Документи Рішення Рішення VII скликання XVII сесія ІІ пленарне засідання (20 грудня 2018 року) №471-498 № 488 Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління якими здійснює Чортківська рай

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 20 грудня 2018 року                                                          № 488
м. Чортків

Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання
керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району,
управління якими здійснює Чортківська районна рада

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Кодексом законів про працю України, Законом України «Про оплату праці» (зі змінами), враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції від 14 грудня 2018 року та з питань бюджету від 18 грудня 2018 року , районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про матеріальне стимулювання керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління якими здійснює Чортківська районна рада, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та запобігання корупції (Калакайло І.Я.). та постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).Голова районної ради В.М.ШЕПЕТА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чортківської
районної ради
20 грудня 2018 року № 488
 
ПОЛОЖЕННЯ
про матеріальне стимулювання головних лікарів комунальних
закладів охорони здоров’я, що перебувають
у спільній власності територіальних громад сіл, селища
та міста району, управління якими здійснює
Чортківська районна рада

I. Загальні положення
Положення про матеріальне стимулювання головних лікарів комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління якими здійснює Чортківська районна рада (далі - Положення), розроблене на підставі статті 98 Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.10.2015 № 1008/675 «Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».
Це Положення приймається з метою матеріального стимулювання головних лікарів комунальних закладів охорони здоров’я за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення надання в районі якісного медичного обслуговування, дотримання підлеглими працівниками виконавчої та трудової дисципліни.

ІІ. Порядок преміювання
Матеріальне стимулювання головних лікарів (далі матеріальне стимулювання) здійснюється шляхом виплати матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, надбавки до посадового окладу, премії за результатами роботи, з нагоди державних та професійних свят тощо з метою покращення показників діяльності, матеріальної зацікавленості, підвищення престижності професії, створення належних умов для ефективної діяльності працівників.
Для призначення матеріального стимулювання головному лікарю комунальний заклад охорони здоров’я подає в районну раду інформацію про фінансові показники за поточний місяць. Рішення про матеріальне стимулювання (розпорядження) приймає голова Чортківської районної ради та виплачується бухгалтерією закладу охорони здоров’я у межах фонду заробітної плати, затвердженого у фінансовому плані на поточний рік закладу охорони здоров’я. Розпорядження голови районної ради про преміювання головного лікаря підлягає затвердженню на сесії районної ради.
Матеріальне стимулювання здійснюється:
• винагорода за поточні результати праці за підсумками роботи за квартал;
• винагорода за загальні результати роботи за рік;
• винагорода до державних свят, до Дня медичного працівника;
• винагорода за трудові досягнення у підсумку місяця.
Премії визначаються у відсотках від посадового окладу без урахування доплат та надбавок.
Розмір премії головного лікаря визначається, виходячи з розміру посадового окладу або середньомісячної заробітної плати, залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу охорони здоров’я та граничними розмірами не обмежується.
Голова районної ради має право не призначати премії чи призначати їх частково відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, контракту та колективного договору.Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                              Т.В.Яблонь