Комунальна власність ПЕРЕЛІК комунальних установ Конкурс на заміщення вакантної посади директора ЗОШ Чортківського району Перелік тестових письмових питань конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та зразки ситуаційних завдань на перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 Перелік
тестових письмових питань конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

1. Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в України?
2. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?
3. Які є види освіти?
4. Які є невід’ємні складники освіти?
5. Якість освіти – це?
6. Освітній процес – це?
7. Суб’єкт освітньої діяльності – це?
8. Освітня послуга – це?
9. Індивідуальна освітня траєкторія – це?
10. Які три рівні освіти має повна загальна середня освіта?
11. Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про освіту»?
12. Освітня програма – це?
13. В яких статусах може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
14. Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” ліцей – це?
15. Спеціальна школа –це?
16. Громадське самоврядування в закладі освіти – це?
17. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити…
18. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» базова середня освіта здобувається у…
19. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися з дозволу…
20. Відповідно до Закону України «Про освіту», які є органи громадського самоврядування у закладі освіти…
21. Колегіальним органом управління закладом загальної середньої освіти є…
22. Інклюзивна освіта – це?
23. З якою метою запроваджується інклюзивна освіта?
24. В умовах інклюзії можуть навчатися?
25. У яких формах реалізується інклюзивне навчання?
26. Інклюзивне освітнє середовище – це?
27. Яка роль асистента вчителя у роботі з супроводження дітей з особливими освітніми потребами?
28. Що належить до повноважень керівника закладу?
29. Для чого потрібно відповідно до Закону України «Про освіту» забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу освіти?
30. Дистанційна форма здобуття освіти – це?
31. Що таке інформальна освіта?
32. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?
33. Академічна доброчесність – це?
34. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
35. Формальна освіта – це?
36. Чия присутність не є обов’язковою для проведення конкурсу на посаду директора закладу освіти?
37. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
38. Хто контролює якість освіти за новим законом?
39. Неформальна освіта – це?
40. Що таке автономія закладу освіти (відповідно до Закону України «Про освіту»)?
41. Сертифікація педагогічних працівників – це?
42. Метою сертифікації вчителів є?
43. Успішне проходження сертифікації педагогічним працівником буде підставою…
44. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Керівник закладу загальної середньої освіти Не уповноважений….
45. Ким затверджується статут закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»?
46. Закон України «Про освіту» визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?
47. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти?
48. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають?
49. Педагогічний патронаж – це?
50. Загальна середня освіта – це?
51. Інституційний аудит закладу освіти – це?
52. Мета інституційного аудиту?
53. Заклад загальної середньої освіти – це?
54. Які є основні форми здобуття освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
55. Державний стандарт загальної середньої освіти – це?
56. Що є підставою для відрахування учня із закладу загальної середньої освіти?
57. До заяви про зарахування дитини до 1 класу батьки додають?
58. Назвіть дату закінчення прийому заяв від батьків щодо зарахування дітей до 1 класу…
59. Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх обслуговування?
60. Хто є Учасниками освітнього процесу?
61. У закладах освіти відповідно до освітньої програми…
62. За яких умов у закладі загальної середньо освіти створюється група продовженого дня?
63. Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить…
64. Ким визначаються розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності?
65. Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти розробляються у відповідності до…
66. Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?
67. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
68. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти включає…
69. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?
70. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується…
71. Яка форма освіти Не належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
72. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?
73. Назвіть повний перелік ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті початкової освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87…
74. На яких засадах педагогіки працює Нова українська школа?
75. Яка ключова компетентність Нової української школи?
76. Яка роль учителя у Новій українській школі?
77. На скільки циклів поділятиметься Початкова освіта?
78. Як називається перший цикл початкової освіти?
79. У чому викладено суть компетентнісного навчання?
80. На що сфокусовані нові освітні стандарти?
81. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р. вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням?
82. Ким розподіляється варіативний складник базового навчального плану?
83. Яка мета початкової освіти?
84. Булінг – це?
85. Назвіть типові ознаки булінгу (цькування)?
86. Доплата за класне керівництво становить?
87. Доплата за перевірку зошитів становить?
88. Доплата за завідуванням майстернями становить?
89. Доплата за завідуваннями навчальними кабінетами становить?
90. Доплата за завідуваннями навчально-дослідними ділянками становить?

Зразки
ситуаційних завдань на перевірку професійних компетентностей
кандидата на посаду керівника закладу загальної середньої освіти
Ситуаційне завдання №1
У п’ятому класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до директора школи з проханням забрати учня з цього класу. При цьому зауважують, що, якщо так не станеться, то будуть скаржитися начальнику відділу освіти.
Якими мають бути подальші дії директора школи, щоб конструктивно вирішити проблему?

Ситуаційне завдання № 2
У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви, як керівник, вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний навчальний рік.
Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність,.

Ситуаційне завдання № З
У колективі працює педагог, який провокує постійні конфліктні ситуації, пов’язані з виконанням роботи.
Які, на Вашу думку, повинні бути при цьому дії керівника?

Ситуаційне завдання № 4
Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою).
Якими мають бути дії директора школи?

Ситуаційне завдання № 5
Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив.
Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

Ситуаційне завдання № 6
Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють переконливо доводити свою правоту.
Як вплинути на таких заступників?

Ситуаційне завдання № 7
Директор школи усвідомив, що у колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи.
Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

Ситуаційне завдання № 8
У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки.
Що б ви порадили вчительці?

Ситуаційне завдання № 9
Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу.
Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

Ситуаційне завдання № 10
Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора.
Що має зробити керівник закладу?