблема із оплатою електроенергії в Мухавському садочку.
Шепета В.М., пояснив, що районна рада ніяк не може узгодити із сільським головою щодо фінансування установи та здійснення всіх проплат.
Чортківський Р.В., зачитав проект рішення.
Голосування за проект рішення в цілому – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради інформацію начальника відділу освіти районної державної адміністрації Гульки І.М. про стан розвитку освіти в дитячих дошкільних закладах району взяти до відома.
2. Стан розвитку освіти в дитячих дошкільних закладах району визнати задовільним.
3. Відділу освіти районної державної адміністрації:
3.1. продовжувати розвивати та удосконалювати роботу з педагогами дитячих садків, поглиблювати необхідні загальноосвітні та професійні знання, уміння та навички для надання якісної дошкільної освіти у кожному дитячому садку;
3.2. забезпечити доступність дошкільної освіти, відновлення та функціонування мережі дошкільних закладів у районі. Укомплектувати дошкільні заклади навчально-методичною літературою та засобами навчання;
3.3. звернути належну увагу на духовно-моральне та патріотичне виховання дітей дошкільного віку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови Чортківської районної державної адміністрації (Віват І.О.) та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

По третьому питанні
СЛУХАЛИ: Вівата І.О., який повідомив, що всі документи готові для присвоєння Заболотівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області імені Романа Шухевича.
ВИСТУПИЛИ:
Фойдюк М.П. – Заболотівський сільський голова, повідомив, що колектив школи та жителі села підтримують таку пропозицію.
Чортківський Р.В. зачитав проект рішення.
Голосування за проект рішення в цілому – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради присвоїти Заболотівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області ім'я Романа Шухевича.
2. Дирекції Заболотівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області імені Романа Шухевича забезпечити внесення відповідних змін в установчі документи та провести державну реєстрацію цих змін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

По четвертому питанні
СЛУХАЛИ: Юрківа М.Р., який ознайомив із ходом виконання рішення районної ради від 14 травня 2010 року №498 «Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року».
ВИСТУПИЛИ:
Шепета В.М., який поцікавився яким чином можна попереджувати згадані захворювання.
Юрків М.Р., відповів, що на відповідному рівні повинні працювати сімейні лікарі. Ці питання на їх відповідальності. Також велику роль відіграє людська відповідальність – населення повинно бути свідомим. Потрібне віддати належне фінансовому стану людей – вони не мають коштів на лікування, це також впливає на ситуацію. На даний час переважають легеневі захворювання.
Чортківський Р.В., доповнив, що медиків карають за візуальні форми онкологічних захворювань. А взагалі кількість захворювань зростає.
Гулька І.М., зауважила, що держава жодним чином не забезпечує лікуванням хворих людей, відповідно, лікарі заробляють на людях.
Чортківський Р.В., зазначив, що лише традиційне лікування зможе показати повну картину перебігу хвороби. Цього не покажуть ні аналізи крові, ні сечі, ні мазки.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про хід виконання рішення районної ради 14 травня 2010 року №498 «Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» прийняти до уваги.

По п»ятому питанні
СЛУХАЛИ: Соляник І.А., яка повідомила про хід виконання рішення районної ради від 02 грудня 2011 року №124 «Про програму розвитку патронажної служби в районі на 2012-2016 роки». Дана програма не фінансувалась, але робота проводилась відповідна. Клопотала перед членами комісії про звернення до сільських голів, щоб направляли в Червоний Хрест людей, що потребують допомоги (з собою мати акт обстеження матеріально-побутових умов із сільської ради, копії паспорта та ідентифікаційного коду).
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 02 грудня 2011 року №124 «Про програму розвитку патронажної служби в районі на 2012-2016 роки» прийняти до уваги.

