Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів Відділ охорони здоров'я рда
КНП «Чортківська ЦКРЛ»
кількість установ 1
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 645 114,25
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 327
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 43,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 707,8
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 90,8
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 110969
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 5713
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 590
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 145,6
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,0
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, % 4,0
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,0
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 1,2
зниження показника летальності, %.(0,9)
витрати на заробітну плату тис.грн. 12596,6
витрати на енергоносії тис.грн. 2364,0
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 672,4
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 105,7- АТО та їх родичі
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 52
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю -
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші
645    114,25    283,5    136,75    110,5
інша важлива інформація


 
Аналіз фінансування та викристання коштів за 9 місяців 2020року

Код План на рік з урахуванням змін за 2020рік План на рік з урахуванням змін за 2020р. В т.ч. медична субвенція План на поточний період з урахуванням змін за 2020рік План на поточний період з урахуванням змін за 2020р. В т.ч. медична субвенція Касові видатки на 01.10.2020р.
2111 Заробітна плата 10474,3 9798,8 10423,0 9807,0 10381,7
2120 Нарахування на оплату праці 2235,3 1995,3 2229,9 1997,1 2214,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 477,3 280,5 457,2 280,5 311,6
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 778,8 455,7 748,6 455,7 672,4
2230 Продукти харчування 219,5 202,5 219,5 202,5 219,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 216,6 161,2 216,6 161,2 216,5
2250 Видатки на відрядження 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3533,6 0,0 2952,1 0,0 2364,0
2271 Оплата теплопостачання 2011,7 1516,0 998,2
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 166,0 111,4 87,1
2273 Оплата електроенергії 824,0 822,8 822,8
2274 Оплата природного газу 462,0 442,0 397,2
2275 Оплата інших енергоносіїв 69,9 59,9 58,7
2710 Виплата пенсій і допомоги 35,7 29,9 106,4 29,9 106,4
2800 Інші поточні видатки 55,5 5,2 13,3 5,2 9,1
ВСЬОГО
Виділені кошти з районного, місцевого та бюджетів ОТГ за 9 місяців
Районний бюджет На початок року   поточні видатки    2950тис.грн.   2850,0тис.грн- енергоносії  100,0тис.грн - АТО
Додатково виділено  Поточні видатки   380,8тис.грн   40,0тис.грн.(резервний фонд)   77,0тис.грн.
30,8тис.грн.- витрати на підготовку дозвільних документів для виготовлення проектно- коштор .робіт
- 50,0тис.грн. - придбання засобів індивідуального захисту ;безконтактних термометрів та бактерицидних ламп;
- 300,0тис.грн- на виплату заробітної плати працівникам.
- 40,0тис.грн.-на засоби захисту.
5,7 тис.грн.пільгові пенсії,
71,2 тис.грн-.витрати на військово-лікарську комісію
Додатково виділено
Капітальні видатки
100,0тис.грн-   19,2тис.грн.    797,6тис.грн     200,0тис.грн. -  -киснева в інфекц.від.
-поектно-кошторисна док. на кап.ремонт рентгенкабінету.
-на придбання лабораторного обладнання
- -поектно-кошторисна реконструкція приймально-діагностичного відділення
91,0 тис.грн-залишок мед.субв
-17,5,00грн. – ремонт автомобіля , придбання мастил та фільтрів;
- -24,0тис.грн.-кисень
- -10,0ремонт глибинних насосів( 2шт.)
- -6,9тис.грн вірусологічні дослідження
- --32,7тис.грн.- деззасоби, реактиви та вироби мед призн.
Міський бюджет
На початок року  поточні видатки   60,0тис.грн     15,0 тис.грн. бензин   45,0 тис.грн. АТО
Додатково виділено   Поточні видатки   1 000,0 тис.грн.   51,6тис.грн     415,0тис.грн.   111,68 грн.     250,0тис.грн-заробітна плата,  42,1тис.грн пільгові пенсії,   -енергоносії    залишок-20,0тис.грн – ремонт рентген кабінету   -31,6тис.грн- вироби мед.призначення    415,0тис.грн.премія за COVID-19    залишок медичної субвенції
Додатково виділено
Капітальні
1 000,0тис.грн    обладнання
ОТГ БІЛОБОЖНИЦЯ
30,0тис.грн. 
30,0тис.грн.- витрати на військово-лікарську комісію
ОТГ ЗАВОДСЬКЕ
33,0тис.грн.
10,0 тис.грн.
43,0 тис.грн. капітальні
33,0тис.грн.- витрати на військово-лікарську комісію
10,0тис.грн.- витрати на військово-лікарську комісію
43,0 тис.грн.концентратори
ОТГ КОЛИНДЯНИ
50,0 тис.грн.
45,0 тис.грн.капітальні 50,0 тис.грн.
45,0 тис.грн.на кисневий апарат


 

Звіт про використання коштів  районного бюджету
за 9 місяців 2020 року


За 9 місяців 2020 року на районні програми відділу охорони здоров”я Чортківської РДА з районного бюджету було виділено 530784,93грн.
№ п/п Назва програми Використання коштів,грн. 1) 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» - 151311,31грн; 
2) 0712145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» - 235347,00 грн;
3) 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров”я» -144126,62 грн.
         Голова ліквідаційної комісії            Людмила Мельник


КНП»Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка»Чортківської районної ради подає інформацію станом на 01.10.2020 року, згідно поданої таблиці:
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47.5  18
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.
кількість ліжок у денних стаціонарах, од;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 20986
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях,
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %
зниження показника летальності, %.(0,9)
витрати на заробітну плату тис.грн. 801,1
витрати на енергоносії тис.грн. 68,8
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 17,3
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів;
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,5
18  18,5  4,5  6,5
інша важлива інформація
Отже, за 9 місяців 2020р витрати на:
- заробітну плату та нарахування становлять- 801,1 тис. грн.
- енергоносії – становить – 68,8тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 по зарплаті і нарахуванні .по енргоносіях-відсутня.
За 9 місяцівяв 2020 рік надійшло коштів в сумі 939,6 тис.грн
Медичної субвенції- 677,2тис.грн.
Районного бюджету- 213,1тис.грн
Міського бюджету - 48,0 тис.грн .
Заводська ОТГ - 1,3 тис.грн . .
Використано коштів за 9 місяців 2020 рік в сумі 917,2 тис.грн
Заробітна плата - 643,9
Нарахування на зарплату - 157,2
Предмети ,матеріали,обладнаня - 5,8
Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 11,5
Оплата теплопостачання - 33,7
Оплата водопостачання та водовідведення - 13,7
Оплата електроенергії - 10,5
Оплата природного газу - 10,9
Капітальні видатки - 30,0
Безкоштовне протезування за 9 місяців 2020 р з міського бюджету – 10,0тис.грн
Учасник бойових дій 5 чол. -9,5 тис.грн Безкоштовне протезування за 9 місяців2020 з районного бюджету-7,0 тис.грн.
Учасники бойових дій АТО 1 чол-2,9 тис.грн
Ветеран праці 1 чол-4,1 тис.грн
Заводська ОТГ
Учасники бойових дій АТО 1 чол - 1,3 тис.грн .
Заплачено прибуткового податку за 9 місяців 2020 рік до :
міського бюджету - 116.4 тис.грн
районного бюджету - 217.7 тис.

                                В.о директора                 Олена МАТВІЄВИЧ                 ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Чортківської РР подає інформацію про доходи та витрати підприємства за 9 місяців 2020 року відповідно до рішення сесії Чортківської районної ради № 201 від 23 грудня 2016 року «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
КНП «ЦПМСД» Чортківської РР обслуговує 61 478 чоловік, з них: 50 911 чол. - дорослого населення, 10 567 чол. - дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 890 відвідувань в зміну.
В денному стаціонарі КНП «ЦПМСД» Чортківської РР знаходиться 70 ліжок.
Кількість ліжко-днів терапевтичного профілю – 10 823 л.д., педіатричний профіль - 2 410л.д..
Кількість відвідувань на одного жителя за перше півріччя 2020 року складає 1,9.
Амбулаторний прийом сімейними лікарями дорослого населення складає 105 703 осіб, з них:
- медогляди – 12 015 осіб;
- виклики на дім – 16 443 осіб.
Амбулаторний прийом сімейними лікарями дитячого населення складає 35 097 осіб, з них:
- медогляди – 13 955 осіб;
- виклики на дім – 10 496 осіб.
Кількість штатних посад по КНП «ЦПМСД» Чортківської РР становить 267,0 одиниць, в т. ч.: лікарі – 58,75 шт.од.; середній медперсонал – 150,25 шт. од; молодший медперсонал – 26,25 шт.од.; інший персонал – 31,75 шт.од.

З 11.01.2020 року було укладено угоду на 2020 рік з Національною службою здоров’я України. Згідно фінансового плану на поточний рік заплановано отримати фінансування з різних джерел надходжень в сумі – 34 746,8 тис.грн. Дані кошти розподілено на видатки: на оплату заробітної плати працівникам підприємства та нарахування на неї, а також на покращення матеріально-технічної бази, придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, придбання господарсько-будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів, придбання медичного та комп’ютерного обладнання.

Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за 9 місяців 2020 року становить 22 063,2тис. грн.; 254,7 тис.грн. доходи від надання медичних послуг «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19».
Одержано відсотки від депозиту за 9 місяців в сумі 47,5 тис.грн.. Дані кошти використано на покращення матеріально-технічної бази підприємства.
З місцевого бюджету надійшло коштів на суму 1 134,2 тис. грн., а саме:
- з загального фонду – 869,2 тис.грн.;
- з спеціального фонду – 265,0 тис.грн..
Інші джерела надходжень ( благодійні внески, гранти та дарунки, в т.ч. гуманітарна допомога) на суму 727,9 тис.грн., з них:
- 26,9 тис.грн. – грошові надходження;
- 701,0тис.грн. – матеріальні цінності (засоби індивідуального захисту, дизенфікуючі засоби).
Інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) підприємство отримало 51,5тис. грн..
Загальна сума доходів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради за 9 місяців 2020 року становить 24 279,0 тис.грн..

Витрати КНП «ЦПМСД» Чортківської РР за 9 місяців 2020 року становлять 23 445,9 тис.грн., а саме:
З Національної служби здоров”я України використано коштів в розмірі 22 359,8 тис.грн., а саме:
Загальний фонд на суму 21 854,0 тис.грн.:
- на оплату заробітної плати – 16 958,7 тис.грн.;
- на нарахування на заробітну плату – 3 729,1 тис.грн.;
- придбано бензин на суму 134,8 тис.грн.;
- закуплено канцтовари та папір – 28,1 тис.грн.;
- запчастини до автомобілів – 7,0 тис.грн.;
- меблі, а також жалюзі в кабінети лікарів – 37,5 тис.грн.;
- електротовари – 10,9 тис.грн.;
- будівельні та господарські матеріали для проведення поточних ремонтів кабінетів – 97,3 тис.грн.;
- металопластикові конструкції – 31,3 тис.грн.;
- телефон Nokia 150, сім карта – 2,8тис.грн.;
- ручне знаряддя – 3,1 тис.грн.;
- комп’ютерне обладнання – 4,9 тис.грн.;
- холодильник PRIME – 4,8 тис.грн.;
- друкована продукція – 14,9 тис.грн.;
- медичне та лабораторне обладнання, лабораторні реактиви, дезінфікуючі засоби на суму 202,4 тис.грн.;
- фармацевтична продукція – 17,3 тис.грн.;
- вироби з не тканинних матеріалів – 15,0 тис.грн.;
- послуги банку – 3,6 тис.грн.;
- за послуги інтернету та за користуванням стаціонарними телефонами – 21,0 тис.грн.;
- за послуги охорони – 17,3 тис.грн.;
- за монтаж системи охорони сигналізації с.Пробіжна, с.Нагірянка, с.Джурин, с.Улашківці – 26,8 тис.грн.;
- за СТО машин – 10,5 тис.грн.;
- заправка катріджів – 12,0 тис.грн.;
- за обслуговування програми «МЕДок» – 3,2 тис.грн.;
- розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки с.Косів на суму – 3,0 тис.грн.;
- телекомунікаційні послуги на суму 49,5 тис.грн.;
- юридичні послуги – 10,0 тис.грн.;
- поточний ремонт водопроводу – 32,3 тис.грн.;
- за дератизацію – 38,4 тис.грн.;
- супровід програмного забезпечення – 1,5 тис.грн.;
- інформаційно-консультативні послуги «Медична практика 2020» – 1,4 тис.грн. ;
- оплата за користування МІС – 102,8 тис.грн.;
- припинення газопостачання – 12,5 тис.грн.;
- послуги з експлуатації об’єктів газопостачання – 20,1 тис.грн.;
- роботи над установкою пожежної сигналізації – 6,8 тис.грн.;
- монтаж електропроводки – 43,5 тис.грн.;
- ремонт комп’ютерного обладнання – 2,6 тис.грн.;
- оголошення в газеті – 0,5 тис.грн;
- послуги страхування транспортних засобів, страхування водіїв – 4,6 тис.грн.;
- оновлення програмного забезпечення – 16,3 тис.грн.;
- повірка засобів вимірювальної техніки – 8,2 тис.грн.;
- за послуги включення та виключення газорозподільної системи – 54,3 тис.грн.;
- інші витрати – 2,1 тис.грн.;
- видатки на відрядження – 6,6 тис.грн.;
- за реактивну електроенергію – 1,8 тис.грн.;
- на розподіл електроенергії – 40,9тис.грн..
Спеціальний фонд на суму 297,2 тис.грн.:
- аналізатор гематологічний LA 3000 Plus – 198,0 тис.грн.;
- багатофункціональний пристрій «CANON» – 19,2 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівлі АЗПСМ с.Косів» – 80,0 тис.грн..
Кошти, які виділені для боротьби з COVID-19 на медичні матеріали, засоби індивідуального захисту та заробітну плату працівникам мобільної бригати використано в сумі 208,6 тис.грн., а саме:
- на оплату заробітної плати – 161,8 тис.грн.;
- на нарахування на заробітну плату – 35,6 тис.грн.;
- пульсоксиметр – 2,8 тис.грн.;
- засоби індивідуального захисту – 8,4 тис.грн..
За 9 місяців 2020 року з місцевого бюджету використано кошти в сумі 835,3 тис.грн.:
З загального фонду використано кошти на суму – 735,6 тис.грн., а саме:
- на оплату заробітної плати – 57,0 тис.грн.;
- на нарахування на заробітну плату – 18,2 тис.грн.;
- на засоби індивідуального захисту – 46,2 тис.грн.;
- тонометр MICRO-LIFE в АЗПСМ с.Біла – 3,0 тис.грн.;
- на реєстрацію автотранспортних засобів – 154,6 тис.грн.;
- оплата теплопостачання – 115,3 тис.грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення – 7,5 тис.грн.;
- оплата електроенергії – 120,4 тис.грн.;
- оплата природного газу – 208,0 тис.грн.;
- оплата інших енергоносіїв (сміття) – 5,4 тис.грн..
З спеціального фонду використано кошти в сумі 265,0 тис.грн., а саме:
- центрифуга лабораторна в АЗПСМ с.Біла – 18,0 тис.грн.;
- мікроскоп MICROmed в АЗПСМ с.Біла – 25,0 тис.грн.;
- прилад електрокардіографічний BTL в АЗПСМ с.Біла – 42,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт системи водопостачання в АЗПСМ с.Пробіжна – 180,0 тис.грн..
За рахунок інших джерел надходжень ( благодійні внески, гранти та дарунки, в т.ч. гуманітарна допомога) використано кошти в сумі 24,9 тис.грн. на реєстрацію автотранспортних засобів.
За рахунок інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) підприємство використало кошти в сумі – 60,6 тис.грн., а саме:
- розподіл електричної енергії – 17,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт водопостачання АЗПСМ – 7,6 тис.грн.;
- проведення оцінки майна – 2,0 тис.грн.;
- сплата ПДВ з одержаних доходів від оренди – 7,4 тис.грн.;
- послуги з експлуатації об’єктів газопостачання – 20,0 тис.грн.;
- виготовлення викопіювання земельної ділянки – 2,0 тис.грн.;
- частини та приладдя до верстатів – 0,1 тис.грн.;
- плити, листи, стрічки – 4,0 тис.грн..


