Документи Рішення Рішення VI скликання 11 сесія ( 11 січня 2012 року) №150 - №159 додатки до рішення №150 "Про районний бюджет 2012"

Додаток №1
до рішення сесії районної ради
від 11 січня 2012 року № 150
 
 
 

Доходи районного бюджету на 2012 рік
 
грн.
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   22356300.00 0.00 0.00 22356300.00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   22356300.00 0.00 0.00 22356300.00
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   22353300.00 0.00 0.00 22353300.00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 19200000.00 0.00 0.00 19200000.00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1020000.00 0.00 0.00 1020000.00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3000.00 0.00 0.00 3000.00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 2130300.00 0.00 0.00 2130300.00
11020000 Податок на прибуток підприємств   3000.00 0.00 0.00 3000.00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  3000.00 0.00 0.00 3000.00
20000000 Неподаткові надходження   40000.00 2376381.00 0.00 2416381.00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  15000.00 0.00 0.00 15000.00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 15000.00 0.00 0.00 15000.00
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  15000.00 0.00 0.00 15000.00
24000000 Інші неподаткові надходження   25000.00 0.00 0.00 25000.00
24060000 Інші надходження   25000.00 0.00 0.00 25000.00
24060300 Інші надходження   25000.00 0.00 0.00 25000.00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0.00 2376381.00 0.00 2376381.00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0.00 1606381.00 0.00 1606381.00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0.00 1424381.00 0.00 1424381.00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  0.00 41000.00 0.00 41000.00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   0.00 141000.00 0.00 141000.00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0.00 770000.00 0.00 770000.00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0.00 705000.00 0.00 705000.00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів  0.00 65000.00 0.00 65000.00
РАЗОМ ДОХОДІВ 22396300.00 2376381.00 0.00 24772681.00
40000000 Офіційні трансферти   184386300.00 1519800.00 0.00 185906100.00
41000000 Від органів державного управління   184386300.00 1519800.00 0.00 185906100.00
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів   90000.00 0.00 0.00 90000.00
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів   90000.00 0.00 0.00 90000.00
41020000 Дотації   120147300.00 0.00 0.00 120147300.00
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   118887500.00 0.00 0.00 118887500.00
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  1259800.00 0.00 0.00 1259800.00
41030000 Субвенції   64149000.00 1519800.00 0.00 65668800.00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  50000000.00 0.00 0.00 50000000.00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 10470600.00 0.00 0.00 10470600.00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 2400500.00 0.00 0.00 2400500.00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  166100.00 0.00 0.00 166100.00
41032600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги 516000.00 0.00 0.00 516000.00
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0.00 1519800.00 0.00 1519800.00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 595800.00 0.00 0.00 595800.00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 206782600.00 3896181.00 0.00 210678781.00


Керуючий справами районної ради                                                                                             С.П. Стефанишин

 

