Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів Відділ культури рда                                                                             Звіт
                   про використання коштів загального фонду станом на 01.10. 2020 року.

На фінансування закладів відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА на 9місяців 2020 року передбачено видатки в сумі 9 300 000грн.
За 9 місяців 2020року використано коштів загального фонду в сумі –
7 794 823грн.в т.ч:
2111 (Заробітна плата) 5 944 410грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 1 467 218грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 124 954грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 149 801грн.
2250 (Видатки на відрядження) 0грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 1036грн.
2273 (Оплата електроенергії) 27 599грн.
2274 (Оплата природного газу) 76 343грн.
2275 (Оплата інших комунальних послуг) 3 442грн.
2282 (Окремі заходи по реаліз. держ.і регіон.програм) 0грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020року становить -
211 827грн. в т.ч.:
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 186 667грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 810грн.
2282(Окремі заходи по реаліз.держ.(регіон.)програм ) 24 350грн.

Забезпечення діяльності бібліотек
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 9 місяців 2020,грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 1876800 1766193 94,1
2120 Нарахування на заробітну плату 509800 506765 99,4
2210 Предмети, матеріали,обладнання 140000 42926 30,7
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 45000 22013 48,9
2250 Видатки на відрядження 800 0 0
2272 Оплата водопостачання 1400 305 21,8
2273 Оплата електроенергії 36000 10347 28,7
2274 Оплата природного газу 90000 33516 37,2
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. 3800 1707 44,9
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. - - -
РАЗОМ 2703600 2383772 88,2

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р., грн. Касові видатки, грн. % виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 2000 - -
3110 Придбання обладнання і предм. догостр.користування 3000 2010 67
РАЗОМ 5000 2010 40,2

Видатки загального фонду на 9місяців 2020р. тис.грн. 2703,600
Показники затрат
Кількість установ (бібліотек) од. 1
середнє число окладів (ставок)-всього од. 38,5
середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 31,0
середнє число окладів (ставок) робітників од. 4,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 2,25
Видатки загального фонду за 9 місяців 2020р. тис.грн. 2383,772


Показники продукту План на 2020р.
число читачів тис.осіб 15,0
бібліотечний фонд,тис.примірників од. 266,2
бібліотечний фонд,тис.грн. тис.грн. 2392,7
поповнення бібліотечного фонду тис.примір. 5,0
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. тис.грн. 40,0
Списання бібліотечного фонду,тис.примірників тис.примір. 5,0
Списання бібліотечного фонду,тис.грн. тис.грн. 15,0
Кількість книговидач ,од од. 243 000

Показники ефективності План на 2020р.
кількість книговидач на одного працівника,од.( ставку) од. 5820
середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік грн. 268,0
средні витрати на придбання одного примірника книжок,грн. грн. 80,0
Витрати на заробітну плату та енергоносії грн. 3459400

Показники якості План на 2020р.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% % 35
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 1

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 9 місяців 2020,грн. Касові видатки, грн. % виконання
2111 Заробітна плата 1432300 1318867 92,1
2120 Нарахування на заробітну плату 331300 331300 100
2210 Предмети, матеріали,обладнання 215000 62820 29,2
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 252000 116252 46,1
2250 Видатки на відрядження 1500 0 0
2272 Оплата водопостачання 1900 730 38,4
2273 Оплата електроенергії 40000 13999 35,0
2274 Оплата природного газу 105000 26818 25,5
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. 3800 1735 45,6
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. 375000 0 0
РАЗОМ 2757800 1872521 67,9

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення, грн. Касові видатки, грн. % виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 12800 1172 9,2
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 2500 2310 92,4
2272 Оплата водопостачання 200 - -
2273 Оплата електроенергії 500 - -
2274 Оплата природного газу 1500 - -
3110 Придбання обладнання і предметів .довгостр.користув. 22500 19804 88,0
РАЗОМ 40000 23286 58,2

Видатки загального фонду на 9 півріччя 2020р. тис.грн 2757,800
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 4
У тому числі:
Будинків культури од. 2
Клубів од. 2
Кількість гуртків од. 27
Середнє число окладів (ставок)всього од. 34,25
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3,75
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 24,5
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 2
Середнє число окладів (ставок) обслугов.і техн.персоналу од 4
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та ін.закл. клуб.типу за 9 місяців 2020р. тис.грн. 1872,521

Показник продукту План на 2020р.
Кількість відвідувачів- усього,осіб осіб 50000
В т.ч. за реалізованими квитками осіб 1140
В т.ч. безкоштовно осіб 48860
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. 137
в.т.ч кількість концертів од. 34
кількість нових постановок од. 2
кількість фестивалів од. 4
кількість конкурсів од. 3
кількість творчих вечорів од. 2
кількість презентацій од. 4
Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеї) од.
88
Комерційна місткість глядацьких залів, місць од. 351
Кількість слухачів в мистецьких закладах осіб 50000
в т.ч.:- за реалізованими квитками осіб 1140
- безкоштовно осіб 48860
Плановий обсяг доходів,тис.грн. тис.грн. 40000
у тому числі:-доходи від реалізації клубних квитків тис.грн. 8000
-доходи від виїзної та гастрольної діяльності тис.грн. -
Кількість реалізованих квитків шт. 1140

Показник ефективності План на 2020р.
Середня вартість одного квитка грн. 7,000
Середні витрати на одного відвідувача грн. 75,5
Середні витрати на проведення одного заходу грн. 25090 грн. 27256
Середні витрати на проведення концерту(постановки) грн. 5000
Середні витрати на один фестиваль грн. 150000
Середні витрати на один конкурс грн. 30000
Середні витрати на творчий вечір грн. 15000
Середні витрати на одну презентацію грн. 5000
Середні витрати на один інший культурно-освітній захід грн. 7000
Середня кількість слухачів на одному концерті осіб 250
Кількість розроблених туристичних маршрутів 3

Показники якості План на 2020р.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком % 1,0


Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання дітей
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 9 місяців 2020,грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 2520000 2366890 93,9
2120 Нарахування на заробітну плату 555600 521210 93,8
2210 Предмети, матеріали,обладнання 24000 18247 76,0
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 21000 11536 54,9
2250 Видатки на відрядження - - -
2272 Оплата водопостачання - - -
2273 Оплата електроенергії 19000 3253 17,1
2274 Оплата природного газу 88000 16029 18,2
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. - - -
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. - - -
РАЗОМ 3227600 2937165 91,0