Головний лікар Я.П.Ратушняк
                          Звіт про використання бюджетних коштів за І півріччя 2020 року

КНП «Чортківська ЦКРЛ»
кількість установ 1
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 645 114,25
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 327
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 43,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 68,0
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 90,8
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 92786
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 4271
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 590
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 145,6
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 8,8
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, % 4,0
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,0
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 1,2
зниження показника летальності, %.(0,9)
витрати на заробітну плату тис.грн. 12448,9
витрати на енергоносії тис.грн. 579,5
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 543,5
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 105,7- АТО та їх родичі
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 52
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю -
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші  645
114,25; 283,5; 136,75; 110,5
інша важлива інформація

                Аналіз фінансування та використання коштів за 1-е півріччя 2020року
Код План на рік з урахуванням змін за 2020рік План на рік з урахуванням змін за 2020р. В т.ч. медична субвенція План на поточний період з урахуванням змін за 2020рік План на поточний період з урахуванням змін за 2020р. В т.ч. медична субвенція Касові видатки на 01.07.2020р. Касові видатки на 01.07.2020р. В т.ч. медична субвенція
2111 Заробітна плата 10433,3 9798,8 10433,3 9798,8 10258,0 9798,8
2120 Нарахування на оплату праці 2226,3 1995,3 2226,3 1995,3 2190,9 1995,3
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 438,9 242,2 438,9 242,2 273,2 242,1
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 802,0 455,7 802,0 455,7 634,3 455,7
2230 Продукти харчування 219,5 202,5 219,5 202,5 219,5 202,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 222,0 199,6 222,0 199,6 192,5 161,1
2250 Видатки на відрядження 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3583,0 0,0 2853,0 0,0 579,5 0,0
2271 Оплата теплопостачання 2063,0 0,0 1533,0 240,5 0,0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 166,0 0,0 126,0 0,0 0,0
2273 Оплата електроенергії 824,0 0,0 704,0 88,1 0,0
2274 Оплата природного газу 462,0 0,0 442,0 229,7 0,0
2275 Оплата інших енергоносіїв 68,0 0,0 48,0 21,2 0,0
2710 Виплата пенсій і допомоги 35,7 29,9 35,7 29,9 29,9 29,9
2800 Інші поточні видатки 6,0 5,2 6,0 5,2 6,0 5,2
ВСЬОГО 17995,2 12957,7 17265,2 12957,7 14412,3 12919,2

Виділені кошти з районного, місцевого та бюджетів ОТГ:
Районний бюджет На початок року поточні видатки
2950тис.грн.:  2850,0тис.грн - енергоносії; 100,0тис.грн - АТО
Додатково виділено
Поточні видатки 380,8тис.грн:               
30,8тис.грн.- витрати на підготовку дозвільних документів для виготовлення проектно- коштор .робіт
- 50,0тис.грн. - придбання засобів індивідуального захисту ;безконтактних термометрів та бактерицидних ламп;
- 300,0тис.грн- на виплату заробітної плати працівникам.

40.0 тис.грн.(резервний фонд) - на засоби захисту

77,0 тис.грн.: 5,7 тис.грн.пільгові пенсії, 71,2 тис.грн-.витрати на військово-лікарську комісію

Додатково виділено:
Капітальні видатки - 100,0тис.грн- киснева в інфекційному відділенні;  19,2тис.грн.; 797,6тис.грн ; 200,0тис.грн. - 
-проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт рентгенкабінету;
-на придбання лабораторного обладнання;
-проектно-кошторисну документацію реконструкції приймально-діагностичного відділення

91,0 тис.грн-залишок медичної субвенції:
-17,5,00грн. – ремонт автомобіля , придбання мастил та фільтрів;
-24,0тис.грн.-кисень
- 10,0ремонт глибинних насосів( 2шт.)
- 6,9тис.грн вірусологічні дослідження
- 32,7тис.грн.- деззасоби, реактиви та вироби мед призн.

Міський бюджет На початок року поточні видатки
60,0тис.грн : 15,0 тис.грн. бензин 45,0 тис.грн. АТО
Додатково виділено Поточні видатки 1 000,0 тис.грн.: 250,0тис.грн - заробітна плата; 42,1тис.грн пільгові пенсії, -енергоносії ;залишок-20,0тис.грн – ремонт рентген кабінету;
51,6 тис.грн: 31,6тис.грн- вироби мед.призначення ;
415,0тис.грн.премія за COVID-19
11,68грн. залишок медичної субвенції
Додатково виділено Капітальні 1 000,0тис.грн.- обладнання

ОТГ БІЛОБОЖНИЦЯ
30,0тис.грн.- витрати на військово-лікарську комісію

ОТГ ЗАВОДСЬКЕ
33,0тис.грн.- витрати на військово-лікарську комісію


                                Головний лікар                             Р.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ

 
Інформація про доходи та витрати підприємства за І півріччя 2020 року відповідно до рішення сесії Чортківської районної ради № 201 від 23 грудня 2016 року «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
    Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Чортківської РР подає інформацію про доходи та витрати підприємства за перше півріччя 2020 року.
    З 11.01.2020 року було укладено угоду на 2020 рік з Національною службою здоров’я України. Згідно фінансового плану на поточний рік заплановано отримати фінансування з різних джерел надходжень в сумі – 34 746,8 тис.грн. Дані кошти розподілено на видатки: на оплату заробітної плати працівникам підприємства та нарахування на неї, а також на покращення матеріально-технічної бази, придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, придбання господарсько-будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів, придбання медичного та комп’ютерного обладнання.
    КНП «ЦПМСД» Чортківської РР обслуговує 61 478 чоловік, з них: 50 911 чол. - дорослого населення, 10 567 чол. - дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 890 відвідувань в зміну.
    В денному стаціонарі КНП «ЦПМСД» Чортківської РР знаходиться 70 ліжок.
Кількість ліжко-днів терапевтичного профілю – 10 823 л.д., педіатричний профіль - 2 410л.д..
Кількість відвідувань на одного жителя за перше півріччя 2020 року складає 1,7.
Амбулаторний прийом сімейними лікарями дорослого населення складає 83 633 осіб, з них:
- медогляди – 9 203 осіб;
- виклики на дім – 11 409 осіб.
Амбулаторний прийом сімейними лікарями дитячого населення складає 25 271 осіб, з них:
- медогляди – 9 820 осіб;
- виклики на дім – 8 712 осіб.
Кількість штатних посад по КНП «ЦПМСД» Чортківської РР становить 267,0 одиниць, в т. ч.: лікарі – 58,75 шт.од.; середній медперсонал – 150,25 шт. од; молодший медперсонал – 26,25 шт.од.; інший персонал – 31,75 шт.од.
Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за перше півріччя 2020 року становить 14 757,6 тис. грн.; 101,9 тис.грн. доходи від надання медичних послуг «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19».
Одержано відсотки від депозиту за перше півріччя в сумі 35,9 тис.грн.. Дані кошти використано на покращення матеріально-технічної бази підприємства.
З місцевого бюджету надійшло коштів на суму 938,2 тис. грн., а саме:
- з загального фонду – 673,2 тис.грн.;
- з спеціального фонду – 265,0 тис.грн..
Інші джерела надходжень ( благодійні внески, гранти та дарунки, в т.ч. гуманітарна допомога) на суму 423,5 тис.грн., з них:
- 24,9 тис.грн. – грошові надходження;
- 398,6 тис.грн. – матеріальні цінності (засоби індивідуального захисту, дизенфікуючі засоби).
Інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) підприємство отримало 24,6 тис. грн..
Загальна сума доходів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради за перше півріччя 2020 року становить 16 281,7 тис.грн..
Витрати КНП «ЦПМСД» Чортківської РР за перше півріччя 2020 року становлять 15 855,8 тис.грн., а саме:
З Національної служби здоров”я України використано коштів в розмірі 14 969,0 тис.грн., а саме:
Загальний фонд на суму 14 614,6 тис.грн.:
- на оплату заробітної плати – 11 329,3 тис.грн.;
- на нарахування на заробітну плату – 2 480,1 тис.грн.;
- придбано бензин А-95 на суму 46,3 тис.грн.;
- бензин А-92 на суму 21,8 тис.грн.;
- закуплено канцтовари та папір – 24,3 тис.грн.;
- запчастини до автомобілів – 6,0 тис.грн.;
- меблі, а також жалюзі в кабінети лікарів – 27,5 тис.грн.;
- електротовари – 5,8 тис.грн.;
- будівельні та господарські матеріали для проведення поточних ремонтів кабінетів – 69,1 тис.грн.;
- металопластикові конструкції – 31,3 тис.грн.;
- телефон Nokia 150, сім карта – 2,8тис.грн.;
- ручне знаряддя – 1,1 тис.грн.;
- комп’ютерне обладнання – 4,9 тис.грн.;
- холодильник PRIME – 4,8 тис.грн.;
- медичне та лабораторне обладнання, лабораторні реактиви, дезінфікуючі засоби на суму 142,1 тис.грн.;
- вироби з не тканинних матеріалів – 15,0 тис.грн.;
- послуги банку – 2,3 тис.грн.;
- за послуги інтернету та за користуванням стаціонарними телефонами – 14,3 тис.грн.;
- за послуги охорони – 8,3 тис.грн.;
- за монтаж системи охорони сигналізації с.Пробіжна, с.Нагірянка, с.Джурин, с.Улашківці – 26,8 тис.грн.;
- за послуги Хелсі – 13,4 тис.грн.;
- за СТО машин – 8,5 тис.грн.;
- заправка катріджів – 8,7 тис.грн.;
- за обслуговування програми «МЕДок» – 3,2 тис.грн.;
- розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки с.Косів на суму – 3,0 тис.грн.;
- телекомунікаційні послуги на суму 32,7 тис.грн.;
- юридичні послуги – 10,0 тис.грн.;
- поточний ремонт водопроводу – 32,3 тис.грн.;
- за дератизацію – 21,3 тис.грн.;
- супровід програмного забезпечення – 1,5 тис.грн.;
- інформаційно-консультативні послуги «Медична практика 2020» – 1,4 тис.грн. ;
- оплата за користування МІС – 57,1 тис.грн.;
- припинення газопостачання – 12,5 тис.грн.;
- роботи над установкою пожежної сигналізації – 6,8 тис.грн.;
- монтаж електропроводки – 43,5 тис.грн.;
- ремонт принтера – 0,8 тис.грн.;
- оголошення в газеті – 0,5 тис.грн;
- повірка засобів вимірювальної техніки – 8,2 тис.грн.;
- Тернопільоблгаз – 54,3 тис.грн.;
- інші витрати – 2,1 тис.грн.;
- видатки на відрядження – 6,6 тис.грн.;
- за реактивну електроенергію – 0,9 тис.грн.;
- на розподіл електроенергії – 21,4 тис.грн..
Спеціальний фонд на суму 277,2 тис.грн.:
- аналізатор гематологічний LA 3000 Plus – 198,0 тис.грн.;
- багатофункціональний пристрій «CANON» – 19,2 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівлі АЗПСМ с.Косів» – 60,0 тис.грн..
Кошти, які виділені для боротьби з COVID-19 на медичні матеріали, засоби індивідуального захисту та заробітну плату працівникам мобільної бригати використано в сумі 77,2 тис.грн., а саме:
- на оплату заробітної плати – 51,5 тис.грн.;
- на нарахування на заробітну плату – 14,5 тис.грн.;
- пульсоксиметр – 2,8 тис.грн.;
- засоби індивідуального захисту – 8,4 тис.грн..
За перше півріччя 2020 року з місцевого бюджету використано кошти в сумі 835,3 тис.грн.:
З загального фонду використано кошти на суму – 570,3 тис.грн., а саме:
- оплата теплопостачання – 115,3 тис.грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення – 2,1 тис.грн.;
- оплата електроенергії – 99,6 тис.грн.;
- оплата природного газу – 191,9 тис.грн.;
- оплата інших енергоносіїв (сміття) – 3,6 тис.грн.;
- на засоби індивідуального захисту – 29,0 тис.грн.;
- тонометр MICRO-LIFE в АЗПСМ с.Біла – 3,0 тис.грн.;
- на реєстрацію автотранспортних засобів – 125,8 тис.грн..
З спеціального фонду використано кошти в сумі 265,0 тис.грн., а саме:
- центрифуга лабораторна в АЗПСМ с.Біла – 18,0 тис.грн.;
- мікроскоп MICROmed в АЗПСМ с.Біла – 25,0 тис.грн.;
- прилад електрокардіографічний BTL в АЗПСМ с.Біла – 42,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт системи водопостачання в АЗПСМ с.Пробіжна – 180,0 тис.грн..
За рахунок інших джерел надходжень ( благодійні внески, гранти та дарунки, в т.ч. гуманітарна допомога) використано кошти в сумі 24,9 тис.грн. на реєстрацію автотранспортних засобів.
За рахунок інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) підприємство використало кошти в сумі – 26,6 тис.грн., а саме:
- розподіл електричної енергії – 12,7 тис.грн.;
- капітальний ремонт водопостачання АЗПСМ – 7,6 тис.грн.;
- проведення оцінки майна – 1,9 тис.грн.;
- сплата ПДВ з одержаних доходів від оренди – 4,4тис.грн..
                                           Головний лікар                                         Я.П.Ратушняк

