Документи Рішення Рішення VII скликання VIII сесія (03 листопада - 09 грудня - 23 грудня - 27 грудня 2016 року) № 168-212 № 194 Про звіт головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 23 грудня 2016 року                                                                                      № 194
м.Чортків

Про звіт головного лікаря Чортківської
центральної комунальної районної лікарні

Заслухавши та обговоривши звіт головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні Чортківського Р.В., відповідно до пункту 8 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пункту 7.3 розділу VІІ статуту Чортківської центральної комунальної районної лікарні та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань від 20 грудня 2016 року, районна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт головного лікаря Чортківської центральної районної лікарні про роботу за період з 2012-2016 років взяти до відома (додається).
2. Продовжити контракт із Чортківським Романом Володимировичем з 11 січня 2017 року, строком на п’ять років.
3. Щорічно заслуховувати звіт головного лікаря Чортківської центральної комунальної районної лікарні про виконану роботу.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції (Калакайло І.Я.) та на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі (Демкович М.М.).
Голова районної ради                                                                                     В.М. Шепета
 

ЗВІТ
Про роботу Чортківської центральної комунальної районної лікарні за 2012-2016 роки.

Рішенням одинадцятої сесії Чортківської районної ради від 11січня 2012 року № 152 Чортківського Р.В. призначено головним лікарем центральної комунальної районної лікарні.
За цей період, починаючи з 2012 року, відбулася основна реформа медичної галузі району і структура медичних закладів, їх підпорядкування зовсім змінилося.
- Рішенням сесії районної ради від 21.06.2012 року № 199 прийнято рішення про відкриття комунального закладу Чортківський центр первинної медико-санітарної допомоги. Затверджено головного лікаря центру первинної медичної ( медико – санітарної ) допомоги. 10. 12.2012 року зареєстровано утворений КЗ «Чортківський центр первинної медичної ( медико – санітарної ) допомоги», як юридичну особу і з 01.01.2013 року в районі функціонує КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
- Рішенням сесії районної ради від 21.09.2012 року № 225 дано дозвіл на реорганізацію Пробіжнянської дільничної лікарні в амбулаторію загальної практики/сімейної медицини та відділу центральної комунальної районної лікарні. З 01.10.2012 року наказом головного лікаря по ЦКРЛ було проведено реорганізацію та затверджено штатний розпис , як амбулаторії загальної практики/сімейної медицини так і відділу. В 2016 році нам вдалося перевести стаціонарні ліжка з Пробіжної в терапевтичний відділ смт. Заводське, що дало змогу передати повністю приміщення Пробіжнянської амбулаторії на баланс комунальному районному центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
За 2012 рік , з метою реструктуризації ліжкового фонду, скорочено 45 стаціонарних ліжок. Всього по району, на той час, стало 380 стаціонарних ліжок, що становило 49,9 на 10 тис. нас.. В 2016 році , на вимогу наказів управління охорони здоров‘я облдержадміністрації, нам прийшлося скоротити ще 15 стаціонарних ліжок, і показник на 10 тис. нас. став 48,8. Дуже добре, що планується реорганізувати лікарню в міжрайонну лікарню інтенсивної терапії, може це дасть змогу зберегти наш ліжковий фонд. Внаслідок скорочення ліжок дещо змінилася структура підрозділів - зник урологічний відділ, як самостійний , а в хірургічному відділу зареєстровано 10 урологічних ліжок. Немає окремого ендокринологічного відділу, ліжка ендокринологічні функціонують в терапевтичному відділі.
Одночасно йде реформування швидкої ( екстреної ) допомоги. З 30.06.2013 року відділення швидкої допомоги центральної комунальної районної лікарні повністю передано в підпорядкування Тернопільському територіальному медичному об‘єднанню «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
В результаті медична допомога жителям Чортківського району надається в 2016 році :
 центральною комунальною районною лікарнею на 365 ліжок; (48,6 на 10 тис. нас., по обл. 85,9 на 10 тис. нас. )
 районною комунальною стоматологічною поліклінікою на 180 відвідувань;
 комунальним Районним Центром первинної медичної ( медико – санітарної) допомоги, структурними підрозділами якого є:
 14-ть лікарських амбулаторій, 14 з яких працюють на засадах сімейної медицини ( дві амбулаторії на території міста). В 2014 році одна амбулаторія реорганізована в ФАП , це у с. Коцюбинчиках.