Додаток №2
до рішення сесії районної ради
від 11 січня 2012 року № _______ 150


Видатки районного бюджету на 2012 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них: Всього споживання з них: розвитку з них:
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління  1784900.00 931800.00 187000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1784900.00
010116 Органи місцевого самоврядування  1784900.00 931800.00 187000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1784900.00
070000 Освіта  71427000.00 42757700.00 9230500.00 1515800.00 456800.00 190000.00 6000.00 1059000.00 934000.00 934000.00 72942800.00
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми  60537600.00 37002700.00 7855000.00 792000.00 52000.00 0.00 0.00 740000.00 735000.00 735000.00 61329600.00
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати  4577200.00 2225400.00 972000.00 205000.00 20000.00 0.00 0.00 185000.00 165000.00 165000.00 4782200.00
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)  595800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595800.00
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  1412100.00 909100.00 146500.00 186000.00 86000.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 1598100.00
070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти  70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти  1113800.00 731300.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1113800.00
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти  1145900.00 782000.00 15500.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 4000.00 1149900.00
070805 Групи централізованого господарського обслуговування  169900.00 112200.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 30000.00 30000.00 199900.00
070806 Інші заклади освіти  1775700.00 995000.00 206500.00 298800.00 298800.00 190000.00 6000.00 0.00 0.00 2074500.00
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років  29000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29000.00
080000 Охорона здоров`я  39370200.00 23198277.00 3715955.00 1661981.00 1292981.00 473156.00 62100.00 369000.00 334000.00 334000.00 41032181.00
080101 Лікарні  31487855.00 18073817.00 3128100.00 1076981.00 742981.00 203156.00 5600.00 334000.00 319000.00 319000.00 32564836.00
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  4385800.00 2876190.00 374455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4385800.00
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки  1173200.00 769300.00 46900.00 585000.00 550000.00 270000.00 56500.00 35000.00 15000.00 15000.00 1758200.00
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти  1730950.00 1122850.00 166500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1730950.00
081004 Централізовані бухгалтерії  485395.00 356120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485395.00
081006 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики  54000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54000.00
081008 Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу  5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
081009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00
081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  28000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28000.00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  66386600.00 2671100.00 181990.00 263500.00 203500.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 60000.00 66650100.00
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 7000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000000.00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 119100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119100.00
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300000.00
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 580000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580000.00
090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги  550000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550000.00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива  1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою  30500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30500.00
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 960600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960600.00
090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку  400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000.00
090215 Пільги багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги  380000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380000.00
090216 Пільги багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу  5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами  541600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541600.00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років  11882000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11882000.00
090304 Допомога при народженні дитини  20477000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20477000.00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  1407400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407400.00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям  2093000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2093000.00
090307 Тимчасова державна допомога дітям  421000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421000.00
090308 Допомога при усиновленні дитини  20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям  4008000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4008000.00
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  1000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000000.00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення  100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00
090802 Інші програми соціального захисту дітей  5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  285100.00 184300.00 22950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285100.00
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25000.00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді  57000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57000.00
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  99900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99900.00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  3344500.00 2305000.00 157000.00 263500.00 203500.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 60000.00 3608000.00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  544000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544000.00
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів  258900.00 181800.00 2040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258900.00
091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу  300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300000.00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  9150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9150000.00
110000 Культура і мистецтво  9018800.00 6152000.00 520500.00 273100.00 263100.00 122800.00 13500.00 10000.00 10000.00 10000.00 9291900.00
110201 Бібліотеки  2920500.00 1948800.00 174700.00 20000.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 10000.00 2940500.00
110202 Музеї і виставки  240200.00 151500.00 29800.00 1400.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241600.00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  979200.00 620000.00 97800.00 36500.00 36500.00 2800.00 1700.00 0.00 0.00 1015700.00
110205 Школи естетичного виховання дітей  4538500.00 3185900.00 218200.00 214400.00 214400.00 120000.00 11800.00 0.00 0.00 4752900.00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  340400.00 245800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341200.00
120000 Засоби масової інформації  240000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240000.00
120100 Телебачення і радіомовлення  80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00
120201 Періодичні видання (газети та журнали)  160000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160000.00
130000 Фізична культура і спорт  1356300.00 654160.00 122620.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 1361300.00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  180000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180000.00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  816400.00 443910.00 102390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 816400.00
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури  359900.00 210250.00 20230.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 364900.00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика  1670000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1670000.00
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  1670000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1670000.00
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю  10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва  10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп  100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00
250102 Резервний фонд  100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00
Разом видатків 191408800.00 76365037.00 13958565.00 3719381.00 2216381.00 785956.00 81600.00 1503000.00 1343000.00 1343000.00 195128181.00
Між бюджетні трансферти 14030800.00 0.00 0.00 1519800.00 1519800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15550600.00
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів  12598600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12598600.00
250313 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  1259800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1259800.00
250315 Інші додаткові дотації  172400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172400.00
Субвенції 0.00 0.00 0.00 1519800.00 1519800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1519800.00
250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0.00 0.00 0.00 1519800.00 1519800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1519800.00
Всього видатків 205439600.00 76365037.00 13958565.00 5239181.00 3736181.00 785956.00 81600.00 1503000.00 1343000.00 1343000.00 210678781.00