КНП" "Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка"Чортківської районної ради подає наступну інформацію станом на 01.07.2020 року, згідно поданої таблиці:
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47.5;  18
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.
кількість ліжок у денних стаціонарах, од;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 13986
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях,
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %
зниження показника летальності, %.(0,9)
витрати на заробітну плату тис.грн. 723.6
витрати на енергоносії тис.грн. 36,9
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 10,0
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів;
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,5  
18  18,5 4,5  6,5
інша важлива інформація
Отже, за 1 півріччя 2020р витрати на:
- заробітну плату та нарахування становлять- 723,6 тис. грн.
- енергоносії – становить – 36,9тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 по зарплаті і нарахуванні -23.9тис.грн.по енргоносіях-25,4 тис.грн
За 1 півріччя2020 рік надійшло коштів в сумі 851,8 тис.грн
Медичної субвенції- 677,2тис.грн.
Районного бюджету- 136,6тис.грн
Міського бюджету - 38,0 тис.грн . . .
Використано коштів за 1 квартал 2020 рік в сумі 777,8 тис.грн
Заробітна плата - 569,8
Нарахування на зарплату - 153,8
Предмети ,матеріали,обладнаня - 5,8
Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 11,5
Оплата теплопостачання - 22,4
Оплата водопостачання та водовідведення - 3,3
Оплата електроенергії - 5,6
Оплата природного газу - 5,6
Безкоштовне протезування за 1 півріччя 2020 р з міського бюджету – 4,4тис.грн
Учасник бойових дій 3 чол. -4,4 тис.грн Безкоштовне протезування за 1 півріччя 2020 з районного бюджету-7,0
Учасники бойових дій АТО 1 чол-2,9 тис.грн Ветеран праці 1 чол-4,1 тис.грн
Заплачено прибуткового податку за 1 півріччя 2020 рік до :
міського бюджету - 60,5 тис.грн
районного бюджету - 137,9 тис.грн                                  Головний лікар                                І.Й ВеретикЗвіт про використання коштів районного бюджету
за перше півріччя 2020 року

За перше півріччя 2020 року на районні програми Відділу охорони здоров”я Чортківської РДА з районного бюджету було виділено 329770,45грн.
№ п/п Назва програми Використання коштів,  грн
1 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»  100 000,00
2 0712145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» 149980,00
3 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров”я» 79790,45
                   Голова ліквідаційної комісії                         Людмила Мельник


                           Звіт про використання коштів за 1-й квартал 2020року

Код План на рік з урахуванням змін за 2020рік План на рік з урахуванням змін за 2020р. В т.ч. медична субвенція План на поточний період з урахуванням змін за 2020рік План на поточний період з урахуванням змін за 2020р. В т.ч. медична субвенція Касові видатки на 01.04.2020р. Касові видатки на 01.04.2020р. В т.ч. медична субвенція
2111 Заробітна плата 10073,4 9827,4 10073,4 9827,4 9827,4 9827,4
2120 Нарахування на оплату праці 2030,5 1976,5 2030,5 1976,5 1976,5 1976,5
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 277,1 242,1 277,1 242,1 242,1 242,1
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 706,8 431,7 656,2 431,7 606,0 431,7
2230 Продукти харчування 219,5 202,5 219,5 202,5 219,5 202,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 236,1 213,8 236,1 213,8 201,8 185,1
2250 Видатки на відрядження 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3833,0 0,0 2298,3 0,00 548,9 0,0
2271 Оплата теплопостачання 2163,0 0,0 1374,3 0,00 251,5 0,0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 190,0 0,0 60,0 0,00 0,5 0,0
2273 Оплата електроенергії 920,0 0,0 480,0 0,00 105,6 0,0
2274 Оплата природного газу 482,0 0,0 360,0 0,00 169,7 0,0
2275 Оплата інших енергоносіїв 78,0 0,0 24,0 0,00 21,6 0,0
2710 Виплата пенсій і допомоги 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9
2800 Інші поточні видатки 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
ВСЬОГО 17440,0 12957,6 15854,7 12957,6 13685,8 12929,0


Виділені кошти з районного та міського бюджетів:
Районний бюджет
На початок року
поточні видатки  2950тис.грн.      2850,0тис.грн- енергоносії    100,0тис.грн - АТО
Додатково виділено Поточні видатки  380,8тис.грн
40,0тис.грн.(резервний фонд)
30,8тис.грн.- витрати на підготовку дозвільних документів для виготовлення проектно- коштор .робіт
- 50,0тис.грн. - придбання засобів індивідуального захисту ;безконтактних термометрів та бактерицидних ламп;
- 300,0тис.грн- на виплату заробітної плати працівникам.
- 40,0тис.грн.-на засоби захисту.
Додатково виділено
Капітальні видатки 100,0тис.грн-  19,2тис.грн.  797,6тис.грн   200,0тис.грн. --киснева в інфекц.від.
-поектно-кошторисна док. на кап.ремонт рентгенкабінету.
-на придбання лабораторного обладнання
- -поектно-кошторисна документація реконструкції приймально-діагностичного відділення
91,0 тис.грн-залишок мед.субвенції
-17,5,00грн. – ремонт автомобіля , придбання мастил та фільтрів;
- -24,0тис.грн.-кисень
- -10,0ремонт глибинних насосів( 2шт.)
- -6,9тис.грн вірусологічні дослідження
- --32,7тис.грн.- деззасоби, реактиви та вироби мед призн.

Міський бюджет
На початок року поточні видатки  60,0тис.грн  15,0 тис.грн. бензин   45,0 тис.грн. АТО
Додатково виділено
Поточні видатки  1 000,0 тис.грн.  51,6тис.грн енергоносії
залишок-20,0тис.грн – ремонт рентген кабінету  -31,6тис.грн- вироби мед. призначення
Додатково виділено
Капітальні  1 000,0тис.грн обладнання                                                                                                            Додаток №1
КНП «Чортківська ЦКРЛ»
кількість установ 1
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 679,5      114,25
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 337
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 43,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 25,6
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 90,8
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 137213
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 2953
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 337,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 145,6
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 8,8
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, % 4,0
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,0
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 1,2
зниження показника летальності, %.(0,9)
витрати на заробітну плату тис.грн. 11803,9
витрати на енергоносії тис.грн. 548,9
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 522,5
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 83,5- АТО та їх родичі
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 39
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю -
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 679,5
114,25   306,75    143,25    115,25
інша важлива інформація


                                  Головний лікар          Роман ЧОРТКІВСЬКИЙКНП"Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка»Чортківської районної ради подає наступну інформацію станом на 01.04.2020 року, згідно поданої таблиці:
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН Чортківська ЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47.5  18
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.
кількість ліжок у денних стаціонарах, од;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 11822
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях,
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %
зниження показника летальності, %.(0,9)
витрати на заробітну плату тис.грн. 672,6
витрати на енергоносії тис.грн. 36,9
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 10,0
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів;
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,5
18  18,5  4,5  6,5
інша важлива інформація
Отже, за 1 квартал 2020р витрати на:
- заробітну плату та нарахування становлять- 672,6 тис. грн.
- енергоносії – становить – 36,9тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 по зарплаті і нарахуванні -відсутня.
За 1 квартал 2020 рік надійшло коштів в сумі 740,6 тис.грн
Медичної субвенції- 672,6тис.грн.
Районного бюджету- 66,0тис.грн
Міського бюджету -2,00 тис.грн . . .
Використано коштів за 1 квартал 2020 рік в сумі 719,5 тис.грн
Заробітна плата - 536,1
Нарахування на зарплату - 136,5
Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 10,0
Оплата теплопостачання - 22,4
Оплата водопостачання та водовідведення - 3,3
Оплата електроенергії - 5,6
Оплата природного газу - 5,6
Безкоштовне протезування за 1 квартал 2020 р -1,0тис.грн
Учасник бойових дій -1,0тис.грн
Заплачено прибуткового податку за 1 квартал 2020 рік до :
міського бюджету - 37,8 тис.грн
районного бюджету - 93,3 тис.грн                                                      Головний лікар                    І.Й Веретик

Звіт про використання коштів з районного бюджету
за перший квартал 2020 року

За перший квартал 2020 року на районні програми відділу охорони здоров”я Чортківської РДА з районного бюджету було виділено 128769,00 грн.

1) 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»  - 34000,00 грн.
2) 0712145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» - 50370,00 грн.
3) 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров”я» - 44399,00 грн.                         Голова ліквідаційної комісії                             Людмила Мельник


Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Чортківської РР


 
Інформація про доходи та витрати підприємства за І квартал 2020 року відповідно до рішення сесії Чортківської районної ради № 201 від 23 грудня 2016 року «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
З 11.01.2020 року було укладено угоду на 2020 рік з Національною службою здоров’я України та отримано за І квартал 2020 року коштів в сумі – 7 453,5 тис.грн. Згідно фінансового плану на поточний рік заплановано отримати фінансування з різних джерел надходжень в сумі – 34 746,8 тис.грн. Дані кошти розподілено на видатки: на оплату заробітної плати працівникам підприємства та нарахування на неї, а також на покращення матеріально-технічної бази, придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, придбання господарсько-будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів, придбання медичного та комп’ютерного обладнання.
КНП «ЦПМСД» Чортківської РР обслуговує 61 478 чоловік, з них: 50 911 чол. - дорослого населення, 10 567 чол. - дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 890 відвідувань в зміну.
Кількість ліжок денного стаціонару складає - 70 .
Кількість ліжко-днів терапевтичного профілю - 15 363л.д., педіатричний профіль - 3 410л.д..
Кількість відвідувань на одного жителя за І квартал 2020 року складає 81 409 відвідувань.
Кількість амбулаторних прийомів сімейними лікарями дорослого населення по дільницях складає 69 525 прийомів.
Кількість амбулаторних прийомів дитячого населення сімейними лікарями по дільницях складає 16 982 прийоми.
Кількість штатних посад по КНП «ЦПМСД» Чортківської РР становить 267,0 одиниць, в т. ч.: лікарі – 58,75 шт.од.; середній медперсонал – 151,25 шт. од; молодший медперсонал – 27,0 шт.од.; інший персонал – 30,0 шт.од.

Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за І квартал 2020 року становить 7 453,5 тис. грн.
З місцевого бюджету надійшло 609,6 тис. грн., а саме:
- загальний фонд – 524,6 тис.грн.;
- спеціальний фонд – 85,0 тис.грн..
Інші джерела надходжень ( благодійні внески, гранти та дарунки, в т.ч. гуманітарна допомога) на суму 88,7тис.грн..
Інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) підприємство отримало 22,1 тис. грн..
Загальна сума доходів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради за І квартал 2020 року становить 8 173,9 тис.грн..

Витрати КНП «ЦПМСД» Чортківської РР за І квартал 2020 року становлять 7 721,8 тис.грн., а саме:
За І квартал 2020 року з Національної служби здоров”я України використано коштів в розмірі 7 430,4 тис.грн., а саме:
Загальний фонд на суму 7 331,4 тис.грн.:
- на оплату заробітної плати – 5 691,6 тис.грн.;
- на нарахування на заробітну плату – 1 220,1 тис.грн.;
- придбано бензин А-95 на суму 23,3 тис.грн.;
- закуплено канцтовари та папір – 18,5 тис.грн.;
- запчастини до автомобілів – 1,1 тис.грн.;
- меблі, а також жалюзі в кабінети лікарів – 24,5 тис.грн.;
- електротовари – 5,8 тис.грн.;
- будівельні та господарські матеріали для проведення поточних ремонтів кабінетів – 21,8 тис.грн.;
- металопластикові конструкції – 30,4 тис.грн.;
- телефон Nokia 150, сім карта – 1,1 тис.грн.;
- блок живлення – 1,9 тис.грн.;
- медикаменти для невідкладної допомоги – 51,1 тис.грн.;
- медичне та лабораторне обладнання, лабораторні реактиви, дезінфікуючі засоби на суму 28,3 тис.грн.;
- послуги банку – 1,2 тис.грн.;
- за послуги інтернету та за користуванням стаціонарними телефонами – 4,7 тис.грн.;
- за послуги охорони – 3,6 тис.грн.;
- за монтаж системи охорони сигналізації с.Пробіжна, с.Нагірянка – 16,8 тис.грн.;
- за послуги Хелсі – 13,4 тис.грн.;
- за СТО машин – 3,0 тис.грн.;
- заправка катріджів – 4,9 тис.грн.;
- за обслуговування програми «МЕДок» – 3,2 тис.грн.;
- розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки с.Косів на суму – 3,0 тис.грн.;
- телекомунікаційні послуги на суму 15,8 тис.грн.;
- юридичні послуги – 10,0 тис.грн.;
- поточний ремонт водопроводу – 32,3 тис.грн.;
- за дератизацію – 12,8 тис.грн.;
- супровід програмного забезпечення – 1,5 тис.грн.;
- інформаційно-консультативні послуги «Медична практика 2020» – 1,4 тис.грн.»;
- оплата за користування МІС – 23,4 тис.грн.;
- Тернопільоблгаз – 54,3 тис.грн.;
- видатки на відрядження – 6,6 тис.грн..
Спеціальний фонд на суму 99,0 тис.грн.:
- аналізатор гематологічний LA 3000 Plus – (вартістю 198 тис.грн.) 99,0 тис.грн. оплачено частково.
За І квартал 2020 року для функціонування установи з місцевого бюджету з загального та спеціального фондів виділено кошти в сумі 609,6 тис.грн.:
З загального фонду використано кошти на суму – 280,6 тис.грн., а саме:
- оплата теплопостачання – 91,5 тис.грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення – 1,4 тис.грн.;
- оплата електроенергії – 64,2 тис.грн.;
- оплата природного газу – 121,7 тис.грн.;
- оплата інших енергоносіїв (сміття) – 1,8 тис.грн..
З спеціального фонду касових видатків не було.
За рахунок інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) підприємство використало кошти в сумі – 10,8 тис.грн., а саме:
- розподіл електричної енергії – 2,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт водопостачання АЗПСМ – 5,0 тис.грн.;
- сплата ПДВ з одержаних доходів від оренди – 3,3 тис.грн..Головний лікар                                                                      Я.П.Ратушняк


