Документи Рішення Рішення VII скликання XXII сесія (10 жовтня 2019 року) № 577 - 582 № 581 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Тернопільською обласною радою про передачу - приймання коштів на виконання повноважень

 


ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
РІШЕННЯ


від 10 жовтня 2019 року                                                                                  № 581
м.Чортків

Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Тернопільською обласною радою про
передачу - приймання коштів
на виконання повноважень


Керуючись частиною сьомою статті 16, частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету від 10 жовтня 2019 року Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити текст угоди між Чортківською районною радою та Тернопільською обласною радою про передачу – приймання коштів на виконання повноважень, що додається.
2. Доручити заступнику голови Чортківської районної ради підписати угоду між Чортківською районною радою та Тернопільською обласною радою про передачу - приймання коштів на виконання повноважень.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Заболотного І.Я.), постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).
                                Заступник голови районної ради                         П.І.ПУШКАР                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                           рішення Чортківської
                                                  районної ради
                                                                           від 10 жовтня 2019 року № 581

УГОДА
про передачу міжбюджетних трансфертів із Чортківського районного бюджету Тернопільському обласному бюджету на 2019 рік

м.Чортків “__” _______ 2019 року

I. Сторони угоди
1.Сторонами угоди є Чортківська районна рада в особі заступника голови Чортківської районної ради Пушкара Петра Івановича та Тернопільська обласна рада в особі голови Тернопільської обласної ради Овчарука Віктора Вікторовича, які діють на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.93, 101 Бюджетного Кодексу України (далі - сторони).
II. Предмет угоди
2.Предметом угоди є передача із Чортківського районного бюджету до Тернопільського обласного бюджету міжбюджетного трансферту на капітальний ремонт доріг в сумі 3 150 000,00 грн. (Три мільйони сто п’ятдесят тисяч гривень), а саме: капітальний ремонт районної дороги місцевого значення (Бучач-Чортків_Скала-Подільська)- Біла 3,5 км - 250 000,00 грн., капітальний ремонт районної автомобільної дороги місцевого значення (Тернопіль-Скалат-Жванець) - Сокиринці (на ділянці села Кривеньке) 4км - 600 000,00 грн., капітальний ремонт автомобільної дороги Чортків - Більче-Золоте ( на ділянці сіл Улашківці , Заболотівка , Капустинці) - 600 000,00 грн., капітальний ремонт автомобільної дороги Нагірянка-Страра Ягільниця ( на ділянці сіл Долина, Шульганівка, Стара Ягільниця) - 1 000 000,00 грн., капітальний ремонт районної автомобільної дороги загального користування місцевого значення Чортків -Більче-Золоте (на ділянці Улашківці-Заболотівка) - 200 000,00 грн., капітальний ремонт районної автомобільної дороги загального користування місцевого значення Чортківського району Тернопільської області С201601 Нагірянка-Шупарка (на ділянці Улашківці -Нагірянка біля хутора Жмиків) - 500 000,00 грн.
III. Порядок передачі видатків
3. Передача трансфертів здійснюється шляхом затвердження відповідних видатків у Чортківському районному бюджеті на 2019 рік Тернопільському обласному бюджету в сумі 3 150 000,00 грн. у вигляді міжбюджетного трансферту.

IV. Зобов’язання сторін
4.1.Чортківська районна рада зобов’язується перерахувати у 2019 році Тернопільському обласному бюджету міжбюджетний трансферт на капітальний ремонт доріг в сумі 3 150 000,00 грн. на здійснення заходів, зазначених у п.2 цієї угоди.
4.2.Тернопільська обласна рада зобов’язується:
4.2.1.Отримати міжбюджетний трансферт, зазначений у пункті 2 цієї угоди, у повному обсязі та внести відповідно до закону, пов’язані з цим зміни до Тернопільського обласного бюджету на 2019 рік.
4.2.2.Використати міжбюджетний трансферт, зазначений у пункті 2 цієї угоди, за цільовим призначенням у 2019 році в межах надходжень даних коштів.
V. Інші умови
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов, визначених даною угодою,сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
5.2. Внесення змін до даної угоди може здійснюватися лише за письмовою згодою обох сторін.
5.3. Одностороння відмова від угоди не допускається, за винятком випадків, коли одна із сторін порушує умови угоди і взяті зобов’язання.
5.4. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні угоди, підлягають врегулюванню шляхом переговорів між сторонами.
5.5. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони підлягають розгляду і вирішенню в судовому порядку.
5.6. Дана угода укладена у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник угоди зберігається в Чортківській районній раді, а другий – в Тернопільській обласній раді.
5.7. Дана угода набирає чинності з моменту її затвердження на сесіях Тернопільської обласної ради та Чортківської районної ради та діє до повного виконання, але не пізніше 31.12.2019 року.
Місцезнаходження сторін:

Чортківська районна рада                                Тернопільська обласна рада
48500, м. Чортків,                                             46021, м. Тернопіль,
вул. Шевченка, 23                                             вул. М. Грушевського,8

Заступник голови                                              Чортківської Голова
районної ради                                                   Тернопільської обласної ради
П.І.ПУШКАР                                                       В.В.ОВЧАРУК
____________ 201__ року                                  _____________ 201__ року
МП                                                                   МП
   Керуючий справами виконавчого
   апарату районної ради                                      Т.В.Яблонь