Документи Рішення Рішення VII скликання XVII сесія ІІ пленарне засідання (20 грудня 2018 року) №471-498 № 495 Про внесення змін до рішення Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року № 204 «Про Програму висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017-2020 роки»

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2018 року                                                                                      № 495
м. Чортків

Про внесення змін до рішення
Чортківської районної ради від
23 грудня 2016 року № 204 «Про Програму
висвітлення діяльності Чортківської
районної державної адміністрації у засобах
масової інформації на 2017-2020 роки»

Відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“ (зі змінами), “Про інформацію“, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, “Про телебачення і радіомовлення“, „Про інформаційні агентства”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, „Про доступ до публічної інформації”, керуючись розпорядженням голови Чортківської районної державної адміністрації від 05 листопада 2018 року № 302-од, листом Чортківської районної державної адміністрації від 05 грудня 2018 року № 01-1868/01-15 та з метою створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету від 18 грудня 2018 року, Чортківська районна рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни до програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року №204, виклавши пункт 4 програми у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Овод Й.Й.). та постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).Голова районної ради                                                                          В.М.Шепета
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чортківської
районної ради
20 грудня 2018 року № 495
ЗМІНИ
до програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради від 23 грудня 2016 року№204


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми.
Програма забезпечує широке і всебічне висвітлення діяльності районної державної адміністрації, забезпечує право громадян на доступ до інформації про діяльність державної влади; забезпечує більш інтенсивний зворотний зв’язок з громадськістю; ведення тематичних шпальт; орієнтує на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний розвиток району, права людини, робота комунальних підприємств тощо. Програма передбачає залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів; забезпечує безперешкодні виступи у газеті керівників райдержадміністрації; своєчасне інформування населення про рішення органів державної влади; розміщення матеріалів, що сприятимуть залученню інвестиційної діяльності на території району; запровадження постійного діалогу влади з громадою району через ЗМІ з метою залучення широких верств населення до обговорення та вирішення питань місцевого значення.
Програма покликана налагодити ефективну комунікацію між владою, громадськістю та ЗМІ:
- систематичне проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів за участю керівників райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;
- відзначення кращих журналістів, працівників ЗМІ з нагоди професійних свят відзнаками райдержадміністрації та районної ради.
Програма розрахована на 4 роки.
Джерела фінансування Програми
Фінансування Програми відповідно до чинного законодавства України здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.
Обсяги фінансування Програми з районного бюджету визначають щорічно при затвердженні районного бюджету, або при внесенні змін до нього та на основі договорів про висвітлення діяльності органів державної влади.
Головним розпорядником коштів є Чортківська районна державна адміністрація.


РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

районної програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017-2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки Усього витрати на виконання програми
(тис. грн.)
2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Усього: 125,0 165,0 125,0 125,0 540,0
Районний бюджет 125,0 165,0 125,0 125,0 540,0Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                         Т.В.Яблонь