Документи Рішення Рішення VII скликання XVII сесія ІІ пленарне засідання (20 грудня 2018 року) №471-498 № 490 Про утворення Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 20 грудня 2018 року                                                                                      № 490
м. Чортків

Про утворення Джуринського
опорного закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради
Тернопільської області

З метою покращення доступу дітей і молоді, незалежно від місця проживання, відповідно до статті 59 Господарського кодексу України до статті 12 Закону України «Про освіту», статей 9, 11, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2016 р. № 79) зі змінами, рішення районної ради 430 від 06 вересня 2018 року «Про реорганізацію шляхом приєднання Джуринськогої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідськівського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 17 грудня 2018 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити Джуринський освітній округ.
2. Утворити юридичну особу Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, шляхом реорганізації (приєднання) Джуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідківського НВК І-ІІ ступеня, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області.
3.Затвердити перелік суб’єктів округу:
1) Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області з філіями:
- Палашівська філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області;
- Полівецька філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області;
- Джуринськослобідківська філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області;
- Криволуцька філія Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.
4. Затвердити статут Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.
5. Затвердити положення про філії:
- Палашівської філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається;
- Полівецької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається;
- Джуринськослобідківської філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається;
- Криволуцької філії Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається;
6. Затвердити передавальний акт у зв’язку із реорганізацією шляхом, приєднання Джуринськогої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Палашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Полівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Джуринськослобідськівського НВК І-ІІ ступенів, Криволуцької загальноосвітньої школи І ступеня Чортківської районної ради Тернопільської області, що додається.
7. Директору Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області Яремі Петру Федоровичу до 01 лютого 2019 року подати державному реєстратору необхідні документи для державної реєстрації опорного навчального закладу як юридичної особи.
8. Права та обов’язки опорного закладу та його філій визначаються Статутом опорного закладу, затвердженим рішенням Чортківської районної ради Тернопільської області.
9. Організація навчально-виховного процесу в опорному закладі та його філіях здійснюється з урахуванням таких особливостей:
1) Суб’єкти опорного закладу проводять діяльність відповідно до спільного перспективного та річного плану роботи, що розробляється керівниками опорного закладу та його філій;
2) З метою належної організації надання освітніх послуг може здійснюватися перерозподіл годин у межах навчальних планів (варіативної складової) суб’єктів опорного закладу. Тому для організації навчально-виховного процесу складається єдиний робочий навчальний план опорного закладу та його філій.
3) Єдиний робочий навчальний план опорного закладу та його філій складається колегіально за участю всіх керівників (заступників керівників) суб’єктів опорного закладу загальної середньої освіти, погоджується педагогічною радою та затверджується у відповідному порядку.
4) Предмети можуть викладатися педагогічними працівниками як в опорному закладі так і в його філіях.
5) Розклад навчальних занять опорного закладу з його філіями складається відповідно до єдиного робочого навчального плану опорного закладу та його філій з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм та затверджується керівником опорного закладу.
6) Режим роботи опорного закладу та його філій визначається педагогічною радою та погоджується у відповідному порядку.
7) У зв'язку з багаточисленністю педагогічного колективу, територіальною складністю проведення засідань в опорному закладі та його філіях можуть створюватися шкільні методичні об’єднання. Засідання шкільного методичного об’єднання складаються з педагогів, які працюють в одному з освітніх рівнів суб’єктів опорного закладу чи за одним циклом предметів.
10. Для забезпечення підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання Джуринським опорним закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області розробляються маршрути шкільних автобусів, за поданням керівників суб’єктів опорного закладу.
11. Харчування учнів опорного навчального закладу та його філій здійснюватиметься відповідно до діючої нормативно-правової бази та рішень Чортківської районної ради Тернопільської області.
12. Забезпечення матеріально-технічною базою суб’єктів опорного закладу та його філій визначається відповідно до чинного законодавства .
13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі /Демкович М.М./. та заступник голови районної державної адміністрації /Овод Й.Й./.

Голова районної ради                                                В.М.Шепета