По шостому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який зачитав звернення депутатів сільської ради з питань проведення терапевтичного відділу Чортківської ЦКРЛ на 15 ліжок з села Пробіжна в смт.Заводське та прокоментував ситуацію що склалась. На сьогоднішній день всі працівники Пробіжнянської амбулаторії працевлаштовані за згодою сторін.
ВИСТУПИЛИ:
Костецький Н.З., пояснив, що даним зверненням відреагували на позицію старших людей – жителів села, це була їх ініціатива. Вони не розуміють ситуації, що склалась. Як сільський голова переживає за долю приміщення, в якому знаходилась амбулаторія.
Легкодух І.Г., також висловився, що як лікар ситуацію розуміє, як житель села шкодує, що скорочують ліжко-місця і люди йдуть на іншу роботу.
Голосування - «за» -6
«проти» - 0
«утримались» - 1
ВИРІШИЛИ:
Звернення депутатів сільської ради з питань проведення терапевтичного відділу Чортківської ЦКРЛ на 15 ліжок з села Пробіжна в смт.Заводське взяти до уваги.

По сьомому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який зачитав лист відділу освіти райдержадміністрації від 19.05.2016р. №01-08/520 щодо встановлення батьківської плати за харчування у дитячих закладах.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., запропонував дане питання винести на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету.
Голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Питання встановлення батьківської плати за харчування у дитячих закладах запропонувати на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету.


Голова постійної комісії                                      Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                  О.Р. Слота

ПРОТОКОЛ №3
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 29 березня 2016 року Склад комісії – 7 чол.
Присутні: 7 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії: Легкодух І.Г.
Годинюк М.В.
Мальований С.І.
Слота О.Р.
Гулька І.М.
Скорохід М.Є.

Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Пасічник Тетяна Романівна – кандидат на посаду директора Звиняцької ЗОШ І-ІІ ст.
Рудик С.М. – голова постійної клмісії районної ради з питань бюджету
Гринчишини Ю.Я. – представник колективу Звиняцької ЗОШ І-ІІ ст.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження кандидатури для призначення на посаду директора Звиняцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради
Тернопільської області.
2. Про лист завідувача Чортківського районного методичного кабінету від 18.03.2016р. №06.

