Документи СТАТУТИ СТАТУТ ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
20 грудня 2018 року № 491


СТАТУТ
ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ
БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ
ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( НОВА РЕДАКЦІЯ)


ПОГОДЖУЮ
Начальник відділу культури, туризму національностей та релігій Чортківської районної державної адміністрації
«___» «____________»2018 року

__________________Г.З.Чайківська
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чортківська районна комунальна централізована бібліотечна система Чортківської районної ради Тернопільської області (надалі – Чортківська РКЦБС) є правонаступником Чортківської централізованої бібліотечної системи.
1.2. Чортківська РКЦБС об’єднує публічні бібліотеки Чортківського району системи Міністерства культури України за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів району.
1.3. Чортківська РКЦБС є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району, управління яким здійснює відділ культури, туризму, національностей та релігій Чортківської районної державної адміністрації. Власником та засновником РКЦБС є Чортківська районна рада. Чортківська РКЦБС підпорядкована відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської районної державної адміністрації, підзвітна і підконтрольна – Чортківській районній раді.
1.4. Чортківська РКЦБС є юридичною особою, має печатку, штампи встановленого зразка, свій розрахунковий рахунок та інші рахунки в банках. Основне джерело фінансування Чортківської РКЦБС – Чортківський районний бюджет. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг, пожертвування та інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.5. Будівлі, приміщення, бібліотечні фонди, обладнання та інше майно РКЦБС належать їй на праві оперативного управління.
1.6. Чортківська РКЦБС керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядчими документами місцевих органів виконавчої влади та рішеннями органів місцевого самоврядування, іншими нормативними актами, а також цим Статутом.
1.7. Повне найменування закладу - Чортківська районна комунальна централізована бібліотечна система Чортківської районної ради Тернопільської області.
Скорочене найменування – Чортківська РКЦБС.
1.8. Юридична адреса Чортківської РКЦБС: 48531, Тернопільська обл.., Чортківський р-н, с.Джурин, вул. Незалежності, 4.
Фактичне місце знаходження Чортківської РКЦБС: 48501 Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Зелена,1.

2. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОРТКІВСЬКОЇ РКЦБС

2.1. Чортківська РКЦБС своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами та доповненнями).
2.2. Основними напрямами діяльності Чортківської РКЦБС є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.
2.3 Метою діяльності Чортківської РК ЦБС є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадянам.
2.4. Для виконання цих завдань Чортківська РКЦБС:
- забезпечує централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду Чортківської РКЦБС, оперативність надходження нових документів у всі підрозділи системи; вивчення потреб користувачів централізованої бібліотечної системи, ступеня їхнього задоволення фондами;
- здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до Чортківської РКЦБС;
- регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат та фонд Чортківської РКЦБС, у тому числі зведений каталог. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди;
- забезпечує збереження бібліотечних фондів шляхом раціональної їх організації, контролю за використанням, своєчасного здійснення ремонту оправи видань, дотримання санітарно-гігієнічних заходів;
- організовує диференційоване обслуговування користувачів (учнів шкіл, студентів ВУЗів, коледжів, училищ, ліцеїв, працюючої молоді, військовослужбовців, робітників, службовців та інших категорій користувачів), надає їм для користування документи із своїх фондів та фондів інших вітчизняних бібліотек, одержаних через систему міжбібліотечного абонента, надає різні види бібліотечно-бібліографічних послуг, веде широку популяризацію документів і основ бібліотечно-бібліографічних знань серед користувачів;
- забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безоплатне надання основних видів бібліотечних послуг, здійснює бібліотечне обслуговування різними формами, якими є абонемент, читальний зал та сектор інформації;
- розвиває дозвільні форми роботи і організує роботу клубів за інтересами, проводить прем’єри книг, читацькі конференції, тощо;
- впроваджує інновації в усі напрямки діяльності бібліотек;
- забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів;
- здійснює господарську діяльність, встановлює перелік платних послуг;
- впроваджує комп’ютеризацію, засоби автоматизації в практику роботи бібліотек-філій;
- працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу;
- здійснює методичну допомогу бібліотекам-філіалам централізованої системи та бібліотекам різних видів, що розташовані на території району, організовує підвищення кваліфікації працівників РКЦБС, представляє на розгляд відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації пропозиції з актуальних питань бібліотечної справи в районі.
2.5 Чортківська РКЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів, єдиний довідково-пошуковий апарат із зведеним каталогом.
2.6 Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду Чортківської РКЦБС (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює центральна бібліотека Чортківської РК ЦБС за поданням актів бібліотеками-філіями.
2.7 Чортківська РКЦБС здійснює обробку персональних даних та їх захист відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.СТРУКТУРА ЧОРТКІВСЬКОЇ РКЦБС :