 29-м фельдшерсько-акушерських пункти.
 В 2016 році чотири амбулаторії загальної практики/сімейної медицини та десять ФАПів відійшли в підпорядкування громад ( Колиндянської, Білобожницької та смт. Заводське)
Внаслідок таких перемін змінилася і кількість працюючих. Всього в районі в 2012 році працювало 228 лікарів, ( на 10тис. нас. – 29,9, по обл. на 10 тис. нас. – 48,9 ), 703 середніх медичних працівників що становило 92,3 на 10 тис. нас. ( по обл. 409,7 на 10 тис. нас.) Всього працюючих було 1321 працівник.
В 2016 році всього працює в центральній комунальній районній лікарні 117 лікарів ( 2012р – 148 лікарів ) на 115,5 ставках з вищою категорією 57, з першою категорією -24 і з другою - 17 лікарів . Середнього медичного персоналу працює 330 на 313,25 ставках (2012р – 374 чол.), з вищою категорією 158, з першою – 38 і з другою – 59 сестер медичних. . Молодшого медичного персоналу працює 145 на 144 ставках (2012р-150 чол. ), іншого ( обслуговуючого ) працює 111 чоловік на 118 ставках ( 2012р – 131 чол. ). Разом всього працюючих 704 на 692,25 ставках ( 2012 р – 805 на 792,5 ст. ). Майже 100 ставок скорочено тільки по лікарні.
За цих п‘ять років оновився адміністративний склад, зокрема заступники головного лікаря (начмед та заст.. з експертизи тимчасової непрацездатності) і завідуючі (педіатричним, травматологічним, хірургічним, інфекційним, анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, кардіологічним ) відділами. Постійно йде заохочення з боку адміністрації до впровадження нових методів лікування, використання усіх видів навчання з метою підвищення кваліфікації – це різноманітні курси підвищення кваліфікації, конференції, стажування та обмін досвідом в Польщі.
• Фінансування :
Профінансовано за 2013 рік на 40 млн. 938тис. 713 тис.грн. , 2014р – 43 524 496грн., 2015р - 54 898 868грн.
Фінансово-економічна діяльність: фінансування на рік центральної комунальної районної лікарні в 2012році – 34 млн. 737тис. 200грн.( до реформи) ( 2013р – 28 млн 189 тис. 600грн, 2014р – 29 млн 737 тис 700 грн., 2015р – 36 млн 820 тис.200грн., 2016р – 31млн 121тис 000грн. )
Залученно позабюджетних коштів :
Плата за послуги 2012р – 521,3 тис. грн., (2013р – 604,8грн., 2014р – 483,6р. , 2015р – 556,2тис. грн.., 2016р - на 01.08.16р – 362,3 тис. грн.) .
Спонсорські кошти : - 2012р – 583,8 тис. грн.. ( 2013р – 144,3 тис. грн.., 2014р – 270,8 тис. грн.., 2015р – 345,4 тис. грн.., 2016р – на 01.08.16р – 147,9 тис. грн..)

Фінансування Програм 2012рік- 159,0 тис. грн.. ; в 2013 році – 85 тис. грн.., 2014р- 179,5 тис.грн., на 2015 рік - 587 500 грн.. з них з вільного залишку районного бюджету на районну програму для медичного забезпечення воїнів АТО та їхніх родичів – 400 тис. грн.. ; профінансовано на 100 відсотків , в 2016 році виділено - 341 тис. 000 грн., з них 330 тис. грн. для медичного забезпечення воїнів АТО та їхніх родичів
Вартість одного ліжко-дня по медикаментах 2015 р.- 7,02 грн ( 2012р – 8,37 грн, 2013р-5,82гр, 2014р – 5,22 гр. ), Вартість ліжко - дня по харчуванню виросла більш як в півтора ризи 2015р - – 7,53 грн. ( 2012р – 4,17 грн., 2013р-6,2гр, 2014р- 7,44гр ). за рахунок залучених коштів та продуктів харчування із ПАПів .