По першому питанні
СЛУХАЛИ: Гульку І.М. – начальника відділу освіти райдержадміністрації, котра проінформувала, що попередня директор школи по стану здоров'я вийшла на пенсію, про що свідчить відповідний наказ. Незабаром відбудуться екзамени, школа потребує керівника, будуть виписані свідоцтва про закінчення школи, їх треба підписати. А кандидатура Пасічник Т.Р. відповідає всім вимогам, вона давно працює в школі, добре себе зарекомендувала на посаді вчителя.
ВИСТУПИЛИ:
Пасічник Т.Р., повідомила, що є жителькою с.Звиняч протягом 16 років є вчителем математики в Скородинській школі, вже 2 роки працює по сумісництву в Звиняцькій школі. Бере активну участь житті школи та села, любить свою роботу, вихованці показують хороші результати. Займає активну громадську позицію – бере участь у всіх сільських заходах, є старшою сестрицею в церкві.
Чортківський Р.В., поцікавився якими є відносини кандидатки на посаду із керівництвом села.
Пасічник Т.Р., відповіла, що знайшла спільну мову із головою сільської ради, підтримує добрі відносини із місцевим директором ПАП «Дзвін».
Мальований С.І., запитав чому не висунули кандидатом на посаду людину, котра виконує обов'язки директора школи?
Гулька І.М., відповіла, що під час проведення перевірки у Звиняцькій школі, Пасічник Т.Р. добре себе зарекомендувала, в селі люди добре відкликаються про неї, так і школі опитування показало, що ця людина є сумлінним працівником, користується повагою трудового та учнівського колективів.
Мальований С.І., висловив думку, що Пасічник Т.Р. є добрим вчителем, але, як людину її не поважає. В її сім'ї використали всі важелі для того, щоб її чоловік не був мобілізованим.
Гринчишин Ю.Я., повідомив, що в школі було проведено збори колективу, є протокол. Відповідно до документу, колективом висунуто іншу кандидатуру – Ласківську В.М. Висловився, що він, як член трудового колективу, має право подати свою кандидатуру на посаду директора Звиняцької школи.
Гулька І.М., пояснила, що дії інша процедура подання на посаду директора школи.
Яблонь Т.В., погодилась із тим, що думку колективу треба знати і враховувати. Правда, процедура цього не передбачає, відповідно до неї було призначено вже кілька директорів школі в районі. Обидві кандидатури є достойними, висловила подив щодо одностайного рішення колективу щодо підтримки кандидатури п.Ласківської В.М.
Рудик С.М., поцікавилась в чому причина не підтримки колективом Пасічник Т.Р.
Пасічник Т.Р., відповіла, що за весь час роботи в колективі не було жодних суперечок.
Пушкар П.І. – заступник голови районної ради, висловив припущення, що працювати в колективі, який виступив проти тебе буде непросто.
Гулька І.М., повідомила, що в даній школі конфлікт триває вже давно. В ході передвірки було виявлено ряд недопрацювань як по приміщенню, так і по документах. Запропонована кандидатура обговорювалась як з сільським головою, так і з директором Звиняцького ПАП. Відділ освіти вважає, що потрібно налагоджувати співпрацю школи із місцевою владою, це школі піде тільки на користь. Щоб загасити конфлікт вибрано консолідуючу кандидатуру Пасічник Т.Р., оскільки теперішня виконуюча обов'язки директора школи не справляється із ситуацією, що склалась.
Слота О.Р., запропонувала винести на обговорення ще одну кандадтуру, щоб уникнути конфлікту.
Чортківський Р.В., після обговорення запропонував проголосувати наступні варіанти даного рішення:
1. Підтримати пропозицію відділу освіти районної державної адміністрації та запропонувати його винетис на сесію районної ради.
2. Питання погодження кандидатури для призначення на посаду директора Звиняцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області не вивчено та не погоджено із трудовим колективом. Доручити відділу освіти райдержадміністрації виїхати на місце та обговорити питання в школі, винести єдину погоджену кандидатуру на обговорення профільної комісії та на затвердження сесії Чортківської районної ради.
Голосування за пропозицію 1 голови комісії: «за» - 1, «проти» - 2, «утримались» - 4
Голосування за пропозицію 2 голови комісії: «за» - 6, «проти» - 1, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Питання погодження кандидатури для призначення на посаду директора Звиняцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області не вивчено та не погоджено із трудовим колективом.
2. Доручити відділу освіти райдержадміністрації виїхати на місце та обговорити питання в школі, винести єдину погоджену кандидатуру на обговорення профільної комісії та на затвердження сесії Чортківської районної ради.

Гулька І.М., висловила думку, що з колективом Звиняцької школи ніколи не буде погоджено дане питання.
Яблонь Т.В., доповнила, що молодій людині буде важко працювати в колективі, який виступає проти її призначення.
Чортківський Р.В., рекомендував керівнику районного відділу освіти провести відповідну роботу в Звиняцькій школі, можливо, піти на якісь поступки та досягнути консенсусу. На даний момент комісія прийняла правильне рішення.

По другому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який ознайомив присутніх із листом завідувача Чортківського районного методичного кабінету від 18.03.2016р. №06.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію завідувача Чортківського районного методичного кабінету взяти до уваги.

 
Голова постійної комісії                                                          Р.В. Чортківський

Секретар постійної комісії                                                      О.Р. Слота


ПРОТОКОЛ №2
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань

від 15 березня 2016 року Склад комісії – 7 чол.
Присутні: 4 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії: Легкодух І.Г.
Годинюк М.В.
Мальований С.І.

Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Галущак Олег Володимирович– начальник відділу сім»ї та спорту райдержадміністрації
Цвєтков Володимир Дмитрович – начальник управління соціального захисту райдержадміністрації
Чайківська Галина Зеновіївна – начальник відділу культури та туризму, національностей та релігій
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров»я райдержадміністрації
Ратушняк Ярослав Петрович - головний лікар Чортківського КРЦ ПММСД
Копистинська Ольга Василівна – Залісянський сільський голова
Яремовська Світлана Любомирівна – Пастушівський сільський голова
Качмарський Борис Петрович – Товстеньківський сільський голова
Антохів Микола Станіславович – Швайківський сільський голова
Ніколайченко Надія Михайлівна – Шманьківський сільський голова
Ненчин Надія Петрівна – Шманьківчицький сільський голова
Наконечна Ганна Петрівна – директор Росохацької ЗОШ І-ІІІ ст.
Градовий Василь Гнатович – депутат районної ради
Габруський Любомир Миколайович – редактор районної газети

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про лист головного лікаря Чортківського КРЦ ПММСД від 24.02.2016р. №180.
2. Про надання дозволу на передачу населення села Швайківці для медичного обслуговування до амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с.Пробіжна.
3. Про програму розвитку туризму у Чортківському районі на 2016-2020 роки.
4. Про програму збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020 роки.
5. Про програму «Молодь Чортківщини» на 2016-2020 роки.
6. Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки.
7. Про районну комплексну програму соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки.
8. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки.
9. Про лист голови Тернопільської обласної ради від 17.12.2015р. №09-1207.
10. Звіт про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2015 рік.
11. Про програму соціально – економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2016 рік.
12. Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради № 56 від 23 грудня 2015 року.
13. Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Голос народу» та редакції газети «Голос народу», співзасновниками яких є Чортківська районна рада.
14. Про лист головного лікаря Чортківської ЦКРЛ від 10 березня 2016 року №173.

По першому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В. – голову постійної комісії, який зачитав лист головного лікаря Чортківського КРЦ ПММСД від 24.02.2016р. №180.
ВИСТУПИЛИ:
Ратушняк Я.П., пояснив, що в зв»язку із утворенням Заводської об»єднаної громади 3075 жителів прилеглих сіл залишились без належного медичного обслуговування. Тому, для належного медичного догляду звернувся до районної ради із клопотанням про надання згоди на створення в с.Залісся амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на основі ФАПу та обслуговувати там жителів сіл Пастуше, Шманьківці, Шманьківчики та Залісся.
Копистинська О.В., повідомила, що згідна на перетворення сільського ФАПу на АЗПСМ. Є хороше приміщення, лише необхідно зробити ремонт.
Ненчин Н.П., від імені жителів села пояснила, що такий варіант медичного обслуговування не сприятливий для населення Шманьківчик.
Ніколайченко Н.М., висловила думку жителів села щодо обслуговування в Залісянській АЗПСМ – немає автобусного зв»язку із Заліссям. Тим більше, в селі є хороше приміщення, там можна зробити ремонт і прийматиме лікар.
Яремовська С.Л., відповіла, що на даний час жителі Пастуше їздять по медичну допомогу в Чортків. Для доїзду в Залісся немає зручного транспорту.
Чортківський Р.В., нагадав присутнім, що в державі триває процес утворення громад. Оскільки в тому напрямку району ще не визначитись із утворенням громади, не варто спішити та утворювати АЗПСМ. В разі об»єднання з іншим центром, ніж Залісся
ВИРІШИЛИ:
Дане питання докладніше вивчити та відкласти розгляд до чергової сесії.

По другому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В. – голову постійної комісії, який зачитав лист головного лікаря Чортківського КРЦ ПММСД від 24.02.2016р. №182.
ВИСТУПИЛИ:
Ратушняк Я.П., повідомив, що в зв'язку із утворенням громади від Пробіжної відійшло 2 села, треба тепер добавити населення, відповідно до нормативів. Отже, села Товстеньке та Шманьківчики просить приєднати до Пробіжнянської АЗПСМ.
Качмарський Б.П., повідомив, що дане питання обговорювалось на сесії сільради, всі депутати висловились проти такого приєднання. Районна рада в минулому скликанні прийняла рішення щодо відкриття амбулаторії в Товстенькому. Зараз на підприємстві на території села працюють 500 чоловік, в перспективі буде 1000 працівників. Клопотав про відстрочку даного питання.
Антохів М.С., проінформував, що село Швайківці за таке рішення питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Надати дозвіл Чортківському комунальному районному центру медичної (медико-санітарної) допомоги на передачу населення села Швайківці Чортківського району для медичного обслуговування до амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с.Пробіжна Чортківського району з 01 квітня 2016 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.).

