Документи Рішення Рішення VII скликання XVII сесія ІІ пленарне засідання (20 грудня 2018 року) №471-498 № 477 Про внесення змін до районної програми фінансування фонду Чортківської районної ради на 2016-2020 роки для надання разової грошової допомоги

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2018 року                                                                                  № 477
м. Чортків

Про внесення змін до районної
програми фінансування фонду Чортківської
районної ради на 2016 - 2020 роки для надання
разової грошової допомоги

Розглянувши рекомендації постійної комісій районної ради з питань бюджету від 18.12.2018 року, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити зміни до районної програми фінансування фонду Чортківської районної ради на 2016 - 2020 роки для надання разової грошової допомоги, виклавши її в новій редакції (що додається).
2. Затвердити положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради на 2016-2020 роки, виклавши його в новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Чортківської районної ради з питань бюджету (Рудик С.М. ).


Голова районної ради                                                                  В.М. ШЕПЕТА


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
20 грудня 2018 р. № 477

ПРОГРАМА
фінансування фонду Чортківської районної ради на
2016-2020 роки для надання разової грошової допомоги
( в новій редакції)

Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Чортківська районна рада
2. Назва розпорядчого документу Підпункт б пункту 3 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України
3. Розробник програми Виконавчий апарат Чортківської районної ради
4. Відповідальний за виконання програми Чортківська районна рада
5. Учасник програми Фінансове управління райдержадміністрації
6. Термін реалізації програми 2016 - 2020 роки
7. Етапи виконання програми 5 етапів
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – всього 2016 рік - 567 000 грн.
2017 рік - 500 000 грн.
2018 рік – 1 100 000 грн.
2019 рік – 1 280 000 грн.
2020 рік – 500 000 грн.
9. Коштів районного бюджету 2016 рік – 567 000 грн.
2017 рік - 500 000 грн.
2018 рік – 1 100 000 грн.
2019 рік – 1 280 000 грн.
2020 рік – 500 000 грн.

ІІ. Визначення проблеми та мети на розв’язання яких спрямована програма.
Серед багаточисельних звернень громадян домінують переважно звернення про надання грошової допомоги
- учасникам бойових дій на території України, а саме:
1) мобілізованих відповідно до Указів Президента України «Про часткову мобілізацію в Україні» та членам їх сімей;
2) працівників УМВС України, СБ України та членам їх сімей;
3) військових службовців за контрактом та членам їх сімей;
4) вояків добровольчих батальйонів та членам їхніх сімей.
- найменш соціально захищених категорій населення, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок проведення складних медичних операцій та тривалого і дорогого медикаментозного лікування, стихійного лиха, нещасного випадку, інших ускладнюючих обставин та членам їх сімей.
Реалізація програми є однією із складових, створених в районі системи гарантій соціальної захищеності найбільш вразливих верств населення за підтримки депутатського корпусу Чортківської районної ради.

ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми.

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.
Невід'ємною частиною програми є положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради.
Термін дії програми фінансування фонду Чортківської районної ради: 2016 - 2020 роки.
Обсяг фінансування програми з районного бюджету становить:
2016 рік - 567 000 грн.
2017 рік - 500 000 грн.
2018 рік – 1 100 000 грн.
2019 рік – 1 280 000 грн.
2020 рік - 500 000 грн.
ІV. Результативні показники та координація виконання програми.

Очікуваний результат програми вбачається у створенні необхідних умов для ефективного здійснення депутатами Чортківської районної ради своїх депутатських повноважень у питаннях соціального захисту окремих громадян.
Координацію виконання програми здійснює виконавчий апарат Чортківської районної ради спільно з фінансовим управлінням районної державної адміністрації.


Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                             Т.В.ЯблоньЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
20 грудня 2018 р. № 477

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради на 2016 – 2020 роки.

