Новини

Вітаємо Вас на офіційному сайті Чортківської районної ради.


08.04.2020
ОФІЦІЙНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАСУВАННЯ ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА 2017-2019 РОКИ

Чортківська центральна комунальна районна лікарня є районною установою, яка надає медичні послуги жителям сіл, об’єднаних територіальних громад та міста Чорткова. В структурі лікарні функціонує 13 вузькоспеціалізованих стаціонарних відділів:
- хірургічний з урологічними ліжками;
- травматологічний;
- офтальмологічний;
- кардіологічний;
- ЛОР – відділ;
- анестезіологічний з ліжками інтенсивної терапії - акушерський;
- гінекологічний;
- інфекційний (17 дитячі + 17 дорослі ліжок);
- педіатричний (24 ліжка);
- ендокринологічного з терапевтичними ліжками - неврологічний;
- відділ переливання крові;
- лабораторний відділ.
В зв’язку з проведенням реформи децентралізації доходи районного бюджету скоротилися вдвічі. Ці кошти стали джерелами доходів бюджетів Чортківської міської ради, Заводської селищної ради, Білобожницької і Колиндянської сільських рад (об’єднаних територіальних громад).
Впродовж останнніх трьох років медична субвенція з Державного бюджету покривала тільки видатки на заробітню плату, однак, не в повному обсязі. А всі, вище перелічені місцеві бюджети мали б спільно, в пропорційному відношенні до кількості жителів, забезпечити фінансування нестачі заробітньої плати, енергоносіїв, видатків на медикаменти, господарські витрати, ремонт та оновлення медичного обладнання тощо.
Однак, весь фінансовий тягар цих видатків покривався в основному із районного бюджету.
Враховуючи актуальність даної теми, Чортківська районна рада та Чортківська районна державна адміністрація надає розгорнуту інформацію щодо коштів, які виділялися на КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» за 2017-2019 роки.

Видатки з Чортківського районного бюджету 16 млн. 186 тис. грн. на:
- заробітню плату працівникам районної лікарні (знарахуванням) – 3 млн. 293 тис. грн.;
- енергоносії – 10 млн. 079 тис. грн.;
- придбання інвентаря та обладнання – 1 млн. 689 тис. грн.;
- лікування учасників АТО – 377 тис. грн.;
- поточний та капітальний ремонт – 748 тис. грн.

Видатки з Чортківського міського бюджету 2 млн. 092 тис. грн. на:
- заробітню плату працівникам районної лікарні (знарахуванням) – 0 грн.
- енергоносії – 0 грн.;
- придбання інвентаря та обладнання – 1млн. 007 тис.грн.;
- лікування учасників АТО – 525 тис. грн.;
- поточний та капітальний ремонт – 560 тис. грн.

Видатки з Заводського селищного бюджету 55 тис. грн. на:
- заробітню плату працівникам районної лікарні (знарахуванням) – 0 грн.;
- енергоносії – 0 грн.;
- придбання інвентаря та обладнання - 0 грн.;
- лікування учасників АТО – 55 тис. грн.;
- поточний та капітальний ремонт - 0 грн.

Видатки з Білобожницького сільського бюджету 0 грн. на:
- заробітню плату працівникам районної лікарні (знарахуванням) - 0 грн.;
- енергоносії – 0 грн.;
- придбання інвентаря та обладнання- 0 грн.;
- лікування учасників АТО – 0 грн.;
- поточний та капітальний ремонт - 0 грн.

Видатки з Колиндянського сільського бюджету 0 грн. на:
- заробітню плату працівникам районної лікарні (знарахуванням) - 0 грн.;
- енергоносії – 0 грн.;
- придбання інвентаря та обладнання - 0 грн.;
- лікування учасників АТО – 0 грн.;
- поточний та капітальний ремонт - 0 грн.;Деталізація видатків у розрізі по роках:

2017 рік

Вид бюджету  Видатки
всього (тис.грн.) 
Зарплата з нарахуваннями  Енергоносії  Придбання інвентаря та обладнання Лікування учасників АТО   Поточний та капітальний ремонт
Районний бюджет  2038,3  805,8  544,2   55,0    126,6   506,7 співфінансування видатків на встановлення ліфта(17.4тис.грн.) і проведення капітального ремонту даху лікарні селища Заводське (489.3тис.грн.)
Міський бюджет 287,0 - - - 135,0  152,0(ремонт палати для учасників АТО)
Білобожни-цька ОТГ - - - - - -
Заводська ОТГ 50,0 - - - 50,0  -
Колиндянсь-ка ОТГ - - - - - -
 
  
   
      2018 рік

Вид бюджету Видат-ки 
всього
тис.грн. 
Зарплата з нарахування-ми  Енерго-носії  Придбання медикамент-тів, інвентаря та обладнання   Лікуван-ня учасни-ків АТО Поточний та капіталь-ний ремонт
Районний бюджет  6668,6  686,5  4933,5  766,8  50,0  231,8
Міський бюджет 1248,0 - 665,0 200,0 383,0
Білобожниць-ка ОТГ - - - - - -
Заводська ОТГ 2,4 - - - 2,4 -
Колиндянсь-ка ОТГ - - - - - -


2019 рік

Вид бюджету Видат-ки 
всьо-го 
Зарплата з нарахування-ми Енерго-носії Придбання медикамен-тів, інвентаря та обладнан-ня  Лікуван-ня учасни-ків АТО Поточний та капітальний ремонт
Районний бюджет  7480,1 1800,4 4602,2  867,5 200,0   10,0
Міський бюджет 557,3 - - 342,3 190,0 25,0
Білобожниць-ка ОТГ - - - - - -
Заводська ОТГ  2,0 - - - 2,0 -

Колиндянсь-ка ОТГ
- - - - - -