По третьому питанні
СЛУХАЛИ: Мельник М.П., яка почала з того, що попередні програми по туризму не фінансувались в повній мірі. На сьогодні ці питання є актуальними, адже це одне із джерел наповнення місцевого бюджету. В районі туризм не розвивається, лише надаються послуги. Необхідно створити на Чортківщині центр по коригуванні розвитку туризму, як в Заліщицькому районі. Цей центр є комунальним, створений при районній раді. Намагались вивчати досвід роботи даного центру, але час є лише взимку.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., поцікавився, чому не пробували створити такий центр в нашому районі.
Мельник М.П., відповіла, що такі спроби були, хотіли залучати працівників культури, але коштів не вистачило.
Чортківський Р.В., запропонував рекомендувати сесії затвердити програму, але з попереднім розглядом розділу щодо фінансування на засіданні бюджетної постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради прийняти програму розвитку туризму у Чортківському районі на 2016-2020 роки.
2. В частині фінансового забезпечення розглянути дану програму на засіданні постійної комісії з питань бюджету.

По четвертому питанні
СЛУХАЛИ: Мельник М.П., яка проінформувала, що дана програма та попередня тісно пов'язані між собою. Щоб розвивати туризм необхідно провести паспортизацію всіх пам'яток району. Такий реєстр не повний, для цього необхідно об'їхати кожне село, сфотографувати та описати пам'ятки, визначити їх технічний стан. Для таких дій необхідні певні кошти. Після визначення туристичних маршрутів по району треба буде вписати ці пам'ятки.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В., запропонував рекомендувати сесії прийняти програму збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020 роки.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради прийняти програму збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020 роки.
2. В частині фінансового забезпечення розглянути дану програму на засіданні постійної комісії з питань бюджету.

По п'ятому питанні
СЛУХАЛИ: Галущака О.В., який повідомив про основні заходи, що передбачені програмою «Молодь Чортківщини» на 2016-2020 роки. Доповнив, що його галузь повинна відповідати лише за пришкільні табори, але в зв'язку із відмовою в районі від такого виду оздоровлення, відповідає за все оздоровлення.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради прийняти програму «Молодь Чортківщини» на 2016-2020 роки.
2. В частині фінансового забезпечення розглянути дану програму на засіданні постійної комісії з питань бюджету.

По шостому питанні
СЛУХАЛИ: Галущака О.В., який проінформував, що програма передбачає патріотичне вихованні молоді району. Кошти, що передбачені, витрачатимуть на молодіжні заходи. Також закладені кошти на купівлю техніки з ліцензованою програмою для проведення необхідної роботи.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки.
2. В частині фінансового забезпечення розглянути дану програму на засіданні постійної комісії з питань бюджету.

По сьомому питанні
СЛУХАЛИ: Цвєткова В.Д., який повідомив про основні напрямки діяльності даної програми та заходи, на які передбачені кошти програми. Також в програмі «Турбота» передбачено певну суму для забезпечення умов роботи управління.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну комплексну програму соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки.
2. В частині фінансового забезпечення розглянути дану програму на засіданні постійної комісії з питань бюджету.