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р.,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 10000 - -
2120 Нарахування на заробітну плату 6000 - -
2210 Предмети, матеріали,обладнання 55800 51478 92,2
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 55440 3000 5,4
2800 Інші поточні видатки 200 170 85,0
РАЗОМ 127440 54648 42,9

Видатки загального фонду на 9 місяців тис.грн 3227,600
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 3
У тому числі:
Музичних шкіл од. 3
Кількість музичних колективів од. 21
Кількість ансамблів од. 14
Середнє число окладів (ставок)всього од. 42,7
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3
Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу од 27,7
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 0,75
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 11,25
Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) од 8
Кількість класів од 19
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – усього за 9 місяців 2020р. тис.грн. 2991,813
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду – усього за 9 місяців 2020р. тис.грн. 2937,165
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду за 9 місяців2020р. тис.грн. 54,648

Показник продукту План на 2020рік
Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей, всього осіб 200
Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб 76
Кількість концертів од. 20
Кількість постановок од. 6

Показник ефективності План на 2020 рік
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 6
Кількість діто-днів од. 31040
Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. 22300
У тому числі за рахунок плати за навчанняу школах естетичного виховання грн. 375


Показники якості План на 2020 рік
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів 160
Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 11
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % 2


Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 9 місяців 2020,грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 494000 492461 99,7
2120 Нарахування на заробітну плату 108000 107943 99,9
2210 Предмети, матеріали,обладнання 4000 960 0,24
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 4500 - -
2250 Видатки на відрядження 500 - -
РАЗОМ 611000 601364 98,4

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р.,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 800 - -
РАЗОМ 800 - -


Видатки загального фонду на 9 місяців 2020р.

тис.грн 611,000
Показники затрат
Кількість установ - всього од. 1
у тому числі централізованих бухгалтерій од. 1
Середнє число окладів(ставок) всього од 6
Середнє число окладів(ставок) спеціалістів од 6
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів за 9 місяців 2020р. тис.грн. 601,364Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 9 місяців 2020,грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
3110 Придбання обладн.і предметів довгострокового користування
326520  - -
3132 Капітальний ремонт ін. об’єктів 44746 - - 
РАЗОМ 371266 - -


На фінансування програми «Збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020р.» на 9 місяців 2020р. коштів не заплановано               Начальник                                             Галина ЧАЙКІВСЬКА
ЗВІТ
про використання коштів загального фонду станом на 01.07. 2020 року.
На фінансування закладів відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА на 1 півріччя 2020 року передбачено видатки в сумі 6 376 500грн.
За 1 півріччя 2020року використано коштів загального фонду в сумі – 5 442 844грн.в т.ч:
2111 (Заробітна плата) 4 162 883грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 1 030 524грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 61 707грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 107 641грн.
2250 (Видатки на відрядження) 0грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 821грн.
2273 (Оплата електроенергії) 22 690грн.
2274 (Оплата природного газу) 54 855грн.
2275 (Оплата інших комунальних послуг) 1 723грн.
2282 (Окремі заходи по реаліз. держ.і регіон.програм) 0грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020року становить -  47 621 грн. в т.ч.:
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 26 233грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 12 763грн.
2274 (Оплата природного газу) 8 053грн.
2275 (Оплата інших комунальних послуг) 572грн.
Забезпечення діяльності бібліотек
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1 півріччя 2020,грн. Касові видатки, грн. % виконання
2111 Заробітна плата 1174000 1107835 94,4
2120 Нарахування на заробітну плату 328400 325714 99,2
2210 Предмети, матеріали,обладнання 95000 21337 22,5
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 30000 8014 26,7
2250 Видатки на відрядження 800 0 0
2272 Оплата водопостачання 1000 234 23,4
2273 Оплата електроенергії 24000 8419 35,4
2274 Оплата природного газу 90000 21502 23,9
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. 2600 760 29,2
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. - - -
РАЗОМ 1745800 1493815 85,6

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р., грн. Касові видатки, грн. % виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 2000 - -
3110 Придбання обладнання і предм. догостр.користування 3000 2010 67 
РАЗОМ 5000 2010 40,2

Видатки загального фонду на 1 півріччя 2020р. тис.грн. 1745,800
Показники затрат
Кількість установ (бібліотек) од. 1
середнє число окладів (ставок)-всього од. 41,75
середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 34,25
середнє число окладів (ставок) робітників од. 4,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 2,25
Видатки загального фонду за 1півріччя 2020р. тис.грн. 1493,815

Показники продукту План на 2020р.
число читачів тис.осіб 15,0
бібліотечний фонд,тис.примірників од. 266,2
бібліотечний фонд,тис.грн. тис.грн. 2392,7
поповнення бібліотечного фонду тис.примір. 5,0
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. тис.грн. 40,0
Списання бібліотечного фонду,тис.примірників тис.примір. 5,0
Списання бібліотечного фонду,тис.грн. тис.грн. 15,0
Кількість книговидач ,од од. 243 000

Показники ефективності План на 2020р.
кількість книговидач на одного працівника,од.( ставку) од. 5820
середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік грн. 268,0
средні витрати на придбання одного примірника книжок,грн. грн. 80,0
Витрати на заробітну плату та енергоносії грн. 3459400

Показники якості План на 2020р.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% % 35 динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 1

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1 півріччя 2020,грн. Касові видатки, грн. % виконання
2111 Заробітна плата 877300 821307 93,6
2120 Нарахування на заробітну плату 221500 219380 99,0
2210 Предмети, матеріали,обладнання 99000 30346 30,6
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 298000 96497 32,4
2250 Видатки на відрядження 1500 0 0
2272 Оплата водопостачання 1300 587 45,2
2273 Оплата електроенергії 28000 11529 41,2
2274 Оплата природного газу 105000 21071 20,1
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. 2600 963 37,1
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. 25000 0 0
РАЗОМ 1659200 1201680 72,4

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення, грн. Касові видатки, грн. % виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 12800 - -
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 2500 2310 92,4
2272 Оплата водопостачання 200 - -
2273 Оплата електроенергії 500 - -
2274 Оплата природного газу 1500 - -
3110 Придбання обладнання і предметів .довгостр.користув. 22500 19804 88,0
РАЗОМ 40000 22114 55,3