Керуючий справами районної ради                                                                                  С.П. СтефанишинДодаток №3
до рішення сесії районної ради
від 11 січня 2012 року №  150


 
Розподіл видатків районного бюджету на 2012 рік
за головними розпорядниками коштів
грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них: Всього споживання з них: розвитку з них:
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Чортківська районна рада 2124900.00 931800.00 187000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2124900.00
010000 Державне управління  1784900.00 931800.00 187000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1784900.00
010116 Органи місцевого самоврядування  1784900.00 931800.00 187000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1784900.00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення  100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00
120000 Засоби масової інформації  240000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240000.00
120100 Телебачення і радіомовлення  80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00
120201 Періодичні видання (газети та журнали)  160000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160000.00
03 Чортківська районна державна адміністрація 967000.00 394550.00 43180.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 972000.00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  372100.00 184300.00 22950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372100.00
090802 Інші програми соціального захисту дітей  5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  285100.00 184300.00 22950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285100.00
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25000.00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді  57000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57000.00
130000 Фізична культура і спорт  539900.00 210250.00 20230.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 544900.00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  180000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180000.00
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури  359900.00 210250.00 20230.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 364900.00
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю  10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва  10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00
10 Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації 71747500.00 43201610.00 9332890.00 1515800.00 456800.00 190000.00 6000.00 1059000.00 934000.00 934000.00 73263300.00
070000 Освіта  70831200.00 42757700.00 9230500.00 1515800.00 456800.00 190000.00 6000.00 1059000.00 934000.00 934000.00 72347000.00
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми  60537600.00 37002700.00 7855000.00 792000.00 52000.00 0.00 0.00 740000.00 735000.00 735000.00 61329600.00
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати  4577200.00 2225400.00 972000.00 205000.00 20000.00 0.00 0.00 185000.00 165000.00 165000.00 4782200.00
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  1412100.00 909100.00 146500.00 186000.00 86000.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 1598100.00
070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти  70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти  1113800.00 731300.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1113800.00
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти  1145900.00 782000.00 15500.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 4000.00 1149900.00
070805 Групи централізованого господарського обслуговування  169900.00 112200.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 30000.00 30000.00 199900.00
070806 Інші заклади освіти  1775700.00 995000.00 206500.00 298800.00 298800.00 190000.00 6000.00 0.00 0.00 2074500.00
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років  29000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29000.00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  99900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99900.00
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  99900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99900.00
130000 Фізична культура і спорт  816400.00 443910.00 102390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 816400.00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  816400.00 443910.00 102390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 816400.00
14 Відділ охорони здоров`я Чортківської районної державної адміністрації 39370200.00 23198277.00 3715955.00 1661981.00 1292981.00 473156.00 62100.00 369000.00 334000.00 334000.00 41032181.00
080000 Охорона здоров`я  39370200.00 23198277.00 3715955.00 1661981.00 1292981.00 473156.00 62100.00 369000.00 334000.00 334000.00 41032181.00
080101 Лікарні  31487855.00 18073817.00 3128100.00 1076981.00 742981.00 203156.00 5600.00 334000.00 319000.00 319000.00 32564836.00
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  4385800.00 2876190.00 374455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4385800.00
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки  1173200.00 769300.00 46900.00 585000.00 550000.00 270000.00 56500.00 35000.00 15000.00 15000.00 1758200.00
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти  1730950.00 1122850.00 166500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1730950.00
081004 Централізовані бухгалтерії  485395.00 356120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485395.00
081006 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики  54000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54000.00
081008 Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу  5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
081009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00
