Комунальна власність ПЕРЕЛІК комунальних установ Конкурс на заміщення вакантної посади директора ЗОШ Чортківського району Протоколи конкурсної комісії

 
Чортківська районна рада


ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на
заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського
НВК Чортківської районної ради «загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад»


м. Чортків 04.12.2019

Присутні:
Голова комісії – Пушкар П.І.
Секретар комісії – Тиміцька С.М.
Члени комісії:
Верба М.Й.
Верля І.З.
Кінь Г.В.
Ковальчук О.А.
Козак О.М.
Пригар І.Й.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад».

2. Визначення переможця конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад».


Голова комісії привітав присутніх, ознайомив зі складом конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» та із порядком денним засідання конкурсної комісії.

І. СЛУХАЛИ:
Тиміцька С.М. – повідомила присутніх з процедурою проведення конкурсу та критеріями оцінювання тестових завдань, ситуаційного завдання та презентації перспективи розвитку закладу освіти та співбесіди за результатами презентації.

Тестування розпочалося 11.05.год. закінчилося 11.28. год.
Членами конкурсної комісії обрано для конкурсанта ситуаційне завдання № 1.

Після оцінювання ситуаційного завдання голова комісії запропонував конкурсанту приступити до презентації проекту програми розвитку закладу.
Після оцінювання презентації та співбесіди члени конкурсної комісії подали секретарю комісії відомості.

За результатами сумування кандидат на посаду директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» набрав такі бали :
Тестування – 2 бали (24 правильних відповідей з 30);
Середній бал за ситуаційне завдання – 2 бали ;
Середній бал за презентацію – 2 бали.


ІІ. СЛУХАЛИ:

Пушкар П.І. – зазначив, що враховуючи те, що кандидат набрав максимальні бали по всіх етапах конкурсу, то є всі підстави винести питання про оголошення переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» Скрипника Ярослава Володимировича. Та запропонував членам комісії проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:
за – «8»; проти – «0»; утрималось – «5».

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» Скрипника Ярослава Володимировича.


Голова комісії П.І.Пушкар


Секретар комісії С.М.Тиміцька

Члени комісії:

М.Й.Верба

І.З.Верля

Г.В.Кінь

О.А.Ковальчук

О.М.Козак

І.Й.Пригар


Чортківська районна рада

ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на
заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського НВК Чортківської районної ради «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступеня – дошкільний навчальний заклад»

м. Чортків 25.11.2019

Присутні:
Голова комісії – Пушкар П.І.
Секретар комісії – Тиміцька С.М.
Члени комісії:
Верба М.Й.
Козак О.М.
Пригар І.Й.
Відсутні:
Кінь Г.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про допуск до участі у конкурсі кандидатів на посаду директора Горішньовигнанського НВК Чортківської районної ради «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад».
2. Про розгляд листа відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації від 15.11.2019 № 01-08/876.
3. Різне

Голова комісії привітав присутніх, ознайомив із розпорядженням голови районної ради від 11 жовтня 2019 року № 55-од «Про персональний склад конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» та із порядком денним засідання конкурсної комісії.

І. СЛУХАЛИ:
Тиміцька С.М. – повідомила присутніх, що на конкурс на заміщення вакантної посади директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» подано документи від одного кандидата – Скрипника Ярослава Володимировича. Відповідно до п. 6 Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, управління яким здійснює Чортківська районна рада, затвердженого рішенням районної ради від 07.03.2019 № 521, конкурсанти подають такі документи: заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; довідку про відсутність судимості; мотиваційний лист, складений у довільній формі. Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Члени комісії детально ознайомилися із пакетом документів, поданих кандидатом.
Пушкар П.І. – зазначив, що, оскільки, кандидатом подані весь пакет документів, то слід винести на голосування питання про допуск кандидата на посаду директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» Скрипника Ярослава Володимировича до участі у конкурсі.

ГОЛОСУВАЛИ: за – «5»; проти – «0»; утрималось – «0».

ВИРІШИЛИ:
Допустити кандидата на посаду директора Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу Чортківської районної ради Тернопільської області «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» Скрипника Ярослава Володимировича до участі у конкурсі.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Пушкар П.І. – зазначив, що в районну раду поступив лист відділу освіти райдержадміністрації щодо включення в склад конкурсної комісії з правом дорадчого голосу представників від відділу освіти та зачитав текст листа.
Тиміцька С.М. – зазначила, що відповідно до вищевказаного Положення до участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти. Тобто, це право а не обов’язок.
Козак О.М. – зазначила, що комісія у теперішньому складі повністю може справитися із покладеним завданням.
Пригар І.Й. – підтримала Козак О.М.
Голова конкурсної комісії виніс питання про залучення представників відділу освіти до роботи конкурсної комісії з правом дорадчого голосу на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: за – «0»; проти – «0»; утрималось – «5».

Рішення не прийнято.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
Тиміцька С.М. – поінфомувала присутніх, що в районну раду поступило два листи від громадських організацій:
від ГО «Освіторія», щодо включення в склад конкурсної комісії представників громадської організації. Але оскільки, ними не подано документів, які б підтверджували факт легалізації громадської організації, тому питання про їх включення не розглядалося. У випадку поступлення таких документів склад конкурсної комісії може збільшитися;
від ГО «Громадський спротив корупції», секретар комісії ознайомила присутніх із змістом листа та із вжитими районною радою з цього приводу заходами.
Верба М.Й. – висловила обурення щодо листа ГО «Громадський спротив корупції» та зазначила, що це цілковитий наклеп.
Пушкар П.І. – запевнив, що дана громадська організація вже не буде вчиняти будь-які дії щодо перешкоджання проведенню конкурсу, оскільки, як йому відомо, вони мали інші наміри. Запропонував взяти вказані листи до відома.
Оскільки всі питання порядку денного вичерпані, голова комісії подякував за роботу та активність. Зазначив, що наступним етапом буде ознайомлення конкурсанта із навчальним закладом, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу. Нагадав членам комісії, що конкурс буде проводитись 28 листопада 2019 року початок об 11 годині.


Голова комісії П.І.Пушкар

Секретар комісії С.М.Тиміцька

Члени комісії:
М.Й.Верба

О.М.Козак

І.Й.Пригар