По восьмому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.., який зачитав проект рішення щодо надання дозволу на встановлення меморіальної дошки.
ВИСТУПИЛИ:
Градовий В.Г., як депутат, що закріплений за с.Росохач повідомив, що Степан Сапеляк є достойною людиною, хто як не він заслуговує такого вшанування, а саме пам'ятної дошки на будівлі школи, учнем якої він був. Ця ініціатива вийшли від Харківської спілки письменників, меморіальна дошка виготовлена коштом спілки письменників України. Урочистості будуть приурочені до Дня народження славетного земляка. Що стосується надання імені сільській школі, то це довга процедура – зміна статуту, печатки школи.
Чортківський Р.В., зачитав лист директора Росохацької ЗОШ І-ІІІ ст. від трудового колективу школи щодо встановлення меморіальної дошки на будівлі школи.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати сесії районної ради надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки на будівлі Росохацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області Степану Сапеляку.

По дев'ятому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який зачитав лист голови Тернопільської обласної ради від 17.12.2015р. №09-1207. Оскільки комісія рекомендувала сесії надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки на будівлі Росохацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області Степану Сапеляку, необхідно відповісти в обласну раду.
ВИРІШИЛИ:
Даний лист взяти до уваги, надіслати в обласну раду відповідь щодо проекту рішення на чергову сесію районною ради по наданню дозволу на встановлення меморіальної дошки на будівлі Росохацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області Степану Сапеляку.

По десятому питанні
СЛУХАЛИ: Вівата О.І., який ознайомив присутніх із звітом про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2015 рік в гуманітарній галузі.
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома звіт про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку Чортківського району за 2015 рік в гуманітарній галузі.

По одинадцятому питанні
СЛУХАЛИ: Вівата І.О., який зачитав програму соціально – економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2016 рік в розрізі гуманітарних питань.
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома програму соціально – економічного та культурного розвитку Чортківського району на 2016 рік в розрізі гуманітарної галузі.

По дванадцятому питанні
СЛУХАЛИ: Вівата І.О., який прозвітував про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради № 56 від 23 грудня 2015 року в гуманітарній галузі.
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома звіт заступника голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень згідно рішення районної ради № 56 від 23 грудня 2015 року в гуманітарній галузі.

По тринадцятому питанні
СЛУХАЛИ: Габруського Л.М., проінформував про прийняття нового закону щодо роздержавлення ЗМІ та прийняття рішення трудового колективу про участь в пілотному проекті.
ВИСТУПИЛИ:
Віват І.О., поцікавився чи вже є результати таких дій в районі.
Габруський Л.М., повідомив, що в Борщові газета давно працює самостійно.
Чортківський Р.В., запропонував даний проект рішення взяти до відома та направити його у профільну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі для детального вивчення умов та строків.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення щодо реформування друкованого засобу масової інформації газети «Голос народу» та редакції газети «Голос народу», співзасновниками яких є Чортківська районна рада взяти до відома та направити його у профільну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі для детального вивчення умов та строків.

По чотирнадцятому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який зачитав лист головного лікаря Чортківської ЦКРЛ від 10 березня 2016 року №173 та роз'яснив суть питання. В зв'язку із проведенням заходів економії працівників із Пробіжнянської АЗПСМ працевлаштовують в центральній лікарні.
ВИСТУПИЛИ:
Легкодух І.Г., який не підтримав дану пропозицію, оскільки це обмежує права виборців та працівників Пробіжнянської амбулаторії.
Чортківський Р.В., пояснив, що нікого не планують звільняти, персонал переводять у відділ Заводської лікарні.
ВИРІШИЛИ:
Дану інформацію взяти до відома.
Голова постійної комісії                                                                               Р.В. Чортківський


 ПРОТОКОЛ №1
засідання постійної комісії районної ради сьомого скликання
з гуманітарних питань
від 15 грудня 2015року Склад комісії – 7 чол.
Присутні: 6 чол.
Голова комісії: Чортківський Р.В.
Члени комісії:Гулька І.М.
Легкодух І.Г.
Слота О.Р.
Годинюк М.В.
Мальований С.І.