081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  28000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28000.00
15 Управління праці та соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації 68080400.00 2486800.00 159040.00 263500.00 203500.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 60000.00 68343900.00
070000 Освіта  595800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595800.00
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)  595800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595800.00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  65814600.00 2486800.00 159040.00 263500.00 203500.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 60000.00 66078100.00
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 7000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000000.00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 119100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119100.00
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300000.00
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 580000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580000.00
090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги  550000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550000.00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива  1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою  30500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30500.00
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 960600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960600.00
090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку  400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000.00
090215 Пільги багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги  380000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380000.00
090216 Пільги багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу  5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами  541600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541600.00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років  11882000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11882000.00
090304 Допомога при народженні дитини  20477000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20477000.00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  1407400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1407400.00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям  2093000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2093000.00
090307 Тимчасова державна допомога дітям  421000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421000.00
090308 Допомога при усиновленні дитини  20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям  4008000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4008000.00
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  1000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000000.00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  3344500.00 2305000.00 157000.00 263500.00 203500.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 60000.00 3608000.00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  544000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544000.00
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів  258900.00 181800.00 2040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258900.00
091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу  300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300000.00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  9150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9150000.00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика  1670000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1670000.00
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  1670000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1670000.00
24 Відділ культури та туризму Чортківської районної державної адміністрації 9018800.00 6152000.00 520500.00 273100.00 263100.00 122800.00 13500.00 10000.00 10000.00 10000.00 9291900.00
110000 Культура і мистецтво  9018800.00 6152000.00 520500.00 273100.00 263100.00 122800.00 13500.00 10000.00 10000.00 10000.00 9291900.00
110201 Бібліотеки  2920500.00 1948800.00 174700.00 20000.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 10000.00 2940500.00
110202 Музеї і виставки  240200.00 151500.00 29800.00 1400.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241600.00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  979200.00 620000.00 97800.00 36500.00 36500.00 2800.00 1700.00 0.00 0.00 1015700.00
110205 Школи естетичного виховання дітей  4538500.00 3185900.00 218200.00 214400.00 214400.00 120000.00 11800.00 0.00 0.00 4752900.00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  340400.00 245800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341200.00
76 Фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 14130800.00 0.00 0.00 1519800.00 1519800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15650600.00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп  14130800.00 0.00 0.00 1519800.00 1519800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15650600.00
250102 Резервний фонд  100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів  12598600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12598600.00
250313 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  1259800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1259800.00
250315 Інші додаткові дотації  172400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172400.00
250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0.00 0.00 0.00 1519800.00 1519800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1519800.00
Всього видатків 205439600.00 76365037.00 13958565.00 5239181.00 3736181.00 785956.00 81600.00 1503000.00 1343000.00 1343000.00 210678781.00