І. Загальні положення
1.1. Разова грошова допомога (далі – допомога) може надаватися фізичним особам (далі – отримувачі), які зареєстровані на території Чортківського району та перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин.
1.2 З 01.01.2017 року допомога може надаватися учасникам бойових дій, мобілізованих відповідно до Указів Президента України «Про часткову мобілізацію в Україні» (при наявності документів про підтвердження учасника АТО), наказів УМВС України та СБ України (при наявності документів з УМВС України та СБ України про участь в АТО) та воякам, які в складі добровольчих батальйонів захищають територіальну цілісність і суверенітет України (при наявності документів від керівництва батальйону про участь в АТО) та членам їх сімей, які зареєстровані на території Чортківського району тільки один раз з початку виникнення бойових дій на території України.
1.3 Допомога може надаватися громадянам України, які проходять (чи проходили) військову службу за контрактом (при наявності контракту, укладеного після 01.01.2019 року) та членам їх сімей, які зареєстровані на території Чортківського району.
1.4 Допомога може надаватися внутрішньо переміщеним особам, які прибули з анексованих територій України, а також зі східних територій України, де ведуться військові дії, які зареєстровані у Чортківському районі.
1.5 Допомога може надаватися особам відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам`яті борців за незалежність України у XX столітті» від 09.04.2015 року.
1.6 Допомога може надаватися не більше одного разу на рік одному і тому ж отримувачу.
1.7 Допомога не надається з фонду голови районної ради жителям, які зареєстровані в м. Чорткові, Заводській селищній раді, Білобожницькій сільській раді та Колиндянській сільській раді.
ІІ. Порядок надання разової допомоги
2.1. Загальна сума коштів для надання допомоги передбачена Чортківською районною радою в районному бюджеті з розрахунку 5 000 гривень на рік на одного депутата Чортківської районної ради та 325 000 гривень - голові Чортківської районної ради (462 000 гривень - голові Чортківської районної ради у 2016 році, 925 000 грн., з них 500 000 гривень на лікування дітей з орфанними захворюваннями в 2018 році – голові Чортківської районної ради), 1 105 000 грн., з них 780 000 гривень на лікування людей з орфанними захворюваннями в 2019 році – голові Чортківської районної ради.
2.2. Допомога може надаватися на підставі звернення депутата Чортківської районної ради у розмірі, що не перевищує обсягу видатків згідно з розписом районного бюджету.
2.3. До звернення депутата Чортківської районної ради та голови районної ради додаються такі документи:
- заява громадянина на ім'я депутата Чортківської районної ради чи голови Чортківської районної ради про надання допомоги;
- копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
- копія ідентифікаційного номера;
- акт обстеження матеріально – побутових умов;
- довідка про склад сім`ї;
- документи відповідних установ (лікувальних закладів, пожежних частин), або підтверджуючі документи про участь у бойових діях з військових частин, райвійськкоматів, УМВС України, СБ України чи від керівництва батальйонів, контракт між райвійськкоматом та воїнами або документи, які засвідчують контрактну форму служи військовослужбовця, які брали участь в АТО, або клопотання відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам`яті борців за незалежність України у XX столітті» від 09.04.2015 року.
2.4. У разі подання перерахованих документів не в повному обсязі вони повертаються ініціатору звернення з відповідними роз’ясненнями.
2.5. Для розгляду поданих документів та подання пропозицій щодо виділення разової грошової допомоги утворюється комісія і надається право голові комісії для з'ясування причин та інших обставин щодо надання разової грошової допомоги, залучати до роботи в комісії спеціалістів інших галузей та служб району. (Ініціатор подання має право брати участь у засіданні даної комісії).
2.6. Депутат шляхом письмового звернення до голови Чортківської районної ради може передати право на використання коштів іншим депутатам.
2.7. У випадку дострокового припинення повноважень депутата Чортківської районної ради право на використання коштів, не розподілених колишнім депутатом, переходить до новообраного депутата у разі набуття ним повноважень в поточному бюджетному періоді.
2.8. Розпорядження про надання допомоги приймається головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, який здійснює повноваження голови районної ради на підставі протоколу засідання комісії.


3. Механізм одержання допомоги
На виконання розпорядження голови Чортківської районної ради про надання допомоги вона перераховується бухгалтерією виконавчого апарату Чортківської районної ради на рахунок Чортківського відділення № 6362 ВАТ «Державний ощадний банк» та виплачується банком при пред’явленні ним (нею) документа, що засвідчує особу.
4. Порядок обліку та звітності
Облік коштів, що витрачаються на надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради, ведеться бухгалтерією виконавчого апарату Чортківської районної ради і відображається у звітності за кодом 090412 функціональної класифікації видатків місцевих бюджетів.
5. Заключні положення
Контроль за використання коштів на надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради здійснює постійна комісія Чортківської районної ради з питань бюджету.


Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради Т.В.Яблонь