Документи Рішення Рішення VII скликання XIV сесія ІІ пленарне засідання (11 травня 2018 року) № 370 - 399 № 371 Про проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу району

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 11 травня 2018 року                                                                                 № 371
м. Чортків

Про проведення конкурсу на визначення
опорного навчального закладу району

З метою формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи, відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту», статей 9, 11, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2016 р. № 79) зі змінами, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), відповідно до листа начальника відділу освіти районної державної адміністрації від 07 лютого 2018 року №01-08/119, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань від 11 травня 2018 року, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Провести конкурс щодо визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району у 2018 році.
2. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення опорного навчального закладу, що додаються.
3. Утворити конкурсну комісію з визначення опорного навчального закладу, згідно з додатком.
4. Передбачити утворення опорного навчального закладу району без закриття, пониження в ступені шкіл-філій.
5. Відділу освіти Чортківської райдержадміністрації довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів умови проведення конкурсу.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Чортківський Р.В.) та заступника голови Чортківської райдержадміністрації (Віват І.О.).


Голова районної ради                                                                     В.М.Шепета
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
від 11 травня 2018 року № 371


УМОВИ
проведення конкурсу з визначення опорного
навчального закладу

1. Мета і завдання Конкурсу
1. Конкурс проводиться з метою покращення умов для забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, допрофесійне навчання незалежно від місця їх проживання, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів, створення єдиної системи виховної роботи.
2. Завдання Конкурсу:
- виявлення ефективної моделі опорного закладу як центру освітнього округу, діяльність якого спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;
- визначення кращих проектів опорних навчальних закладів та заохочення їх діяльності;
- поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних навчальних закладів.
3. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія щодо визначення опорних закладів серед загальноосвітніх навчальних закладів району, засновником яких є Чортківська районна рада (далі – Комісія). Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснюється відділом освіти Чортківської районної державної адміністрації.

2. Терміни проведення та учасники Конкурсу
1. Конкурс проводиться у два етапи :
І етап – підготовчий, протягом 60 календарних днів з часу оголошення конкурсу - подання заявок закладами загальної середньої освіти на участь у Конкурсі до відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації;
ІІ етап – основний – визначення переможців Конкурсу протягом 30 календарних днів після закінчення І етапу.

3. Порядок проведення Конкурсу
1. Для участі у І етапі закладам загальної середньої освіти району необхідно подати до відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації такі документи:
1) план розвитку навчального закладу (5-7 сторінок), що містить інформацію про :
- забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються з території обслуговування навчального закладу; кількість учнів , які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунку відстаней та приблизно часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);
- мережу класів та їх наповненість;
- якісний склад педагогічного колективу;
- організацію допрофільного, профільного та поглибленого навчання;
- організацію інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;
- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;
- результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, інших конкурсів та змагань;
- відомість про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорному навчальному закладі (окремо вказати орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів району);
- наявність та потребу транспорту для підвезення учнів до опорного навчального закладу;
- матеріально-технічну базу: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інше; лабораторії, навчальні майстерні, забезпечені відповідним обладнанням; класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; їдальня (вказати кількість посадкових місць); внутрішні туалети;
- опис інвестиційних потреб опорного закладу (оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо);
- залучення бюджетних коштів, інвестицій.
2. Конкурсні матеріали оформлюються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.
1) Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Чортківської районної ради та Чортківської районної державної адміністрації.

4. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу
1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією на визначення опорного навчального закладу (далі – Комісія) .
2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 350.
3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):
Назва критерію Оцінювання за критерієм
5 балів 10 балів
Кількість філій опорного навчального закладу дві філії три філії і більше
Кількість учнів в опорному навчальному закладі (без врахування учнів філій) 100-120 осіб 120 осіб і більше
Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного навчального закладу після консолідації мережі До 30 учнів більше 30 учнів
Використання проектної потужності опорного навчального закладу після консолідації мережі навчальних закладів 30% більше 30%
Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного навчального закладу більше 15 км 15 км і менше
Тривалість маршруту в одну сторону більше 25 хв. до 25 хв.
Наявність шкільних автобусів один один і більше
Кількість класів на паралелі один один і більше
Середня наповнюваність класів 11 осіб більше 11 осіб
Кількість профілів у опорному навчальному закладі один один і більше
Наявність курсів за вибором та факультативів у опорному закладі (8-11класи) 1 1 і більше
Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному навчальному закладі 1 більше 1
Освітній рівень педагогів (вища освіта) 90-95% 95% і більше
Якісний рівень педагогів 60-66% 66,1 % і більше
Наявність кабінетів:
фізики