Керуючий справами районної ради                                              С.П. Стефанишин


Додаток № 4
до рішення сесії районної ради
від 11 січня 2012 року №150
Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими бюджетами на 2012 рік
(грн.)
Міжбюджетні трансферти
№ п/п Найменування АТО Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів Інші додаткові дотації Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

сума Норматив щоденних відрахувань % сума Норматив щоденних відрахувань %
1 БАЗАРСЬКА 207200 0.15 12700 219900
2 БИЧКІВСЬКА 238600 0.17 17900 11200 267700
3 БІЛІВСЬКА 935300 0.66 54700 990000
4 БІЛОБОЖНИЦЬКА 688700 0.49 25800 20200 38300 773000
5 БОСИРІВСЬКА 57900 0.04 12900 3600 3200 77600
6 ГОРІШНЬОВИГНАНСЬКА 80200 23.54 24200 47300 -8700
7 ВЕЛИКОЧОРНОКІНЕЦЬКА 244700 0.17 16300 261000
8 ДАВИДКІВСЬКА 267000 0.19 4000 17300 288300
9 ДЖУРИНСЬКА 419000 0.30 33700 452700
10 ЗАБОЛОТІВСЬКА 93600 0.07 5100 4400 7100 110200
11 ЗАЛІСЯНСЬКА 295500 0.21 14000 309500
12 ЗВИНЯЦЬКА 247800 0.18 8500 19200 275500
13 КАПУСТИНСЬКА 56600 0.04 9400 18400 11200 95600
14 КОЛИНДЯНСЬКА 361700 0.26 30300 392000
15 КОСІВСЬКА 421400 0.30 23400 18600 463400
16 КОЦЮБИНЧИЦЬКА 108500 0.08 3600 7300 119400
17 КРИВЕНЬКІВСЬКА 109800 0.08 9800 4100 12200 135900
18 МАЛОЧОРНОКІНЕЦЬКА 161700 0.11 700 22000 4800 189200
19 МИЛІВЕЦЬКА 89300 0.06 1500 7900 98700
20 МУХАВСЬКА 194100 0.14 10900 205000
21 НАГІРЯНСЬКА 9800 1.14 21500 55800 67500
22 ПАЛАШІВСЬКА 222400 0.16 7900 3800 11300 245400
23 ПАСТУШІВСЬКА 93000 0.07 20000 9000 122000
24 ПОЛІВЕЦЬКА 229200 0.16 13200 10800 253200
25 ПРОБІЖНЯНСЬКА 392700 0.28 6700 42400 441800
26 РИДОДУБІВСЬКА 262100 0.19 7400 13200 12000 294700
27 РОМАШІВСЬКА 169600 0.12 1300 7600 178500
28 РОСОХАЦЬКА 448700 0.32 22700 471400
29 СВИДІВСЬКА 319500 0.23 7000 38400 364900
30 СКОРОДИНСЬКА 214600 0.15 13100 17600 245300
31 СОКИРИНЕЦЬКА 66400 0.05 14900 2500 83800
32 СОСУЛІВСЬКА 225100 0.16 27900 1300 12400 266700
33 СТАРОЯГІЛЬНИЦЬКА 196600 0.14 14100 9000 219700
34 ТАРНАВСЬКА 78200 0.06 13400 9700 4300 105600
35 ТОВСТЕНЬКІВСЬКА 378200 0.27 9100 387300
36 УГРИНЬСЬКА 276400 0.20 10200 13400 300000
37 УЛАШКІВСЬКА 514300 0.36 7500 2500 14600 538900
38 ЧОРНОКІНЕЦЬКО-ВОЛЯНСЬКА 162200 0.11 6400 168600
39 ШВАЙКІВСЬКА 62600 0.04 19400 2100 84100
40 ШМАНЬКІВСЬКА 82800 0.06 11100 2900 7000 103800
41 ШМАНЬКІВЧИЦЬКА 307500 0.22 8200 7900 22800 346400
42 ШУЛЬГАНІВСЬКА 174300 0.12 14700 189000
43 Я ГІЛЬНИЦЬКА 354500 0.25 26200 17700 398400
ВСЬОГО ПО СІЛЬСЬКИХ РАДАХ 10429300 7.42 90000 0.80 339400 172400 741800 11592900
44 ЗАВОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 658400 0.47 73900 732300
45 ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 1510900 1.07 920400 704100 3135400

РАЗОМ 12598600 8.96 90000 0.80 1259800 172400 1519800 15460600


Керуючий справами районної ради                                                                 С.П.Стефанишин
Додаток № 5
до рішення сесії районної ради
від 11 січня 2012 року № ку № 150


Повернення кредитів до районного бюджету та надання
кредитів з районного бюджету на 2012 рік

грн.
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменвання коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього у т.ч. бюджет розвитку Всього у т.ч. бюджет розвитку Всього у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
53 Управління агропромислового розвитку Чортківської районної державної адміністрації 0.00 35000.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35000.00 0.00 35000.00
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 0.00 35000.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35000.00 0.00 35000.00
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 0.00 35000.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35000.00 0.00 35000.00
53 Управління агропромислового розвитку Чортківської районної державної адміністрації 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00
250912 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00
4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00
Всього 0.00 35000.00 0.00 35000.00 0.00 -35000.00 0.00 -35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Керуючий справами районної ради                                                                         С.П. Стефанишин
Додаток № 6
до рішення сесії районної ради
від 11 січня 2012 року № 2 року №150
 
Джерела фінансування районного бюджету на 2012 рік
грн.
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -1343000.00 1343000.00 1343000.00 0.00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -1343000.00 1343000.00 1343000.00 0.00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1343000.00 1343000.00 1343000.00 0.00
Всього за типом кредитора -1343000.00 1343000.00 1343000.00 0.00
600000 Фінансування за активними операціями -1343000.00 1343000.00 1343000.00 0.00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -1343000.00 1343000.00 1343000.00 0.00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1343000.00 1343000.00 1343000.00 0.00
Всього за типом боргового зобов'язання -1343000.00 1343000.00 1343000.00 0.00