Головний бухгалтер                                                             І.В.Ямнюк
Додаток №1
КНП «ЧортківськаЦКРЛ»
кількість установ 1
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 679,5;114,25
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 337
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 43
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 104,3
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 30,2
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 273799
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 10983
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 46,6
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 6,0
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,6
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 122
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 58
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % -
зниження показника летальності, %.(0,9) -
витрати на заробітну плату тис.грн. 49224,7
витрати на енергоносії тис.грн. 4602,2
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі тис.грн. 1838,1
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; тис.грн. АТО 384,4
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 91
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 662
110;307;138;105Звіт про використання коштів за 2019рік
по КНП "Чортківська центральна комунальна районна лікарня"
На 2019 рік при формуванні бюджету виділено :
- медичної субвенсії - 47 962,1тис.грн. економіяна кінець року 91 047,16
- з районного бюджету :
- на оплату за спожиті енергоносії -5 500,00тис.грн. ( +698,0) економія 792 765,2
- для лікування учасників АТО – 200,0тис.грн
- на придбання автомобіля – 300,00 тис.грн.( перенаправлено на ремонт отриманих автомобілів та компютеризацію)
Протягом 12-ти місяців додатково виділялося
бюджет Плaн
тис.грн Використання тис.грн Рішення сесії районної ради
КПКВ 0712010 Багатопрофільна медична допомога населенню»
Район,
поточні 1кв;2кв;3кв;4кв -200.0тис.грн- на зарплату
-20371.59грн на погашення боргу 2018року за медикаменти
-80.0тис.грн – на комп. Програму для бухгалтерії.
-400,0тис.грн- на зарплату
-100,0тис.грн – на медикаменти
6,0тис.грн-тест смужки наркологічні.
-15,0тис.грн- послуги адвоката
-15,0тис.грн –бензин
-10,0тис.грн-ремонт автомобіля
698,0тис.грн. – на енергоносії
1200,4тис.грн на заробітну плату
-використано
- використано
- використано
- використано
63,9-медикаменти
31,6- послуги 
- використано
- використано
- використано
використано
використано 07.03.2019р.№516
14.06.2019р.№539
20.09.2019р.№557
20.11.2019р.№590
20.12.2019р.№607
Район, капітальні
1кв
2кв -299.9тис.грн – на комп»ютери, шафу сухожар. Пральну машину
-990грн.-співфінансув.
-12,1тис.грн на експертизу проекту
-33,0тис.грн- на комп»ютери
- 200,0тис.грн-компютери,
-65,0тис.грн- котел у пологовий будинок -використано 194,0тис.грн- придбано ноутбуки 20шт. пральна машина-11,1тис.грн. сухожарова шафа-68,тис., 6.6тис.грн- блок до охоронної сигналізації
-використано
-Використано-3шт. принтери МФУ- 3в1
196,9-придбано ноутбуки-21шт
40,8 придбано котел
07.03.2019р.№516
14.06.2019р.№539
Район разом
3355,79
Пот.-2744,8
Кап.-610,99
Залишки минулого року медичної субвенсії, поточні
7639,38грн- залишок минулого року- на медикаменти
використано
Місто, 1кв
поточні
66,6 перенаправлено на хор і газову установку
-7085,61повернуто в кінці року
Перенаправлено 2кв
50,0
на ремонт ВПК і ретген каб.
23736,51повернуто в кінці року
4кв
300,0тис.грн – на освітлення та асфальтув
190,0тис.грн –АТО
-230,0тис.грн-на асфальтування території
-25,0тис.грн- на ремонт лабор.
-180,0тис.грн- знято з асфальтування
( з 230,0тис.)
42,0тис.грн-(30,0-адвокат; 12,0-бензин)
-96,6тис.грн зняли з
- використано 44,0тис.грн –освітлення 189,2тис.грн за асфальт.
- використано
182 914,39
Не використано
Використано 25 741,88 07.03.2019р.№516
14.06.2019р.№539
20.11.2019р.№590
Місто капітальні -100,0- роддом обладнання - використано
Місто разом 610,4 Пот.-510,4 Кап.-100,0
ОТГ, поточні 10,0тис.грн на АТО 2031,94 тис. використано
Обласні кошти
3447,9тис.грн
Зарплата використано
Всього
7 431,69
Пот.- 6720,7тис.грн.
Кап.-710,99тис.грн
Дефіцит коштів на початок року
- По Зарплаті-
Затверджено 42 498,3 тис.грн (83,7%) Потреба 50 781,6тис.грн.(100%)
Дефіцит-8 283,2 тис.грн. -2міс.
-По Енергоносіях- -
Затверджено -5 500,0тис.грн
Потреба -6458,6тис
Дефіцит-958,6тис.грн
Економія за 12-ть міс:
Скоротили 9,5ставки -533,6тис.грн
Надання відпустки без збереження -1184,1
перенаправлення непершочергових видатків-284,5тис.грн
Не проводили оплату лікарям за чергування на дому-82,1тис.грн.
Не оплачували заміну тимчасово відсутніх працівників-76,3тис.грн
Скоротили 10 терапевтичних ліжок -74,3тис.грн
Також додатково виділили з райбюджету 400,0тис.грн
Разом- 2 634,9тис.грн.
На грудень , за мінусом заходів економії, додаткова розрахункова потреба станом на 01.12.2019 становила -5648,3тис.грн
З обласного бюджету додано 3447,9тис.грн
З районного ще додатково додано 1200,4тис.грн
Перенаправлено зекономлених коштів -1000,0тис.грн
Заборгованості на кінець року не має.
Використання за 12-ть міс.:
-Загальний фонд— 60 682,8тис.грн-
Використано -60 047,5тис.грн -99%
-Спеціальний фонд ( кап.видатки)-693,3.грн-
Придбано по капітальних видатках:
- ноутбуків - шт. на суму - 390,8тис.грн( 41шт.)
-сухожарова шафа 1шт.- 68,0тис.грн ( виконання заходів районної програми « Здоров»я населення»)
-пральна машина 1шт.-11,1тис.грн
-принтери з сканером « 3 в 1» 3шт. -33,0тис.грн
- оплачено за проектно-кошторисну документацію котельні -12,1тис.грн
- придбано котел в пологове відділення- 40,9тис.грн
- обладнання до охоронної сигналізації -6,6тис.грн
- бойлер в харчоблок-6,6тис.грн
-холодильник в хір.від.- 12,0
- обладнання медичне в пологовий від -100,0
Власні надходження за 12-ть міс.– 1892,8тис.грн. В.т.ч:
- платні послуги-824,2тис.грн
- оренда -158,5тис.грн
- реалізація брухту-13,5тис.грн.
-інші джерела власних надходжень -896,6тис.грн (надходження в натуральній формі-спонсорські та гуманітарна допомога) в.т.ч готівкою 186,3тис.грн.
Програма АТО- затверджено 400,0тис.грн –використано – 384, 9тис.грн.
Сплата ПДФО за 12-ть міс – 7036,5 тис.грн
Бюджет міста-2958,4тис.грн.
Бюджет Району- 3668,6тис.грн.
ОТГ Заводське- 409,5,тис.грн.
Для наповнення бюджету та раціонального використання коштів наша установа суворо дотримується
- фінансової та господарської дисципліни;
- заходів економії;
- залучаються позабюджетні надходження ;
- розширюється надання платних амбулаторно-поліклінічних послуг на вимогу громадян згідно із статутною діяльністю.

                          Головний лікар                 Чортківський Р.В.


 Звіт про використання коштів КНП "ЦПМСД" Чортківської районної ради
за 2019 рік
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради повідомляє про стан виконання районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради на 2019 рік затвердженої 14 червня 2019 року № 531.
На виконання районної програми на 2019 рік було затверджено кошти в сумі 6 980,00тис.грн.:
- кошти державного бюджету – 3 930,00тис.грн.;
- кошти районного бюджету – 3 050,00тис.грн..
На 2019 рік для функціонування установи з районного бюджету з загального та спеціального фондів виділено кошти в сумі 2 198 046,30грн.:
Загальний фонд на суму – 1 711 392,30грн.:
- для оплати за використані енергоносії –1 217 592,32грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 16 121,00грн. (10 121,00грн. – матеріали для встановлення котла; 6 000,00грн. – металопластикова конструкція( вікно - 2 шт.));
- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 143 995,54грн. (99 995,57грн. – Біоблік Туберкулін ППД-Л; 43 999,97грн. – офтальмоскоп – 7шт.));
- на оплату послуг (крім комунальних) – 178 759,44грн.( страхування транспортних засобів, водіїв від нещасних випадків);
- на оплату праці та нарахування на заробітну плату молодшим медичним працівникам у структурних підрозділах підприємства сільської місцевості – 154 924,00грн.( ФАП с. Полівці; ФАП с. Шманьківці; ФАП с. Свидова; ФАП с. Сокиринці; ФАП с. Палашівка).
Спеціальний фонд на суму – 486 654грн.:
- 27 газових лічильників на суму – 100 000,00грн.,
- 5 принтерів на суму – 42 450,00грн.,
- 1 електрокардіограф на суму – 24 800,00грн.,
- 2 прилади електрокардіографічні на суму – 71 500,00грн.
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів в АЗПСМ с.Пробіжна на суму – 158 000,00грн., АЗПСМ с.Ягільниця на суму- 50 000,00грн.,
- придбано 2 котли в АЗПСМ с.Джурин на суму – 14 980,00грн. та АЗПСМ с.Мухавка на суму – 14 980,00грн.,
- державна експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с. Мухавка» в сумі – 3 564,00грн.,
- за виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт покрівлі АЗПСМ с.Мухавка» - 6 380,00грн.
Виділені кошти використано в повному обсязі.
З державного бюджету з Фонду соціально-економічного розвитку для проведення капітальних ремонтів по структурних підрозділах КНП «ЦПМСД» Чортківської РР виділено 560 000,00грн., співфінансування з районного бюджету становить – 13 980,00грн. Капітальні ремонти проведено в нвступних підрозділах, а саме:
- в АЗПСМ с.Улашківці на суму – 103 500,00грн.,
- на ФАПі с.Скомороше на суму – 104 511,00грн.,
- на ФАПі с. Коцюбинчики на суму – 254 989,00грн.,
- на ФАПі с.Сосулівка на суму – 30 000,00грн.(заміна вікон та дверей).
Залишок коштів в розмірі 67 000,00грн. повернено в районний бюджет.

Штатна чисельність працівників КНП «ЦПМСД» Чортківської РР становить 267,0шт.од., а саме:
- лікарі – 58,75 шт.од.;
- середній медичний персонал – 151,25 шт.од.;
- молодший медичний персонал – 27,0 шт.од.;
- інші (не медичні працівники) – 30,0 шт.од..
Для функціонування установи на 2019 рік в кошторисі витрат загального фонду місцевого бюджету виділено кошти в сумі – 2 214,9 тис.грн.. За звітний період здійснено видатки на суму – 1 861,4 тис.грн., а саме:
- по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 123,8 тис.грн. (на оплату праці молодшим медичним працівникам у структурних підрозділах підприємства сільської місцевості (ФАП с. Полівці; ФАП с. Шманьківці; ФАП с. Свидова; ФАП с. Сокиринці; ФАП с. Палашівка));
- по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 31,1 тис.грн.;
- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 16,1 тис.грн. (закуплено матеріали для встановлення газового котла в АЗПСМ с.Мухавка та с.Джурин – 10,1тис.грн.; металопластикові конструкції ( вікно - 2 шт) – 6 ,0 тис.грн.);
- по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 144,0 тис.грн. (Біоблік Туберкулін ППД-Л – 100,0 тис.грн; офтальмоскопи 7шт. – 44,0 тис.грн.;
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 178,8 тис.грн.( оплачено страхування транспортних засобів, водіїв від нещасних випадків – 178,8 тис.грн.).
На оплату за спожиті енергоносії за 2019 рік використано кошти в сумі – 1 367,6 тис.грн., а саме:
- по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 418,6 тис.грн.,
- по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 8,2 тис.грн.;
- по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 376,0 тис.грн.,
- по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 560,0 тис.грн.,
- по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 4,8 тис.грн..
За рахунок інших джерел, таких як, благодійна допомога, гранти та дарунки одержано матеріальних цінностей на суму 1 465,0 тис.грн., а саме:
- 1 машина Toyota Land Cruiser Prado – 1 405,0 тис.грн.;
- медикаменти з Бучацької єпархії – 40,0 тис.грн.;
- УЗД апарат з Бучацької єпархії – 20,0 тис.грн..
Підприємство отримало інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) в розмірі – 78,1 тис. грн., та використано 93,9 тис.грн., а саме:
- оплачено телекомунікаційні послуги – 4,8 тис.грн.;
- за експлуатацію складної газорозподільної системи – 2,6 тис.грн.;
- за заміну та перевірку лічильників – 1,5 тис.грн.;
- оплачено послуги доступу до мережі інтернет – 0,8 тис.грн.;
- за послуги проведення коронації дерев – 3,0 тис.грн.;
- закуплено електроприлади (люстра) – 1,9 тис.грн.;
- оплачено постачання програмного забезпечення та консультація послуг «Профоблік» – 38,1 тис.грн.;
- на придбання бензину А-95 – 4,1 тис.грн.;
- оплачено експертизу проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція будівель і споруд АЗПСМ с.Ягільниця» – 17,7 тис.грн.;
- за виконання державної експертизи по «Капітальний ремонт будівель лікарні» с.Пробіжна – 5,9 тис.грн.;
- за державну експертиза по «Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ» с.Мухавка – 3,6 тис.грн.;
- за проведення експертизи проектно - кошторисної документації «Капітальний ремонт АЗПСМ с.Ягільниця» – 4,9 тис.грн.;
- за виготовлення кошторисної документації на «Капітальний ремонт ФАПу (заміна вікон та дверей) в с.Сосулівка – 5,0 тис.грн.),
Витрати коштів, які надійшли від оренди майна перевищують надходження за рахунок залишку станом на 01.01.2019 року і становить 15,8 тис.грн..
Статистичні показники роботи підприємства за 2019 рік:
- кількість ліжок у денних стаціонарах становить – 70 од..
- кількість ліжко-днів у денних стаціонарах – 45,3 тис.од..
- кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділенях лікарень) – 305 344 осіб.                                   Головний лікар                                    Я.П.Ратушняк

           Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка  інформує про використання бюджетних коштстаном на 01.01.2020 року, згідно поданої таблиці:
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1
кількість штатних одиниць-47,5 од, у тому числі лікарів: лікарі  18 од.
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.
кількість ліжок у денних стаціонарах, од;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 67897
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях,
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %
зниження показника летальності, %.(0,9)
витрати на заробітну плату - 2809,5 тис.грн.
витрати на енергоносії - 170,7тис.грн.
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі-  60,0тис.грн.   
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів;
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 8
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,5
18  18,5  4,5  6,5
Отже, за 2019 рік витрати на:
- заробітну плату та нарахування становлять- 2809,5 тис. грн.
- енергоносії – становить - 170,7тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 по зарплаті і нарахуванні - відсутня.