• Захворюваність населення:
Демографічна ситуація Народжуваність по району знизилася. За 2012 рік народилося 725 дітей , в 2015 році – 557 дітей (за 2013р.- 785 дітей, за 2014 р. 710 дітей). Народжуваність становила в 2012 році - 9,5 на 1000 населення , 2015 році - 7,4 на 1000 народжених живими(за 2013р.- _10,4_на 1000 нас., за 2014 р. 9,3 на 1000 нас.). Всього померло за 2012 рік - 1087 чоловік, 2015р – 1105 чол. (за 2013 року – 1115, 2014р – 1096 чол. ). Смертність становить 14,2 на 1000 населення у 2012 році, 2015р – смертність – 14,7 на 1000 нас. (за 2013р. – 14,7 на 1000 нас., 14,1 на 1000 нас. ). Всього померло 5 дітей у 2012 році , одна дитинка в 2015 році ( за 2013 р – 6 дітей, 2014р – 4 дитини ), дитяча смертність становила в 2012 році - 6,9 на 1000, у 2015 році – 1,7 на 1000 ( за 2013 рік – 7,6 на 1000, 2014р – 5,6 на 1000 ) . Природній приріст 2012 р. – -4,7 , 2015р – 7,3 (за 2013р. – -4,3, 2014р – 5,1).
Про рівень здоров‘я населення говорять такі показники, як хворобливість та захворюваність. За 2012рік зареєстровано 146 373 захворювань, а у 2015 рік уже 151 932 захворювань ( 2014р- 148 570; 2013р-149 066 захворювань) з них, вперше в житті у 2012 році – 56 599 , у 2015 році - 58 599 (2014 р - 56 180; 2013р-56 582).,
Хворобливість дорослого населення має тенденцію до збільшення з 1 877,5 на 1 тис. нас. до 1 951,1 на 1 тис. нас.. в 2015році, (2013р-196 439,3 на 1 тис. нас. 2014р-1 920,9 на 1 тис. нас). Захворюваність дорослого населення також дещо збільшилася з 2012р – 572,9 до 605,1 на 1 тис. нас. в 2015 році ( 2013р-575,8 на 1 тис. нас., 581,2 на 1 тис. нас. в 2014 році ) .
Хворобливість дитячого населення збільшується і становить в 2012 році – 2 138,5 на 1 тис. нас. до 2 381,1 в 2015 році.( 2013р – 2 262,0 на 10 тис. нас., 2 282,6 на 1 тис. нас. в 2014 році ) Захворюваність зберігається на попередньому рівні в 2012 році - 1 505,9 на 10 тис. нас. і 1 675,3 в 2015 році (1 597,5 на 10 тис. в 2013 році і 1 601,1 на 10 тис. нас . в 2014 році).
За 2015 рік районі зареєстровано вперше в житті: 37 випадків захворювання на туберкульоз, з них 32 легеневі (2014 р.- 27 випадків, 2013 р – 16 вип, 2012р – 28 вип. ), показник захворюваності складає 49,2 на 100 тис. нас. ( 2014р. – 35,6 на 100 тис. нас., 2013р – 21,0 на 100 тис. нас., 2012р 36,8 на 100 тис.нас. ) Відсоток деструктивних форм - в 2015 році - 20 випадків , що становить 62,5 % ( 2014 р. - 12 випадків - 44,4 %, 2013р – 6 вип. – 42,9 %, 2012р – 18 вип. – 66,7 .).
