Документи Рішення Рішення VII скликання ХХVII II пленарне засідання (23 червня 2020 року) № 641 - 669 №657 Про припинення юридичної особи – Комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» шляхом перетворення в Комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних п

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА            
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме  скликання
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
  
від  23 червня 2020 року                                                                         № 657
м. Чортків

Про припинення юридичної особи – Комунальної установи
(організації) Чортківської районної ради «Чортківський
районний методичний кабінет» шляхом перетворення
в Комунальну установу «Чортківський районний
центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Чортківської районної ради Тернопільської області


Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про повну загальну середню освіти», враховуючи пропозиції постійної комісії постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 18 червня 2020 року Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Припинити юридичну особу – Комунальну установу (організацію) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» шляхом перетворення в Комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області.

2. Встановити, що Комунальна установа «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області (далі – Установа) є правонаступником всіх прав та обов’язків Комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет».

3. Затвердити склад комісії з припинення юридичної особи Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет», що додається.

4. Місцезнаходження Комісії з припинення юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. С.Бандери, 69.

5. Надати Комісії з припинення юридичної особи повноваження з управління справами відповідно до чинного законодавства та Положення про Комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області.

6. Визначити, що строк заявлення вимог кредиторами до юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» шляхом перетворення.

7. Комісії з припинення юридичної особи у встановленому чинним законодавством України порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо реорганізації та державної реєстрації припинення діяльності юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» шляхом перетворення у Комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області, в тому числі:

1) Протягом 7-х робочих днів з дати прийняття рішення про припинення юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» подати письмове повідомлення органу державної реєстрації про прийняття такого рішення.

2) Впродовж 2-ох місяців з дня прийняття рішення розробити Положення про Комунальну установу «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області та подати на затвердження Чортківській районній раді.

3) Визначення в межах чинного законодавства організаційної структури, чисельності працівників новоствореної Установи, розроблення та затвердження структури, штатного розпису, повідомлення в установленому чинним законодавством України порядку працівників Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» про припинення юридичної особи шляхом перетворення. Забезпечення дотримання соціально-правових гарантій працівників Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.
4) Проведення інвентаризації майна юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет» протягом місяця з дня прийняття рішення.

5) Проведення розрахунків з бюджетом, дебіторами та кредиторами за зобов’язаннями юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет».

6) Складання передавального акту та надання його на затвердження до Чортківської районної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет».

7) Надати державному реєстратору документи, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації рішення про припинення та державної реєстрації припинення юридичної особи – Комунальна установа (організація) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет».

8. Взяти до відома, що майно Комунальної установи «Чортківський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чортківської районної ради Тернопільської області перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та міста Чортківського району та закріплюється за Установою на праві оперативного управління.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі /Михайло ДЕМКОВИЧ/. 


Голова районної ради                             Віктор ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
23 червня 2020 року
№ 657
СКЛАД
комісії з припинення юридичної особи –
Комунальної установи (організації) Чортківської районної
ради «Чортківський районний методичний кабінет»


Голова комісії
ПЕТРІВ Світлана Михайлівна – завідувач Комунальної установи (організації) Чортківської районної ради «Чортківський районний методичний кабінет»;

Секретар комісії
РУЖИЛО Марія Василівна – юрисконсульт господарської групи відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації;

Члени комісії:
ГУЛЬКА Ірина Михайлівна – начальник відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації;

ТОРОНЧУК Ганна Степанівна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації;

ПОПІЛЬ Світлана Володимирівна – заступник керуючого справами-начальник відділу майнових відносин виконавчого апарату Чортківської районної ради.Керуючий справами
виконавчого апарату Чортківської
районної ради                                                                     Тетяна ЯБЛОНЬ