Видатки загального фонду на 1 півріччя 2020р. тис.грн 1659,200
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 6
У тому числі:
Будинків культури од. 3
Клубів од. 3
Кількість гуртків од. 27
Середнє число окладів (ставок)всього од. 37,25
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3,75
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 26,5
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 3
Середнє число окладів (ставок) обслугов.і техн.персоналу од 4
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та ін.закл. клуб.типу за 1 півріччя 2020р. тис.грн. 1201,680

Показник продукту План на 2020р.
Кількість відвідувачів- усього,осіб осіб 50000
В т.ч. за реалізованими квитками осіб 1140
В т.ч. безкоштовно осіб 48860
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. 137
в.т.ч кількість концертів од. 34
кількість нових постановок од. 2
кількість фестивалів од. 4
кількість конкурсів од. 3
кількість творчих вечорів од. 2
кількість презентацій од. 4
Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеї) од.  88
Комерційна місткість глядацьких залів, місць од. 351
Кількість слухачів в мистецьких закладах осіб 50000
в т.ч.:- за реалізованими квитками осіб 1140
- безкоштовно осіб 48860
Плановий обсяг доходів,тис.грн. тис.грн. 40000
у тому числі:-доходи від реалізації клубних квитків тис.грн. 8000
-доходи від виїзної та гастрольної діяльності тис.грн. -
Кількість реалізованих квитків шт. 1140

Показник ефективності План на 2020р.
Середня вартість одного квитка грн. 7,000
Середні витрати на одного відвідувача грн. 75,5
Середні витрати на проведення одного заходу грн. 25090 грн. 27256
Середні витрати на проведення концерту(постановки) грн. 5000
Середні витрати на один фестиваль грн. 150000
Середні витрати на один конкурс грн. 30000
Середні витрати на творчий вечір грн. 15000
Середні витрати на одну презентацію грн. 5000
Середні витрати на один інший культурно-освітній захід грн. 7000
Середня кількість слухачів на одному концерті осіб 250
Кількість розроблених туристичних маршрутів 3

Показники якості План на 2020р.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком % 1,0


Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання дітей
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1 півріччя 2020,грн. Касові видатки, грн. % виконання
2111 Заробітна плата 2000000 1925467 96,3
2120 Нарахування на заробітну плату 441000 417664 94,7
2210 Предмети, матеріали,обладнання 21000 9063 43,2
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 15000 3131 20,9
2250 Видатки на відрядження - - -
2272 Оплата водопостачання - - -
2273 Оплата електроенергії 13000 2742 21,1
2274 Оплата природного газу 88000 12282 14,0
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. - - -
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. - - -
РАЗОМ 2578000 2370349 91,9

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р., грн. Касові видатки, грн. % виконання
2111 Заробітна плата 35000 - -
2120 Нарахування на заробітну плату 7000 - -
2210 Предмети, матеріали,обладнання 26800 22568 84,2
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 3000 3000 100
2250 Видатки на відрядження 3000 - -
2800 Інші поточні видатки 200 170 85
РАЗОМ 75000 25738 34,3

Видатки загального фонду на1 півріччя 2020р. тис.грн 2578,000
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 3
У тому числі:
Музичних шкіл од. 3
Кількість музичних колективів од. 21
Кількість ансамблів од. 14
Середнє число окладів (ставок)всього од. 45,5
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3
Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу од 30,5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 0,75
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 11,25
Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) од 8
Кількість класів од 19
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – усього за 1 півріччя 2020р. тис.грн. 2396,087
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду – усього за 1 півріччя 2020р. тис.грн. 2370,349
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду за 1 півріччя 2020р. тис.грн. 25,738

Показник продукту План на 2020рік
Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей, всього осіб 200
Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб 76
Кількість концертів од. 20
Кількість постановок од. 6

Показник ефективності План на 2020 рік
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 6
Кількість діто-днів од. 31040
Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. 22300
У тому числі за рахунок плати за навчанняу школах естетичного виховання грн. 375


Показники якості План на 2020 рік
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів 160
Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 11
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % 2


Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1 півріччя 2020,грн. Касові видатки, грн. % виконання
2111 Заробітна плата 318000 308274 96,9
2120 Нарахування на заробітну плату 69600 67766 97,4
2210 Предмети, матеріали,обладнання 2500 960 38,4
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 3000 - -
2250 Видатки на відрядження 400 - -
РАЗОМ 393500 377000 95,8

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р., грн. Касові видатки, грн. % виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 800 - -
РАЗОМ 800 - -

Видатки загального фонду на 1 півріччя 2020р.  тис.грн 393,500
Показники затрат
Кількість установ - всього од. 1
у тому числі централізованих бухгалтерій од. 1
Середнє число окладів(ставок) всього од 6
Середнє число окладів(ставок) спеціалістів од 6
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів за 1півріччя 2020р. тис.грн. 377,000

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1півріччя 2020,грн. Касові видатки, грн. % виконання
3110 Придбання обладн.і предметів довгострокового користування
326520
-
-
3132 Капітальний ремонт ін. об’єктів 44746 - - 
РАЗОМ 371266 - -


На фінансування програми «Збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020р.» на 1 півріччя 2020р. коштів не заплановано


                  Начальник                                                         Галина ЧАЙКІВСЬКА


Звіт про використання коштів районного бюджету станом на 01.04. 2020 року.
Загальний фонд
На фінансування закладів відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА на 1 квартал 2020 року передбачено видатки в сумі 3 285 200грн.
За 1 квартал 2020року використано коштів загального фондув сумі – 2 174 370грн.в т.ч:
2111 (Заробітна плата) 1 694 607грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 395 729грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 32 101грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 26 257грн.
2250 (Видатки на відрядження) 0грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 522грн.
2273 (Оплата електроенергії) 13 862грн.
2274 (Оплата природного газу) 10 525грн.
2275 (Оплата інших комунальних послуг) 767грн.
2282 (Окремі заходи по реаліз. держ.і регіон.програм) 0грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020року становить -738 564 грн. в т.ч.:
2111 (Заробітна плата) 483 938грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 112 843грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 29 607грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 79 752грн.
2273 (Оплата електроенергії) 72грн.
2274 (Оплата природного газу) 31 970грн.
2275 (Оплата інших комунальних послуг) 382грн.