Запрошені:
Віват Іван Осипович – заступник голови районної державної адміністрації
Швидюк Ігор Олександрович – начальник відділу охорони здоров»я райдержадміністрації
Корнак Василь Дмитрович – начальник служби у справах неповнолітніх райдержадміністрації
Ізвекова Галина Орестівна – начальник фінансового управління районної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання заступника голови постійної комісії.
2. Про обрання секретаря постійної комісії.
3. Про положення про постійну комісію.
4. Про план роботи районної ради на 2016 рік.
5. Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації.
6. Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки.
7. Про районну програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки.
8. Про лист Тернопільської обласної ради від 18 листопада 2015 року №04-5423/31-22.

По першому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В. – голову постійної комісії, який запропонував заступником голови постійної комісії обрати депутата Легкодуха І.Г.
ВИРІШИЛИ:
Заступником голови постійної комісії обрати депутата Легкодуха І.Г.


По другому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В. – голову постійної комісії, який запропонував секретарем постійної комісії обрати депутата Слоту О.Р.
ВИРІШИЛИ:
Секретарем постійної комісії обрати депутата районної ради Слоту О.Р.

По третьому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В. – голову постійної комісії, який ознайомив присутніх із положенням про постійну комісію.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію голови постійної комісії взяти до відома.

По четвертому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В. – голову постійної комісії, який запропонував членам комісії подати в апарат районної ради свої пропозиції щодо роботи районної ради у 2016 році.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію голови постійної комісії взяти до відома.

По п»ятому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В. – голову постійної комісії, який ознайомив членів комісії із повноваженнями, що районна рада делегуватиме районній державній адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію голови постійної комісії взяти до відома.

По шостому питанні
СЛУХАЛИ: Корнака В.Д. - начальника служби у справах неповнолітніх райдержадміністрації, який ознайомив присутніх із основними проблемами, що вирішуватиме програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки.
ВИСТУПИЛИ:
Чортківський Р.В. – який рекомендував прийняти дану програму, а що стосується її фінансування, заслухати на постійній комісії з питань бюджету.
Ізвекова Г.О. – додала, що для реального фінансування програми потрібно окремим пунктом вносити цю виплату в районний бюджет.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки.
2. В частині фінансового забезпечення розглянути дану програму на засіданні постійної комісії з питань бюджету.По сьомому питанні
СЛУХАЛИ: Корнака В.Д. - начальника служби у справах неповнолітніх райдержадміністрації, який ознайомив присутніх із основними положеннями програми.
ВИСТУПИЛИ:
Пушкар П.І. – заступник голови районної ради, поцікавився щодо передбачення коштів на закупівлю комп»ютера службі.
Корнака В.Д. – відповів, що комп»ютери закуплено ще 4 роки тому, для того, щоб працювати в програмі «Діти» він не надто потужний.
Чортківський Р.В. – рекомендував прийняти дану програму, а що стосується її фінансування, заслухати на постійній комісії з питань бюджету.
Ізвекова Г.О. – додала, що на сьогодні не має жодного уявлення яким буде фінансування районного бюджету у 2016 році.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сесії районної ради прийняти районну програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки.
2. В частині фінансового забезпечення розглянути дану програму на засіданні постійної комісії з питань бюджету.

По восьмому питанні
СЛУХАЛИ: Чортківського Р.В., який повідомив, що був присутній на співбесіді в обласній державній адміністрації щодо оптимізації закладів охорони здоров»я в Тернопільській області. В зв»язку із фінансовим станом в країні йдуть процеси закриття, скорочення, укрупнення. В Чортківському районі вже давно дільничні лікарні реорганізовано в АЗПСМ, ще залишились ліжка в Чортківській ЦКРЛ (пологовий будинок). Якщо дивитись у перспективу, то в Окружну лікарню будуть їхати породіллі з багатьох районів. В резерві є ліжка Пробіжнянської АЗПСМ, які вважаються неефективними. Спираючись на ці дані, а тим більше на майбутнє фінансування медичної галузі, дамо відповідь в обласну адміністрацію.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію голови постійної комісії взяти до відома.
Голова постійної комісії                                                                 Р.В. Чортківський