За 2019 рік надійшло коштів в сумі 3252,4 тис.грн
Медичної субвенції- 2669,5тис.грн.
Районного бюджету- 426,6тис.грн
Районний бюджет -
капітальні видатки - 101,0 тис.грн
Міського бюджету- 53,3 тис.грн. із них
10,0 тис.грн на лікування учасників АТО та членів
їх сімей.
43,3 тис.грн на безкоштовне протезування .
Колиндяни ОТГ - 2,0 тис.грн

На безкоштовне протезування надійшло коштів в сумі 84,3 тис.грн в т.ч :
Районного бюджету-39,0 тис.грн.
Колиндяни ОТГ - 2,0 тис.грн
Міський бюджет - 43,3 тис.грн

Використано коштів за 2019 рік в сумі 3067,1 тис.грн
Заробітна плата -2261,5
Нарахування на зарплату - 548,0
Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар - 5,4
Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 60,0
Оплата послуг (крім комунальних) - 21,5
Оплата теплопостачання - 87,4
Оплата водопостачання та водовідведення - 16,3
Оплата електроенергії - 36,8
Оплата природного газу 30,2

На безкоштовне протезування використано 39 тис.грн з районного бюджету
Спротезовано 19 чоловік т.ч учасників бойових дій АТО - 5 - 9,3тис.грн,
учасники бойових дій Афганістан - 11 -23,2тис.грн
інваліди війни - 3 - 6,5тис.грн
На безкоштовне протезування використано 43,3 тис.грн з міського бюджету
Спротезовано 21 чол. в т.ч
Учасники бойових дій Афганістан - 12 - 15,3 тис.грн
Учасники бойових дій АТО -6 - 19,2 тис.грн
Інваліди війни -2 - 6,9 тис.грн
Ветерани військової служби -1 - 1,9 тис.грн
На безкоштовне протезування використано 2,0 тис.грн з Колиндяньської ОТГ.
Учасник бойових дій АТО -1 - 2,0 тис.грн

За 2019 рік використано коштів на капітальні видатки -101,0 тис.грн.
Придбано медичну апаратуру - 81.1 тис.грн
Експертиза проектно кошторисної документації -
на капітальний ремонт даху та заміну внутрішніх дверей -3,0 тис.грн
Лічильники газу - 16,9 тис.грн

Заплачено прибуткового податку за 2019 рік до : міського бюджету - 170,7 тис.грн ,  районного бюджету - 325,7 тис.грн
                         Голова комісії з припинення,                               І.Й Веретик
                         головний лікар


Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає інформацію про використання бюджетних коштів  станом на 01.10.2019 р.

Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН Чортківська ЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1; 1; 1; 3;
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 267,00 689,00 993,5 
18,00 58,75 114,75 191,00 
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 337,00 337,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 77,7 54,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 31,5 22,2 35,7
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 40054 234000 205089 326722,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 8177 5670,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 337,00 337,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 135,00 135,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,50 9,80
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,20 8,60
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1982,5 19958,6 36560,7 50959,3
витрати на енергоносії тис.грн. 118,3 924,7 2917 3519,3
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 33 219,6 1508 751,9
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 363,7- тис. грн. АТО та їх родичі 133000,2
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 9 27 38 109,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,50 267,00 689,50 994 18,00 58,75 114,75 191,00 18,50 151,25 311,75 268,25 4,50 27,00 144 174,50 6,50 30,00 118,50 152,00
інша важлива інформація 528,8 тис.грн. програма "Доступні ліки"; 1022,4тис.грн. "Лікування на цукровий та не цукровий діабет"; 587,3 тис.грн. "Інші заходи по охороні здоров`я"; 307,5 тис.грн."Лікування онкологічних захворювань"
Отже, станом на 01.10.2019 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 83393,9 тис. грн.
- енергоносії – становить 7842,2 тис. грн..
Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм за 9 місяців 2019р.:
За 9 місяців 2019 рік по державній програмі «Доступні ліки» надійшло 529,0 тис.грн., використано – 528,8 тис.грн.
Для лікування хворих на цукровий діабет надійшло – 1022,4 тис. грн., використано – 1022,4 тис. грн. Станом на 1 жовтня 2019 року з районного бюджету по дані програмі було виділено 290,0тис.грн., з бюджету міста Чортків виділено – 290,0тис.грн., з бюджету ОТГ Білобожниця – 36,0 тис.грн, з бюджету Колендян – 50,0 тис.грн., з бюджету Заводського 80,0 тис.грн.
На централізовані заходи з лікування онкологічних хворих виділено – 354,5.грн. в тому числі: з бюджету м. Чортків – 182,2 тис.грн., 99,0 тис.грн. – з районного бюджету і 29,3 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця. Використано – 307,5 тис.грн.
На інші заходи по охороні здоров`я профінансовано – 594 тис.грн., з них:
204,4 тис.грн. – район
348,3 тис.грн. – місто
33,7 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця.
Використано – 586,3 тис.грн.
 
ЧОРТКІВСЬКА СТОМАТПОЛІКЛІНІКА

 За 9 м-ців 2019 року витрати на:
- заробітну плату та нарахування на з-ту становить-1982.5,00 тис. грн.
- енергоносії – становить 118.3тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 по зарплаті і нарахуванні -121.0 тис.грн
За 9 м-ців 2019 надійшло коштів в сумі 2163,5 тис.грн
Медичної субвенції-1912.5тис.грн.
Районного бюджету-247,0 тис.грн
Районний бюджет капітальні видатки -102,5 тис.грн
Міського бюджету-4,0 тис.грн,
На безкоштовне протезування надійшло коштів в сумі 68 тис.грн в т.ч :
Районного бюджету-39,0 тис.грн.
Колиндяни ОТГ - 1,0 тис.грн
Міський бюджет - 28,0 тис.грн .
Використано коштів за 9 м-ців 2019 року в сумі 2143,9 тис.грн
Заробітна плата -1605,7
Нарахування на зарплату - 376,8
Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар 3,8
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 33,0
Оплата послуг (крім комунальних) 6,3
Оплата теплопостачання 55,0
Оплата водопостачання та водовідведення 10,4
Оплата електроенергії 25,5
Оплата природного газу 27,4

На безкоштовне протезування використано з районного бюджету 33,6 тис.грн .Спротезовано 16 чол т.ч учасників бойових дій АТО - 4 - 7,3 тис.грн Учасники бойових дій Афганістан - 9- 19,8 тис.грн Інваліди війни - 3- 6,5тис.грн 
Спротезовано 28 чол. на суму 27,4 тис.грн за кошти міського бюджету вт.ч
Учасники бойових дій Афганістан - 7 - 9,9 тис.грн
Учасники бойових дій АТО -4 - 8,8 тис.грн
Інваліди війни -2 - 6,9 тис.грн
Ветерани військової служби -1 - 1,8 тис.грн
За 9 м-ців використано коштів на капітальні видатки -101,0 тис.грн.
Придбано медичну апаратуру - 81.1 тис.грн
Експертиза проектно кошторисної документації - 3,0 тис.грн
Лічильники газу - 16,9 тис.
Заплачено прибуткового податку за 9 м-ців 2019 року до :
міського бюджету - 124,1 тис.грн
районного бюджету - 256,4 тис.грн

 
ЧОРТКІВСЬКИЙ КНП «ЦПМСД» ЧОРТКІВСЬКОЇ РР

На 2019 рік для функціонування установи з районного бюджету виділено коштів в сумі 2 419 943,00грн.:
- для оплати за використані енергоносії – 2 217 173,00грн., (1 967 173,00грн. з районного бюджету, 250 000,00грн.- з міського бюджету)
- для придбання вакцини туберкулін – 50 000,00грн.,
- на оплату праці та нарахування на заробітну плату медичним працівникам у структурних підрозділах підприємства сільської місцевості – 152 770,00грн.
За 9 місяців 2019 року використано коштів в сумі 1 040 670,00грн., що становить 43% від запланованих коштів, а саме:
- на оплату енергоносіїв – 924 670,00грн.,(74 129,00грн. з міського бюджету; 850 541,00грн.- з районного бюджету);
- на заробітну плату та нарахування на неї – 116 000,00грн.
Установа до кінця року повністю забезпечена коштами на оплату енергоносіїв, а також на виплату заробітної плати і нарахування на неї.
Капітальні видатки в кошторисі витрат спеціального фонду на 2019 рік заплановано в сумі 1 026 980,00грн., в т.ч. з Фонду соціально-економічного розвитку для проведення капітальних ремонтів по структурних підрозділах КНП «ЦПМСД» Чортківської РР виділено 560 000,00грн., співфінансування з районного бюджету становить – 13 980,00грн. Капітальні ремонти проведено :
- в АЗПСМ с.Улашківці на суму – 103 000,00грн.,
- на ФАПі с.Скомороше на суму – 103 000,00грн.,
- на ФАПі с. Коцюбинчики на суму – 257 500,00грн.
Ще потрібно освоїти кошти на проведення капітальних ремонтів в сумі – 110 480,00грн., а саме: на проведення капітального ремонту в АЗПСМ с.Мухавка – 80 390,00грн., на ФАПі с.Сосулівка в сумі – 30 090,00грн.
Також за кошти спецфонду з початку 2019 року закуплено:
- 27 газових лічильників на суму – 100 000,00грн.,
- 5 принтерів на суму – 42 450,00грн.,
- 1 електрокардіограф на суму – 24 800,00грн.,
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів в АЗПСМ с.Пробіжна на суму – 158 000,00грн., АЗПСМ с.Ягільниця на суму- 50 000,00грн.
Залишок коштів спецфонду станом на 30.09.2019 року становить – 77 750,00грн.
Планується придбати 2 електрокардіографи.
За 9 місяців 2019 року отримано дохід від здачі в оренду приміщень в сумі 75 200 000,00грн., за аналогічний період минулого року надійшло коштів в сумі – 35 000,00 грн. За даний період поточного року касові видатки складають 56 980,00грн. і залишок на рахунку становить 18 220,00грн. За 2019 рік прогнозовано отримати дохід в сумі 95 800,00грн. Планується дані кошти використати на погашення кредиторської заборгованості, при наявності такої, а також на покращення матеріально-технічної бази установи.
З 15.08.2018 року підписано договір з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
З жовтня по грудень 2018 року отримано коштів згідно угоди в сумі – 6 895 196,00грн. для надання безоплатних медичних послуг населенню району.
Кошти використані в повному обсязі, кредиторської заборгованості не було.
З 16.01.2019 року було укладено угоду на 2019 рік з Національною службою здоров’я України та отримано кошти з початку року по 30.09.2019 р. в сумі – 21 284 655,06грн. Згідно фінансового плану на поточний рік планується отримати фінансування в сумі – 30 695 000,00грн. Дані кошти використовуються на оплату заробітної плати працівникам установи, а також на покращення матеріально-технічної бази, придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, придбання господарсько-будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів, придбання обладнання.
 
КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»
Звіт про використання коштів за 9-ть міс 2019року 
На 2019 рік при формуванні бюджету виділено :
- медичної субвенсії - 47 962,1тис.грн.
- з районного бюджету :
- на оплату за спожиті енергоносії -5 500,00тис.грн.
- для лікування учасників АТО – 200,0тис.грн
- на придбання автомобіля – 300,00 тис.грн.( перенаправлено на ремонт отриманих автомобілів та компютеризацію)
Протягом 9-ти місяців додатково виділялося
бюджет Плaн
тис.грн Використання тис.грн
КПКВ 0712010 Багатопрофільна медична допомога населенню»
Район,
поточні 1кв 2кв 3кв
-200.0тис.грн- на зарплату
-20371.59грн на погашення боргу 2018року за медикаменти
-80.0тис.грн – на комп. Програму для бух. 
-400,0тис.грн- на зарплату
-100,0тис.грн – на медикам. І ін. 6,0тис.грн-тест смужки нарколог. -15,0тис.грн- адвокати -15,0тис.грн -бензин -використано
- використано
Район, капітальні
1кв
2кв -299.9тис.грн – на комп»ютери, шафу сухожар. Пральну маш. -990грн.-співфінансув. -12,1тис.грн на експертизу проекту
-33,0тис.грн- на комп»ютери  - 200,0тис.грн-комп., -65,0тис.грн- котел у полог.буд. 
-використано 194,0тис.грн- придбано ноутбуки 20шт. пральна маш.-11,1тис.грн. сухожарова шафа-68,тис.
6.6тис.грн- блок до охоронної сигналізації -використано
-Використано-3шт. принтери МФУ- 3в1
196,9-придбано ноутбуки-21шт
40,8 придбано котел
Район разом 1447,4
Медична субвенсія, поточні 7639,38грн- залишок минулого року- на медикаменти використано
Місто, 1кв поточні
2кв 300,0тис.грн – на освітлення та асфальтув.
190,0тис.грн –АТО
-230,0тис.грн-на асфальтув.тарит
-25,0тис.грн- на ремонт лабор.
- використано 44,0тис.грн –освітлення борг 189,2тис.грн за асфальт.
- використано 133,0
Не використано
Використано
Місто капітальні - -
Місто разом 745,0
ОТГ, поточні 10,0 Не використано
Всього 2202,4тис.грн.
Дефіцит коштів на початок року
- По Зарплаты- Затверджено 42 498,3 тис.грн (83,7%) Потреба 50 781,6тис.грн.(100%) Дефіцит-8 283,2 тис.грн. -2міс.
-По Енергоносіях- -
Затверджено -5 500,0тис.грн Потреба -6458,6тис Дефыцит-958,6тис.грн 
Економія за 9-ть міс:
Скоротили 9,5ставки -533,6тис.грн
Надання выдпустки без збереження -632,4тис.грн
Не проводили оплату лыкарям за чергування на дому-54,тис.грн.
Не оплачували заміну тимчасово відсутных працівників-42,3тис.грн
Скоротили 10 терапевтичних ліжок -74,3тис.грн
Разом- 1336,6тис.грн.
Щомісяця здійснюэться перенаправлення зекономлених коштів непершочергових видатків , але зміни до плану використання коштів на даний час не вносяться, тому що непершочергові витрати заплановані на мінімальних потребах і складаються ситуації , які потребують негайного вирішення.( поломки, усунення приписів перевірки і ін.)
Станом на 01,10,2019 заборгованість по за-ті становила 3431,9 тис.грн.( за вересень)
Використання за 9-ть міс.:
-Загальний фонд— 40 346,5тис.грн.( в т.ч.мед.субв.-35 976,3тис.грн)
-Спеціальний фонд ( кап.видатки)-562,5.грн-
Придбано по капітальних видатках:
- ноутбуків - шт. на суму - 390,8тис.грн
-сухожарова шафа 1шт.- 68,0тис.грн ( виконання заходів районної програми « Здоров»я населення»)
-пральна машина 1шт.-11,1тис.грн
-принтери з сканером « 3 в 1» 3шт. -33,0тис.грн
- оплачено за проектно-кошторисну документацію котельні -12,1тис.грн
- придбано котел в пологове відділення- 40,9тис.грн
- обладнання до охоронної сигналізації -6,6тис.грн
Власні надходження за 9-ть міс.– 1381,5тис.грн. В.т.ч:
- платні послуги-651,8тис.грн
- оренда -95,7тис.грн
- реалізація брухту-7,2тис.грн.
-інтернатура-8,5тис.грн
-інші джерела власних надходжень -618,3тис.грн (надходження в натуральній формі-спонсорські та гуманітарна допомога)
Програма АТО- затверджено 400,0тис.грн –використано – 363,7тис.грн.
Сплата ПДФО за 9-ть міс – 3 518,0тис.грн
Бюджет міста-2287,7тис.грн.
Бюджет Району-2831,9тис.грн.
ОТГ Заводське- 297,тис.грн.

