Документи Рішення Рішення VII скликання IX сесія (23 лютого 2017 року) № 213 - 239 № 229 Про звернення депутатів Чортківської районної ради Тернопільської області щодо забезпечення повноцінного функціонування української мови та телебаченні

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 року                                                                                      № 229
м.Чортків

Про звернення депутатів Чортківської районної ради
Тернопільської області щодо забезпечення
повноцінного функціонування
української мови на телебаченні


Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з гуманітарних питань від 15 лютого 2017 року та питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції від 16 лютого 2017 року, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Прийняти звернення депутатів Чортківської районної ради Тернопільської області щодо української мови на телебаченні (додається).
2. Текст рішення та звернення направити Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення.
3. Дане звернення оприлюднити на сайті Чортківської районної ради.
Голова районної ради                                                              В.М.Шепета
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чортківської
районної ради
23. 02. 2017 року № 229
 

Національній раді України
з питань телебачення і радіомовлення
ЗВЕРНЕННЯ
Депутатів Чортківської районної ради Тернопільської області
щодо забезпечення повноцінного функціонування української мови
на телебаченні

В даний час в українському суспільстві активно обговорюється надзвичайно важливе та гостре питання критично малої присутності україномовного контенту на телеканалах українського телебачення. Запит суспільства на обмеження російськомовного контенту медіапродукту та його заміну на україномовний зумовлений ще й тим, що громадяни України, особливо діти, перебувають в мовному інформаційному просторі агресора. Ми не маємо права зволікати, адже впродовж останніх кількох років розплачуємося за бездіяльність відповідних посадовців та органів влади у сфері захисту українського інформаційного простору війною на сході України.
Депутати Чортківської районної ради переконані, що формування україномовного медіапростору має стати пріоритетом державної інформаційної та культурної політики, адже це питання національної безпеки.
Особливу увагу звертаємо на те, що мова контенту мультиплікаційних фільмів та дитячих серіалів найбільше впливає на формування свідомості маленьких українців, які є майбутнім України. В той час, коли в мережі Інтернет є якісне українське озвучення практично усіх популярних мультфільмів, наші діти щодня змушені переглядати улюблені мультфільми іноземною - російською мовою, які транслюються на телеканалах українського телебачення.
Відповідно до ст. 10 Конституції України держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Згідно з ч.1 ст.1 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень. Статтею 13 цього Закону передбачено, що Національна рада здійснює нагляд, зокрема за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, а також вимог законодавства України щодо частки національного аудіовізуального продукту.
Згідно зі ст. 6 Закону Україну “Про кінематографію”, ст. 23 Закону України "Про засади державної мовної політики" держава забезпечує розвиток україномовних форм культурного життя. Статтею 22 Закону Україну “Про кінематографію” визначено, що для сприяння виробництву національних фільмів, а також доступу глядачів до перегляду творів національної кінематографічної спадщини встановлюється квота демонстрування національних фільмів - не менше 30 відсотків національного екранного часу. Ця квота є обов'язковою для всіх демонстраторів фільмів у кіно-, відеомережі та на каналах мовлення телебачення України. Відповідно до ст. 9 Закону України “Про телебачення та радіомовлення в Україні” у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт. У разі недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу до посадових осіб застосовують адміністративні стягнення, передбачені ст. 164-8 КУпАП.
Також, відповідно до ст. 15 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" до повноважень Національної ради щодо організації та перспектив розвитку телерадіомовлення належить участь у розробці і реалізації державної політики у сфері телерадіомовлення; узагальнення практики застосування законодавства у сфері телерадіомовлення, участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Стаття 16 цього Закону визначає, що Національна рада формує звіти, в яких зокрема вказує: підсумки ліцензування телерадіомовлення за звітний період; інформацію про дотримання телерадіоорганізаціями ліцензійних умов та умов ліцензій; інформацію про дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо частки вітчизняного продукту у програмах (передачах).
Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада здійснює аналіз та узагальнення звернень і пропозицій громадян у сфері телерадіомовлення, за наслідками їх розгляду вживає відповідних заходів реагування.
З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 16, 22 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", підтримуючи ініціативу депутатської групи Української Галицької партії у Чортківській районній раді, звертаємось до Вас щодо:

Вжиття усіх належних заходів для прийняття Верховною радою України відповідних змін до законодавства, необхідних для збільшення квот україномовного контенту до мінімум 75 % від усього медіапродукту, що транслюється на каналах українського телебачення, а щодо мультиплікаційних фільмів та серіалів - 100% квотою, як медіа продукт, що впливає на найбільш вразливу аудиторію: маленьких українців - майбутнє України.
 
Звернення
прийнято на дев'ятій сесії
Чортківської районної ради
сьомого скликання
23 лютого 2017 року
м.Чортків