хімії

біології

географії

інформатики

навчальних майстерень

спортивної зали

лабораторії
є, але без паспорту
є, але без паспорту
є, але без паспорту
є, але без паспорту
є, але без паспорту
є, але без паспорту
є, але без паспорту
є, але без паспорту
так

так

так

так

так

так

так

так
Наявність швидкісного Інтернету 0,5 - 1 Мбіт 1 Мбіт і більше
Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом є, але не для всіх учасників навчального процесу так
Наявність веб-сайту та його дієвість так, але не дієвий так
Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою так, але відсутня одна із складових так
Наявність актової зали у пристосованому приміщенні так
Створення умов для навчання дітей на візках:

пандус


внутрішні санвузли


є, але не відповідає нормам
є, не відповідають нормам

так


так
Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера) так, але відсутні одна або декілька складових так
Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води тільки холодна проточна вода так
Аналіз результатів участі учнів у ЗНО, підтвердження результатів при нагородженні медалями менше 50% підтвердження 100%
Вартість утримання 1 учня в опорному навчальному закладі Нижче норми Перевищує норму
Термін проведення останнього капітального ремонту 15-10 років до 5 років
Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам менше 50% забезпеченості 100%
Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти частково так
Масштабність інвестиційних потреб опорного навчального закладу частково так

4. Комісія працює на громадських засадах.
5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.
6. За підсумками Конкурсу Комісія приймає рішення і рекомендує районній раді утворити з відібраних закладів опорні школи.
7. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів від складу Комісії.
8. Протокол Комісії за результатами визначення опорного навчального закладу затверджується рішенням сесії районної ради.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                              Т.В.ЯБЛОНЬ


Додаток
до рішення районної ради
від 11 травня 2018 № 371

Склад конкурсної комісії
з визначення опорного навчального закладу

№ Прізвище, ім’я, по батькові Місце роботи Посада
Співголови конкурсної комісії
1. ШЕПЕТА Віктор Михайлович Чортківська районна рада Голова районної ради
2. ЧАЙЧУК Оксана
Тимофіївна Чортківська районна державна адміністрація Голова районної державної адміністрації
Заступник голови конкурсної комісії
3. ГУЛЬКА
Ірина Михайлівна Відділ освіти районної державної адміністрації Начальник відділу освіти районної державної адміністрації
Секретар комітету
4. ГУЛЬЧАК Тетяна Михайлівна Відділ освіти районної державної адміністрації Головний спеціаліст відділу освіти
Члени конкурсної комісії
5. ВІВАТ Іван Осипович Чортківська районна державна адміністрація Заступник голови районної державної адміністрації
6. ГОРЯЧИЙ Григорій Мирославович ПрАТ "Чортківське племпідприємство" Директор ПрАТ "Чортківське племпідприємство" , депутат районної ради
7. ДЕМКОВИЧ Михайло Миколайович ДП "Чортківське лісове господарство"
Лісничий І класу ДП "Чортківське лісове господарство",голова постійної комісії районної радиз питань соціально-економічного розвитку, підприємництва,
власності, інвестицій та торгівлі депутат районної ради
8. КАЛАКАЙЛО Іван Ярославович Приватний підприємець Голова постійної комісії районної радиз питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції, депутат районної ради
9. ПУШКАР Петро Іванович Чортківська районна рада Заступник голови районної ради
10 ПЕТРІВ Світлана Михайлівна Комунальна установа «Районний методичний кабінет» Чортківської районної ради Завідувач РМК
11 РУДИК Степанія Михайлівна Пенсіонер Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, депутат районної ради
12 ХРУСТАВКА Любомир Михайлович Тимчасово не працює Депутат районної ради
13 ЧОРТКІВСЬКИЙ Роман Володимирович Чортківськацентральнакомунальна районналікарня Головний лікар Чортківської ЦКРЛ, голова постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, депутат районної ради
14 ЯБЛОНЬ Тетяна Василівна Чортківська районна рада Керуючий справами виконавчого апарату районної ради, депутат районної ради


Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                  Т.В.ЯБЛОНЬ