На програму «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами медичної (медико-санітарної) допомоги» з районного бюджету за 9 місяців виділено 1121300 тис.грн. з них:
940900 тис.грн. надійшло на оплату енергоносіїв, використано 850541 тис.грн., залишок 90359 тис.грн.
130400 тис.грн. надійшло на оплату заробітньої плати, використано 116000тис.грн., залишок 14400 тис.грн.
50000 тис.грн. надійшло на туберкулін.

«Централізовані заходи з лікування онкологічних захворювань».
На програму «Централізованих заходів з лікування онкологічних захвонрювань» з районного бюджету надійшло 99090 тис.грн. і всі перераховано за наркотичні препарати, відпущені по безкоштовних рецептах згідно рецептів лікарів 143 Аптеці м. Чотркова.
«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»;
На перерахування коштів за мадикаменти відпущені по безкоштовних рецептах згідно програми «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» з районного бюджету надійшло 204400 тис.грн., і використано на проплату аптекам: «Мішель», «143 Аптека», Книш О.С.»

«Здоров’я населення Чортківського району на 2017-2021роки»
На прогаму «Здоров’я населення Чортківського району на 2017-2021роки» з районного бюджету виділено 68 тис.грн. і використані на придбання сухожурової шафи.

                   Начальник відділу                                     Ігор Швидюк

На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.07.2019 р.
, згідно поданої таблиці:
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН Чортківська ЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 267,00 679,00 993,5
18,00 58,75 114,25 191,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 337,00 337,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 54,9 54,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 20,5 15,2 35,7
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 26527,00 156005,00 144190,00 326722,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 5670,00 5670,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 337,00 337,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 135,00 135,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,80 9,80
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,20 8,60
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1345 13206,8 21855,70 50959,3
витрати на енергоносії тис.грн. 78,9 868,4 2572 3519,3
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 16,4 735,5 751,9
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 133,2 тис. грн. АТО та їх родичі 133000,2
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 8 21 80 109,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,50 267,00 679,50 994
18,00 58,75 114,25 191,00
18,50 151,25 306,75 268,25
4,50 27,00 143 174,50
6,50 30,00 115,50 152,00
інша важлива інформація 528,8 тис.грн. програма "Доступні ліки"; 686,6тис.грн. "Лікування на цукровий та не цукровий діабет"; 325.7 тис.грн. "Інші заходи по охороні здоров`я"; 231,2 тис.грн."Лікування онкологічних захворювань"
Отже, станом на 01.07.2019 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 50959,3 тис. грн.
- енергоносії – становить 3519,3 тис. грн..

 Інформація щодо виконання заходів цільових програм за І півріччя 2019р.
За 1 півріччя 2019 рік по державній програмі «Доступні ліки» надійшло 529,0 тис.грн., використано – 528,8 тис.грн.
Для лікування хворих на цукровий діабет надійшло – 681,6 тис. грн., використано – 681,6 тис. грн. Станом на 1 липня 2019 року з районного бюджету по дані програмі було виділено 150,0тис.грн., з бюджету міста Чортків виділено – 70,0тис.грн., з бюджету ОТГ Білобожниця – 36,0 тис.грн.
На централізовані заходи з лікування онкологічних хворих виділено – 243,5тис.грн. в тому числі: з бюджету м. Чортків – 146,0 тис.грн., 75,0 тис.грн. – з районного бюджету і 18,0 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця. Використано – 231,2 тис.грн.
На інші заходи по охороні здоров`я профінансовано – 330,6 тис.грн., з них:
132,1 тис.грн. – район
166,0 тис.грн. – місто
22,5 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця.
Використано – 325,6 тис.грн.

ЧОРТКІВСЬКА СТОМАТПОЛІКЛІНІКА
За 6 м-ців 2019 року витрати на:
- заробітну плату та нарахування на з-ту становить-1345,00 тис. грн.
- енергоносії – становить 78,9тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 по зарплаті і нарахуванні -41,6 тис.грн
За 6 м-ців 2019 надійшло коштів в сумі 1596,4 тис.грн
Медичної субвенції-1275,0 тис.грн.
Районного бюджету-214,9 тис.грн
Районний бюджет
капітальні видатки -102,5 тис.грн
Міського бюджету-4,0 тис.грн,
На безкоштовне протезування надійшло коштів в сумі 49 тис.грн в т.ч :
Районного бюджету-40,0 тис.грн.
Колиндяни ОТГ - 1,0 тис.грн
Міський бюджет - 8,0 тис.грн
Використано коштів за 6 м-ців 2019 року в сумі 1456,9 тис.грн
Заробітна плата -1083,2тис.грн.,
Нарахування на зарплату - 261,8тис.грн.,
Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар 3,8тис.грн.,
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 25,0тис.грн.,
Оплата послуг (крім комунальних) 4,2тис.грн.,
Оплата теплопостачання 40,7тис.грн.,
Оплата водопостачання та водовідведення 6,5тис. грн.,
Оплата електроенергії 16,3тис.грн.,
Оплата природного газу 15,4тис.грн.
На безкоштовне протезування використано 38,6 тис.грн .
Спротезовано 15 чоловік на суму 31,7 тис.грн за кошти районного бюджету в т.ч учасників бойових дій АТО - 4 - 7,3тис.грн
Учасники бойових дій Афганістан - 8 -17,9тис.грн.
Інваліди війни - 3- 6,5тис.грн.
Спротезовано 5 чол. на суму 6,9 тис.грн за кошти міського бюджету в т.ч
Учасники бойових дій Афганістан - 5 - 6,9 тис.грн.
За 6 м-ців використано коштів на капітальні видатки -84,1 тис.грн.
Придбано медичну апаратуру - 81.1 тис.грн
Експертиза проектно кошторисної документації - 3,0тис.грн.
Заплачено прибуткового податку за 6 м-ців 2019 року до :
міського бюджету - 77,2 тис.грн
районного бюджету -153,5 тис.грн

ЧОРТКІВСЬКИЙ КНП «ЦПМСД» ЧОРТКІВСЬКОЇ РР
Станом на 01.07.2019 року витрати на енергоносії – становить 868,4тис. грн.
Також КНП «ЦПМСД» Чортківської РР надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2019р.:
Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 13 730,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.
Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 16 910,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.
Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 37 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.
Шманьківська сільська рада виділила кошти в сумі – 19 530,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Шманьківці.
Сокиринецька сільська рада виділила кошти в сумі – 21 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Сокиринці.
Білобожницька сільська рада виділила кошти в сумі – 33 540,00 грн. на енергоносії.
З районного бюджету станом на 01.07.2019р. додатково виділено коштів в сумі 50,0тис.грн. на туберкулін.
З міського бюджету на 01.07.2019р. додатково виділено коштів в сумі 110.0тис.грн. на енергоносії.

КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»
Звіт про використання коштів за 6-ть міс 2019 року 
На 2019 рік при формуванні бюджету виділено :
- медичної субвенсії - 47 962,1тис.грн. / в минулому році-44 907.3тис.грн.
- з районного бюджету :
- на оплату за спожиті енергоносії -5 500,00тис.грн. / в минулому році-3665,0тис.грн
- для лікування учасників АТО – 200,0тис.грн./ в минулому році-50,0тис.грн. (додано додатково)
- на придбання автомобіля – 300,00 тис.грн.( перенаправлено на ремонт отриманих автомобілів та компютеризацію)
Протягом 6-ти місяців додатково виділено
бюджет Плaн
тис.грн Використання тис.грн Період минулого року
КПКВ 0712010 Багатопрофільна медична допомога населенню»
Район,
поточні 1кв
2кв -200.0тис.грн- на зарплату
-20371.59грн на погашення боргу 2018року за медикаменти
-80.0тис.грн – на комп. Програму для бух.
-400,0тис.грн- на зарплату
-100,0тис.грн – на медикам. І ін. -використано
- використано
- не використано
- не використано 50,0тис.грн-АТО
50,0тис.грн –інсуліни
-57,8тис.грн корегування за-ти
Район, капітальні1кв
2кв -299.9тис.грн – на комп»ютери, шафу сухожар. Пральну маш.
-990грн.-співфінансув.
-12100грн на експертизу проекту
-33,0тис.грн- на комп»ютери
- 200,0тис.грн-комп.,
-65,0тис.грн- котел у полог.буд.
-використано 194,0тис.грн- придбано ноутбуки 20шт. пральна маш.-11,1тис.грн. сухожарова шафа-68,тис.
6.6тис.грн- блок до охоронної сигналізації
-використано
-Використано-3шт. принтери МФУ- 3в1
Не використано 550,0тис.грн.- ЕКГ,рентгенбаки, ШВЛ, ремонт ШВЛ.
Район разом
1411,4 707,8
Медична субвенсія, поточні 7639,38грн- залишок минулого року- на медикаменти
використано
Місто,
поточні 300,0тис.грн – на освітлення та асфальтув.
190,0тис.грн –АТО
-230,0тис.грн-на асфальтув.тарит
-25,0тис.грн- на ремонт лабор.
- використано 44,0тис.грн –освітлення борг 189,2тис.грн за асфальт.
- використано 38,0тис.грн
Не використано
Використано частково 200,0тис.грн-АТО
90,0тис.грн.-ремонт бак.лаб.
250,0тисч.грн.-рем.асф.покриття і вуличного освітл.( в дугому півріччі 50,0тис.грн зняли)
Місто капітальні - - 450,0тис.грн –комп»ютеризацію
Місто разом 745,0 990,0
ОТГ, поточні 10,0 Не використано 7,8
всього 2166,4
Дефіцит коштів на початок року ( див.Порівняльну таблицю) :
-Зарплата-
Затверджено 42 498,3 тис.грн (83,7%) Потреба 50 781,6тис.грн.(100%)
Дефіцит-8 283,2 тис.грн. -2міс.( Див.заходи економії)
-Енергоносії- 958,6тис.грн
В минулому році картина аналогічна додатково було додано м/с
Затверджено на зарплату-39 887,4тис.грн -3724,4тис.грн
Потреба становила -45 810,4тис.грн -1100,0тис.грн
Дефіцит 5923,0тис.грн (2міс) економія 2500,0тис.грн
Було виплачено допл.
Економія за 6-ть міс:
Заходи по економії зарплати – 201,8тис.грн.
Перекидка непершочергових видатків – 652,7тис.грн
Разом- 854,5тис.грн.
Станом на 01,07,2019 заборгованість по за-ті становила 2 509, 1тис.грн.( за другу половину червня)
Скорочено 10 терапевтичних ліжок ( прогнозована економія до кінця року -74,3тис.грн та 8,5 ставок ( прогнозована економія до кінця року – 533,6тис.грн.)
Використання за 6-ть міс.:
-Загальний фонд-
Медична субвенсія -23 988,8 тис.грн -50%
Місцевий бюджет (Район і місто) – 2 891,7тис.грн -45%
-Спеціальний фонд ( кап.видатки)- 324,8тис.грн- 47,4%
Власні надходження за 6-ть міс.– 794,2тис.грн. В.т.ч:
- платні послуги-348,6тис.грн 43,6% до плану
- оренда -65,3тис.грн. – 49%
-інші джерела власних надходжень -400,3тис.грн (надходження в натуральній формі-спонсорські та гуманітарна допомога)
Програма АТО- затверджено 400,0тис.грн –використано – 133,2тис.грн.
Сплата ПДФО за 6-ть міс – 3 518,0тис.грн
Бюджет міста-2287,7тис.грн. ( в т.ч. борг -502,7тис.грн)
Бюджет Району-1020,6тис.грн.
ОТГ Заводське- 209,7тис.грн.
Для наповнення бюджету та раціонального використання коштів необхідно суворо дотримуватися
- фінансової та господарської дисципліни;
- заходів економії;
- залучати позабюджетні надходження ;
- розширювати надання платних амбулаторно-поліклінічних послуг на вимогу громадян згідно із статутною діяльністю;

                                        Начальник відділу                          Ігор Швидюк
На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.04.2019 р., згідно поданої таблиці:


Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН Чортківська ЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 267,00 689,00 1003,50
18,00 58,75 114,75 191,50
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 30,70 30,70
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 17,60 48,50 66,10
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 14055,00 99661,00 70198,00 183914,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 3109,00 3109,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 135,00 135,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,80 9,80
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,20 8,60
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 687,80 6011,50 11196,80 17896,10
витрати на енергоносії тис.грн. 58,20 518,70 1609,10 2186,00
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 10,00 304,40 314,40
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 16,0 тис.грн. АТО безкоштовне зубопротизування 97,4тис. грн. АТО та їх родичі 113,40
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 18,00 33,00 51,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,50 267,00 689,00 1003,50
18,00 58,75 114,75 191,50
18,50 151,25 311,75 481,50
4,50 27,00 144,00 175,50
6,50 30,00 118,50 155,00
інша важлива інформація 528,8 тис.грн. програма "Доступні ліки"; 227,7тис.грн. "Лікування на цукровий та не цукровий діабет"; 168,7 тис.грн. "Інші заходи по охороні здоров`я"; 113,8 тис.грн."Лікування онкологічних захворювань"


Отже, станом на 01.04.2019 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 17896,10 тис. грн.
- енергоносії – становить 2186,00 тис. грн..
Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм за І квартал 2019р.:

За 1 квартал 2019 рік по державній програмі «Доступні ліки» надійшло 529,0 тис.грн., використано – 528,8 тис.грн. Для лікування хворих на цукровий і не цукровий діабет надійшло – 340,8 тис. грн.., використано – 227,7 тис. грн.
На централізовані заходи з лікування онкологічних хворих виділено – 125,5 тис.грн. в тому числі: з бюджету м. Чортків – 43,0 тис.грн., 75,0 тис.грн. – з районного бюджету і 7,5 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця. Використано – 113,8 тис.грн.
На інші заходи по охороні здоров`я профінансовано – 177,6 тис.грн., з них:
125,1 тис.грн. – район
45,0 тис.грн. – місто
7,5 тис.грн. – бюджет ОТГ Білобожниця.
Використано – 168,7 тис.грн.

ЧОРТКІВСЬКА СТОМАТПОЛІКЛІНІКА

За 1 квартал2019 рік надійшло коштів в сумі 793,8 тис.грн
Медичної субвенції-637,5 тис.грн.
Районного бюджету-155,3 тис.грн
Міського бюджету-1,0 тис.грн,
На безкоштовне протезування надійшло 21,0 тис.грн в т.ч :
Районного бюджету-18 тис.грн.спротезовано-7 чоловік на суму 16,0 тис.грн
Учасники бойових дій АТО -2 чол.-5,9тис.грн.
Учасники бойових дій Афганістан-2 чол-3,6 тис. грн.
. інваліди війни -2 чол,6,5 тис.грн
Колиндяни ОТГ надійшло -1 тис.грн
Міський бюджет -2,0тис.грн

З міського бюджету за 1 квартал 2019 р надійшло коштів в сумі 1,0тис.грн.. на придбання медикаментів для учасників АТО і членів їх сімей .
З районного бюджету за 1квартал 2019 рік надійшло коштів в сумі 155,3 тис.грн; 70,0 тис.грн. на зарплату з нарахуваннями, 10,0 тис.грн на придбання медикаментів,на придбання предметів обладнання та інвентарю-2,0 тис.грн,оплата інних послуг-4,8 тис.грн
68,5 тис.грн на енергоносії.

