Документи Розпорядження голови районної ради з основної діяльності 2020 №18-од "Про створення постійно діючої комісії з питань списання та інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу"