Документи Рішення Рішення VII скликання XII сесія I пленарне засідання (17 серпня 2017 року) № 259 - 269 № 268 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ПАП «Дзвін» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 17 серпня 2017 р.                                             № 268
м. Чортків

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ПАП «Дзвін» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
(землі під господарськими будівлями і дворами) за межами населеного пункту на території Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області


Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ПАП «Дзвін» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (землі під господарськими будівлями і дворами) за межами населеного пункту на території Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області, керуючись частиною другою статі 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10 та 19 Земельного кодексу України, частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку від 17 серпня 2017 року, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 3,0295 га, кадастровий номер 6125580700 : 01 : 001 : 4391, що надається в оренду ПАП «Дзвін» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (землі під господарськими будівлями і дворами) за межами населеного пункту на території Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області.
2. Встановити, що з моменту прийняття даного рішення, затверджені вартісні показники земельної ділянки площею 3,0295 га в розмірі 1 866 109,27 грн. (один мільйон вісімсот шістдесят шість тисяч сто дев`ять грн. 27 коп.) використати для нарахування орендної плати за користування землею.

3. Рекомендувати встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку (Шкабар Є.М.) та відділ у Чортківському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області.


Голова районної ради                                                         В.М.ШЕПЕТА