ЧОРТКІВСЬКИЙ КНП «ЦПМСД» ЧОРТКІВСЬКОЇ РР

Станом на 01.04.2019 року витрати на енергоносії – становить 518,7тис. грн.
Також КНП «ЦПМСД» Чортківської РР надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2019р.:

Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 13 730,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.
Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 16 910,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.
Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 37 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.
Шманьківська сільська рада виділила кошти в сумі – 19 530,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Шманьківці.
Білобожницька сільська рада виділила кошти в сумі – 16 770,00 грн. на енергоносії.
З районного бюджету станом на 01.04.2019р. додатково виділено коштів в сумі 50,0тис.грн. на туберкулін.
З міського бюджету на 01.04.2019р. додатково виділено коштів в сумі 30.0тис.грн. на енергоносії.


КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»

КПКВ 0712010 « Багатопрофільна медична допомога населенню»
Медична субвенсія виділена на 2019рік- 47 962 100грн
Районий бюджет виділив - 5 500тис.грн на енергоносії
300,0тис.грн – на капітальні видатки
200,0тис.грн –АТО
Додаткові кошти , додані за 1-й квартал 2019:
бюджет Плaн
тис.грн Використання тис.грн Повернено
тис.грн
КПКВ 0712010 Багатопрофільна медична допомога населенню»
Район,
поточні -200.0тис.грн- на зарплату
-20371.59грн на погашення боргу 2018року за медикаменти
-80.0тис.грн – на комп. Програму для бух. -використано

- використано

- не використано
Район, капітальні -299.9тис.грн – на комп»ютери, шафу сухожар. Пральну маш.
-990грн.-співфінансув.
-12100грн на експертизу проекту
-33,0тис.грн- на комп»ютери -використано 194,0тис.грн- придбано ноутбуки 20шт.
Район разом
Місто,
поточні 300,0тис.грн – на освітлення та асфальтув.
190,0тис.грн -АТО - не використано

- використано 19,0тис.грн
Місто капітальні
Місто разом
ОТГ, поточні 10,0 Не використано
Медична субвенсія, поточні 7639,38грн- залишок минулого року- на медикаменти використано

Економія по виплаті за-ти за перший квартал- 60,0тис.грн
Перенаправлено поточними змінами в кошторисі непершочергових видатків на суму- 358,4тис.грн.
Заборгованість по за-ті за перший квартал погашена (на 01.03.утворився борг 675 523.9грн).
ПДФО за 1-й кв. сплачено–місто-543,6тис.грн; район-1020,6тис.грн ; ОТГ-103,5тис.гр

На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.01.2019 р., згідно поданої таблиці:
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 249,75 689,00 986,25
18,00 56,25 114,75 189,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 116,80 116,80
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 463,80 527,80
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 56,20 71,40 127,60
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 67897,00 416700,00 293239,00 777836,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 11543,00 11543,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 273,00 268,30 541,30
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,90 9,90
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 7,40
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 2365,20 11976,60 45681,90 60023,70
витрати на енергоносії тис.грн. 106,00 1785,00 4350,30 6241,30
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі тис.грн. 50,00 1091,00 2752,70 3893,70
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 252,4 тис. грн. АТО та їх родичі
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 8,00 47,00 95,00 150,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 47,50 249,75 689,00 986,25
18,00 56,25 114,75 189,00
18,50 139,75 311,75 470,00
4,50 24,25 144,00 172,75
6,50 29,50 118,50 154,50
інша важлива інформація 0,00

Отже, станом на 01.01.2019 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 60 023,70 тис. грн.
- енергоносії – становить 6241,30 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2018р.:

Чортківська стоматполіклініка
За 2018 рік надійшло і використано коштів в сумі 2588,3 тис.грн
Медичної субвенції-2175,6 тис.грн.
Районного бюджету-328,0 тис.грн
Міського бюджету-84,7 тис.грн,
На безкоштовне протезування надійшло і використано коштів в сумі 67,1 тис.грн в т.ч :
Районного бюджету-29,6 тис.грн.спротезовано-12 чоловік
Учасники бойових дій АТО -9 чол.-25,1тис.грн.
Учасники бойових дій Афганістан-3 чол-4,5 тис. грн.
Міський бюджет -37,5 тис.грн спротезовано 23 чол.
Учасники бойових дій АТО-8чол.-10,0 тис. грн.
Учасники бойових дій Афганістан-15 чол.-27,5тис.грн.
З міського бюджету станом на 01.01.2019р. додатково виділено коштів в сумі 84,7.грн.а саме: 20,0 тис.грн. на придбання медикаментів для учасників АТО і членів їх сімей і солдатів строкової служби, 50тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки;17,5тис.грн, на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду та заміну дверей.
З районного бюджету на 01.01.2019р. додатково виділено коштів в сумі 248,0тис.грн; 192,0тис.грн. на зарплату з нарахуваннями лікарям стоматологам сільських амбулаторій;придбання медикаментів-30.0 тис.грн.
26,0 тис.грн на енергоносії.

Чортківський КНП «ЦПМСД» Чортківської РР

Білецька сільська рада виділила 11,9 тис. грн. для придбання паперу, проведення інтернету в амбулаторії та на придбання принтера.
Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 12 542,03 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.
Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 7 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.
Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 11 620,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.
Шульганівська сільська рада виділила кошти в сумі – 14 800,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Шульганівка.
З міського бюджету станом на 01.01.2019р. додатково виділено коштів в сумі 599,5тис.грн., а саме: 15,0 тис.грн. – на паливно мастильні матеріали; 27,5 тис.грн – на ліки по безкоштовних рецептах за результатами амбулаторного лікування ветеранів Афганістану; 40,0тис.грн. – придбання оргтехніки, офісного паперу та заміна провайдера; 170,0тис.грн. – на придбання комп’ютерної техніки та обладнання для міських амбулаторій; 347,0тис.грн – на закупівлю безкоштовних ліків та наркотичних ліків онкохворим.
З районного бюджету на 01.01.2019р. додатково виділено коштів в сумі 1143,4тис.грн., а саме: 20,0тис.грн. – на тест смужки; 10,0тис.грн. – на придбання офісного паперу; 141,0тис.грн. – на сплату ЄСВ; 167,0тис.грн. – на ліки по безкоштовних рецептах; 68,6тис.грн. на заробітну плату та нарахування на неї лікарям стоматологам; 3,5 тис.грн. – на послуги інтернету; 10,0тис.грн. – на вакцину; 600,0тис.грн. – на заробітну плату та нарахування на неї; 22,6тис.грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації на кап.ремонт АЗПСМ с.Косів, с.Кривеньке, с.Джурин, с.Ягільниця, с.Нагірянка, с.Пробіжна, с.Улашківці; 15,0тис.грн. – проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на нерухоме майно в АЗПСМ с. Пробіжна; 10,7тис.грн. спів фінансування на стоматологічне обладнання в с.Нагірянка; 25,0тис.грн. – на принтера; 50,0тис.грн. – ЕКГ.
Соціально економічний розвиток на стоматологічне обладнання для АЗПСМ с.Нагірянка виділено – 357,0тис.грн.

КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»
бюджет Плaн
тис.грн Використання тис.грн Повернено
тис.грн
КПКВ 0712010 Багатопрофільна медична допомога населенню»
Район,
поточні 6082,6 6024,4 58,5
Район, капітальні 651,5 644,5 7,0
Район разом 6734,1 6668,9 65,5
Місто,
поточні 648,0 648,0 -
Місто капітальні 600,0 600,0 -
Місто разом 1248,0 1248,0 -
ОТГ, поточні 7,8 2,4 5,4
Медична субвенсія, поточні 49 431,7 49 424,0 7,7
Державний капітальні 90,0 57,0 33,0
КПКВ 0712144«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет»

Районний бюджет 108,0 108,0
Держ.бюдж. 1 125,2 1125,2


КПКВ 0712010 « Багатопрофільна медична допомога населенню»
Кошти районного бюджету -6 668.6тис.грн.: (в т. ч. інша дотація -628,7 тис.грн )
Використано :
- Капітальні - 644.5тис.грн :
393,0тис.грн – мед обладнання – ЕКГапарат- 61,0тис.грн; ренгенбаки
23,0тис.грн.; апарат штучної вентиляції легень 295,0тис.грн;
-14,0тис.грн- дофінансовано вартість апаратів , які придбані за кошти міста
150,0тис.грн. - - кап.ремонт апарату штучної вентиляції легень.
29,8тис.грн. - на проектно- кошторисну документацію будівництва котельні відділення смт.Заводське
-70,0тис.грн придбання та заміна двигуна
-1,7тис.грн Співфінансування до коштів соцекономрозвтку
Повернуто до бюджету 7,0тис.грн

-Поточні : – 6024,1тис.грн.
- 4 354.2 тис.грн на енергоносії;
- 675.8 тис.грн. перенаправлено на виплату зарплати;
- 61,0тис.грн за рахунок економії коштів на енергоносії придбано комп»ютерне обладнання на суму ( принтери 10, пристрої безперебійного живлення 10)
- 50,0 тис.грн –для лікування учасниківАТО;
- 50,0 тис.грн.- придбання медикаментів;
- 57,8тис.грн.- на корегування зарплати за 2017рік та пільгові пенсії;
- 50,1тис.грн – підготовка до зими ( різні комплектуючі, труби, крани, вентелі, для підготовки системи опалення) ;
- 100,0тис.грн. –на ремонт відділення переливання крові( наказом головного лікаря перенаправлено на виконання припису протипожежної служби 52,0тис.грн . та ремонт мед.обладнання :-24,0тис.грн – лабораторне ; 10,5тис.грн ендоскопічне, 13,5тис.грн. – рентген)
- 5,0тис.грн- швидкі тести наркологічні.;
- 50,0тисгрн.-встановлення лічильників обліку тепла;
- 628,7тис.грн Інша дотація. ( використана на за-ту)
Повернуто до бюджету - 58,5тис.грн ( відшкодовано орендарями за спожиті енергоносії)

Кошти міського бюджету 1 248 тис.грн:
Капітальні-600,0:
- 450,0тис.грн – на комп’ютеризацію в умовах реорганізації
- 50,0тис.грн -мед.обладнання;
- 35,0тис.грн –придбання ЕКГ; ( придбано за 40,0тис грн.- дофінансовано з районного бюджету)
- 65,0тис.грн- на апарт ЕКГ в реанім від.( придбано два ЕКГ апарати в реанімацію і в приймальне відділенні смт.Заводське на суму 82,0тис.грн. дофінансовано з районного бюджету)
Поточні : – 648,0;
- 200,0 тис.грн – для лікування учасниківАТО
- 90,0тис.грн. - ремонт баклабораторії;
- 199,9 тис.грн. - ремонт асфальтового покриття ( -50,0тис.грн. зменшено план)
- 5,0-інші пот.видатки;( бензин для хору)
- 38,0тис.грн - для ремонт лабораторії ( -100,0тис.грн перенаправлено на ВОЗ райдержадміністрації для відшкодування за інсуліни ; -61,0тис.грн. зменшено план)
- 30,0тис.грн. ремонт інфекційного від.;
- 25,0тис.грн – ремонт ендоскопічних апаратів ( вартість ремонту 35,5тис.грн. тому ще - 10,5тис.грн. дофінансовано з районого бюджету);
- 60,0тис. грн. - на придбання ліків для інсультних хворих.

Кошти громади смт.Заводське 2,4тис.грн. – для лікування учасниківАТО;
(профінансовано -2,4грн)

Кошти фонду соц.економ.розв.-57,0тис.грн
57,0тис.грн. – придбано комп»ютери4 і один принтер 3в1

Кошти медичної субвенції -49 424,0.грн
На початок року медичної субвенції виділено -44 607,3тис. грн.
Додатково додано 3724,4тис.грн
Додатково додано 1100,0тис.грн
Повернуто - 7,7тис.грн.
Разом використано коштів 2018року – 58 032,4тис.грн.

Доходи від платних послуг за 2018рік – 894,7тис.грн. В т.ч.
- від оренди майна-123,0тис.грн.
- від плати за медичні послуги -771,6тис.грн.
Дані кошти використані на надання платних послуг.

Власні надходження ( спонсорські ) - 1 552,2тис.грн. в т.ч.:
- надходження на виконання окремих доручень - 75,0 тис.грн.
замінено метолопластикову перегородку та двері в травмо-очному відділенні, придбано запчастини та госптовари , частково оплачено за ремонт мотора .
- надходження в натуральній формі - 1 477,2тис.грн. В.т.ч.-
отримано у вигляді спонсорської допомоги
-від Агрохолдингу «Мрія» плитку на підлогу в поліклінічне відділення на суму 120,0тис.грн. ( 7,6,5,4-й поверхи)
-продуктів харчування від населення району на суму - 142.8тис.грн
-комп»ютерну техніку від Тернопільської ОКНП - 26,8тис.грн.
-бензин від спонсорів- 19.6тис.грн
-інші (буд.мат) - 12,3тис.грн.
Гуманітарної допомоги (медикаменти, ліжка, тумбочки, матраци і ін. ) – на суму 1 155,7тис.грн.
Реєстри усіх договорів доступні на сайті Є-дата.
КПКВ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет»

На придбання препаратів інсуліну виділено 1 233,2тис.грн. :
- з державного бюджету 1 125,2тис.грн.
- з районного – 108,0тис.грн.
З 01.10.2018 року фінансування на відшкодування придбання препаратів інсуліну проводиться відділом охорони здоров`я Чортківської РДА і додатково виділено
з державного бюджету – 300,00 тис.грн.;
з районного – 135,00тис.грн, а саме: Білобожницька ОТГ – 40,00 тис.грн, Колиньдянська ОТГ – 40,00 тис.грн, Заводська ОТГ – 55,00 тис.грн.;
з бюджету міста Чортків – 200,00 тис.грн.
На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.10.2018 р.,
 
 
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 47,50 251,00 689,00 987,50
18,00 59,25 114,75 192,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 33,40 20,00 53,40
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 56504,00 308100,00 217700,00 582304,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 8780,00 8780,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 273,00 465,40 738,40
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,80 9,80
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,00 4,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,00 3,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,20 8,60
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1623,20 11360,90 29971,60 42955,70
витрати на енергоносії тис.грн. 63,70 1093,30 2742,50 3899,50
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 798,40 880,70 1679,10
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 48,9 тис.грн. АТО безкоштовне зубопротизування 158,6тис. грн. АТО та їх родичі 207,50
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 2,00 44,00 95,00 141,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 29,50 251,00 689,00 969,50
59,00 114,75 173,75
19,00 137,50 311,75 468,25
4,50 25,00 144,00 173,50
6,00 29,50 118,50 154,00
інша важлива інформація 1125,2 тис.грн. відшкодування на інсуліни 0,00
Отже, станом на 01.10.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 42955,70 тис. грн.
- енергоносії – становить 3899,50 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2018р.:
Чортківська стоматполіклініка
- На надання цільового зубного протезування – 62,5 тис. грн., з них використано 48,9 тис. грн., а саме:
32,5 тис.грн. з міста, спротезовано – 15чол. на суму – 21319,72 грн. ( в т.ч. учасників АТО 7 чол., учасників бойових дій - 8 чол.)
30,0 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 10 пільговиків в сумі – 27619,98 грн.( в т.ч. учасників АТО 8 чол., учасників бойових дій -2 чол.)
Станом на 01.10.2018 року сплачено прибуткового податку 265,5 тис. грн. в бюджет міста Чорткова, 9,7 тис.грн. в районний бюджет.
З міського бюджету за 9 місяців виділено коштів в сумі 117,2 тис. грн. в т.ч:
• придбання комп’ютерної техніки - 50,0 тис.грн.;
• виготовлення проектно-кошторисної документації - 14,7 тис.грн.;
• безкоштовне протезування пільгових категорій - 32,5 тис. грн.;
• придбання медикаментів для учасників АТО та їх сімей - 20,0 тис.грн.;

З районного бюджету виділено коштів в сумі - 140,0 тис. грн. в т.ч.:
• придбання медикаментів - 30,0 тис. грн.;
• безкоштовне протезування - 30,0 тис. грн.;
• енергоносії - 80,0 тис.грн. інша субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.
Чортківський КНП «ЦПМСД» Чортківської РР
Білецька сільська рада виділила 11,9 тис. грн. для придбання паперу, проведення інтернету в амбулаторії та на придбання принтера.