Забезпечення діяльності бібліотек
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1 кв.2020,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
2111 Заробітна плата 695000 523461 75,3
2120 Нарахування на заробітну плату 166800 131380 78,8
2210 Предмети, матеріали,обладнання 50000 17572 35,1
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 15000 4405 29,4
2250 Видатки на відрядження 600 0 0
2272 Оплата водопостачання 600 202 33,7
2273 Оплата електроенергії 14000 4050 28,9
2274 Оплата природного газу 90000 7038 7,8
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. 1400 380 27,1
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. - - -
РАЗОМ 1033400 688488 66,6

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р.,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 2000 - -
3110 Придбання обладнання і предм. догостр.користування 3000 2010 67
РАЗОМ 5000 2010 40,2

Видатки загального фонду на 1 кв.2020р. тис.грн. 1033,400
Показники затрат
Кількість установ (бібліотек) од. 1
середнє число окладів (ставок)-всього од. 41,75
середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 34,25
середнє число окладів (ставок) робітників од. 4,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 2,25
Видатки загального фонду за 1 кв.2020р. тис.грн. 688,488


Показники продукту План на 2020р.
число читачів тис.осіб 15,0
бібліотечний фонд,тис.примірників од. 266,2
бібліотечний фонд,тис.грн. тис.грн. 2392,7
поповнення бібліотечного фонду тис.примір. 5,0
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. тис.грн. 40,0
Списання бібліотечного фонду,тис.примірників тис.примір. 5,0
Списання бібліотечного фонду,тис.грн. тис.грн. 15,0
Кількість книговидач ,од од. 243 000

Показники ефективності План на 2020р.
кількість книговидач на одного працівника,од.( ставку) од. 5820
середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік грн. 268,0
средні витрати на придбання одного примірника книжок,грн. грн. 80,0
Витрати на заробітну плату та енергоносії грн. 3771000

Показники якості План на 2020р.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% % 35
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 1

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1 кв.2020,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
2111 Заробітна плата 555000 390036 70,3
2120 Нарахування на заробітну плату 124500 92518 74,3
2210 Предмети, матеріали,обладнання 48000 7885 16,4
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 134000 19768 14,7
2250 Видатки на відрядження 1000 0 0
2272 Оплата водопостачання 700 321 45,8
2273 Оплата електроенергії 15000 7418 49,4
2274 Оплата природного газу 105000 2286 2,2
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. 1400 387 27,7
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. 0 0 0
РАЗОМ 984600 520619 52,9

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 20300 - -
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 2500 - -
2272 Оплата водопостачання 200 - -
2273 Оплата електроенергії 500 - -
2274 Оплата природного газу 1500 - -
3110 Придбання обладнання і предметів .довгостр.користув. 15000 12304 82
РАЗОМ 40000 12304 30,8


Видатки загального фонду на 1 кв.2020р. тис.грн 984,600
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 6
У тому числі:
Будинків культури од. 3
Клубів од. 3
Кількість гуртків од. 27
Середнє число окладів (ставок)всього од. 37,25
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3,75
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 26,5
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 3
Середнє число окладів (ставок) обслугов.і техн.персоналу од 4
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та ін.закл. клуб.типу за 1 кв.2020р. тис.грн. 520,619

Показник продукту План на 2020р.
Кількість відвідувачів- усього,осіб осіб 50000
В т.ч. за реалізованими квитками осіб 1140
В т.ч. безкоштовно осіб 48860
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. 137
в.т.ч кількість концертів од. 34
кількість нових постановок од. 2
кількість фестивалів од. 4
кількість конкурсів од. 3
кількість творчих вечорів од. 2
кількість презентацій од. 4
Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеї) од. 88
Комерційна місткість глядацьких залів, місць од. 351
Кількість слухачів в мистецьких закладах осіб 50000
в т.ч.:- за реалізованими квитками осіб 1140
- безкоштовно осіб 48860
Плановий обсяг доходів,тис.грн. тис.грн. 40000
у тому числі:-доходи від реалізації клубних квитків тис.грн. 8000
-доходи від виїзної та гастрольної діяльності тис.грн. -
Кількість реалізованих квитків шт. 1140

Показник ефективності План на 2020р.
Середня вартість одного квитка грн. 7,000
Середні витрати на одного відвідувача грн. 84,20
Середні витрати на проведення одного заходу грн. 25090 грн. 26922
Середні витрати на проведення концерту(постановки) грн. 5000
Середні витрати на один фестиваль грн. 150000
Середні витрати на один конкурс грн. 30000
Середні витрати на творчий вечір грн. 15000
Середні витрати на одну презентацію грн. 5000
Середні витрати на один інший культурно-освітній захід грн. 7000
Середня кількість слухачів на одному концерті осіб 250
Кількість розроблених туристичних маршрутів 3

Показники якості План на 2020р.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком % 1,0

Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання дітей
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1 кв.2020,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
2111 Заробітна плата 880000 655741 74,5
2120 Нарахування на заробітну плату 193600 144257 74,5
2210 Предмети, матеріали,обладнання 9000 5683 63,1
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 9000 2084 23,1
2250 Видатки на відрядження - - -
2272 Оплата водопостачання - - -
2273 Оплата електроенергії 7000 2394 34,2
2274 Оплата природного газу 75000 1200 1,6
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. - - -
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. - - -
РАЗОМ 1173600 811359 69,1

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р.,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
2111 Заробітна плата 35000 - -
2120 Нарахування на заробітну плату 7000 - -
2210 Предмети, матеріали,обладнання 20800 9222 45,9
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 3000 - -
2250 Видатки на відрядження 3000
2273 Оплата електроенергії 1000 - -
2274 Оплата природного газу 5000 - -
2800 Інші поточні видатки 200 70 35
РАЗОМ 75000 9292 12,4

Видатки загального фонду на1 кв.2020р. тис.грн 1173,600
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 3
У тому числі:
Музичних шкіл од. 3
Кількість музичних колективів од. 21
Кількість ансамблів од. 14
Середнє число окладів (ставок)всього од. 45,5
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3
Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу од 30,5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 0,75
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 11,25
Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) од 8
Кількість класів од 19
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – усього за 1 кв.2020р. тис.грн. 820,651
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду – усього за 1 кв.2020р. тис.грн. 811,359
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду за 1 кв. 2020р. тис.грн. 9,292

Показник продукту План на 2020рік
Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей, всього осіб 200
Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб 76
Кількість концертів од. 20
Кількість постановок од. 6

