Документи Рішення Рішення VII скликання VIII сесія (03 листопада - 09 грудня - 23 грудня - 27 грудня 2016 року) № 168-212 № 201 Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського районуЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2016 року                                                                                № 201
м. Чортків

Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району


Для забезпечення відкритості і прозорості та з метою належного інформування жителів Чортківського району про використання коштів районного бюджету, відповідно до частини п’ятої статті 22, частин четвертої і п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету від 22 грудня 2016 року, Чортківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району (додається).
2. Опублікувати дане рішення у газеті «Голос народу».
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Чортківської районної ради з питань бюджету.Голова районної ради В.М.Шепета
Затверджено
рішення сесії Чортківської
районної ради
від 23 грудня 2016 року № 201
 

ПОРЯДОК
публічного звітування головних розпорядників
коштів районного бюджету Чортківського району
1. Загальні положення
1.1. Цей порядок запроваджується з метою належного інформування жителів району про використання коштів районного бюджету, забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні, посилення відповідальності головних розпорядників коштів перед громадськістю району за результат використання ресурсів бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
1.2. Цей порядок розроблений відповідно до вимог частини п’ятої статті 22, частин четвертої та п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а також частини другої статті 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”.
1.3. Порядок регламентує процедуру проведення публічного звітування головними розпорядниками коштів про використання коштів районного бюджету.
1.4. При проведенні публічного звітування головними розпорядниками коштів про використання коштів районного бюджету застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
1.5. Публічне звітування головних розпорядників відбувається у формі відкритих засідань постійної комісії Чортківської районної ради з питань бюджету.

2. Основні положення про організацію звітування
2.1. Суб’єктами звітування є головні розпорядники коштів районного бюджету. Перелік розпорядників коштів визначається у додатку до рішення про затвердження районного бюджету.
2.2. Публічне звітування головних розпорядників коштів районного бюджету проводиться щоквартально, але не пізніше 1 числа другого місяця кварталу, наступного за звітним. Перший публічний звіт проводиться за підсумками 1-го кварталу 2017 року.
2.3. Публічне звітування передбачає представлення головним розпорядником коштів або за його дорученням уповноваженою особою звіту про використання коштів районного бюджету в присутності журналістів, депутатів місцевих рад, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
2.4. Проведення публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету передбачає можливість поставлення запитань до особи, що представляє звіт, а також можливість подання альтернативної точки зору стосовно обговорюваних питань.
2.5. Звіти, представлення яких відбувається під час публічного звітування, підлягають обов’язковому оприлюдненню, зокрема на офіційних сайтах головних розпорядників коштів та районної ради не пізніше п’яти днів до публічного представлення.

3. Інформаційне наповнення звіту про використання коштів районного бюджету
3.1. Звіт головного розпорядника коштів про використання коштів районного бюджету повинен містити інформацію про обсяг асигнувань використаних кожним розпорядником коштів нижчого рівня із зазначенням обсягу асигнувань загального фонду районного бюджету, обсягу одержаних власних надходжень, у тому числі плати за послуги та інших власних надходжень, а також інших доходів спеціального фонду. При цьому потрібно також зазначати кількість посад, передбачених у штатних розписах кожної бюджетної установи.
Головні розпорядники коштів мають забезпечити ведення реєстру укладених договорів розпорядниками коштів нижчого рівня. У реєстрі, зокрема зазначається назва розпорядника коштів, що уклав угоду, дата укладення та номер угоди, найменування товарів, робіт або послуг, ціна за одиницю, кількість, суму, найменування постачальника. Реєстри щоквартально не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним кварталом подаються у Чортківську районну раду і оприлюднюються на офіційному сайті Чортківської районної ради в окремому розділі.
3.2. У звіті головного розпорядника коштів про використання коштів районного бюджету зазначається основна інформація про виконану роботу та реалізовані заходи впродовж бюджетного року і надаються копії штатних розписів установ.

3.2.1. Районна рада представляє таку інформацію: кількість проведених пленарних засідань районної ради; кількість підготовлених проектів рішень, кількість прийнятих рішень; кількість проведених прийомів громадян; кількість депутатських звернень; інша важлива інформація.

3.2.2. Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації додатково представляє таку інформацію:

По лікарнях
- кількість установ, од.;
- кількість штатних одиниць, од., у т. ч. лікарів, од.;
- кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.;
- кількість ліжок у стаціонарах денного перебування , од.;
- кількість ліжок у денних стаціонарах, од;
- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од.;
- кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тис. од.;
- кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.;
- кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб;
- кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб;
- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
- завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування, днів;
- завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів;
- середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
- рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, %;
- рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %;
- зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %;
- зниження показника летальності, %.
- витрати на заробітну плату та енергоносії
Крім цього, по усіх закладах первинної та вторинної медицини подається обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі; інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації; кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю; кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів, інша важлива інформація.

3.2.3. Відділ освіти районної державної адміністрації додатково представляє таку інформацію:

По закладах освіти (загальноосвітніх школах та позашкільних закладах).
- кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
- середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;
- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
- середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;
- середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;
- всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць), од;
- середньорічна кількість дітей, які отримують освіту, осіб;
- середньорічна кількість путівок, яку планується придбати, осіб;
- витрати на 1 дитину, яка отримає освіту, грн.;
- витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити, грн.;
-відсоток дітей,які будуть оздоровлені,%;
-відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах, %.
-видатки на енергоносії в розрізі закладів освіт
- витрати на заробітну плату освітян та працівників.