Палашівська сільська рада виділила кошти в сумі – 12 542,03 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Палашівка.

Полівецька сільська рада виділила кошти в сумі – 7 600,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с. Полівці.

Свидівська сільська рада виділила кошти в сумі – 11 620,00 грн. для забезпечення заробітною платою молодшої медичної сестри ФАПу с.Свидова.

З міського бюджету станом на 01.10.2018р. додатково виділено коштів в сумі 482,5тис.грн., а саме: 15,0 тис.грн. – на паливно мастильні матеріали; 22,5 тис.грн – на ліки по безкоштовних рецептах за результатами амбулаторного лікування ветеранів Афганістану (7,5тис.грн. – не профінансовано); 70,0тис.грн. – придбання оргтехніки, офісного паперу та заміна провайдера (30,0тис.грн. – непрофінансовано); 50,0тис.грн. (по спец.ф.) на придбання комп’ютерної техніки; 190тис.грн – на обладнання міських амбулаторій(70,0тис.грн. – не профінансовано); 25тис.грн. – на програму системи електронного запису пацієнта; 30,0тис.грн. – заміна вікон(непрофінансовано); 80,0тис.грн – на закупівлю безкоштовних наркотичних ліків онкохворим.

З районного бюджету на 01.10.2018р. додатково виділено коштів в сумі 393,2тис.грн., а саме: 20,0тис.грн. – на тест смужки; 10,0тис.грн. – на придбання офісного паперу; 141,1тис.грн. – на сплату ЄСВ; 150,0тис.грн. – на ліки по безкоштовних рецептах; 68,6тис.грн. на заробітну плату та нарахування на неї лікарям стоматологам; 3,5 тис.грн. – на послуги інтернету.
КНП ЧОРТКІВСЬКА «ЦКРЛ»
Кошти районного бюджету - 4965,6 тис.грн.( 3965,0 на енергоносії; 50,0 –для лікування учасниківАТО; 50,0тис.грн.- придбання препаратів інсуліну; 57,8тис.грн.- на корегування зарплати за 2017рік та пільгові пенсії; 400,0тис.грн – мед обладнання – ЕКГ, ренгенбаки, ШВЛ; 150,0тис.грн.- ремонт ШВЛ).29,7тис.грн.-на проектно кошт.докум цукр. 50,1тис.грн – підготовка до зими; 100,0тис.грн. –на ремонт ВПК. 5,0тис.грн- швидкі тести нарк.; 108,0тис.грн на відшкодування за препарати інсуліну.
Кошти міського бюджету 1 309,0,0тис.грн (200,0 –для лікування учасниківАТО; 450,0тис.грн – на комп’ютеризацію в умовах реорганізації); 90,0тис.грн.- ремонт баклабораторії; 250,0тис.грн.- ремонт асфальтового покриття та вуличного освітлення)5,0-інші пот.видатки; 50,0тис.грн мед.обладнання; 199,0тис.грн- ремонт асфальтового покриття, 30,0тис.грн. ремонт інфекційного від.;35,0тис.грн –придбання ЕКГ
Кошти громади смт.Заводське 7,8тис.грн. – для лікування учасників АТО; (Не профінансовані)
Кошти державного бюджету на відшкодування за препарати інсуліну виділено - 1125,2тис.грн.
Разом коштів з усіх видів бюджету – 52015,0 грн.
Прибутковий податок ( ст. 168.4.3 ПК україни сплачується за місцезнаходженням об»єкта) сплачено за січень - вересень до бюджету– 4 436,2тис.грн.( місто - 3711,4; район - 496,1;смт.Заводське - 229,0).

Реєстри усіх договорів доступні на сайті Є-дата.На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації подає наступну інформацію станом на 01.06.2018 р., згідно поданої таблиці

Чортківська КРСП Чортківська КНП «ЦПМСД» КНП ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 38,50 261,50 689,00 950,5
13,50 61,75 114,75 190,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 113,9 113,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 23,4 95,1 118,5
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 20966,00 206000,00 126139 353105
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 5145 5145
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 273 268,3 541,3
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 10,1 10,1
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 4,0 4
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 3,0 3
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 1,2 8,6
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 613,6 6100,2 16503,1 23216,9
витрати на енергоносії тис.грн. 47,0 649,7 1932,8 2629,5
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 2,9 446,2 882 1331,1
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 2,9-АТО та їх родичі 100,7 АТО та їх родичі 103,6
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 1 29 9 39
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 38,50 261,50 689,00 989,00
13,50 61,75 114,75 190,00
15,00 145,0 311,75 471,75
4,50 24,25 144 172,75
5,50 30,50 118,5 154,5
інша важлива інформація 0,00
Отже, станом на 01.06.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 23216,9 тис. грн.
- енергоносії – становить 2629,5 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2018р.:

- На надання цільового зубного протезування – 23,0 тис. грн., з них використано 22,6 тис. грн., а саме:
8,0 тис.грн. з міста, 15,0 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 11 пільговиків ( в т.ч. учасників АТО 7 чол., учасників бойових дій -4 чол.)


Білецька сільська рада виділила 3,9 тис. грн. для придбання паперу та проведення інтернету в амбулаторії.

З міського бюджету було виділено 152,5 тис. грн., а саме:
- для програми АФГ 17,5 тис. грн., з яких були використанні 10,0 тис. грн.
- для придбання медичних матеріалів з метою проведення обстеження 20,0 тис.грн., які були використані в повному обсязі.
- для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 55,0 тис.грн., з яких були використанні 15,0 тис. грн.
- для оплати послуг (крім комунальних) 60,0 тис.грн.

З районного бюджету було виділено 78,2 тис. грн., а саме:
- для безкоштовного та пільгового відпуску ліків за рецептами лікарів 60,0 тис. грн.
- для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 10,0 тис.грн.
- для оплати послуг (крім комунальних) 8,2 тис.грн.

Реєстри усіх договорів доступні на сайті Є-дата. 

Керівник установи                                                                     І.О. Швидюк_ 
На виконання рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №201 «Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів районного бюджету Чортківського району».
Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації
подає наступну інформацію, згідно поданої таблиці
Чортківська КРСП Чортківська ПМСДН ЧортківськаЦКРЛ Разом по ВОЗ Чортківської РДА
кількість установ 1 1 1 3
кількість штатних одиниць, од, у тому числі лікарів: лікарі 38,50 270,25 689,00 997,75
13,50 61,75 114,75 190,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. 347,00 347,00
кількість ліжок у денних стаціонарах, од; 64,00 43,00 107,00
кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарах, тис. од. 113,9 113,9
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. 56,2 85,0 141,2
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб 46 860,00 480 300,00 309 900,00 837 060,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб 11524,00 11524,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; 347,00 347,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів 654,00 435,00 1089,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів; 9,40 9,40
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, 0,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % 0,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % 7,40 0,70 8,10
зниження показника летальності, %.(0,9) 0,00
витрати на заробітну плату тис.грн. 1989,40 15225,10 38994,60 56209,20
витрати на енергоносії тис.грн. 67,50 1468,90 3301,70 4838,10
обсяг коштів, використаних на медикаменти у лікувальному закладі 7405,00 110100,00 1561600,00 1679105,00
інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів та населених пунктів; 0,00
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації 2,00 44,00 113,00 159,00
кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю 0,00
кількість медичних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу медичних закладів: лікарі м/с молодша м/с інші 38,50 272,00 698,00 1008,50
13,50 76,00 115,00 204,50
15,00 170,00 331,00 516,00
4,50 26,00 139,00 169,50
5,50 29,00 113,00 147,50
інша важлива інформація 0,00
Отже, станом на 01.01.2018 року витрати на:
- заробітну плату по закладах охорони здоров`я Чортківського району становить 56 209,20 тис. грн.
- енергоносії – становить 4838,10 тис. грн..

Також відділ охорони здоров`я надає інформацію, щодо виконання заходів цільових програм на 2017р.:

- На забезпечення тест системи для планової діагностики ВІЛ інфекції вагітних жінок та їх партнерів виділено – 0,5 тис. грн., кошти використанні в повному обсязі.
- На забезпечення засобами індивідуального захисту мед. працівників – 1,5 тис. грн., кошти використанні в повному обсязі.
- На медичне забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на військову службу, учасників АТО та членів їх сімей, а також демобілізованих із зони АТО на 2017р. – 265,0 тис. грн., а саме:
50,0 тис. грн. – Заводське;
135 тис. грн. – місто;
80 тис. грн. – район, з них 225,0 тис. грн. було витрачено на лікування 61 учасника АТО і 145 членів їх сімей.
- На надання цільового зубного протезування – 61,4 тис. грн., з них використано 61,3 тис. грн., а саме:
35,0 тис.грн. з міста, 26,3 тис.грн. з району ці кошти використанні на зубопротезування 35 пільговиків.

Для програми АФГ(афганці) виділено 60,0 тис.грн. з міста, які було використано в повному обсязі, також на АТО з міста виділено 50 тис. грн.
З міського бюджету, для ремонту, виділено додатково 60,0 тис.грн., які було використано в повному обсязі, а саме:
- для кардіологічного віділення 30,0тис.грн.;
- для інфекційного відділення 30,0 тис.грн.
Також з міського бюджету було виділено 80,0 тис. грн. на ремонт палати для учасників АТО.
По інших видатках виплачуються тільки першочергові і необхідні виплати в межах кошторисних призначень.
Від спонсорів отримуються продукти харчування та вироби медичного призначення.

Керівник установи ________ ____І.О. Швидюк_
(підпис) (ініціали, прізвище)
Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрацінадає інформацію у розрізі кожного закладу охорони здоров’я району щодо проблемних питань при формуванні бюджету 2018 року, зокрема: 
Чортківська центральна комунальна районна лікарня:
Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 39 887,4 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 49 142,2 тис. грн., дефіцит коштів – 9 254,8 тис. грн., що становить 2,5 місяців заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 3965,0 тис. грн., а потрібно – 5147,2 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить – 1182,2 тис.грн.
Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги:
Згідно кошторисних призначень на 6 місяців 2018 року на заробітну плату виділено коштів у сумі 7 320,2 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 9 829,4 тис. грн. (в т.ч. оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення – 807 000,00 грн.), дефіцит коштів до кінця другого кварталу поточного року – 2 509,2 тис.грн., що становить 1 місяць заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 1655,0 тис. грн., а потрібно – 2394,2 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить – 739,2 тис.грн.

Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка:
Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 1 796,4 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 2 484,8 тис. грн., дефіцит коштів – 688,4 тис. грн., що становить 3 місяців заробітної плати і оклад на матеріальну допомогу на оздоровлення.
Також згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 80,0 тис. грн., а потрібно – 100,0 тис.грн.,дефіцит коштів на енергоносії становить –20,0 тис.грн.

Разом по закладах відділу охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації:

Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на енергоносії виділено коштів у сумі 5700,0 тис. грн., а потрібно – 7641,4 тис.грн., дефіцит коштів на енергоносії становить – 1941,4 тис.грн.

Згідно кошторисних призначень на 2018 рік на заробітну плату виділено коштів у сумі 49 004,0 тис. грн., а потрібно на оплату праці з обов’язковими виплатами – 61 456,4 тис. грн., дефіцит коштів – 12 452,4 тис. грн..
Разом дефіцит коштів становить – 14393,8 тис.грн.
Протягом 2018 року буде проведено ряд заходів по економії коштів заробітної плати, а саме:
- Працівникам не пенсійного віку протягом 2018р. за бажанням надавати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів, пенсіонерам та пільговим пенсіонерам – 30 кал. днів.
- Не проводити оплату праці лікарям за чергування на дому, а надавати відгули.
- При вивільнені штатних посад перевагу надавати молодим спеціалістам, які працюють не повний робочий день. Штатна чисельність працівників установ утримується в мінімальних межах для надання належної медичної допомоги жителям Чортківського району.
З метою недопущення збільшення чисельності працівників установ запроваджено сумісництво та суміщення медичних працівників за вакантними посадами лікарського та середнього медичного персоналу. В фельдшерсько – акушерських пунктах посади молодших медичних сестер залишаються вакантними.
- Вести жорсткий контроль за використання енергоносіїв.
- Позачергові закриття відділів.
- З 01.01.2018р. провести оптимізацію ліжкового фонду (скоротити 10 ліжок ендокринологічних,6 акушерсько – гінекологічних).
- В наслідок оптимізації ліжкового фонду буде скорочено 4,75 ст.сестер медичних 2,5 ст.молодших медсестер.
- З 01.01.2018р. скорочено 9 лікарів пенсійного віку, які працювали на 0,25 ставки. Окрім того, в квітні 2018 року планується скорочення 5,25 посади лікаря – стоматолога, 5,25 посади сестри медичної стоматологічного кабінету та 2,5 посади молодшої сестри медичної. На протязі 2018 року буде скорочено 4 штатні одиниці в стоматологічній поліклініці.
- 5 ставок лікарських вакантних не заповнювати протягом року.
- Зняти усі надбавки до заробітної плати працівникам, що не є обов`язковими.

Також додаються сканкопії плану подальшої оптимізації ліжкового фонду та кадрового забезпечення лікарняних закладів з урахуванням виділених бюджетних коштів на 2018 рік та потреб населення у медичному обслуговуванні.