Показник ефективності План на 2020 рік
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 6
Кількість діто-днів од. 31040
Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. 22775
У тому числі за рахунок плати за навчанняу школах естетичного виховання грн. 375 

Показники якості План на
2020 рік
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів 160
Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 11
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % 2


Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1 кв.2020,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
2111 Заробітна плата 156000 125370 80,4
2120 Нарахування на заробітну плату 34200 27574 80,6
2210 Предмети, матеріали,обладнання 1500 960 64
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 1500 - -
2250 Видатки на відрядження 400 - - 
РАЗОМ 193600 153904 79,5
Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 2020р.,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 800 - -

РАЗОМ 800 - -
Видатки загального фонду на 1кв.2020р.  тис.грн 193,600
Показники затрат
Кількість установ - всього од. 1
у тому числі централізованих бухгалтерій од. 1
Середнє число окладів(ставок) всього од 6
Середнє число окладів(ставок) спеціалістів од 6
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів за 1 кв. 2020р. тис.грн. 153,904 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення на 1кв.2020.,
грн. Касові видатки,
грн. % виконання
3110 Придбання обладн.і предметів довгострокового користування
326520  -  - 3132 Капітальний ремонт ін. об’єктів 44746 - - 
РАЗОМ 371266 - -

На фінансування програми «Збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020р.» на 1 квартал 2020р. коштів не заплановано                                         Начальник відділу                        Галина ЧАЙКІВСЬКА
Інформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.01. 2020 року.
На фінансування закладів відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА на 2019 рік передбачено видатки в сумі
11 551 800грн.
За 2019рік використано коштів загального фондув сумі -11 499 270грн.в т.ч:
2111 (Заробітна плата) 7 947 000грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 1 829 300грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 498 437грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 510 798грн.
2250 (Видатки на відрядження) 957грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 2 308грн.
2273 (Оплата електроенергії) 100 631грн.
2274 (Оплата природного газу) 376 543грн.
2275 (Оплата інших комунальних послуг) 2 496грн.
2282 (Окремі заходи по реаліз. держ.і регіон.програм) 230 800грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020року відсутня.

Забезпечення діяльності бібліотек
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 2520000 2520000 100
2120 Нарахування на заробітну плату 631000 631000 100
2210 Предмети, матеріали,обладнання 207000 206824 99,9
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 78800 78800 100
2250 Видатки на відрядження 1200 957 79,7
2272 Оплата водопостачання 2000 493 24,6
2273 Оплата електроенергії 45000 41352 91,9
2274 Оплата природного газу 136400 106611 78,2
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. 3600 2496 69,3
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. - - -
РАЗОМ 3625000 3588533 99,0

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 1014 1014 100
2800 Інші поточні видатки 740 740 100
3110 Придбання обладнання і предм. догостр.користування 84184 84184 100
РАЗОМ 85938 85938 100

Видатки загального фонду за 2019р. тис.грн. 3588,533
Показники затрат
Кількість установ (бібліотек) од. 1
середнє число окладів (ставок)-всього од. 41,75
середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 34,25
середнє число окладів (ставок) робітників од. 4,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 2,25
Видатки загального фонду за 2019рік тис.грн. 3588,533

Показники продукту Виконано за 2019р.
число читачів тис.осіб 15,334
бібліотечний фонд,тис.примірників од. 266,218
бібліотечний фонд,тис.грн. тис.грн. 2007,714
поповнення бібліотечного фонду тис.примір. 3,718
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. тис.грн. 298,511
Списання бібліотечного фонду,тис.примірників тис.примір. 8,999
Списання бібліотечного фонду,тис.грн. тис.грн. 20,662
Кількість книговидач ,од од. 243083

Показники ефективності Виконано за 2019р.
кількість книговидач на одного працівника,од.( ставку) од. 5822
середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік грн. 234,0
средні витрати на придбання одного примірника книжок,грн. грн. 77,0
Витрати на заробітну плату та енергоносії грн. 3301952

Показники якості Виконано за 2019р.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% % 169
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % -4,30

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 1991000 1991000 100
2120 Нарахування на заробітну плату 448100 448100 100
2210 Предмети, матеріали,обладнання 196200 196113 99,9
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 366000 365999 100
2250 Видатки на відрядження - - -
2272 Оплата водопостачання 2000 1815 90,8
2273 Оплата електроенергії 50000 49600 99,2
2274 Оплата природного газу 154000 154000 100
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. - - -
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. 230800 230800 100
РАЗОМ 3438100 3437427 99,9
Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 27300 26291 96,3
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 14700 14605 99,4
3110 Придбання обладн. І предметів догостр.користування 214000 208822 97,6
3132 Капітальний ремонт ін. об’єктів 1300 1232 68
РАЗОМ 257300 250950 97,5

Видатки загального фонду за 2019р. тис.грн 3437,427
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 6
У тому числі:
Будинків культури од. 2
Клубів од. 4
Кількість гуртків од. 27
Середнє число окладів (ставок)всього од. 37,25
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3,75
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 26,5
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 3
Середнє число окладів (ставок) обслугов.і техн.персоналу од 4
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та ін.закл. клуб.типу на 2019рік. Тис.грн. 3437,427

Показник продукту Виконано за 2019р.
Кількість відвідувачів- усього,осіб осіб 50130
В т.ч. за реалізованими квитками осіб -
В т.ч. безкоштовно осіб 50130
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. 137
в.т.ч кількість концертів од. 34
кількість нових постановок од. 2
кількість фестивалів од. 4
кількість конкурсів од. 3
кількість творчих вечорів од. 2
кількість презентацій од. 4
Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеї) од.
88
Комерційна місткість глядацьких залів, місць од. 351
Кількість слухачів в мистецьких закладах осіб 50130
в т.ч.:- за реалізованими квитками осіб -
-
безкоштовно осіб 50130
Плановий обсяг доходів,тис.грн. тис.грн. 55,3
у тому числі:-доходи від реалізації клубних квитків тис.грн. -
-доходи від виїзної та гастрольної діяльності тис.грн. -
Кількість реалізованих квитків шт. -

Показник ефективності Виконано за 2019р.
Середня вартість одного квитка грн. 7,000
Середні витрати на одного відвідувача грн. 68,57
Середні витрати на проведення одного заходу грн. 25090 грн. 26922
Середні витрати на проведення концерту(постановки) грн. 5000
Середні витрати на один фестиваль грн. 150000
Середні витрати на один конкурс грн. 30000
Середні витрати на творчий вечір грн. 15000
Середні витрати на одну презентацію грн. 5000
Середні витрати на один інший культурно-освітній захід грн. 7000
Середня кількість слухачів на одному концерті осіб 250
Кількість розроблених туристичних маршрутів 3

