Документи Програми № 453 Районна програма забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рік Зміни від 14.08.2019 р.

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 серпня 2019 року                                                                         № 553
м. Чортків

Про внесення змін та доповнень до
районної програми забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа на 2019 рік

Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 02 серпня 2019 року № 206-од «Про внесення змін та доповнень до районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рік», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету від 13 серпня 2019 року, районна рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити зміни та доповнення до районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради від 22 листопада 2018 р. №453, що додаються.
2. Чортківській районній державній адміністрації, її відділам та управлінням, органам місцевого самоврядування району забезпечити виконання заходів даної програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Овод Й.Й.) та на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).


Голова районної ради                                                                                  В.М.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
14 серпня 2019 року № 553

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради від 22 листопада 2018 р. №453

4. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації положень програми
Шляхи і засоби реалізації положень Програми:
- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення відповідного обліку;
- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа шляхом придбання;
- вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла;
- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел відповідно до чинного законодавства.
Строк виконання Програми: 2019 рік.
6. Напрямки діяльності та заходи
районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рік
№з/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання) Перелік заходів
програми Строк виконання заходу (роки) Виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування
(тис. грн) Очікуваний результат
2019 рік
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 3)сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернат них закладах 2019 Служба у справах дітей районної державної адміністрації Районний бюджет - Закріплення
права власності на житло та майно, щороку мінімально 1 дитині.
3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2019 Служба у справах дітей районної державної адміністрації Районний бюджет 10,0 Закріплення
права власності на житло, майно та земельної ділянки
6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 1) придбання житла; житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами з відповідною земельною ділянкою
2019 Служба у справах дітей районної державної адміністрації Районний бюджет 300,0 Надання житла з земельною ділянкою дітям-сироти та дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа у 2019 році


В.о. керуючого справами виконавчого
апарату районної ради                                                                                         М.В.КОБЕРНІК