3.1. До складу Чортківської РКЦБС входить центральна бібліотека та 32 сільські бібліотеки-філії, що розташовані в межах району на правах філій.
3.2 Центральна бібліотека по вул. Зелена, 1, м. Чорткова, яка є головною публічною бібліотекою Чортківського району, районною за значенням, універсальною за змістом бібліотечних фондів, публічною за призначенням. Центральна бібліотека - культурний, освітній, науково-інформаційний заклад, що формує, зберігає та надає в користування найбільш повне зібрання документів в межах Чортківського району. Здійснює розподіл між бібліотеками-філіалами та відділами центральної бібліотеки, організовує циркуляцію і розподіл фонду документів.
3.3 32 сільські бібліотеки-філіали, очолювані завідувачами бібліотеками-філіалами та бібліотекарями (при відсутності нагрузки по читачах і книговидачі):
1. Бібліотека – філіал с.Антонів;
2. Бібліотека – філіал с.Базар;
3. Бібліотека – філіал с.Бичківці;
4. Бібліотека – філіал с.Біла;
5. Бібліотека – філіал с. Горішня Вигнанка;
6. Бібліотека – філіал с. Джурин;
7. Бібліотека – філіал с. Заболотівка;
8. Бібліотека – філіал с.Залісся;
9. Бібліотека – філіал с. Звиняч;
10. Бібліотека – філіал с. Капустинці;
11. Бібліотека – філіал с. Косів;
12. Бібліотека – філіал с. Коцюбинчики;
13. Бібліотека – філіал с. Кривеньке;
14. Бібліотека – філіал с. Милівці;
15. Бібліотека – філіал с. Мухавка;
16. Бібліотека – філіал с. Нагірянка;
17. Бібліотека – філіал с. Пастуше;
18. Бібліотека – філіал с. Палашівка;
19. Бібліотека – філіал с. Полівці;
20. Бібліотека – філіал с. Пробіжна;
21. Бібліотека – філіал с. Росохач;
22. Бібліотека – філіал с. Свидова;
23. Бібліотека – філіал с. Скородинці;
24. Бібліотека – філіал с. Слобідка Джуринська;
25. Бібліотека – філіал с. Сосулівка;
26. Бібліотека – філіал с.Стара Ягільниця;
27. Бібліотека – філіал с. Товстеньке;
28. Бібліотека – філіал с.Улашківці;
29. Бібліотека – філіал с. Шманьківці;
30. Бібліотека – філіал с.Шманьківчики;
31. Бібліотека – філіал с. Шульганівка;
32. Бібліотека – філіал с. Ягільниця.