Показники якості План на 2019р.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком % 1,0

Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання дітей
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 2891000 2891000 100
2120 Нарахування на заробітну плату 630300 630300 100
2210 Предмети, матеріали,обладнання 82000 82000 100
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 50000 49999 100
2250 Видатки на відрядження - - -
2272 Оплата водопостачання - - -
2273 Оплата електроенергії 25000 9680 38,7
2274 Оплата природного газу 116000 115932 99,9
2275 Оплата ін. енергон.та ін.ком.п. - - -
2282 Окремі заходи по реаліз.держ.пр. - - -
РАЗОМ 3794300 3778911 99,6

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 35000 30810 88
2120 Нарахування на заробітну плату 7000 6778 96,8
2210 Предмети, матеріали,обладнання 31000 14214 45,9
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 3000 - -
2272 Оплата водопостачання 200 - -
2273 Оплата електроенергії 1000 - -
3110 Придбання обладн. і предметів догостр.користування 58370 37800 64,8
3132 Капітальний ремонт ін. об’єктів 4200 3475 82,7
РАЗОМ 139770 93077 66,6

Видатки загального фонду за 2019р. тис.грн 3778,911
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 3
У тому числі:
Музичних шкіл од. 3
Кількість музичних колективів од. 21
Кількість ансамблів од. 14
Середнє число окладів (ставок)всього од. 45,5
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3
Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу од 30,5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 0,75
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 11,25
Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) од 8
Кількість класів од 19
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – усього за 2019рік. тис.грн. 3871,988
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду – усього за 2019рік тис.грн. 3778,911
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду за 2019рік тис.грн. 93,077


Показник продукту Виконано за 2019рік
Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей, всього осіб 200
Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб 76
Кількість концертів од. 20
Кількість постановок од. 6

Показник ефективності План на
2019 рік
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 6
Кількість діто-днів од. 31040
Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. 19360
У тому числі за рахунок плати за навчанняу школах естетичного виховання грн. 425


Показники якості План на 2019 рік
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів 180
Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 11
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % 2


Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Загальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2111 Заробітна плата 545000 545000 100
2120 Нарахування на заробітну плату 119900 119900 100
2210 Предмети, матеріали,обладнання 13500 13500 100
2240 Оплата послуг(крім комунальн.) 16000 16000 100
РАЗОМ 694400 694400 100

Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
2210 Предмети, матеріали,обладнання 800 594 74,3
РАЗОМ 800 594 74,3

Видатки загального фонду за 2019р.
тис.грн 694,400
Показники затрат
Кількість установ - всього од. 1
у тому числі централізованих бухгалтерій од. 1
Середнє число окладів(ставок) всього од 6
Середнє число окладів(ставок) спеціалістів од 6
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів на 2019 рік тис.грн. 694,400

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Спеціальний фонд
КЕКВ Назва КЕКВ Кошторисні призначення,
грн. Касові видатки,
грн. %
виконання
3110 Придбання обладн.і предметів довгострокового користування
356700
29500
8,3
3132 Капітальний ремонт ін. об’єктів 427230 382484 89,5
РАЗОМ 783930 411984 53,0

На фінансування програми «Збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020р.» на 2019р. заплановано 22000грн. та використано 22000грн.(16001грн.-придбання двох кольорових принтерів;5999грн.-придбання канцелярського обладнання.)                                       Начальник  відділу                           Галина ЧАЙКІВСЬКА

 Інформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.10. 2019 року.
На фінансування закладів відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА на 9 місяців 2019 року передбачено видатки в сумі 8701700грн.
За 9 місяців 2019року використано коштів в сумі -8109132,52грн.в т.ч:
2111 (Заробітна плата) 5767311,32грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 1324485,42грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 286778,35грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 334431,69грн.
2250 (Видатки на відрядження) 763,77грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 1736,79грн.
2273 (Оплата електроенергії) 62099,97грн.
2274 (Оплата природного газу) 199129,11грн
2275 (Оплата ін. енергоносіїв та ін. комун. послуг) 2496,10грн.
2282 (Окремі заходи по реаліз.держ.програм) 129900,00грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019року по загальному фонду відсутня, а по спеціальному становить - 128169,00грн.(КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів)
Забезпечення діяльності бібліотек
Видатки загального фонду за 9 місяців 2019р. тис.грн. 2583,859
Показники затрат
Кількість установ (бібліотек) од. 1
середнє число окладів (ставок)-всього од. 41,25
середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 34,75
середнє число окладів (ставок) робітників
од.  3,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 2,25
Видатки загального фонду на 2019рік тис.грн. 3660,000

Показники продукту План на 2019р.
число читачів тис.осіб 15,000
бібліотечний фонд,тис.примірників од. 235000
бібліотечний фонд,тис.грн. тис.грн. 1729,865
поповнення бібліотечного фонду тис.примір. 3,5
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. тис.грн. 175,0
Списання бібліотечного фонду,тис.примірників тис.примір. 40,000
Списання бібліотечного фонду,тис.грн. тис.грн. 200,000
Кількість книговидач ,од од. 246000

Показники ефективності План на 2019р.
кількість книговидач на одного працівника,од.( ставку) од. 5963
середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік грн. 242,0
средні витрати на придбання одного примірника книжок,грн. грн. 50,0
Показники якості План на 2019р.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% % 117
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % -4,45

 
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Видатки загального фонду за 9 місяців 2019р. тис.грн 2374,332
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 4
У тому числі:
Будинків культури од. 2
Клубів од. 2
Кількість гуртків од. 27
Середнє число окладів (ставок)всього од. 37,25
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3,75
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 26,5
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 3
Середнє число окладів (ставок) обслугов.і техн.персоналу од 4
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та ін.закл. клуб.типу на 2019рік. тис.грн. 3460,800