Онкозахворюваність: зареєстровано первинних хворих в 2012 році – 251 вип, а у 2015 р- 233 випадків (2014 р. - 210 випадків, 2013р – 208 вип., ). Захворюваність має тенденцію до зниження, а може не довиявляємо 2012рік – 329,6 на 100 тис. населення, у 2015 році становить 310,3 на 100 тис. нас (2014 р. – 265,0 на 100 тис. нас., 2013р - 274,1 на 100 тис. нас.), але відсоток запущених форм збільшується у 2012 році – 15,9% до 18.5 % у 2015 році (2014 р. – відсоток запущених – 19,0 %., 2013р – 16,3% )
Лікуватися стаціонарно пацієнти ідуть менше. Так проліковано пацієнтів у 2012 році – 13 271 хворий , а у 2015 році - 12 474 , майже на тисячу менше. (2014р- 12922; 2013р.-12804). Рівень госпіталізації на 1000 жителів відповідно менше 2012р – 17,4, 2015 рік – 16,6 (2014р-17,1; 2013р. – 16,8). Робота ліжка по ЦКРЛ – 2012р – 333,4, 2015р - 327,3 (2014р-345,1;2013 р.- 332,3).Середня тривалість перебування на ліжку в ЦКРЛ – 2012р – 10,1, 2015р- 10,0 (2014р-9,8;2013р.-9,8). Проведено операцій в стаціонарі 2012р – 3 425, 2015р - 3304 ( 2014р- 3428; 2013 р.- 3427). Хірургічна активність 2012р – 54,8, 2015р - 60,9 (2014р -58,0; 2013р. -58,2). Післяопераційна летальність – 0,2 ( 2014р -0,3; 2013р. - 0,3). Число загальних анестезій 2012р – 1 912, 2015р - 2 210 (2014р- 2254; 2013р.- 2284).
Постійно йде оновлення матеріально-технічної бази:
• Ще у 2012 році вдалося за спонсорські кошти замінити дах приміщення акушерського відділу , що стало початком його капітального ремонту . На даний час майже завершено ремонт акушерського відділу – встановлено душові кабіни, улаштування облицювальної плитки, монтаж водопостачання та водовідведення, встановлено сантехнічне обладнання, заміна дверей,вікон, електропроводки, покращене фарбування стін і стелі, заміна перегородок на металопластикові, проведено монтаж дверних блоків, придбано пральні машини, 2 газових котли. Освоєно 900 тис. грн. з вільного залишку коштів районного бюджету та більше 200 тис. грн. спонсорських коштів. Облаштованно територію біля акушерського відділу – огорожа, подвір‘я ( завдяки допомозі міста )
• В цьому ж році було зроблено ремонт даху стаціонарного корпусу філіалу лікарні смт. Заводське. Після даху проведено ремонт другого поверху лікарні на 90 тис. грн.., поточний ремонт допоміжних приміщень та поступова заміна вікон. Облаштовано кімнату для зберігання наркотичних засобів в неврологічному відділі.
• За 2012-2013 роки проведено капітальний ремонт примально – діагностичного відділу невідкладної допомоги ( 35 тис. рн.. бюджетних коштів та 84 тис. грн.. спонсорських коштів ). В структуру приймального відділу невідкладної допомоги входить кабінет очікування, кабінет зберігання наркотиків, кабінет реєстрації прийому хворих., ординаторська., кабінет лікарського огляду, кабінет санітарної обробки хворих (ванна, душова, санвузол), дві палати для хворих ( 8 ліжок ), кабінет фіброгастродуоденоскопії, УЗД, круглодобова лабораторія., кабінет хірурга., кабінет офтальмолога та ЛОР-лікаря, операційно – гіпсу вальний кабінет. Завдяки спонсорській допомозі приймальний відділ невідкладної допомоги оснащено фібро гастроскопом, УЗД апаратом, обладнанням для обстеження кардіологічних хворих по Холтеру та лабораторним обладнанням ( центрифуга, мікроскоп, лічильники формених елементів крові).
• Поставлені за спонсорські кошти вхідні двері до стаціонарного корпусу ЦКРЛ, перегородки між відділами ЛОР, гінекологічним, хірургічним, травматологічним, проведено ремонт фойє лікарні , першого поверху.
• Відремонтований ЛОР відділ, його операційна, побутові приміщення.
• З ремонтом відновився кардіологічний відділ – і палати та коридор, санвузли .
