Новини

Вітаємо Вас на офіційному сайті Чортківської районної ради.

01.10.2020
Увага!! КОНКУРС!!
 ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад
педагогічних працівників комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради
      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами), Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради, затвердженого рішенням Чортківської районної ради від
06 вересня 2018 року № 440, розпорядженням голови Чортківської районної ради від 30 вересня 2020 року № 57 - од з 02 жовтня 2020 року оголошено конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»Чортківської районної ради (далі -ІРЦ):
вчитель-логопед – 1 посада, тимчасово, на період відсутності основного працівника;
практичний психолог – 2 посади.
Повне найменування:
комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради Тернопільської області.
Місцезнаходження центру:
вул. Монастирська 2б, м. Чортків, Тернопільська обл.
Найменування посад:
вчитель-логопед комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради (тимчасово на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
практичний психолог комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Чортківської районної ради.
Умови оплати праці:
На педагогічних працівників ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади педагогічних працівників ІРЦ:
• вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;
• стаж роботи за фахом не менше трьох років;
• знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
• володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми;
• вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп'ютері з відповідними програмними засобами.
Обов’язки педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:
претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) у Чортківську районну раду за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка,23, 3-й поверх каб. №11 такі документи:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Строк подання документів для участі в конкурсному відборі до 28 жовтня 2020 року (включно). У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:
конкурс проводитиметься 03 листопада 2020 року о 14. 00 год. у малому залі районної ради за адресою: Чортківська районна рада, м. Чортків,
вул. Шевченка, 23.
Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної скриньки особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:
Тиміцька Світлана Миколаївна, тел. 20339, e-mail: info@chortkivrr.gov.ua. з позначкою «На конкурс».