Показник продукту План на 2019р.
Кількість відвідувачів- усього,осіб осіб 50000
В т.ч. за реалізованими квитками осіб 1140
В т.ч. безкоштовно осіб 48860
Кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. 134
Плановий обсяг доходів,тис.грн. тис.грн. 35,000
у тому числі:доходи від реалізації клубних квитків тис.грн. 8,000
Кількість реалізованих квитків шт. 1142
Показник ефективності План на 2019р.
Середня вартість одного квитка грн. 7,000
Середні витрати на одного відвідувача грн. 69,51
Середні витрати на проведення одного заходу грн. 25938
Показники якості План на 2019р.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком % -1,8

 
1011100 Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання дітей

Видатки загального фонду за 9 місяців 2019р. тис.грн 2663,200
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 3
У тому числі:
Музичних шкіл од. 3
Середнє число окладів (ставок)всього од. 46,0
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3
Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу од 30,5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 0,75
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 11,75
Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) од 8
Кількість класів од 19
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – усього на 2019рік. тис.грн. 3830,2000
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду – усього на 2019рік тис.грн. 3760,000
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду на 2019рік тис.грн. 70,200
Показники якості
Показник продукту План на 2019рік
Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей, всього осіб 188
Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб 57
Показник ефективності План на
2019 рік
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 6
Кількість діто-днів од. 31040
Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. 20373
У тому числі за рахунок плати за навчанняу школах естетичного виховання грн. 373
Показники якості План на
2019 рік
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів 180
Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 11
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % 3
 
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Видатки загального фонду за 9 місяців 2019р. .
тис.грн. 487,742
Показники затрат
Кількість установ - всього од. 1
у тому числі централізованих бухгалтерій од. 1
Середнє число окладів(ставок) всього од 6
Середнє число окладів(ставок) спеціалістів од 6
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів на 2019 рік тис.грн. 670,000
На фінансування програми «Збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020 роки» на 9 місяців 2019р. заплановано 22000грн. та використано 22000грн.


Начальник відділу                                           Галина ЧАЙКІВСЬКА

Інформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.07. 2019 року.

На фінансування закладів відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА на 1 півріччя 2019 року передбачено видатки в сумі 6393800грн.
За 1 півріччя 2019року використано коштів в сумі -5719075,99грн.в т.ч:
2111 (Заробітна плата) 4134573,98грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 941165,24грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 178524,90грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 221054,08грн.
2250 (Видатки на відрядження) 385,08грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 682,61грн.
2273 (Оплата електроенергії) 42063,39грн.
2274 (Оплата природного газу) 199129,11грн
2275 (Оплата ін. енергоносіїв та ін. комун. послуг) 1497,60грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019року становить 40663,38грн.

Забезпечення діяльності бібліотек
Видатки загального фонду за 1півріччя 2019р. тис.грн. 1673,010
Показники затрат
Кількість установ (бібліотек) од. 1
середнє число окладів (ставок)-всього од. 41,25
середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 34,75
середнє число окладів (ставок) робітників од. 3,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 2,25
Видатки загального фонду на 2019рік тис.грн. 3660,000

Показники продукту План на 2019р.
число читачів тис.осіб 15,000
бібліотечний фонд,тис.примірників од. 235000
бібліотечний фонд,тис.грн. тис.грн. 1729,865
поповнення бібліотечного фонду тис.примір. 3,5
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. тис.грн. 175,0
Списання бібліотечного фонду,тис.примірників тис.примір. 40,000
Списання бібліотечного фонду,тис.грн. тис.грн. 200,000
Кількість книговидач ,од од. 246000

Показники ефективності План на 2019р.
кількість книговидач на одного працівника,од.( ставку) од. 5963
середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік грн. 242,0
средні витрати на придбання одного примірника книжок,грн. грн. 50,0

Показники якості План на 2019р.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% % 117
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % -4,45

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Видатки загального фонду за 1 півріччя 2019р. тис.грн 1590,166
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 4
У тому числі:
Будинків культури од. 2
Клубів од. 2
Кількість гуртків од. 27
Середнє число окладів (ставок)всього од. 37,25
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3,75
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 26,5
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 3
Середнє число окладів (ставок) обслугов.і техн.персоналу од 4
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та ін.закл. клуб.типу на 2019рік. тис.грн. 3460,800

Показник продукту План на 2019р.
Кількість відвідувачів- усього,осіб осіб 50000
В т.ч. за реалізованими квитками осіб 1140
В т.ч. безкоштовно осіб 48860
Кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. 134
Плановий обсяг доходів,тис.грн. тис.грн. 35,000
у тому числі:доходи від реалізації клубних квитків тис.грн. 8,000
Кількість реалізованих квитків шт. 1142

Показник ефективності План на 2019р.
Середня вартість одного квитка грн. 7,000
Середні витрати на одного відвідувача грн. 69,51
Середні витрати на проведення одного заходу грн. 25938

Показники якості План на 2019р.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком % -1,8

 Надання спеціальної освіти- школи естетичного виховання дітей
Видатки загального фонду за 1 півріччя 2019р. тис.грн 2149,521
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 3
У тому числі:
Музичних шкіл од. 3
Середнє число окладів (ставок)всього од. 46,0
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3
Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу од 30,5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 0,75
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 11,75
Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) од 8
Кількість класів од 19
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – усього на 2019рік. тис.грн. 3830,2000
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду – усього на 2019рік тис.грн. 3760,000
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду на 2019рік тис.грн. 70,200
Показники якості

Показник продукту План на 2019рік
Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей, всього осіб 188
Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб 57

Показник ефективності План на
2019 рік
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 6
Кількість діто-днів од. 31040
Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. 20373
У тому числі за рахунок плати за навчанняу школах естетичного виховання грн. 373

Показники якості План на
2019 рік
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів 180
Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 11
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % 3

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Видатки загального фонду за 1 півріччя 2019р. .
тис.грн. 306,377
Показники затрат
Кількість установ - всього од. 1
у тому числі централізованих бухгалтерій од. 1
Середнє число окладів(ставок) всього од 6
Середнє число окладів(ставок) спеціалістів од 6
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів на 2019 рік тис.грн. 670,000

На реалізацію заходів програми «Збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020 роки» за перше півріччя 2019р.  використано 16001грн.при плані 17000грн.(спеціальний фонд). Придбано 2 кольорових принтери для друку буклетів, брошур. По загальному фонді передбачено 5000грн., проте кошти не виділялись. 
 
Начальник відділу                                               Галина ЧАЙКІВСЬКАІнформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.04. 2019 року.