• Щорічно проводиться ремонт в педіатричному відділі. Оновлено 35 ліжок, матраців, м‘який інвентар ( простирадла, подушки, наволочки), лінолеум на 100 тис. грн..;
• З 2012 року розпочато ремонт, який в 2016 році завершенний, у хірургічному відділі ( заміна дверей, покриття підлоги в палатах, коридорі лінолеумом , побілка стін, фарбування панелей , придбано три металопластикові перегородки з дверима та 5 дверей, відремонтовано ординаторську, перев‘язочні затрачено близько - 150 тис. 064 грн., бюджетних та спонсорських грошей, що пройшли через бухгалтерію ). Придбано 30 матраців, одіял для хірургічного відділу на 5 800грн.;
• Зроблено ремонт операційного блоку – 50 000 грн. бюжетні кошти і придбано меблі, сантехніку, електропроводку , оплачено роботу за спонсорські кошти.
• Зроблено ремонт палат травматологічного відділу, коридору. Облаштовано і зроблено ремонт планової операційної для травматологічних хворих: облицювання плиточкою, підвісна стеля, заміна сантехніки.
• У 2013 році завершено ремонт покрівлі стаціонарного корпусу та проведено заміну даху переходу між стаціонарним поліклінічним корпусом ;
• У 2014 році облаштовано відео- спостереження за хворими у відділі анестезіології та інтенсивної терапії з приміненням телемедицини – 10 тис. грн.
• За 2014 рік проведено ремонт фасаду ( набриск), покрівлі, поновлення обмостки, фарбування дверей, підсобітки корпусу інфекційного відділу; Облаштовано кімнату для зберігання наркотичних засобів.
• Організовано , як окремий підрозділ , архів – 1427 грн.;
• Замінено 16 дверей в жіночій консультації – 12 тис грн. Проведено облаштування підлоги плиточкою в жіночій консультації та замінено 4- ри вікна на металопластикові, зроблено поточний ремонт – 35 тис. 500 грн..
• Постійно проводиться ремонт поліклінічного відділу, зокрема кабінетів: завідуючого поліклінічним відділом і придбані меблі, пульмонолога, кардіолога, зав. педіатричним відділом, окуліста, функціональної діагностики, кабінету матері та дитини; Відремонтовано два санвузли в поліклінічному відділі – 20,5 тис. грн.. Облаштовано облицювальною плиточкою підлогу третього поверху поліклінічного відділу та ще придбано будівельні матеріали на 200 тис. грн.. для продовження ремонтних робіт в поліклінічному відділі. Виділено 69 430 грн. для виготовлення проектно – кошторисної документації для капітального ремонту поліклінічного відділу . В 2016 році рішенням Кабінету Міністрів України поліклінічний відділ ЦКРЛ включено в перелік об‘єктів області по реконструкції, за рахунок коштів регіонального розвитку, на суму 2 700 000грн. і на даний час повним ходом йде заміна даху та вікон на енергозберігаючі.
• Проведено ремонт лабораторного відділу – облаштування плиточкою, побілка, фарбування стін – 100 тис. грн.
• Зроблена стоянка для автомобілів – 1740 грн.
У 2012 році вдалося:
• за позабюджетні кошти на суму 8 300 гр. придбати медичний інструментарій та оргтехніку, за спонсорські кошти придбано УЗД апарат – 60 тис. грн.., два відсмоктувачі, ларингоскоп.
придбано рентген – апарат 10 тис. грн.. та двигун дизельний 17 тис. грн.., 3 компютери;
За бюджетні кошти :
- придбано автомобіль « Газель» ; ЕКГ апарат;
За спонсорські кошти за 2014 рік :
• відновлено автотранспорт ( « РЕНО» - 90 тис. грн.., «ЛАДА» - 2106 – 20 тис. грн.., УАЗ - 10 тис. грн.., грузовий автомобіль « ГАЗ» ).
• Відновлено роботу свердловин для водопостачання стаціонарного відділу ЦКРЛ та акушерського відділу.
• Придбано:
- Дошка Євмінова – фізкабінет – 1600 грн.