3.2.4. Відділ культури, туризму, національностей та релігій районної державної адміністрації,Чортківський районний комунальний БК ім.К.Рубчакової додатково представляють таку інформацію:

По музичних школах , клубах , будинках культури
- кількість установ - всього, од., у тому числі академічних колективів, од.;
- кількість музичних колективів, од.;
- кількість ансамблів, од.,
- кількість інших мистецьких закладів, од.;
- середнє число окладів (ставок) – всього, од.;
- середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
- середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, од.;
- середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, од.;
- середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
- середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;
- середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
- видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів, тис. грн.;
- видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. грн.;
- кількість концертів, од.;
- кількість нових постановок, од.;
- кількість заходів - всього, од.,
у тому числі кількість:
- фестивалів, од.;
- конкурсів, од.;
- творчих вечорів, од.;
- презентацій, од.;
- кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї), од.;
- комерційна місткість глядацьких залів, місць (од.);
- кількість слухачів в мистецьких закладах - всього, осіб,
у тому числі:
- за реалізованими квитками, осіб;
- безкоштовно, осіб;
- плановий обсяг валового доходу, тис. грн.,
у тому числі:
- плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.;
- плановий обсяг доходів, тис. грн.;
- із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, тис. грн.;
- із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності, тис. грн.;
- кількість реалізованих квитків, шт.;
- середні витрати на проведення одного концерту (постановки), грн.,
- у тому числі за рахунок бюджету, грн.;
- середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.,
у тому числі середні витрати:
- на один фестиваль, грн.;
- на один конкурс, грн.;
- на один творчий вечір, грн.;
- на одну презентацію, грн.;
- середні витрати на один інший культурно-освітній захід, грн.;
- середня кількість слухачів на одному концерті, осіб;
- середня ціна одного квитка, грн.
- кількість розроблених туристичних маршрутів; перелік заходів щодо розвитку туризму в регіоні .
По бібліотеках
- кількість установ (бібліотек), од.;
- середнє число окладів (ставок) – всього, од.;
- середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;
- середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;
- середнє число окладів (ставок) робітників, од.;
- середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;
- число читачів, тис. осіб;
- бібліотечний фонд, тис. примірників;
- бібліотечний фонд, тис. грн.;
- поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників;
- поповнення бібліотечного фонду, тис. грн.;
- списання бібліотечного фонду, тис. примірників;
- списання бібліотечного фонду, тис. грн.;
- кількість книговидач, од.;
- кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;
- середні затрати на обслуговування одного читача, грн.;
- середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.;
- динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до - фактичного показника попереднього періоду, %;
- динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%.
- витрати на заробітну плату та енергоносії.

3.2.5. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації додатково представляє таку інформацію:


По закладах для людей похилого віку:
- кількість установ, од.;
- кількість штатних одиниць, од.,
у тому числі:
- лікарі, од.;
- середній медичний персонал, од.;
- молодший медичний персонал, од.;
- соціальні працівники, од.;
- інші спеціалісти, од.;
- інші працівники, од;
- кількість місць в установах, ліжок;
- кількість користувачів послуг, осіб;
- кількість ліжко-днів, од.;
- витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн.;
- чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця, осіб,
у тому числі на одного фахівця з числа:
- лікарів, осіб;
- середнього медичного персоналу, осіб;
- молодшого медичного персоналу, осіб;
- соціальних працівників, осіб;
- частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;
- житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.


3.2.6. Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді; Районний центр фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх»; Відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації; ДЮСШ додатково представляють таку інформацію:

З питань фізичної культури і спорту:
- обсяг фінансової підтримки для проведення фізкультурно-масових заходів серед населення , грн.;
- кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), од.;
- кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), од.;
- середній розмір фінансової підтримки з бюджету на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення, грн.;
- середній розмір фінансової підтримки з бюджет на проведення одного фізкультурно-масового заходу серед населення (в розрізі їх видів), грн.;
- середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), грн.;
- збільшення кількості населення регіонів, охопленого фізкультурно-масовими заходами (в розрізі їх видів), порівняно з минулим роком, %;
- збільшення кількості фізкультурно-масових заходів серед населення (в розрізі їх видів), порівняно з минулим роком, %;
- обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи , грн.;
- обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькою спортивною школою, грн.;
- обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацької спортивної школи у спортивних змаганнях, грн.;
- кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи , у тому числі тренерів, осіб.
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи , осіб;
- кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь в спортивних змаганнях, осіб;
- кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи, од.;
- середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи , грн.;
- середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, грн.;
- середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі у розрахунку на одного учня, грн.;
- середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи у спортивних змаганнях, грн.;
- середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи , грн.;
- кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб;
- кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи , які здобули призові місця в спортивних змаганнях, осіб;
- кількість проведених перевірок і виявлених порушень; перелік заходів щодо вирішення проблем сім’ї та молоді, інша важлива інформація.

4. Особливості звітування про виконання регіональних програм

4.1. Перелік регіональних програм із зазначенням обсягів бюджетних асигнувань наводиться в окремому додатку до рішення про районний бюджет.
4.2. Звіт про використання коштів на виконання регіональної програми повинен передбачати відомості про її виконання. Інформація про виконання регіональної програми має відображати виконання завдань, які зазначені у затвердженій регіональній програмі, а також досягнення визначеної у програмі мети.Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                                          Т.В.Яблонь