4.УПРАВЛІННЯ ЧОРТКІВСЬКОЮ РКЦБС

4.1 Чортківську РКЦБС очолює директор, який одночасно є керівником центральної бібліотеки. Директор Чортківської РКЦБС призначається на посаду керівником органу управління на підставі результату попередньо проведеного конкурсу на п’ять років відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».
Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду директора визначаються статтями 211-215 Закону України «Про культуру».
4.2 Директор Чортківської РК ЦБС має такі повноваження:
- діє від імені Чортківської РКЦБС, без довіреності представляє її інтереси в установах, підприємствах і організаціях, укладає договори та угоди, відкриває розрахункові рахунки; має право відкривати рахунки в банку і бути розпорядником кредитів;
- здійснює повсякденне керівництво Чортківською РК ЦБС;
- розробляє, подає на погодження в Чортківську районну раду та на затвердження у відділ культури, туризму, національностей та релігій Чортківської райдержадміністрації штатний розпис; затверджує правила внутрішнього розпорядку та функціональні обов’язки працівників;
- видає накази та організовує їх виконання;
За погодженням із відділом культури, туризму, національностей та релігій районної державної адміністрації:
- призначає і звільняє працівників Чортківської РКЦБС на підставі чинного законодавства;
- здійснює моральне і матеріальне заохочення працівників і накладання дисциплінарних стягнень у встановленому порядку;
- подає пропозиції на надбавки за високі досягнення в роботі в межах фонду заробітної плати з єдиного фонду оплати праці. Розміри надбавок встановлюються в залежності від особистого внеску кожного працівника в підвищенні якості виконаних робіт;
- встановлює працівникам доплати за суміщення професій (посад), а також за виконання поряд з основною роботою, обов’язків тимчасово відсутнього працівника за рахунок і в межах економії фонду зарплати (єдиного фонду оплати праці);
4.3 Повноваження трудового колективу Чортківської РКЦБС реалізується загальними зборами та профспілковим комітетом. Збори трудового колективу правомочні приймати рішення, якщо на них проголосувало не менше половини присутніх на загальних зборах.
4.4 Основні соціально-економічні питання, що стосуються діяльності бібліотек Чортківської РКЦБС, а також питання охорони праці, взаємовідносини між адміністрацією та трудовим колективом регулюються колективним договором.
4.5 Директор Чортківської РК ЦБС забезпечує підготовку і власне надання до Чортківської районної ради та відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації належної планово-звітної документації.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЧОРТКІВСЬКОЇ РКЦБС

5.1. Чортківська РКЦБС фінансується з районного бюджету в межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної мережі району.
5.2. Джерелами фінансування РКЦБС є:
5.2.1. Бюджетні фінансування;
5.2.2. Доходи від надання платних послуг;
5.2.3. Доброчинні грошові внески на розвиток бібліотек, пожертви громадян, громадських об’єднань, товариств, підприємств, установ і організацій, спонсорська допомога;
5.2.4. Інші власні надходження.
5.3. Фонд Чортківської РКЦБС являє собою складову єдиного бібліотечного фонду району і знаходиться під охороною держави.
5.4. Чортківська РКЦБС несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належному йому майна згідно з чинним законодавством.
5.5. Чортківська РК ЦБС здійснює бухгалтерський облік через централізовану бухгалтерію відділу культури, туризму , національностей та релігій районної державної адміністрації та відповідно до чинного законодавства.
5.6. Земельні ділянки, на яких розташовані бібліотеки, що є у комунальній власності, передаються їм у безстрокове користування відповідно до земельного законодавства.
5.7. Чортківська РК ЦБС має право:
- у встановленому порядку розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності, у тому числі від надання платних послуг і майном, придбаним за рахунок цих доходів;
- визначати зміст, напрями і форми своєї діяльності;
- здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством рахунки в установах банку, у тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг;
- вводити нові види платних послуг. Перелік основних видів безплатних бібліотечних послуг та видів платних послуг, передбачений чинним законодавством України;
- визначати джерела комплектування своїх фондів;
- встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотек;
- визначати при наданні користувачам бібліотеки документів, розмір коштів, що передаються бібліотеці, як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами користування бібліотеками;
- визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек;
- вилучати фонди у відповідності з діючими спеціальними інструкціями, за винятком бібліотечних фондів, що становлять культурну та історичну цінність;
- має право за погодженням з власником – Чортківською районною радою здавати в оренду належні їм будинки, споруди, транспортні засоби , а також списувати їх з балансу;
- здійснювати сумісну діяльність по розвитку бібліотечної справи із зацікавленими підприємствами та організаціями, громадянами у порядку, визначеному законодавством України.
5.8. Забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.
5.9. Чортківська РКЦБС загальнодоступна. Порядок обслуговування читачів визначається правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором Чортківської РК ЦБС.
5.10. Працівники бібліотек мають право на доплату за вислугу років у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
5.11. Працівникам бібліотек можуть встановлюватися надбавки та доплати в межах затвердженого фонду оплати праці працівників бібліотек.
5.12. Бібліотеки та бібліотечні фонди Чортківської РК ЦБС не підлягають роздержавленню та приватизації.

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЧОРТКІВСЬКОЇ РК ЦБС.

6.1 Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Чортківської РКЦБС здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
6.2 При ліквідації Чортківської РКЦБС або її окремих структурних підрозділів (бібліотек-філій) звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства.
6.3 Чортківська РКЦБС вважається ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій України.

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради Т.В.Яблонь