- 3 столи, 4 ліжка – ЛОР відділ – 7 800грн.;
- телевізор, 2 холодильники, 4 м‘яких крісла – кардіологічний відділ – 8205 грн.
- Трактор із скребком – спонсорська допомога.

За 2015 рік придбано :
Для ЦКРЛ:
• Чотири бойлери – 9 400 грн.
• ЕКГ – апарати – 36 100 грн..
• Два мікроскопи, спектрофотометр – 150 698 грн..
• Аналізатор сечі – 30 тис. грн..
• Пральні машинки – 62 тис. грн..
• Газовий котел – 23 тис. грн..
• Системний блок – 8750 грн.
• Гладильня для пральні – 3 600 грн.
• М‘який інвентар – 70 тис. грн
Всього на медичне обладнання витрачено по ЦКРЛ - 416 509 грн. бюджетних коштів.
По спонсорській допомозі - одержано ВАК- помпу - вартість біля 20 тис. грн..
На даний час матеріально – технічна база Чортківської центральної комунальної лікарні збережена і повністю відповідає статусу лікарні інтенсивного лікування. Стаціонарні відділи розміщенні в чотирьох приміщеннях і окремо семиповерховий поліклінічний відділ. В структурі лікарні збережені вузькоспеціалізовані стаціонарні відділення, а саме: хірургічний з урологічними ліжками ( 40+10 ліжок) , травматологічний (20 ліжок), офтальмологічний (20 ліжок), кардіологічний (50 ліжок), ЛОР – відділ ( 20 ліжок), анестезіологічний з ліжками інтенсивної терапії (10 ліжок), акушерський (38 ліжок), гінекологічний (20 ліжок), інфекційний (20 дитячі +19 дорослі ліжок ), педіатричний (30 ліжок), терапевтичний з ендокринологічними ліжками (50 ліжок), неврологічний ( 38 ліжок),відділ переливання крові, лабораторний.
Освоюються нові технології лікування хворих (малоінвазивні операції з гінекологічної і хірургічною патологією, заміна кришталика методом факоемульсифікації і антиглаукомна операція з встановлення Express-клапану фірми Алком, тромболізис при серцево – судинній патології, нові імпланти та пластини LSP; метало остеосинтез довгих трубчастих кісток блокуючими інтрамедулярними стержнями, стержні профілактичні для фіксації кісткових відламків нижніх кінцівок і тазу; сучасні новітні методи лікування галюкс вальгус).
В поліклінічному відділі, на першому поверсі, функціонує діагностичне відділ, який оснащено трьома апаратами УЗД, комп’ютерним томографом, флюорографічним апаратом з цифровою обробкою . Амбулаторний прийом ведеться по 24 – ти спеціальностям , як дорослих так і дитячих спеціалістів. Працюють параклінічні служби: рентгенологічний відділ, який оснащений двома рентгенапаратами один з них з цифровою обробкою; фізіотерапевтичний відділ з кабінетами – електролікування, інгаляцій, світлолікування, теплолікування, масажний, лікувальної фізкультури, голкорефлексотерапії.
Управління охорони здоров‘я облдержадміністрації в 2015 році високо оцінило рівень надання медичної допомоги та збереження і відновлення матеріально-технічної бази в Чортківській центральній районній лікарні. Головного лікаря центральної комунальної районної лікарні нагороджено в 2016 році медаллю «За вірність клятві лікаря України», також головного лікаря включено в склад двох комісій при управлінні охорони здоров‘я облдержадміністрації по реформі надання медичної допомоги на вторинному рівні. 22 липня 2016 року на базі Чортківської центральної комунальної районної лікарні проведена колегія управління охорони здоров‘я облдержадміністрації по питанню реформування надання медичної допомоги на вторинному рівні . Рішенням колегії визнано, що Чортківська ЦКРЛ єдина районна лікарня в області готова до реформування її в окружну лікарню інтенсивного лікування другого рівня, аналогічно акушерський відділ готовий для реформування в перинатальний центр другого рівня перинатальної допомоги.Головний лікар
Чортківської ЦКРЛ                                                                     Р.В.ЧОРТКІВСЬКИЙ