Керуючий справами районної ради                                                                         С.П. Стефанишин


Додаток №7
до рішення сесії районної ради
від 11 січня 2012 року № 12 року №150

Перелік об`єктів, видатки на які у 2012 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код тимчасової відомчої класифікації видптків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва об`єктів відповідно до проектно-кошторисної документації;тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об`єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
03 Чортківська районна державна адміністрація Капітальні видатки 5000
130115 Центри " Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури Капітальні видатки 5,000
10 Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації Капітальні видатки 934,000
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки 735,000
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати Капітальні видатки 165,000
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських,районних відділів освіти Капітальні видатки 4,000
070805 Групи централізованого господарського обслуговування Капітальні видатки 30,000
14 Відділ охорони здоров'я Чортківської районної державної адміністрації Капітальні видатки 334,000
080101 Лікарні Капітальні видатки 319,000
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки Капітальні видатки 15,000
15 Управління праці та соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації Капітальні видатки 60,000
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Капітальні видатки 60,000
24 Відділ культури та туризму Чортківської районної державної адміністрації Капітальні видатки 10000
110201 Бібліотеки Капітальні видатки 10,000
Всього Капітальні видатки 1,343,000

Керуючий справами районної ради                                                                 С.П. Стефанишин


Додаток № 8
до рішення сесії районної ради
від 11 січня 2012 року № 150

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2012 році


(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Чортківська районна рада 340 000 340 000
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Районна програма фінансування фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для надання разової грошової допомоги 100 000 100 000
120100 Телебачення і радіомовлення Районна програма підтримки і розвитку редакції Чортківського районного комунального радіомовлення на 2011-2013 роки 80 000 80 000
120201 Періодичні видання (газети та журнали) Районна програма підтримки і розвитку редакції Чортківської районної газети „Голос народу” на 2012 – 2015 роки 160 000 160 000
03 Чортківська районна державна адміністрація 159 000 159 000
090802 Інші програми соцільного захисту дітей Районна програма профілактики правопорушень , рецидивної злочинності та злочинів , вчинених неповнолітніми , на 2010- 2013 роки 5 000 5000
091103 Соціальні програми і заходи державних органів Програма ”Молодь Чортківщини” на 2011-2015 роки 4 000 4 000
091103 Соціальні програми і заходи державних органів Районна програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2012 рік 35 000 35 000
130102 Проведення навчально-тренувальнх зборів і змагань Районна комплексна програма розвитку футболу в Чортківському районі на період 2010-2014 роки 60 000 60 000
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва Програма підтримки малого підприємництва в Чортківському районі на 2011-2012 роки 10 000 10 000
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Комплексна програма розвитку цивільного захисту Чортківського району на 2011-2013 роки 45 000 45 000
10 Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації 13 000 13 000
070201


Загальноосвітні школи

Районна програма „Вчитель” на 2001-2012 роки 13 000 13 000
14 Відділ охорони здоров”я Чортківської районної державної адміністрації 159 000 159 000
080101 Лікарні Програма „Репродуктивне здоров”я населення” Чортківського району на період до 2015 року 34 000 34 000
080101 Лікарні Районна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2009-2012 роки 18 000 18 000
081006 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики Районна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки 54 000 54 000
081008 Програми і централізовані заходи профілактики СНІДУ Районна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки 5 000 5 000
081009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Районна цільова програма „Цукровий діабет” на 2010-2013 роки 20 000 20 000
081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

28 000 28 000
15 Управління праці та соціального захисту населення Чортківської районної державної адміністрації 258 900 258 900
091206 Центри соціальної-реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів Програма соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2011-2015 роки 258 900 258 900
Всього 929 900 929 900

Керуючий справами районної ради                                                                              С.П. Стефанишин