На фінансування закладів відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА на 1 квартал 2019 року передбачено видатки в сумі 3192700грн.
За 1 квартал 2019року використано коштів в сумі -2605710,06грн.в т.ч:
2111 (Заробітна плата) 1881121,30грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 432832,42грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 94561,97грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 13602,52грн.
2250 (Видатки на відрядження) 0,00грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 393,68грн.
2273 (Оплата електроенергії) 12765,32грн.
2274 (Оплата природного газу) 169534,29грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019року відсутня.

 
Забезпечення діяльності бібліотек

Видатки загального фонду за 1 кв.2019р.- 817,741тис.грн.
Показники затрат
Кількість установ (бібліотек) од. 1
середнє число окладів (ставок)-всього од. 41,25
середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 34,75
середнє число окладів (ставок) робітників од. 3,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 2,25

Показники продукту План на 2019р.
число читачів- 15,000тис.осіб
бібліотечний фонд,тис.примірників од. 235000
бібліотечний фонд,тис.грн. тис.грн. 1729,865
поповнення бібліотечного фонду тис.примір. 3,5
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. тис.грн. 175,0
Списання бібліотечного фонду,тис.примірників тис.примір. 40,000
Списання бібліотечного фонду,тис.грн. тис.грн. 200,000
Кількість книговидач ,од од. 246000

Показники ефективності План на 2019р.
кількість книговидач на одного працівника,од.( ставку) од. 5963
середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік грн. 242,0
средні витрати на придбання одного примірника книжок,грн. грн. 50,0

Показники якості План на 2019р.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% % 117
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % -4,45
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Видатки загального фонду за 1 кв.2019р. 718,024тис.грн.
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 4
У тому числі:
Будинків культури од. 2
Клубів од. 2
Кількість гуртків од. 27
Середнє число окладів (ставок)всього од. 37,25
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3,75
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 26,5
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 3
Середнє число окладів (ставок) обслугов.і техн.персоналу од 4

Показник продукту План на 2019р.
Кількість відвідувачів- усього,осіб осіб 50000
В т.ч. за реалізованими квитками осіб 1140
В т.ч. безкоштовно осіб 48860
Кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. 134
Плановий обсяг доходів,тис.грн. тис.грн. 35,000
у тому числі:доходи від реалізації клубних квитків тис.грн. 8,000
Кількість реалізованих квитків шт. 1142

Показник ефективності План на 2019р.
Середня вартість одного квитка грн. 7,000
Середні витрати на одного відвідувача грн. 69,51
Середні витрати на проведення одного заходу грн. 25938

Показники якості План на 2019р.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком % -1,8

 
Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання дітей
Видатки загального фонду за 1 кв.2019р. 916,342тис.грн.
Показники затрат
Кількість установ усього: од. 3
У тому числі:
Музичних шкіл од. 3
Середнє число окладів (ставок)всього од. 46,0
Середнє число окладів (ставок)керівних працівників од. 3
Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу од 30,5
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 0,75
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 11,75
Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) од 8
Кількість класів од 19

Показник продукту План на 2019рік
Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей, всього осіб 188
Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання осіб 57

Показник ефективності План на
2019 рік
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 6
Кількість діто-днів од. 31040
Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. 20373
У тому числі за рахунок плати за навчанняу школах естетичного виховання грн. 373

Показники якості План на
2019 рік
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів 180
Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду % 11
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах % 3
 
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Видатки загального фонду за 1 квартвл 2019р. -153,602 тис.грн.
Показники затрат
Кількість установ - всього од. 1
у тому числі централізованих бухгалтерій од. 1
Середнє число окладів(ставок) всього од 6
Середнє число окладів(ставок) спеціалістів од 6
Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів на 2019 рік тис.грн. 670,000

На фінансування районної програми «Збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020роки» протягом звітного періоду кошти з районного бюджету не виділялись.
 
Інформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.01. 2019 року.


За 2018рік використано коштів в сумі -9685595,12грн.в т.ч:

2111 (Заробітна плата) 6896400,00грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 1695500,00грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 380740,00грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 181521,92грн.
2250 (Видатки на відрядження) 551,52грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 2277,02грн.
2273 (Оплата електроенергії) 93635,57грн.
2274 (Оплата природного газу) 434969,09грн

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019року відсутня.
 

В.о.начальник відділу                                                                          Марія МЕЛЬНИК

Інформація
про використання коштів загального фонду станом на 01.10. 2018 року.
На фінансування закладів відділу культури, туризму,національностей та релігій Чортківської РДА на 2018 рік передбачено видатки в сумі 9620000грн.
На 9 місяців 2018року заплановано коштів в сумі -7263100грн.
За 9 місяців 2018року використано коштів в сумі -6711958грн.в т.ч:

2111 (Заробітна плата) 4972323грн.
2120 (Нарахування на заробітну плату) 1177126грн.
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 141362грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 84611грн.
2250 (Видатки на відрядження) 354грн.
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) 1545грн.
2273 (Оплата електроенергії) 57391грн.
2274 (Оплата природного газу) 277246грн

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018року становить -41915грн. в т.ч.по КЕКВ:

2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 33215грн.
2240 (Оплата послуг(крім комунальних)) 8700грн.

 Мережа галузі закладів культури району складається
із 88 закладів: 42 бібліотечних, 43 клубних, 3 школи естетичного виховання.
Згідно затвердженого кошторису у 2017 році на відділ культури, туризму, національностей та релігій Чортківської райдержадміністрації було заплановано 7496.7 тис.грн., які використано згідно затвердженого кошторису, у т.ч.:
на заробітну плату та відрахування – 6833.9 тис.грн.;
на енергоносії – 433.0 тис.грн.;
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 129.6 тис.грн.
на оплату послуг (крім комунальних) – 100.2 тис.грн.

У 2018 році на галузь культури заплановано 9361.0 тис.грн.
Ще потрібно:
366.0 тис. грн.. для виплати допомоги на оздоровлення;
350.0 тис.грн. – для проведення заходів, придбання сценічних костюмів та проведення творчого звіту мистецьких колективів району у м.Тернополі;
153.5 тис.грн. – на виконання програми розвитку туризму у Чортківському районі;
70.0 тис.грн. – на виконання програми охорони об’єктів культурної спадщини у Чортківському районі;
1200.0 тис.грн. – на капремонт центральної районної бібліотеки (згідно проектно-кошторисної документації);
301.0 тис. грн. – на покращення матеріально-технічної бази (крім капремонтів).